amouruniversel

Quẻ Thái Ất Tháng 11 Âm Năm Bính Thân

8 bài viết trong chủ đề này

Xin chào cả nhà!

 

Lâu nay vắng mặt, nay quay lại diễn đàn đã nhiều thay đổi. 

----------------

Vừa rồi Amour có nghiên cứu chút Thái Ất, thấy tháng Canh Tý năm Bính Thân có nhiều điều đáng nói, lập topic này để theo dõi.

https://drive.google.com/open?id=0B6sKUr2AQ8wFMElCNGtjUVp5XzA

581ca01be4f61_thng11mnmBnhThn.jpg

 

THÔNG TIN

 • Tích số nguyệt kể 19,117
 • Vào cục 37, Thái ất cung Đoài - Lý Thiên
 • Hạn Bách lục - tháng thứ 77, cảnh thứ 11
 • Toán chủ 1, toán khánh 7: đơn dương vô thiên

THỂ CÁCH

 • Nhị mục tương quan
 • Thủy kích, Văn xương bách trong
 • Văn xương bị đề dẫn
 • Đại du cực số tại cung Tốn, ứng tai biến vùng Đông Nam Á

********************

 

 

LỜI BÀN

Dùng Google earth phân dã, Việt Nam nằm vào cung Tị, cung này có Đại Du cực số, toán số vô thiên và Thái ất lý thiên thì thiên tượng biến đổi kỳ dị. Vào hạn Bách lục ứng với lụt lội, cung Tốn có sao Nhiếp Đề - Nhị hắc thì thời tiết lạnh giá. Tai họa thuộc vào dạng thiên tai, ứng lũ lụt hoặc mưa đá, sương buông.

 

Tới thời Bách lục, Thủy kích đóng dưới sao Tỉnh là điềm binh động, đao thương xảy ra, không thế cũng ứng điềm sông ngòi đầy ứ, ngập lụt mất mùa. Thủy kích ở cung Kim vào tháng Canh tất điềm quân lực của nước phía Tây rục rịch.

 
CHỦ ĐẠI TƯỚNG
Chủ đại tướng toán 1 là vô thiên, đóng dưới cửa Tử cùng sao Thiên nhuế (Ly 2) là điềm phải xảy ra binh cách, đóng trước Thái ất một cung là tướng khinh mệnh vua, do đó mà phải chết đại tướng.
 
Chủ đại tướng đóng cùng khách tham tướng là điềm hai bên giao tranh.
 
KHÁCH ĐẠI TƯỚNG
Khách đại tướng đóng cùng Văn xương gọi là "đề dẫn", điềm đại thần bên chủ hai lòng.
 
QUÂN CƠ
Quân cơ đồng cung với Thiên ất, toán vô thiên, thể thức bách, đề dẫn là điềm hung họa, binh cách, nghịch phản, xâm lăng - binh giặc khởi, biên giới bị xâm lăng.
 
THẦN CƠ
Thần cơ đồng cung với Tiểu Du thì dưới lấn trên, vua bỏ tù bầy tôi, bậc Tể phụ bất lợi. Trên dưới không hòa thuận, hợp ý nhau. Có Tiểu du đóng với Thần cơ là binh cách, chiến tranh.
 
DÂN CƠ
Dân cơ đồng cung với Địa ất, trực phù, phi phù là điềm dân chúng gặp nhiều hoạn nạn, việc nông tang bất lợi khiến cho dân đói khổ, loạn lạc điêu tàn bởi vì toán Vô thiên, vào hạn Bách lục thì ứng vào họa nước lửa.
 
 

-------

cho bậc tướng soái. Đóng tại cung Tốn, hạn bách lục có sao Nhiếp đề thì tai họa lớn nổi lên, ứng với binh biến, tai họa nước lửa. Thời tiết sẽ lạnh lắm.
 
QUẺ TIỂU DU QUỸ VẬN
được quẻ "trạch hỏa cách", động hào 4, nạp giáp Đinh Hợi:
 
Hào Cửu tứ.
九 四 .      悔 亡 . 有 孚 . 改 命 . 吉 .
象 曰 .       改 命 之 吉 . 信 志 也 .
Cửu tứ.
Hối vong. Hữu phu. Cải mệnh. Cát.
Tượng viết:  
Cải mệnh chi cát. Tín chí dã.
Dịch.
Hết điều hối hận, phàn nàn,
Mọi người tin tưởng hoàn toàn từ nay.
Cho nên cứ việc đổi thay,
Công trình Cách mệnh hẳn hay, hẳn lành.
Tượng rằng: Cách mệnh là hay,
Là vì trên dưới, đó đây tin lòng.
 
----------------
THANH KỲ
tích tháng là 19,117 - dùng phép Thanh kỳ mà tính thì nay đã vào tháng thứ nhất của chung thứ 10, còn 35 tháng nữa là đạt tới chung cực, sách nói "12 chung là cực số thì binh cách lớn xảy ra, nơi nơi gây chiến" - tính ra thì tới tháng 9 dương lịch năm 2019 là năm đại loạn (tức tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi).
 
XÍCH KỲ
Xích kỳ đóng cung Hợi, có sự tai hại về hành thủy (cung Càn, ứng với Châu Âu)
 
HẮC KỲ
Hắc kỳ hội Âm đức can ất, điềm nước to, lụt lội (cung Mão - phần Biển Đông có Nhật, Hàn, Triều tiên)
 
----------
THỜI TIẾT
 
Đế Phù - Thiên Mục cung Thân
Đế phù hợp cùng với Thiên Mục thì trời quầng, hơi tối, gió mạnh và trời trời trăng có biến (tại cung Thân)
 
THIÊN HOÀNG - PHI ĐIỂU CUNG NGỌ
Sao Thiên Hoàng hợp cùng với Phi Điểu, Thái Ất cùng cung thì trời mưa nhỏ, trời mờ
 
CUNG CÀN: NGŨ PHONG GẶP BÁT PHONG:
Gió to từ cung Càn (thổi tới cung Tốn?)
 
 
 
 
 
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Xin chào cả nhà!

 

Lâu nay vắng mặt, nay quay lại diễn đàn đã nhiều thay đổi. 

----------------

Vừa rồi Amour có nghiên cứu chút Thái Ất, thấy tháng Canh Tý năm Bính Thân có nhiều điều đáng nói, lập topic này để theo dõi.

https://drive.google.com/open?id=0B6sKUr2AQ8wFMElCNGtjUVp5XzA

581ca01be4f61_thng11mnmBnhThn.jpg

 

THÔNG TIN

 • Tích số nguyệt kể 19,117
 • Vào cục 37, Thái ất cung Đoài - Lý Thiên
 • Hạn Bách lục - tháng thứ 77, cảnh thứ 11
 • Toán chủ 1, toán khánh 7: đơn dương vô thiên

THỂ CÁCH

 • Nhị mục tương quan
 • Thủy kích, Văn xương bách trong
 • Văn xương bị đề dẫn
 • Đại du cực số tại cung Tốn, ứng tai biến vùng Đông Nam Á

********************

 

 

LỜI BÀN

Dùng Google earth phân dã, Việt Nam nằm vào cung Tị, cung này có Đại Du cực số, toán số vô thiên và Thái ất lý thiên thì thiên tượng biến đổi kỳ dị. Vào hạn Bách lục ứng với lụt lội, cung Tốn có sao Nhiếp Đề - Nhị hắc thì thời tiết lạnh giá. Tai họa thuộc vào dạng thiên tai, ứng lũ lụt hoặc mưa đá, sương buông.

 

Tới thời Bách lục, Thủy kích đóng dưới sao Tỉnh là điềm binh động, đao thương xảy ra, không thế cũng ứng điềm sông ngòi đầy ứ, ngập lụt mất mùa. Thủy kích ở cung Kim vào tháng Canh tất điềm quân lực của nước phía Tây rục rịch.

 
CHỦ ĐẠI TƯỚNG
Chủ đại tướng toán 1 là vô thiên, đóng dưới cửa Tử cùng sao Thiên nhuế (Ly 2) là điềm phải xảy ra binh cách, đóng trước Thái ất một cung là tướng khinh mệnh vua, do đó mà phải chết đại tướng.
 
Chủ đại tướng đóng cùng khách tham tướng là điềm hai bên giao tranh.
 
KHÁCH ĐẠI TƯỚNG
Khách đại tướng đóng cùng Văn xương gọi là "đề dẫn", điềm đại thần bên chủ hai lòng.
 
QUÂN CƠ
Quân cơ đồng cung với Thiên ất, toán vô thiên, thể thức bách, đề dẫn là điềm hung họa, binh cách, nghịch phản, xâm lăng - binh giặc khởi, biên giới bị xâm lăng.
 
THẦN CƠ
Thần cơ đồng cung với Tiểu Du thì dưới lấn trên, vua bỏ tù bầy tôi, bậc Tể phụ bất lợi. Trên dưới không hòa thuận, hợp ý nhau. Có Tiểu du đóng với Thần cơ là binh cách, chiến tranh.
 
DÂN CƠ
Dân cơ đồng cung với Địa ất, trực phù, phi phù là điềm dân chúng gặp nhiều hoạn nạn, việc nông tang bất lợi khiến cho dân đói khổ, loạn lạc điêu tàn bởi vì toán Vô thiên, vào hạn Bách lục thì ứng vào họa nước lửa.
 
 

-------

cho bậc tướng soái. Đóng tại cung Tốn, hạn bách lục có sao Nhiếp đề thì tai họa lớn nổi lên, ứng với binh biến, tai họa nước lửa. Thời tiết sẽ lạnh lắm.
 
QUẺ TIỂU DU QUỸ VẬN
được quẻ "trạch hỏa cách", động hào 4, nạp giáp Đinh Hợi:
 
Hào Cửu tứ.
九 四 .      悔 亡 . 有 孚 . 改 命 . 吉 .
象 曰 .       改 命 之 吉 . 信 志 也 .
Cửu tứ.
Hối vong. Hữu phu. Cải mệnh. Cát.
Tượng viết:  
Cải mệnh chi cát. Tín chí dã.
Dịch.
Hết điều hối hận, phàn nàn,
Mọi người tin tưởng hoàn toàn từ nay.
Cho nên cứ việc đổi thay,
Công trình Cách mệnh hẳn hay, hẳn lành.
Tượng rằng: Cách mệnh là hay,
Là vì trên dưới, đó đây tin lòng.
 
----------------
THANH KỲ
tích tháng là 19,117 - dùng phép Thanh kỳ mà tính thì nay đã vào tháng thứ nhất của chung thứ 10, còn 35 tháng nữa là đạt tới chung cực, sách nói "12 chung là cực số thì binh cách lớn xảy ra, nơi nơi gây chiến" - tính ra thì tới tháng 9 dương lịch năm 2019 là năm đại loạn (tức tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi).
 
XÍCH KỲ
Xích kỳ đóng cung Hợi, có sự tai hại về hành thủy (cung Càn, ứng với Châu Âu)
 
HẮC KỲ
Hắc kỳ hội Âm đức can ất, điềm nước to, lụt lội (cung Mão - phần Biển Đông có Nhật, Hàn, Triều tiên)
 
----------
THỜI TIẾT
 
Đế Phù - Thiên Mục cung Thân
Đế phù hợp cùng với Thiên Mục thì trời quầng, hơi tối, gió mạnh và trời trời trăng có biến (tại cung Thân)
 
THIÊN HOÀNG - PHI ĐIỂU CUNG NGỌ
Sao Thiên Hoàng hợp cùng với Phi Điểu, Thái Ất cùng cung thì trời mưa nhỏ, trời mờ
 
CUNG CÀN: NGŨ PHONG GẶP BÁT PHONG:
Gió to từ cung Càn (thổi tới cung Tốn?)
 
 
 
 

 

 

Nhờ Amouruniversel lập quẻ Thái Ất cho riêng năm sau cho mọi người "thưởng thức", nếu có thể nhận định cho riêng Việt Nam theo như phận dã trong cung đã viết ở trên.

 

Trạng Trình có tiên tri Việt Nam và thế giới:

 

Long vĩ Xà đầu khởi chiến tranh,

Can qua xứ xứ khởi đao binh,

Mã đề Dương cước anh hùng tận,

Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình.

 

Trân trọng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bạn hoangnt đã quan tâm!

 

Amour cũng mới bước đầu nghiên cứu môn Thái ất, còn chưa biết đúng sai thế nào. Vậy hẹn qua tháng 11 âm khi kiểm chứng kết quả dự đoán sẽ tiếp tục xem xét. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Xin chào cả nhà!

 

Lâu nay vắng mặt, nay quay lại diễn đàn đã nhiều thay đổi. 

----------------

Vừa rồi Amour có nghiên cứu chút Thái Ất, thấy tháng Canh Tý năm Bính Thân có nhiều điều đáng nói, lập topic này để theo dõi.

https://drive.google.com/open?id=0B6sKUr2AQ8wFMElCNGtjUVp5XzA

581ca01be4f61_thng11mnmBnhThn.jpg

 

THÔNG TIN

 • Tích số nguyệt kể 19,117
 • Vào cục 37, Thái ất cung Đoài - Lý Thiên
 • Hạn Bách lục - tháng thứ 77, cảnh thứ 11
 • Toán chủ 1, toán khánh 7: đơn dương vô thiên

THỂ CÁCH

 • Nhị mục tương quan
 • Thủy kích, Văn xương bách trong
 • Văn xương bị đề dẫn
 • Đại du cực số tại cung Tốn, ứng tai biến vùng Đông Nam Á

********************

 

 

LỜI BÀN

Dùng Google earth phân dã, Việt Nam nằm vào cung Tị, cung này có Đại Du cực số, toán số vô thiên và Thái ất lý thiên thì thiên tượng biến đổi kỳ dị. Vào hạn Bách lục ứng với lụt lội, cung Tốn có sao Nhiếp Đề - Nhị hắc thì thời tiết lạnh giá. Tai họa thuộc vào dạng thiên tai, ứng lũ lụt hoặc mưa đá, sương buông.

 

Tới thời Bách lục, Thủy kích đóng dưới sao Tỉnh là điềm binh động, đao thương xảy ra, không thế cũng ứng điềm sông ngòi đầy ứ, ngập lụt mất mùa. Thủy kích ở cung Kim vào tháng Canh tất điềm quân lực của nước phía Tây rục rịch.

 
 

 

58201847c36be_PHNDCHUTHNH24SN.jpg

 

Để tránh hiểu lầm, Amour đưa lên bản đồ phân dã, như nhận định phía trên, các cung Dậu, Canh, Thân, Khôn, Mùi là phạm vi xảy ra chiến sự lớn. Nga ứng với sao Huyền Minh sẽ sa lầy trong cuộc chiến/phía Tây Nam. Tham chiến sẽ có các nước phía Tây Nam (thuộc Arap Saudi? hay Iran và Afganistan?) tham gia. Đây hẳn là giai đoạn nổi bật cho cả lục địa.

 

Mặt khác, Trung Quốc (ứng với Mậu Kỷ) hẳn sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò ở hướng Đông, các nước phương Tây (khối Nato? hay Mỹ?) sẽ có mặt tại vùng biển Philipine. Việt Nam hẳn có nhiều phim để coi.

 

Dù sao cũng là đoán mò, đợi kiểm chứng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

LỜI BÀN

Dùng Google earth phân dã, Việt Nam nằm vào cung Tị, cung này có Đại Du cực số, toán số vô thiên và Thái ất lý thiên thì thiên tượng biến đổi kỳ dị. Vào hạn Bách lục ứng với lụt lội, cung Tốn có sao Nhiếp Đề - Nhị hắc thì thời tiết lạnh giá. Tai họa thuộc vào dạng thiên tai, ứng lũ lụt hoặc mưa đá, sương buông.

 

 

Đính Chính: Amour an lộn vòng sao này, nay xin đính chính lại là sao Thiên Hoàng - Cửu Tử thuộc hành hỏa, vậy đoạn nói về thời tiết lạnh giá theo logic không áp dụng được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

58201847c36be_PHNDCHUTHNH24SN.jpg

 

Để tránh hiểu lầm, Amour đưa lên bản đồ phân dã, như nhận định phía trên, các cung Dậu, Canh, Thân, Khôn, Mùi là phạm vi xảy ra chiến sự lớn. Nga ứng với sao Huyền Minh sẽ sa lầy trong cuộc chiến/phía Tây Nam. Tham chiến sẽ có các nước phía Tây Nam (thuộc Arap Saudi? hay Iran và Afganistan?) tham gia. Đây hẳn là giai đoạn nổi bật cho cả lục địa.

 

Mặt khác, Trung Quốc (ứng với Mậu Kỷ) hẳn sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò ở hướng Đông, các nước phương Tây (khối Nato? hay Mỹ?) sẽ có mặt tại vùng biển Philipine. Việt Nam hẳn có nhiều phim để coi.

 

Dù sao cũng là đoán mò, đợi kiểm chứng.

 

Bản đồ phân dã trên thep Hoangnt thì Amouruniversel cần phải giải thích được quy tắc chọn tâm và tại sao Việt Nam thuộc cung Tỵ cho bạn đọc cùng hiểu? Ngoài ra, nó cũng còn được sử dụng để tiên tri trong phương pháp Huyền không phi tinh nữa.

 

(Theo Hoangnt ý tưởng chọn bản đồ này là chuẩn).

 

Trân trọng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amour thích thì chọn tâm vậy thôi - không theo quy tắc nào cả  :D (đùa thôi nhá).

 

Có mấy lý do chọn như sau:

 1. Bản đồ trên do google earth tạo nên, cho nên về Đông Tây Nam Bắc là chính xác. Nhưng lấy đâu là tâm thì không có sách nào dạy cả, Amour làm theo cảm tính thôi. Hơn nữa,
 2. Theo quẻ Thái Ất năm 2016 - thủy kích ở cung Dậu, ứng với chiến tranh Syria, vậy phải lấy cung có Syria làm hướng chính Tây, từ đó lấy mốc tính các hướng khác.
 3. Có thể dựa vào phép "thử và sai", cứ tiếp tục đưa ra quẻ dự đoán, rồi theo dõi thời sự xem nó ứng vào phần nào rồi theo thực tế mà chỉnh.

Như nói "Việt Nam ở cung Tị" là áng chừng, vả lại trong môn Thái Ất cung Thìn Tốn Tị chính là 1 cung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng 11 âm, cung Tốn có sao Thiên Hoàng hành hỏa đóng cùng Phi phù, ứng tai biến loại hỏa (nhiệt, lửa, khô hạn hoặc sâu trùng - vì sâu trùng hành hỏa)

Share this post


Link to post
Share on other sites