Hoàng Định

Đôi Điều Về Dịch Lý Việt Nam ?

45 bài viết trong chủ đề này

Chào bạn Trần Bình!

 

Tôi là người đã ấn like trong các bài mà bạn đăng, và tôi cũng chính là người có nick Loc Thien trên FB đã có cmt về bài viết của bạn. 

Thực ra tôi mới gọi là mới bước vào tìm hiểu về ADNH, đọc cuốn "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê mà không thấy khó hiểu lắm, vậy nên có lẽ là cũng có duyên với bộ môn này.

 

1. Học một môn võ khác khi mà đã biết sẵn một môn võ thì bỏ ra ngoài ý niệm, hay quên đi cái mình đã có, đã tôi luyện để toàn tâm toàn ý với môn mới là một điều khó "Cái này cụ Kim Dung bên Tầu bảo thế", nên tôi rất thông cảm với suy nghĩ và phản ứng của bạn. Dẫu rằng võ học cũng xuất phát từ lý luận ADNH cả.

2. Bạn là người về tài chính tôi chắc là có thể học bằng nick riêng, chứ không phải nick chung, tuy nhiên có lẽ mục đích của bạn là dự khán nhiều hơn. 

3. SP mở lớp là PTLVUD nên hạn chế thắc mắc, không phải vì SP không muốn trả lời thắc mắc, mà vấn đề là các quan niệm nền móng trong PTLV khác với PT Tầu nên sẽ rất mất thời gian nếu cứ thắc mắc, và giải đáp vv & vv.. tốt nhất là hãy học cho hết chương trình đi đã, khi đã nâng tầm hiểu biết của mình lên một mức nhất định rồi chúng ta sẽ tranh luận... ấy là những người tranh luận trên một mặt bằng kiến thức chung, chứ khi 2 người quá khác biệt, khác biệt đến cả nền tảng mà tranh luận thì cũng giống như một người nói tiếng Việt, một người nói tiếng Tầu cãi nhau thì đến bao giờ mới vỡ lẽ ra được.

4. Ở diễn đàn này theo tôi, những người có kiến thức thì đều đã thấm nhuần và nhất quán những tiêu chuẩn của PTLV rồi, nếu có ai không nhất trí thì theo tôi đã thảo luận với SP rồi, chứ không phải chờ đến có bài của bạn mới đứng lên phản đối, hay là bênh vực bạn. Còn những người như tôi, đều mới thì làm gì có cơ sở để tranh luận cùng bạn và SP, nên bạn yên tâm là bạn hoặc là phải tự mình thuyết phục mọi người và chứng minh luận điểm của mình tường minh, hoặc là bạn sẽ bị thuyết phục bởi luận điểm của SP. Nhưng tôi tin chân lý chỉ có một và thiểu số chưa chắc đã sai, mà đám đông chưa hẳn là sẽ đúng.

 

Thân ái!

Cám ơn bạn đã theo dõi Tôi, Tôi có thể chứng minh mọi lý giải của Tôi cho bạn thấy là Âm trước Dương sau. Chủ đề này là chủ đề thảo luận của diễn đàn, chứ không liên quan gì đến việc học. Nên theo Tôi cũng chỉ nên dừng ở mức độ chứng minh luận chứng. Tôi sẽ chứng minh quan điểm của Tôi, tuy nhiên Tôi vẫn Tôi trọng quan điểm luận chứng của Thầy Thiên Sứ.

 

Nhưng Tôi sẽ không đồng ý các quan điểm bác bỏ các quan điểm khác, Võ Cổ truyền có cái hay của Cổ truyền, võ tàu có cái hay của võ tàu sao chúng ta bát bỏ được.

 

Nói như Thầy Sứ : Nếu nó không hay tức không có người theo & nghiên cứu nó tất nó sẽ tự diệt.

 

Thanks bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Diễn Đàn,

 

Bản chất vạn vật là vô chung vô thủy không có tên, nên khi truy nguyên về tận cùng kỳ lý sẽ có cái gọi là " Vô Cực ". Nhưng bản chất " Vô Cực " cũng chưa phải là nhỏ nhất vì sau vì trong cái tri trí lý biết của con người nó chia ra làm cái cái.
 

1. Tôi không biết cái A ( Tôi không biết cái Tôi đang không biết hay Tôi biết cái Tôi đang không biết )

2. Tôi biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang biết )

 

Vậy nếu nó Vô Cực là cái nhỏ nhất tức chưa phải là cái nhỏ nhất vì lúc này tri trí lý của bạn đang rơi ở trạng thái biết cái không biết thì bản chất của nó là bạn ' vẫn biết ". Mà khi cái Tri trí lý của bạn còn nhận biết tức là nó chưa phải là cái nhỏ nhất.

 

Vậy Tôi tạm cho cái nhỏ nhất là : Không Hoàn Toàn Không ( KHTK ) = Vô Cực +- Manh nha.

 

 

Nhưng khi Tôi biết và cho rằng cái KHTK là nhỏ nhất nhỏ hơn cái Vô Cực thì lập tức ngay lúc biết xuất hiện 1 cái khác nhỏ hơn KHTK vậy Tôi lại có thêm 1 công thức để biểu diễn cái nhỏ nhất : ........= KHTK +- manh nha = Vô cực +- manh nha = Thái Cực.

 

 

Theo quan điểm lập luận của Thầy Thiên Sứ : DƯƠNG TỊNH - ÂM ĐỘNG.

 

 

Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không khôn....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Bigbang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). 

 

-----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động

 

1. Lưỡng Nghi : âm trước - dương sau

2. Tứ tượng : Thái Âm trước - thái dương sau

3. Bát quái : Khôn trước - Càn sau

 

Lý khởi dứt vạn vật khởi đầu là âm rồi manh nha diễn tiến đến sống động hóa cực hóa thành cùng cực thành Dương. Từ Dương lại khởi điểm hóa thành chuyển sang chu trình mới, có khởi thì có dứt, có dứt sẽ khởi, tiến trình theo quy luận âm dương.

 

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear ACE,

 

Bản chất vạn vật là vô chung vô thủy không có tên, nên khi truy nguyên về tận cùng kỳ lý sẽ có cái gọi là " Vô Cực ". Nhưng bản chất " Vô Cực " cũng chưa phải là nhỏ nhất vì sao ?  vì trong cái tri trí lý biết của con người nó chia ra làm cái cái.
 

1. Tôi không biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang không biết )

2. Tôi biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang biết )

3. Tôi im lặng ( Tôi không biết cái Tôi không biết )

 

Vậy nếu nó Vô Cực là cái nhỏ nhất tức chưa phải là cái nhỏ nhất vì lúc này tri trí lý của bạn đang rơi ở trạng thái biết cái không biết thì bản chất của nó là bạn ' vẫn biết ". Mà khi cái Tri trí lý của bạn còn nhận biết tức là nó chưa phải là cái nhỏ nhất.

 

Vậy Tôi tạm cho cái nhỏ nhất là : Không Hoàn Toàn Không ( KHTK ) = Vô Cực +- Manh nha.

 

 

Nhưng khi Tôi biết và cho rằng cái KHTK là nhỏ nhất nhỏ hơn cái Vô Cực thì lập tức ngay lúc biết cái không biết sẽ  xuất hiện 1 cái khác nhỏ hơn KHTK vậy Tôi lại có thêm 1 công thức để biểu diễn cái nhỏ nhất : ........= KHTK +- manh nha = Vô cực +- manh nha = Thái Cực.

 

 

Theo quan điểm lập luận của Thầy Thiên Sứ : DƯƠNG TỊNH - ÂM ĐỘNG.

 

 

Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không không....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Big bang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). 

 

-----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động

 

1. Lưỡng Nghi : âm trước - dương sau

2. Tứ tượng : Thái Âm trước - thái dương sau

3. Bát quái : Khôn trước - Càn sau

 

Lý khởi dứt vạn vật khởi đầu là âm rồi manh nha diễn tiến đến sống động hóa cực hóa thành cùng cực thành Dương. Từ Dương lại khởi điểm hóa thành chuyển sang chu trình mới, có khởi thì có dứt, có dứt sẽ khởi, tiến trình theo quy luận âm dương.

 

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Trần Bình,

 

Anh nên xem lại toàn bộ hệ thống kiến thức của mình trước khi tiếp tục truyền đạt cho các học viên theo học từ anh. Tôi đã đọc rất kỹ những gì anh viết trước khi viết comment. Tôi thấy anh hoàn toàn không hiểu gì về Dịch Lý, anh sai ngay từ những cái ban đầu.

 

Tôi sẽ trích dẫn một cái sai của anh như dưới đây:

 

" Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không không....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Big bang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). 

 

-----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động ".

 

Tôi chỉ hỏi lại thế này thôi: khoảng không - thời gian - không có 1 sự động như anh nói so với cái khi có sự động thì cái nào Âm, cái nào Dương ? 

 

Anh cho rằng khi có Big Bang thì mới có Âm Dương  là một nhận định sai lầm nhất từ trước tới nay. Vậy trước khi có Big Bang, vũ trụ sẽ thế nào?  Chưa kể, Big Bang vẫn chỉ là một giả thuyết và lý học đông phương không công nhân Big Bang là đúng trên nền tảng lý thuyết.

 

Tôi không đề xuất nên hay không nên ở đây. Mà tôi đề nghị anh hãy dừng việc dạy học Dịch Lý Việt Nam lại, sau đó nghiên cứu nghiền ngẫm thêm nếu không sẽ lại một lứa học viên mất căn bản ra đời. Tai hại lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Trần Bình,

 

Anh nên xem lại toàn bộ hệ thống kiến thức của mình trước khi tiếp tục truyền đạt cho các học viên theo học từ anh. Tôi đã đọc rất kỹ những gì anh viết trước khi viết comment. Tôi thấy anh hoàn toàn không hiểu gì về Dịch Lý, anh sai ngay từ những cái ban đầu.

 

Tôi sẽ trích dẫn một cái sai của anh như dưới đây:

 

" Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không không....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Big bang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). 

 

-----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động ".

 

Tôi chỉ hỏi lại thế này thôi: khoảng không - thời gian - không có 1 sự động như anh nói so với cái khi có sự động thì cái nào Âm, cái nào Dương ? 

 

Anh cho rằng khi có Big Bang thì mới có Âm Dương  là một nhận định sai lầm nhất từ trước tới nay. Vậy trước khi có Big Bang, vũ trụ sẽ thế nào?  Chưa kể, Big Bang vẫn chỉ là một giả thuyết và lý học đông phương không công nhân Big Bang là đúng trên nền tảng lý thuyết.

 

Tôi không đề xuất nên hay không nên ở đây. Mà tôi đề nghị anh hãy dừng việc dạy học Dịch Lý Việt Nam lại, sau đó nghiên cứu nghiền ngẫm thêm nếu không sẽ lại một lứa học viên mất căn bản ra đời. Tai hại lắm.

 

Chào Mộc Bản,

 

Tôi đưa ra 1 luận cứ rỏ ràng dựa trên sự chứng minh biện chứng. Tôi không cho rằng vì theo như khoa học nói vạn vật sanh ra nhờ 1 vụ nổ Big Bang, Tôi dựa vào luận cứ đó để chúng ta thấy rỏ sự tương quan, tương hợp.

 

Xin thưa với bạn việc Tôi hướng dẫn Dịch Lý Việt Nam đến nhiều người đó là điều mà Thầy Tổ Dịch Lý cũng như môn Dịch Lý Việt Nam sẽ phải khởi sáng.

 

Còn về khả năng của bạn để đủ tri trí lý tranh luận với Tôi thì xin thưa bạn, bạn chưa đủ khả năng đó. Không tin chúng ta có thể mặt đối mặt ( face to face ) có sự làm chứng của Thầy Thiên Sứ hoặc nhiều người tham gia để Tôi với bạn luận tranh về điều này. Tính Tôi thích Sự - Sự.

 

Việc dạy DLVN của Tôi có nhiều người kiến thức hơn gấp 100 lần bạn họ vẫn học & đang chấp nhập lý luận này, họ đã và đang ứng dụng PP DLVN mà Tôi truyền dạy hàng ngày cho cuộc sống của họ tốt hơn. Không tin bạn cứ đi hỏi các HV của Tôi.

 

Tôi giám khẳng định việc chia sẽ PP DLVN của Tôi là chánh đáng được Thầy Tổ chấp nhận không phải là nói miệng, trước khi nhập môn vô DLVN Tôi đã xin Thầy Tổ 1 quẻ : Cách - Phong.

 

Cũng như Tôi cũng có xin 1 quẻ về việc nhập môn PP PTLV của Thầy Thiên Sứ là : Lâm - Phục...

 

Chào bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Mộc Bản,

 

Tôi đưa ra 1 luận cứ rỏ ràng dựa trên sự chứng minh biện chứng. Tôi không cho rằng vì theo như khoa học nói vạn vật sanh ra nhờ 1 vụ nổ Big Bang, Tôi dựa vào luận cứ đó để chúng ta thấy rỏ sự tương quan, tương hợp.

 

Xin thưa với bạn việc Tôi hướng dẫn Dịch Lý Việt Nam đến nhiều người đó là điều mà Thầy Tổ Dịch Lý cũng như môn Dịch Lý Việt Nam sẽ phải khởi sáng.

 

Còn về khả năng của bạn để đủ tri trí lý tranh luận với Tôi thì xin thưa bạn, bạn chưa đủ khả năng đó. Không tin chúng ta có thể mặt đối mặt ( face to face ) có sự làm chứng của Thầy Thiên Sứ hoặc nhiều người tham gia để Tôi với bạn luận tranh về điều này. Tính Tôi thích Sự - Sự.

 

Việc dạy DLVN của Tôi có nhiều người kiến thức hơn gấp 100 lần bạn họ vẫn học & đang chấp nhập lý luận này, họ đã và đang ứng dụng PP DLVN mà Tôi truyền dạy hàng ngày cho cuộc sống của họ tốt hơn. Không tin bạn cứ đi hỏi các HV của Tôi.

 

Tôi giám khẳng định việc chia sẽ PP DLVN của Tôi là chánh đáng được Thầy Tổ chấp nhận không phải là nói miệng, trước khi nhập môn vô DLVN Tôi đã xin Thầy Tổ 1 quẻ : Cách - Phong.

 

Cũng như Tôi cũng có xin 1 quẻ về việc nhập môn PP PTLV của Thầy Thiên Sứ là : Lâm - Phục...

 

Chào bạn.

 

Này anh,

 

Tôi vẫn đang đối thoại trực tiếp với anh đấy chứ. Sao anh không trả lời hai vấn đề tôi đề cập đi, dĩ nhiên là không tính đến vụ nổ Big Bang nữa vì anh cũng đồng quan điểm là không có Big Bang.

 

Anh đang tìm cách đảo ngược quan điểm của chúng tôi và chúng tôi đang tìm cách chứng minh mình đúng, anh sai. Không thể có chuyện cả tôi và anh cùng đúng vì Chân Lý chỉ có một.

 

Còn anh vẫn thấy anh giỏi quá, tôi không đủ tri lý đối thoại với anh thì anh có quyền rút, thế thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóm lại, câu chuyện cần đặt vấn đề với anh Hoàng Kim thế này:

Trong một ngôi gia có hai vợ chồng và một đứa con trai. Người vợ và con trai có trạch mệnh ngược với chồng. Thí dụ vợ con Tây trạch, cha Đông trạch. Theo anh Hoàng Kim với luận điểm "Âm trước , Dương sau", anh sẽ lấy người nào trong nhà làm trạch mệnh chủ? Anh giải thích thế nào với luận điểm của anh :"Âm trước, Dương sau" trong trường hợp anh lựa chọn?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóm lại, câu chuyện cần đặt vấn đề với anh Hoàng Kim thế này:

Trong một ngôi gia có hai vợ chồng và một đứa con trai. Người vợ và con trai có trạch mệnh ngược với chồng. Thí dụ vợ con Tây trạch, cha Đông trạch. Theo anh Hoàng Kim với luận điểm "Âm trước , Dương sau", anh sẽ lấy người nào trong nhà làm trạch mệnh chủ? Anh giải thích thế nào với luận điểm của anh :"Âm trước, Dương sau" trong trường hợp anh lựa chọn?.

 

Hi Thầy Thiên Sứ,

 

Chia sẽ thật với Thầy kiến thức về Phong Thủy của TB chỉ là con số không, nhưng nếu Thầy hỏi thì cũng mạo muội xin trả lời với Thầy theo hiểu biết của cá nhân.

 

Thường khi xem Phong Thủy cho 1 ngôi gia thì đa số là lấy mệnh trạch của người trụ cột của gia đình, trụ cột ở đây có thể là ( về tài chính, về cách điều phối gia đình...) gần như 90% là lấy Chồng làm trạch chủ để xem. Ít trường hợp lý theo trạch của vợ, trừ trường hợp là vợ 2 hoặc người vợ đang là người làm chủ gia đình về tài chính.

 

Như vậy 1 câu hỏi đặt ra là nếu lấy trạch chủ theo Chồng thì Vợ & Con sẽ ra sao ? Thật ra nếu con lớn thì con sẽ ở phòng riêng và chúng ta có thể thiết kế phòng của con theo đúng trạch mệnh của con nằm trong ngôi gia theo trạch mệnh của Bố.

 

Còn về phần vợ thì trong phòng ngủ 2 vợ chồng sẽ thiết kế thế nào cho hòa hợp giường ngủ theo trạch mệnh của Vợ...

 

Cái quan trọng là cái ngôi gia đại phạm vi theo trạch của Chồng về hướng về phòng về hướng cửa, hướng bếp là ổn, còn những cái nhỏ nhặt bên trong, như đặt các vật thể xoay hướng giường ngủ có thể ưu tiên theo trạch của Vợ

Đây là chia sẽ bằng sự hiểu biết bản thân.

 

Thanks Thầy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Thầy Thiên Sứ,

 

Chia sẽ thật với Thầy kiến thức về Phong Thủy của TB chỉ là con số không, nhưng nếu Thầy hỏi thì cũng mạo muội xin trả lời với Thầy theo hiểu biết của cá nhân.

 

Thường khi xem Phong Thủy cho 1 ngôi gia thì đa số là lấy mệnh trạch của người trụ cột của gia đình, trụ cột ở đây có thể là ( về tài chính, về cách điều phối gia đình...) gần như 90% là lấy Chồng làm trạch chủ để xem. Ít trường hợp lý theo trạch của vợ, trừ trường hợp là vợ 2 hoặc người vợ đang là người làm chủ gia đình về tài chính.

 

Như vậy 1 câu hỏi đặt ra là nếu lấy trạch chủ theo Chồng thì Vợ & Con sẽ ra sao ? Thật ra nếu con lớn thì con sẽ ở phòng riêng và chúng ta có thể thiết kế phòng của con theo đúng trạch mệnh của con nằm trong ngôi gia theo trạch mệnh của Bố.

 

Còn về phần vợ thì trong phòng ngủ 2 vợ chồng sẽ thiết kế thế nào cho hòa hợp giường ngủ theo trạch mệnh của Vợ...

 

Cái quan trọng là cái ngôi gia đại phạm vi theo trạch của Chồng về hướng về phòng về hướng cửa, hướng bếp là ổn, còn những cái nhỏ nhặt bên trong, như đặt các vật thể xoay hướng giường ngủ có thể ưu tiên theo trạch của Vợ

Đây là chia sẽ bằng sự hiểu biết bản thân.

 

Thanks Thầy.

Tôi vẫn chưa thấy luận điểm "Âm trước, Dương sau" của anh trong nội dung trả lời này? Tôi hỏi và anh hãy trả lời cụ thể một câu thôi: Anh lấy trạch mệnh chồng hay vợ và người mà anh chọn trạch mệnh là Âm hay Dương theo luận điểm của anh? Đừng dài dòng mất thì giờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Diễn Đàn,

 

Theo quan điểm lập luận của Thầy Thiên Sứ : DƯƠNG TỊNH - ÂM ĐỘNG.

 

Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không khôn....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Bigbang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). 

 

Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động

 

 

Thanks

 

Dear Mr. Hoàng Định,

 

Nói chung là, về dịch lý Thiên Bồng không rành, nhưng cái chính theo sư phụ 6 năm nay chỉ vì một lẽ. Đó là học được "Chánh tư duy".

Trích dẫn trên của anh có vài vấn đề TB muốn hỏi..

 

"Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không khôn....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Bigbang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ).

 

Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động"

 

Thiên Bồng hỏi:

a. Cái gì sinh ra cái "động" đó vậy...? Tiếng "nổ" có trước, là tự nhiên nó "nổ" sao? nếu không có cái "không nổ" thì làm gì có cái gọi là "nổ" để "phân biệt" với "không nổ"...?

b. Thái cực (Âm & Dương) nghĩa là sao...? Thái cực sinh lưỡng nghi, thái cực bao hàm âm dương nhưng thái cực không đồng nhất với âm dương. Ví như cha mẹ sinh ra ta, trong ta có cha mẹ, nhưng không thể nói cha mẹ là ta...!?

 

Vài dòng chia sẽ.

Thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi vẫn chưa thấy luận điểm "Âm trước, Dương sau" của anh trong nội dung trả lời này? Tôi hỏi và anh hãy trả lời cụ thể một câu thôi: Anh lấy trạch mệnh chồng hay vợ và người mà anh chọn trạch mệnh là Âm hay Dương theo luận điểm của anh? Đừng dài dòng mất thì giờ.

 

Hi Thầy Thiên Sứ,

 

Ở đây sẽ lấy trạch mệnh của chồng, vì chồng là người trụ cột của gia đình TB chưa học & biết về các áp dụng của PTLV nên Thầy Sứ hỏi cũng như số 0, vì quan điểm của TB là biết rỏ mới nói, không biết thì nói không biết để người khác hướng dẫn.

Cách chọn trạch mệnh ở đây theo quan điểm TB hiểu từ trước đến giờ thì không cần phải phân âm hay dương, vì âm hay dương cũng chỉ định danh, miễn sao chọn đúng kết quả là được.

 

Người giàu không nhất thiết phải học lên tiến sỹ, học lên tiến sỹ chưa chắc là giàu.

 

Thầy đang hỏi TB những điều thuộc về chuyên môn của PTLV tất nhiên TB không rành & không rỏ sẽ không trả lời theo đúng ý của Thầy.

 

Thanks Thầy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Mr. Hoàng Định,

 

Nói chung là, về dịch lý Thiên Bồng không rành, nhưng cái chính theo sư phụ 6 năm nay chỉ vì một lẽ. Đó là học được "Chánh tư duy".

Trích dẫn trên của anh có vài vấn đề TB muốn hỏi..

 

"Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không khôn....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Bigbang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ).

 

Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ  6. Dương Tịnh - âm Động"

 

Thiên Bồng hỏi:

a. Cái gì sinh ra cái "động" đó vậy...? Tiếng "nổ" có trước, là tự nhiên nó "nổ" sao? nếu không có cái "không nổ" thì làm gì có cái gọi là "nổ" để "phân biệt" với "không nổ"...?

b. Thái cực (Âm & Dương) nghĩa là sao...? Thái cực sinh lưỡng nghi, thái cực bao hàm âm dương nhưng thái cực không đồng nhất với âm dương. Ví như cha mẹ sinh ra ta, trong ta có cha mẹ, nhưng không thể nói cha mẹ là ta...!?

 

Vài dòng chia sẽ.

Thân.

 

Chào bạn Thiên Bồng,

 

Bạn chưa hiểu ý Tôi muốn truyền tải nên ghi lại thông điệp là không rỏ ràng, dẫn đến việc hiểu sai lệch. Bạn nên đọc thật kỹ các từ, câu, chữ mà Tôi viết bạn sẽ hiểu ý Tôi muốn chia sẽ.

 

KHTK = Vô cực +- manh nha = Thái Cực. Bản chất thái cực hay 1 thành nào đó đã mặc định tồn tại 2 cái chúng ta định danh là Âm & Dương. Điều này Tôi đã có trao đổi với anh Hải ( Mạnh Đại Quân ) và anh ấy cũng đồng tình quan điểm với Tôi ở điểm này. Bạn không tin hay muốn thực chứng cứ hỏi trực tiếp anh Hải.

Về PT Tôi không rành nhưng nếu muốnmuốn trao đổi sâu về Dịch Lý Tôi sẽ không ngại ngồi với bạn từ sáng - chiều.

 

Thanks bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Thầy Thiên Sứ,

 

Ở đây sẽ lấy trạch mệnh của chồng, vì chồng là người trụ cột của gia đình TB chưa học & biết về các áp dụng của PTLV nên Thầy Sứ hỏi cũng như số 0, vì quan điểm của TB là biết rỏ mới nói, không biết thì nói không biết để người khác hướng dẫn.

Cách chọn trạch mệnh ở đây theo quan điểm TB hiểu từ trước đến giờ thì không cần phải phân âm hay dương, vì âm hay dương cũng chỉ định danh, miễn sao chọn đúng kết quả là được.

 

Người giàu không nhất thiết phải học lên tiến sỹ, học lên tiến sỹ chưa chắc là giàu.

 

Thầy đang hỏi TB những điều thuộc về chuyên môn của PTLV tất nhiên TB không rành & không rỏ sẽ không trả lời theo đúng ý của Thầy.

 

Thanks Thầy.

Nói như anh:

Cách chọn trạch mệnh ở đây theo quan điểm TB hiểu từ trước đến giờ thì không cần phải phân âm hay dương, vì âm hay dương cũng chỉ định danh, miễn sao chọn đúng kết quả là được.

 

Cách hiểu đó thì thuyết ADNh áp dụng trong Phong thủy ko cần thiết , hay không thể áp dụng được?

Anh chị em Địa Lý Phong thủy Lạc Việt có học qua - Từ Thiên Bồng trở lên- không cần phải tranh luận với Hoàng Định. Sư phụ sẽ hoàn tiền và anh ta sẽ bị loại ra ngoài lớp. Bởi vì, với chúng ta:

Thuyết ADNh là học thuyết mang tính lý thuyết căn bản, ứng dụng trong phong thủy, Nay anh ta xác định ADNh chỉ là định danh và không quan trọng, thì không thể theo học được.

Bảo Ngọc cho sp biết số Tài khoản của anh Hoàng Định công khai lên đây, sp gửi lại tiền cho anh ta. Và để anh ta suy ngẫm những gì anh ta nghĩ. Nếu hiểu ra thì theo học khóa sau, Chưa biết bao giờ mở.

PS: Vẫn để nick Hoàng Định tham gia diễn đàn, ngoại trừ vi phạm nội quy.

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói như anh:

Cách hiểu đó thì thuyết ADNh áp dụng trong Phong thủy ko cần thiết , hay không thể áp dụng được?

Anh chị em Địa Lý Phong thủy Lạc Việt có học qua - Từ Thiên Bồng trở lên- không cần phải tranh luận với Hoàng Định. Sư phụ sẽ hoàn tiền và anh ta sẽ bị loại ra ngoài lớp. Bởi vì, với chúng ta:

Thuyết ADNh là học thuyết mang tính lý thuyết căn bản, ứng dụng trong phong thủy, Nay anh ta xác định ADNh chỉ là định danh và không quan trọng, thì không thể theo học được.

Bảo Ngọc cho sp biết số Tài khoản của anh Hoàng Định công khai lên đây, sp gửi lại tiền cho anh ta. Và để anh ta suy ngẫm những gì anh ta nghĩ. Nếu hiểu ra thì theo học khóa sau, Chưa biết bao giờ mở.

PS: Vẫn để nick Hoàng Định tham gia diễn đàn, ngoại trừ vi phạm nội quy.

 

 

Hi Thầy Thiên Sứ,

 

TB nói rất rỏ là chưa hiểu và biết về các PP ứng dụng ADNh trong PTLV nên nói theo quan điểm hồi giờ biết. Còn nếu khi đã tham gia hoc lớp ĐLPT biết hiểu rỏ cách ứng dụng lúc đó mà phát biểu như hiện tại là sai, vì không nắm các kiến thức cơ bản.

 

Thầy không thể trách TB vì không trả lời đúng ý Thầy theo trường phái PTLV được, điều này là vô lý vì học trò chưa được học, chưa được biết thì làm sao mà trả lời. Thầy hứa sẽ chứng minh cho TB rỏ Âm trước Dương sau & sau đó chấp nhận và quyết định học tiếp hay không là ở cho TB, sau giờ Thầy lại vội đưa ra quyết định như vậy ?

Phải chăng quẻ LâmLâm - Phục đã ứng nghiệm rồi, đúng là nười tính không bằng trời tính. Dù được học hay không học thì TB cũng cám ơn Thầy đã cho tranh luận về vấn đề này để nhiều người hiểu sâu & rỏ hơn trước.

Thanks Thầy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Thiên Bồng,

 

KHTK = Vô cực +- manh nha = Thái Cực.

Thanks bạn.

 

Dear Mr. Hoàng Định,

 

Ta chấp nhận tiên đề: Thái cực là khởi nguyên của vũ trụ và là bản thể của vũ trụ.

Nếu chấp nhận như thế thì chẳng có cái gọi là "vô cực" đứng trước "thái cực" nữa.

 

Chính vì thêm hai cái chấm (được gọi là "thiếu dương", "thiếu âm") vào đò hình Âm Dương, nên phải cho là "Thái cực" là "động" và là "dương" (Dương động, âm tịnh theo cổ thư chữ Hán). Vậy nó được gọi là "động" là so với "cái gì" mà cái đó phải "tịnh".

 

Do không giải quyết được mây thuẫn này, nên "Tống nho" (Chu Liêm Khê gì gì đó thì phải) đã thêm cái gọi là "vô cực" để trước "thái cực" và cho nó "tịnh" (để phân biệt với "động") nhưng phải "chưa phân biệt" được "âm dương" (nếu nó mà phân biệt được thì phải rặn ra cái "hư vô cực"... đặt trước "vô cmn cực" nữa) và phán như đúng rồi "Vô cực nhi Thái cực".

 

Nếu luận như anh: "Vô cực" +/- "manh nha" = "Thái cực".

Vậy thái cực là cái có sau "vô cực" và nó "động" nên nó "âm"...?

Vậy "vô cực" có trước nó, thì "tịnh" hay "động", "âm" hay "dương"...?

 

Cái này do anh vẫn chấp "Thái cực" là "động" cộng với lý học Việt "Dương tịnh âm động", "Thái cực động"... nên Thái cực là âm...? và do Thái cực là khởi nguyên vũ trụ nên "Âm" có trước. Quá hay cho đội quay tay ! (TDTT)

 

Đã từng nghe câu "xe nam chỉ bắc" chưa...? Muốn đi về Phương Nam mà cứ hướng về Phương Bắc mà tiến, thì càng đi càng xa thôi.

 

Thân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Mr. Hoàng Định,

 

Ta chấp nhận tiên đề: Thái cực là khởi nguyên của vũ trụ và là bản thể của vũ trụ.

Nếu chấp nhận như thế thì chẳng có cái gọi là "vô cực" đứng trước "thái cực" nữa.

 

Chính vì thêm hai cái chấm (được gọi là "thiếu dương", "thiếu âm") vào đò hình Âm Dương, nên phải cho là "Thái cực" là "động" và là "dương" (Dương động, âm tịnh theo cổ thư chữ Hán). Vậy nó được gọi là "động" là so với "cái gì" mà cái đó phải "tịnh".

 

Do không giải quyết được mây thuẫn này, nên "Tống nho" (Chu Liêm Khê gì gì đó thì phải) đã thêm cái gọi là "vô cực" để trước "thái cực" và cho nó "tịnh" (để phân biệt với "động") nhưng phải "chưa phân biệt" được "âm dương" (nếu nó mà phân biệt được thì phải rặn ra cái "hư vô cực"... đặt trước "vô cmn cực" nữa) và phán như đúng rồi "Vô cực nhi Thái cực".

 

Nếu luận như anh: "Vô cực" +/- "manh nha" = "Thái cực".

Vậy thái cực là cái có sau "vô cực" và nó "động" nên nó "âm"...?

Vậy "vô cực" có trước nó, thì "tịnh" hay "động", "âm" hay "dương"...?

 

Cái này do anh vẫn chấp "Thái cực" là "động" cộng với lý học Việt "Dương tịnh âm động", "Thái cực động"... nên Thái cực là âm...? và do Thái cực là khởi nguyên vũ trụ nên "Âm" có trước. Quá hay cho đội quay tay ! (TDTT)

 

Đã từng nghe câu "xe nam chỉ bắc" chưa...? Muốn đi về Phương Nam mà cứ hướng về Phương Bắc mà tiến, thì càng đi càng xa thôi.

 

Thân.

 

Chào anh Thiên Bồng,

 

Anh vui lòng chứng minh cho Tôi cái lý Dương trước Âm sau ? Dương Sanh ra Âm nhé. Cái Lý Dương Tịnh Âm Động là 1 trong những luận đề Tôi đã chấp thuận nên sẽ không có ý kiến thêm.

 

Còn Tôi đã chứng minh cho anh & mọi người thấy là Âm trước Dương sau, Âm sanh Dương. Nếu anh chưa rỏ Tôi sẽ tóm tắc sơ ở đây.

 

Tôi VD 1 cái thành nào đó gọi là Vô Cực vậy theo cái tri trí lý chúng ta hiểu Vô Cực là cái nhỏ nhất, cái không có gì, cái không thể biểu hiện. Theo như câu nói " Vô danh thiên địa chi thuỷ, hữu danh vạn vật chi mẫu " -----> Vạn vật vốn vô chung vô thuỷ ( khởi nguồn ) không có tên, có tên là tên gọi của mẹ sanh ra vạn vật ----> Âm sinh vạn vật.

Mẹ mang bầu sanh con, chứ có cha mang bầu sanh con không ? Khi xưa nếu còn ăn lông ở lỗ ( săn bắn hái lượm ) sống bầy đàn công xã nguyên thuỷ lấy ai làm trạch chủ hang động để ở ? Lúc đó họ có biết Âm Dương để phân công không ? Lúc đó họ chỉ dựa vào người có sức manh, có tầm ảnh hưởng để tín nhiệm lên làm quản lý.

 

Giống như ngày nay Bà ( âm )  hillary clinton đang tranh cử Tổng Thống Mỹ ?

Vài lời chia sẽ. Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp tra đổi cùng bạn đê bạn hiểu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi yêu cầu Bảo Ngọc đưa ngay anh Hoàng Định ra khỏi lớp học. Anh ta không thể theo học Địa Lý phong thủy Lạc Việt. Tôi sẽ liên lạc chính thức với Bảo Ngọc bằng điện thoại.

Để chứng minh cho cả một hệ thống lý thuyết thất truyền, không thể chỉ 1 bài viết. Địa lý Phong thủy chỉ là hệ lý thuyết ứng dụng. Cho nên việc đầu tiên anh phải chấp nhận những tiền đề (không phải tiên đề) của lý thuyết căn bản đã. Tôi chưa thấy một người nào khăng khăng bảo thủ như anh.

Tôi vẫn để anh hoạt động trên dd, nếu anh không vi phạm nội quy và anh có quyền mô tả hệ thống luận điểm của anh. Mọi người sẽ tự thẩm định, chúng tôi sẽ không tranh luận với anh. Tất cả anh chị em Địa Lý phong thủy Lạc Việt chấm dứt tranh luận với anh Hoàng Định.

PS: Trước khi tôi đưa bài giảng thứ 2 vào lớp, tôi phải được Bảo Ngọc bảo đảm nick Hoàng Định đã được đưa ra khỏi lớp học. Anh Hoàng Định, cho địa chỉ hoặc số tài khoản. Ngay ngày mai tiền học phí của anh sẽ được hoàn trả..

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh Thiên Bồng,

 

Anh vui lòng chứng minh cho Tôi cái lý Dương trước Âm sau ? Dương Sanh ra Âm nhé. Cái Lý Dương Tịnh Âm Động là 1 trong những luận đề Tôi đã chấp thuận nên sẽ không có ý kiến thêm.

 

Anh chưa biết gì về "Âm Dương" hết, cái lý của anh ở đây là "Động" và "Tịnh" thôi. Tống nho cho rằng Dương động Âm tịnh, Thái cực là "động" sinh ra vạn vật, Thái cực là "dương" nên Dương trước Âm sau. Nay anh chấp nhận "Dương tịnh Âm động" (không biết anh học ai hay anh tự nghiệm) nhưng anh vẫn chấp "Thái cực là động", nên anh phán nó là Âm. Từ đó anh cho rằng Âm trước, Dương sau. Nên cái luận đề anh chấp nhận "Dương tịnh Âm động" chẳng giải quyết được gì trong việc này cả. Chính vì không giải quyết được nên anh (và cả Tống nho) phải thêm vào cái gọi là "Vô cực" và đặt trước "Thái cực" và cái "Vô cực" đó không phân biệt "Âm Dương" để giải quyết mâu thuẫn.

 

Còn Tôi đã chứng minh cho anh & mọi người thấy là Âm trước Dương sau, Âm sanh Dương. Nếu anh chưa rỏ Tôi sẽ tóm tắc sơ ở đây.

 

Tôi VD 1 cái thành nào đó gọi là Vô Cực vậy theo cái tri trí lý chúng ta hiểu Vô Cực là cái nhỏ nhất, cái không có gì, cái không thể biểu hiện. Theo như câu nói " Vô danh thiên địa chi thuỷ, hữu danh vạn vật chi mẫu " -----> Vạn vật vốn vô chung vô thuỷ ( khởi nguồn ) không có tên, có tên là tên gọi của mẹ sanh ra vạn vật ----> Âm sinh vạn vật.

 

Anh là anh, trong nhà anh là con, ngoài xã hội anh có thể là thằng, hay là cái gì cũng được miễn là "có tên" (hữu danh).

Anh không thể được gọi là cha (vô danh) nếu anh chưa có cái gọi là "con của anh". Ngoài xã hội anh cũng chẳng được gọi là "thầy" nếu anh chưa có "học trò". Chính vì có con, nên anh được gọi là cha, chính vì có "học trò" nên anh được tôn làm thầy. Điều đó không có nghĩa là con sinh cha, học trò sinh thầy.

Từ đó anh nghiệm tại sao gọi là "vô danh chi thủy", "hữu danh chi mẫu" nhá...!

Mẹ mang bầu sanh con, chứ có cha mang bầu sanh con không ? Khi xưa nếu còn ăn lông ở lỗ ( săn bắn hái lượm ) sống bầy đàn công xã nguyên thuỷ lấy ai làm trạch chủ hang động để ở ? Lúc đó họ có biết Âm Dương để phân công không ? Lúc đó họ chỉ dựa vào người có sức manh, có tầm ảnh hưởng để tín nhiệm lên làm quản lý.

 

Ở cõi hậu thiên (sau thái cực) chẳng có gì là tuyệt đối cả, do âm dương đã hình thành và tương tác lẫn nhau rồi, trong dương có âm, trong âm có dương, nên có câu "cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng". Vì vậy, "dương" (tinh trùng) cần cái "âm" (trứng) để sinh (hợp tử), "âm" nhờ cái "dương" để trưởng (phát triển thành bào thai).

Vì vậy, anh nói "Mẹ mang bầu sinh con", Mẹ (đàn bà) là âm, sinh con (trai hay gái) âm hay dương...?

Anh đã biết câu "trời tròn, đất vuông", anh có chấp nhận trời là dương, đất là âm không..?

Anh biết tại sao... có và chỉ có trong nền văn hiến Việt câu "Mẹ tròn, con vuông" không...?

 

Giống như ngày nay Bà ( âm )  hillary clinton đang tranh cử Tổng Thống Mỹ ?

Vài lời chia sẽ. Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp tra đổi cùng bạn đê bạn hiểu.

Tôi yêu cầu Bảo Ngọc đưa ngay anh Hoàng Định ra khỏi lớp học. Anh ta không thể theo học Địa Lý phong thủy Lạc Việt. Tôi sẽ liên lạc chính thức với Bảo Ngọc bằng điện thoại.

Để chứng minh cho cả một hệ thống lý thuyết thất truyền, không thể chỉ 1 bài viết. Địa lý Phong thủy chỉ là hệ lý thuyết ứng dụng. Cho nên việc đầu tiên anh phải chấp nhận những tiền đề (không phải tiên đề) của lý thuyết căn bản đã. Tôi chưa thấy một người nào khăng khăng bảo thủ như anh.

Tôi vẫn để anh hoạt động trên dd, nếu anh không vi phạm nội quy và anh có quyền mô tả hệ thống luận điểm của anh. Mọi người sẽ tự thẩm định, chúng tôi sẽ không tranh luận với anh. Tất cả anh chị em Địa Lý phong thủy Lạc Việt chấm dứt tranh luận với anh Hoàng Định.

PS: Trước khi tôi đưa bài giảng thứ 2 vào lớp, tôi phải được Bảo Ngọc bảo đảm nick Hoàng Định đã được đưa ra khỏi lớp học. Anh Hoàng Định, cho địa chỉ hoặc số tài khoản. Ngay ngày mai tiền học phí của anh sẽ được hoàn trả..

Xin lỗi SP... con xin lần này nữa thôi... sau thì im ạ...!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóm lại, câu chuyện cần đặt vấn đề với anh Hoàng Kim thế này:

Trong một ngôi gia có hai vợ chồng và một đứa con trai. Người vợ và con trai có trạch mệnh ngược với chồng. Thí dụ vợ con Tây trạch, cha Đông trạch. Theo anh Hoàng Kim với luận điểm "Âm trước , Dương sau", anh sẽ lấy người nào trong nhà làm trạch mệnh chủ? Anh giải thích thế nào với luận điểm của anh :"Âm trước, Dương sau" trong trường hợp anh lựa chọn?.

. Con Hoàng Kim và anh em nhom mới vỡ lòng mà thầy ,không phải Hoàng Định.

Chào anh Thiên Bồng,

 

Anh vui lòng chứng minh cho Tôi cái lý Dương trước Âm sau ? Dương Sanh ra Âm nhé. Cái Lý Dương Tịnh Âm Động là 1 trong những luận đề Tôi đã chấp thuận nên sẽ không có ý kiến thêm.

 

Còn Tôi đã chứng minh cho anh & mọi người thấy là Âm trước Dương sau, Âm sanh Dương. Nếu anh chưa rỏ Tôi sẽ tóm tắc sơ ở đây.

 

Tôi VD 1 cái thành nào đó gọi là Vô Cực vậy theo cái tri trí lý chúng ta hiểu Vô Cực là cái nhỏ nhất, cái không có gì, cái không thể biểu hiện. Theo như câu nói " Vô danh thiên địa chi thuỷ, hữu danh vạn vật chi mẫu " -----> Vạn vật vốn vô chung vô thuỷ ( khởi nguồn ) không có tên, có tên là tên gọi của mẹ sanh ra vạn vật ----> Âm sinh vạn vật.

Mẹ mang bầu sanh con, chứ có cha mang bầu sanh con không ? Khi xưa nếu còn ăn lông ở lỗ ( săn bắn hái lượm ) sống bầy đàn công xã nguyên thuỷ lấy ai làm trạch chủ hang động để ở ? Lúc đó họ có biết Âm Dương để phân công không ? Lúc đó họ chỉ dựa vào người có sức manh, có tầm ảnh hưởng để tín nhiệm lên làm quản lý.

 

Giống như ngày nay Bà ( âm )  hillary clinton đang tranh cử Tổng Thống Mỹ ?

Vài lời chia sẽ. Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp tra đổi cùng bạn đê bạn hiểu.

Em thấy bác chứng minh giống " con gà hay quả trứng có trước " quá , càng đọc càng thấy hoang mang là mình kém cỏi quá không hiểu nổi.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

. Con Hoàng Kim và anh em nhom mới vỡ lòng mà thầy ,không phải Hoàng Định.

Em thấy bác chứng minh giống " con gà hay quả trứng có trước " quá , càng đọc càng thấy hoang mang là mình kém cỏi quá không hiểu nổi.

K..K..K... cái này là SP lộn tên bạn thôi, còn vấn đề về Dịch thì không phải trong chương trình PTLVCB nên cứ từ từ, tập trung vào bài giảng của SP đã.

 

Bài về khí của SP quá hay... chỉ tiếc là vẫn chưa thấy SP chốt là hoàn chỉnh!  :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.