wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Tetpy vừa gọi điện cho Ngân hàng, họ thông báo là ở Chi nhánh Cộng hòa (Tp. HCM) đã có chuyển khoản cho chủ thẻ ạ. Vậy là tetpy đã nhận được số tiền do Cô Wild chuyển.

Cám ơn sự xác nhận nhanh chóng của Tetpy !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã chi tặng cho trường hợp cháu bé 12 tuổi chỉ cân nặng 7kg. 1,000,000 đ (một triệu đồng)

Quỹ hiện có: 1,911,000 đ - 1,000,000 đ = 911.000 đ (chín trăm mười một ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Mariner cho trường hợp "cháu bé 12t cân nặng 7kg".

Quỹ hiện có: 911.000đ + 300.000đ = 1.211.000đ(một triệu hai trăm mười một ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của Compack 300,000 đ (ba trăm ngàn) tặng cho trường hợp cháu Hạnh.

Quỹ hiện có : 1.211.000 đ + 300.000 đ = 1.511.000 đ (một triệu năm trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

VPHN có nhận được 400.000 đ của hội viên DPhuong đóng ghóp cho quỹ từ thiện của trung tâm.VP sẽ sớm chuyển vào tài khoản của Trung tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận được sự đóng góp của Bác Thiên Bình 300.000 đ(ba trăm ngàn) dành cho Quỹ Từ Thiện. Thay mặt Văn Phòng Trung Tâm và Đại diện Quỹ TT Diễn đàn chân thành cám ơn Bác. Như thế có nghĩa là bác vẫn thầm lặng vào thăm web và thầm lặng giúp đỡ những mãnh đời.

Quỹ hiện có:1,511,000 đ +300,000 đ = 1,811,000 đ(một triệu tám trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận tk Wild báo có 300.000 đ(ba trăm ngàn) của Compack dành cho hoàn cảnh thương tâm của bà bán ve chai.

Quỹ hiện có: 1,811,000 đ + 300,000 đ=2,111,000 đ(hai triệu một trăm mười một ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

3/12/09 R632 - 0000052 + 500,000.00 LAI ANH HUNG GIUP DO BA NGOAI BAN VE CHAI NUOI BA CHAU NHO

Vui lòng xác nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn) của Tk trên có phải của nick Huy Khôi ?

Quỹ hiện có:2,111,000 đ + 500,000 đ = 2,611,000đ(hai triệu sáu trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

3/12/09 R632 - 0000052 + 500,000.00 LAI ANH HUNG GIUP DO BA NGOAI BAN VE CHAI NUOI BA CHAU NHO

Vui lòng xác nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn) của Tk trên có phải của nick Huy Khôi ?

Quỹ hiện có:2,111,000 đ + 500,000 đ = 2,611,000đ(hai triệu sáu trăm mười một ngàn)

Ghi nhận sự đóng góp của Huy Khôi dành cho trường hợp "bà ngoại bán ve chai"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của bác Thiên Sứ 500,000 đ (năm trăm ngàn) dành tặng cho trường hợp"Bà ngoại bán ve chai"

Quỹ hiện có: 2,611,000 đ+500,000 đ=3,111,000 đ (ba triệu một trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận được 2,700,000 đ (hai triệu bảy trăm ngàn) của nick Hoài Châu tặng cho 2 mãnh đời khốn khó.

Quỹ hiện có:3,111,000 đ + 2,700,000 đ = 5,811,000 đ (năm triệu tám trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild nhận được của namphuong0912. số tiền đóng góp 600,000 đ và của Chipchip 200,000 đ = 800,000 đ

Quỹ hiện có: 5,811,000 đ + 800,000 đ = 6,611,000 đ (sáu triệu sáu trăm mười một ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cám ơn cô Wildlavender đã cập nhật dùm con. Bữa giờ con lu bu quá nên quên mất việc lên diễn đàn báo cáo ạ

:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild nhận được của namphuong0912. số tiền đóng góp 600,000 đ và của Chipchip 200,000 đ = 800,000 đ

Quỹ hiện có: 5,811,000 đ + 800,000 đ = 6,611,000 đ (sáu triệu sáu trăm mười một ngàn)

Con cảm ơn cô ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay con gái Wild cháu Bảo Hằng có đóng góp 20usd = 389.000 đ (ba trăm tám mươi chín ngàn đông) biếu bà Ngoại nuôi ba cháu mồ côi.

Quỹ hiện có: 6,611,000 đ + 389,000 đ = 7,000,000 đ (bảy triệu đồng chẵn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiều nay Wild đã hẹn Bà Cúc gặp để trao tặng số tiền 5,000,000 đ (năm triệu đồng chẵn).

Quỹ hiện có: 7,000,000 đ - 5,000,000 đ = 2,000,000 đ (hai triệu đồng) còn lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn) của Smooly_girl tặng cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 2,000,000 đ + 200,000 đ = 2,200,000 đ(hai triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận được sự đóng góp của KimPhong 500,000 đ(năm trăm ngàn) và của HoaiChan 1,000,000 đ(một triệu đồng).

Quỹ hiện có: 2,200,000 đ + 1,500,000 đ = 3,700,000 đ (ba triệu bảy trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hom nay sunnyday81 dong gop vao quy tu thien 210 USD. Co Wildlavender kiem tra giup xem hom nao tien ve tai khoan a. Mong quy tu thien giup chau gui toi nhung nguoi gap hoan canh kho khan. Chau xin cam on ban dieu hanh quy tu thien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hom nay sunnyday81 dong gop vao quy tu thien 210 USD. Co Wildlavender kiem tra giup xem hom nao tien ve tai khoan a. Mong quy tu thien giup chau gui toi nhung nguoi gap hoan canh kho khan. Chau xin cam on ban dieu hanh quy tu thien.

Đã nhận được 210 usd = 3,877,000 đ của Sunnyday81 dành tặng cho Quỹ từ thiện, trong đó có mong muốn tặng cho trường hợp Bà ngoại ve chai 30usd = 554,000 đ và Cháu Hạnh dị tật bẩm sinh 30usd=554,000 đ.

Số còn lại lưu vào Quỹ từ thiện là 150usd=2,769,000 đ.

Quỹ hiện có: 3,700,000 đ + 3,877,000 đ =7,577,000 đ (bảy triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn)

Chúng tôi sẽ liên hệ đến 2 trường hợp trên để chuyển tặng đến họ một cách sớm nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn) của van lang dành tặng cho Bà Ngoại ve chai.

Quỹ hiện có:7,577,000 đ + 200,000 đ = 7,777,000 đ (bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiều ngày 24/12 Wild đã trao tận tay Chị Thế (mẹ cháu Hạnh) số tiền 2,577,000 đ (hai triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn). Số tiền trên được đóng góp từ thành viên Compack, Hoaichau, sunnyday81.

Quỹ hiện có: 7,777,000 đ - 2,577,000 đ =5,200,000 đ (năm triệu hai trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

dangthu xin đóng góp 2,000,000 VND vào quỹ.

Xác nhận có 2.000.000 đ (hai triệu đồng) của dangthu79 đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 5.200.000 đ + 2.000.000 đ = 7.200.000 đ.(bảy triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay nhận được 150.000 đ (một trăm năm mươi ngàn) của A Chau góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn đàn.

Quỹ hiện có: 7,200,000đ+150,000 đ = 7,350,000đ (bảy triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.