wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

VCB
www.vietcombank.com.vn
Hotline : 84-4-38245716
BIÊN LAI CHUYỂN TIỀN
(Payment Receipt)
Ngày, giờ giao dịch
Trans. Date, Time 01/03/2010 10:25:13
Số lệnh giao dịch
Order Number 0103100359667001

Tài khoản trích nợ

Debit Account 0071001527081 Số tiền trích nợ Debit Amount 1,000,000 VND

Tài khoản ghi có
Credit Account 0041001001942 Số tiền ghi có
Credit Amount 1,000,000 VND
Tên người hưởng
Beneficiary Name TRUONG THI BICH NGA(TETPY)
Loại phí
Charge Code Phí người chuyển trả
Exclude Số tiền phí
Charge Amount
Net income
VAT 0 VND

0 VND
0 VND
Nội dung chuyển tiền
Details of Payment Giup Bao lu Phu Yen
Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
Thank you for banking with Vietcombank!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild đã chuyển đổi 200 usd (hai trăm dollars) qua vn đồng tương đương

3,280,000 đ (ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).

Quỹ hiện có: 92,000 đ + 3,280.000 đ = 3,372,000 đ(Ba triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Đã chuyển IBanking số tiền: 1,000,000 đ (một triệu đồng) cho TETPY tại Đà Nẳng để chuyển giao đến trường hợp cần giúp.

Quỹ hiện có: 3,372,000 đ - 1,000,000 đ= 2,372,000 đ (hai triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng) và 10,000. yen (mười ngàn yên)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild đã chuyển đổi 200 usd (hai trăm dollars) qua vn đồng tương đương

3,820,000 đ (ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).

Quỹ hiện có: 92,000 đ + 3,280.000 đ = 3,327,000 đ(Ba triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Đã chuyển IBanking số tiền: 1,000,000 đ (một triệu đồng) cho TETPY tại Đà Nẳng để chuyển giao đến trường hợp cần giúp.

Quỹ hiện có: 3,372,000 đ - 1,000,000 đ= 2,372,000 đ (hai triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng) và 10,000. yen (mười ngàn yên)

-----

Tetpy đã nhận được 1.000.000 đ cho việc giúp đỡ đồng bào tại Phú Yên sau bão lũ qua I-Banking. Việc triện khai sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild đã quy đổi 10,000 Yen nhật = 2,017,000 đ (hai triệu mười hai ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 2,372,000 đ + 2,017,000 đ = 4,389,000 đ (bốn triệu ba trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild đã tặng cho trường hợp cháu bé bị não úng thủy 1,000,000 đ(một triệu đồng)

Quỹ hiện có: 4,389,000 đ - 1,000,000 đ = 3,389,000 đ(ba triệu ba trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận của Thiên Đồng 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) tặng cho cháu bé bị não úng thủy.

Quỹ hiện có: 3,389,000 đ + 100,000 đ = 3,489,000 đ (ba triệu bốn trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

dangthu xin đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ từ thiện.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có sự đóng góp của ComPack 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) dành cho cháu bé bị não úng thủy.

Quỹ hiện có: 3,489,000 đ + 300,000 đ = 3,789,000 đ(ba triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có sự đóng góp của dangthu 1,000,000 đ (một triệu đồng) dành cho Quỹ Từ thiện.
Quỹ hiện có: 3,789,000 đ + 1,000,000 đ = 4,789,000 đ (bốn triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay LD đã chuyển 200k vào tài khoản Cô Wild.

Mong Cô kiểm tra giúp.

Xin lỗi vì bị chậm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay LD đã chuyển 200k vào tài khoản Cô Wild.

Mong Cô kiểm tra giúp.

Xin lỗi vì bị chậm.

LeDien mong muốn tặng cho trường hợp nào ko? Hay góp vào Quỹ Từ Thiện?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của LeDien góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 4,789,000 đ + 200,000 đ = 4,989,000 đ (bốn triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LeDien mong muốn tặng cho trường hợp nào ko? Hay góp vào Quỹ Từ Thiện?

LeDien xin ủng hộ đến chi Cao Thị Tiết ạ.

Cám ơn Cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry74775

Đã trao tặng đến Chị Cao thị Tiết trong Topic "Tha con cầu thực" 2,000,000 đ (hai triệu đồng) vào ngày 27/3/2010.

Quỹ hiện có: 4,989,000 đ - 2,000,000 đ = 2,989,000 đ (hai triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng).

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry74775

Đã trao tặng đến Chị Cao thị Tiết trong Topic "Tha con cầu thực" 2,000,000 đ (hai triệu đồng) vào ngày 27/3/2010.

Quỹ hiện có: 4,989,000 đ - 2,000,000 đ = 2,989,000 đ (hai triệu chín trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 2-4-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyen Anh góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 2,989,000 đ + 200,000 đ = 3,189,000 đ (Ba triệu một trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua cháu đã chuyển 200.000 vào TK của cô

xin lỗi vì sự chậm trễ này do đợt này cháu bận quá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của smooly_girl góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 3,189,000 đ + 200,000 đ = 3,389,000 đ (Ba triệu ba trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Thiên Đồng đã đến bệnh viện để trao tặng 2,000,000 đ (hai triệu đồng) khoản dự chi cho Chị Phước sữa nhà.

Quỹ hiện có : 3,389,000 đ - 2,000,000 đ = 1,389,000 đ (một triệu ba trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cô wildlavender ơi, cháu vừa CK 200.000đ vào TK của cô để đóng góp vào quỹ từ thiện của Trung tâm mong góp một phần nhỏ cùng các thành viên trên diễn đàn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cô kiểm tra giúp cháu nhé!

Edited by cachua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô wildlavender ơi, cháu vừa CK 200.000đ vào TK của cô để đóng góp vào quỹ từ thiện của Trung tâm mong góp một phần nhỏ cùng các thành viên trên diễn đàn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cô kiểm tra giúp cháu nhé!

Xác nhận có sự đóng góp 200,000 đ (hai trăm ngàn) của cachua dành cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 1,389,000 đ + 200,000 đ = 1,589,000 đ (một triệu năm trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 900.000 đ (chín trăm ngàn) của Thao huong đóng góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 1,589,000 đ + 900,000 đ = 2,489,000 đ (hai triệu năm trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500.000 đ (năm trăm ngàn) của Bác Thiên Sứ đóng góp cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 2,489,000 đ + 500,000 đ = 2,989,000 đ(hai triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận được 2,000,000 đ (hai triệu đồng) của Hoangnt gởi tặng cho trường hợp Chị Phước bệnh tim "Mẹ chết ba con thơ không Tết"

Quỹ hiện có: 2,989,000 đ + 2,000,000 đ = 4,989,000 đ( bốn triêu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wild có nhận trực tiếp của chị Huongok 1,250,000 đ (một triệu ba trăm ngàn) , và Chị Xuân Mae 200,000 đ (hai trăm ngàn) gởi tặng cho Quỹ từ Thiện Diễn Đàn.

Tổng cộng là 1,450,000 đ (một triệu bốn trăm năm mươi ngàn)

Quỹ hiện có: 4,989,000 đ + 1,450,000 đ = 6,439,000 đ (sáu triệu bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Chân thành cám ơn sự đóng góp của 2 chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.