wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

31/05/2010 F160 - 0000045 + 3,000,000.00 LAM THE BACH YEN NT GD TIEN MAT

Tk báo có 3,000,000 đ (ba triệu đồng) của My Lam gởi tặng cho Topic "Xót lòng Ông Cụ 80..."

Quỹ hiện có: 6,289,000 đ + 3,000,000 đ = 9,289,000 đ (chín triệu hai trăm tám mươi chín ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn) của Rừngnauy đống góp cho Quỹ Từ thiện,

Quỹ hiện có: 9,289,000 đ + 500,000 đ = 9,789,000 đ (chín bảy tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay thực hiện phần trao tặng đến Cụ Mười trong Topic "Xót lòng Ông lão 80..." món quà như Cụ mong muốn Bộ đồ nghề sửa xe, tổng chi phí gồm mua sắm và tiền mặt tặng Cụ là 4,000,000 đ (bốn triệu đồng)

Quỹ từ thiện hiện có: 9,789,000 đ - 4,000,000 đ = 5,789,000 đ (năm triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 08-06-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artemisia đã nhận của anh hoangnt: 1.000.000 VND đóng góp vào Quỹ Từ Thiện.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quí vị có tấm lòng hảo tâm thân mến.

Hiện nay cô Wildlavender sang Pháp chịu tang cha. Thời gian ở bên Pháp của cô Wildlavender có thể kéo dài vài tháng. Bởi vậy, bắt đều từ hôm nay, mọi sự đóng góp của quí vị xin gửi về tài khoản của Artemisia. Tài khoản quĩ từ thiện của cô Wildlavender tạm thời đóng. Khi có sự việc cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ liên hệ với người được ủy quyền của cô Wild rút tiền, để trao cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Khi cô Wildlavender xong việc hiếu và về nước, sẽ tiếp tục điều hành quĩ từ thiện của web lyhocdongphuong.org.vn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 08-06-2010

08/06/2010VNCK - 0000675+200,000.00 IBVCB.0806100781939001.

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn) của Nguyên Anh đóng góp cho quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 5,789,000 đ + 200,000 đ = 5,989,000 đ(năm triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoàn thành việc riêng, Wild có lời hứa dành một khoản tiền để thực hiện việc phóng sinh giải thoát cầu siêu cho linh hồn Thân Phụ, nhưng do đã phụ trách trang từ thiện Wild thấy việc làm này thiết thực hơn nên có ý chuyển mục đích sang làm từ thiện. Số tiền được tặng là 10,000,000 đ (mười triệu đồng).

Quỹ hiện có: 5,989,000 đ + 10,000,000 đ = 15,989,000 đ (mười lăm triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artemisia đã nhận của anh hoangnt: 1.000.000 VND đóng góp vào Quỹ Từ Thiện.

Hôm nay Wild có nhận được 1,000,000 đ (một triệu đồng) của hoangnt đóng góp cho Quỹ từ thiện Diễn Đàn được chuyển giao từ Artemisia.

Quỹ hiện có: 15,989,000 đ + 1,000,000 đ = 16,989,000 đ (mười sáu triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã chi 2,300,000 đ để trao tặng Bé Huyền.

Quỹ hiện có: 16,989,000 đ, Đã trao tặng số tiền trên cho Chị Tiết. Biên nhận sẽ được đưa lên vào ngày mai.

Quỹ hiện còn: 16,989,000 đ - 2,300,000 đ = 14,689,000 đ (mười bốn triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi,

Hôm nay sunnyday81 đã gửi vào Quỹ 210.000 VNĐ. Cháu nhờ cô Lavender gửi giúp tới các hoàn cảnh khó khăn. Cháu xin cảm ơn cô Lavender và Quỹ rất nhiều.

Sunnyday81

Share this post


Link to post
Share on other sites

24/06/2010 9223 - 0000080 + 200,000.00 NGUYEN MANH THUONG DONG GOP THAY MAT CHI QUEEN LAVIEDT GD TIEN MAT

Xác nhận Tk báo có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) theo mã ngân hàng đã nộp như trên.

Quỹ hiện có: 14,689,000 đ + 200,000 đ = 14,889,000 đ (mười bốn triệu tám trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi,

Hôm nay sunnyday81 đã gửi vào Quỹ 210.000 VNĐ. Cháu nhờ cô Lavender gửi giúp tới các hoàn cảnh khó khăn. Cháu xin cảm ơn cô Lavender và Quỹ rất nhiều.

Sunnyday81

Xác nhận có 210,000 đ (hai trăm mười ngàn đồng) của sunnyday81 đóng góp cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 14,889,000 đ + 210,000 đ = 15,099,000 đ (mười lăm triệu không trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu vừa chuyển vào tài khoản của trung tâm 200.00 đồng.

cô kiểm tra lại cho cháu nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu vừa chuyển vào tài khoản của trung tâm 200.00 đồng.

cô kiểm tra lại cho cháu nhé

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn) của smooly_girl đóng góp vào Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 15,099,000 đ + 200,000 đ = 15,299,000 đ (mười lăm triệu hai trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 02-07-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 02-07-2010

Xác nhận có 200,000 đ của Nguyên Anh đóng góp cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 15,299,000 đ + 200,000 đ = 15,499,000 đ (mười lăm triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUỸ TỪ THIỆN CỦA TRUNG TÂM

chào cô wildlavender

sunnyday81 đóng góp cho quỹ từ thiện của trung tâm 300,000 đồng,

cô làm ơn kiểm tra giúp

cám ơn cô

sunnyday81

Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081

Số TK ngoại tệ : 0071372036978

Tại Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM .

NOTE:

  • Các thành viên có hảo tâm đóng góp vào quỹ Từ thiện của Trung tâm vui lòng thông báo cập nhật tại topic này.
  • Phụ trách hoạt động Từ Thiện của Trung Tâm sẽ thường xuyên cập nhật & tổng kết nguồn quỹ Từ thiện của Trung tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào cô wildlavender

sunnyday81 đóng góp cho quỹ từ thiện của trung tâm 300,000 đồng,

cô làm ơn kiểm tra giúp

cám ơn cô

sunnyday81

Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn) đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 15,499,000 đ + 300,000 đ = 15,799,000 đ(mười lăm triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi cô Wildlavender,

Một Chị ở Hốc Môn, tên là Điệp, đã chuyển khoản vào tài khoản từ thiện của trung tâm 1.000.000 Đ (một triệu đồng) để Trung tâm tùy nghi sử dụng trong công tác từ thiện.

(Chị ấy đã thông báo bằng mail cho Thiên Đồng)

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi cô Wildlavender,

Một Chị ở Hốc Môn, tên là Điệp, đã chuyển khoản vào tài khoản từ thiện của trung tâm 1.000.000 Đ (một triệu đồng) để Trung tâm tùy nghi sử dụng trong công tác từ thiện.

(Chị ấy đã thông báo bằng mail cho Thiên Đồng)

Thiên Đồng

Xác nhận Tk báo có 1,000,000 đ(một triệu đồng) của Chị Điệp đóng gopd cho Quỹ Từ Thiện Diễn đàn.

Quỹ hiện có: 15,799,000đ +1,000,000đ=16,799,000đ(mười sáu triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUỸ TỪ THIỆN CỦA TRUNG TÂM

Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081

Số TK ngoại tệ : 0071372036978

Tại Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM .

Chị Wildlavender thân mến,

HMH là người mới của diễn đàn này và rất quan tâm tâm đến chuyên mục "Những mảnh đời cần cứu giúp". Tuy nhiên do điều kiện đi lại và thời gian nên HMH ko chuyển tiền qua ngân hàng Vietcombank được như mong muốn. Chị có thể vui lòng mở thêm tài khoản ở ngân hàng khác, như ngân hàng Đông Á chẳng hạn để HMH và có thể nhiều người khác tiện tham gia không ạh.

Chỉ là 1 ý kiến nhỏ, nếu có gì không phải hoặc không đúng mong chị vui lòng bỏ qua chị nhé.

Chúc chị và các thành viên vui khỏe.

Thân mến

HMH.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wildlavender thân mến,

HMH đã chuyển 200.000đ vào TK NH Đông Á mà chị đã nhắn tin.

Một lần nữa cám ơn chị.

Thân mến,

HMH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wildlavender thân mến,

HMH đã chuyển 200.000đ vào TK NH Đông Á mà chị đã nhắn tin.

Một lần nữa cám ơn chị.

Thân mến,

HMH

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của HMH đóng góp cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 16,799,000 đ + 200,000 đ = 16,999,000 đ(mười sáu triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wildlavender thân mến,

Chamta vừa chuyển 500,000đ vào TK mang tên Trần Ánh Tuyết - Quỹ Từ thiện của Trung tâm.

Nhờ Chị kiểm tra hộ

Thân mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.