amouruniversel

Donald Trump

1 bài viết trong chủ đề này

Nhân dịp Donald Trump lên làm Tổng thống Hoa kỳ, xin sử dụng một pháp trong sách Thái ất TK để phỏng đoán:

 

 

5823576d93e3f_DONALDTRUMP.jpg

 

Donald Trump bản mệnh Bính Tuất - nạp âm Bích thượng thổ. Năm nay ông ta đắc cử tổng thống, vậy theo sách chỉ - lập quẻ Đại du quỹ vận: 

 

  • nội quái: Cấn, ngoại quái: khảm, động hào 2 - quẻ Thủy Sơn Kiển.nạp giáp can chi hào 2 nội quái được: Bính Ngọ
  • lấy năm lên ngôi (Bính Thân) gia lên Đại Nghĩa an thuận...

Như vậy, năm nay Bính Thân - còn 3 năm nữa Thanh long Tuế kỳ được 48 toán - năm Kỷ Hợi 2019 là năm chính trị nước Mỹ thay đổi (theo đặc điểm của sao thanh long).

 

Xét quẻ đại du quỹ vận, động hào 2 quẻ Kiển (có ứng là hào 5) thì việc cai trị của ông ta được hỗ trợ nhiều. Toán chủ dài, hòa (vô địa) thì thích hợp với việc lấy tĩnh chế động, nhưng Trump có vẻ sát phạt cho nên tính cách bảo thủ không phải cách của Trump, vậy quá trình Trump làm tổng thống sẽ không thuận lợi. Theo lý của hào 2 thì Trump sẽ là kiểu người cai trị ngoại cương nội nhu (nghĩa là cương quyết bề ngoài mà thiếu sự cứng rắn bên trong).

 

Nạp giáp hào 2 là Bính Ngọ cho nên toán được 16 năm, nhưng do trong quẻ Ất có chữ Đinh Mùi bay vào bản mạng - thuộc hào thê tài làm cho hao khí cho nên phải chia 2 (tức còn khoảng 8 năm). Tuy nhiên, tới năm thứ 6 tức năm Tân Sửu 2021 thì gặp phải năm hội ách, năm ấy Thanh long tuế kỳ đạt được 4 chung là năm khó khăn - cho nên phỏng đoán rằng ông ta làm tổng thống dài lắm cũng chỉ được 6 năm.

 

Xét theo tuổi, năm nay Mr. Trump đã 70, thêm 6 năm nữa cũng lớn tuổi lắm rồi. Tóm lại là theo sách lập quẻ, sự hiểu có hạn nên không chắc đúng sai thế nào, nay ghi lại để tham khảo.

Share this post


Link to post
Share on other sites