Hoàng Định

Đổi Pass & Email Nick

2 bài viết trong chủ đề này

Dear Admin,

Hệ thống bị lỗi hay sao mà Tôi không đổi pass hay email đăng ký trên diễn đàn được vậy ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn,

 

Hiện tại chức năng thay đổi email và mật khẩu hoạt động bình thường. Bạn vui lòng thử lại

Share this post


Link to post
Share on other sites