wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Chị Wildlavender thân mến,

Chamta vừa chuyển 500,000đ vào TK mang tên Trần Ánh Tuyết - Quỹ Từ thiện của Trung tâm.

Nhờ Chị kiểm tra hộ

Thân mến!

Xác nhận có 500,000đ(năm trăm ngàn đồng) của chamta đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 16,999,000đ + 500,000đ = 17,499,000đ (mười bảy triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wild ghi nhận sự đóng góp của BảoDuy 110,000 đ (một trăm mười ngàn đồng) dành cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có:17,499,000đ + 110,000đ =17,609,000 đ (mười bảy triệu sáu trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã trao tặng cho tám trẻ em mồ côi tại chùa Bảo An số tiền 6,000,000 đ (sáu triệu đồng) sẽ cập nhật biên nhận vào ngày mai.

Quỹ hiện có: 17,609,000 đ - 6,000,000 đ = 11,609,000 đ( mười một triệu sáu trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi, con xin đóng góp vào quỹ Từ thiện 500.000 vnđ

Con đã gửi ở Trung tâm ạ

Con chúc cô nhiều sức khỏe

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

giấy xác nhận của Bảo An Ni tự.

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi, con xin đóng góp vào quỹ Từ thiện 500.000 vnđ

Con đã gửi ở Trung tâm ạ

Con chúc cô nhiều sức khỏe

Đã nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Chipchip thông qua Văn phòng trung tâm.

Quỹ hiện có: 11,609,000 đ + 500,000 đ = 12,109,000 đ (mười hai triệu một trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận của Crescent 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) từ văn phòng Trung tâm chuyển cho Quỹ Từ Thiện diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 12,109,000 đ + 200,000 đ = 12,309,000 đ(mười hai triệu ba trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào cả nhà,

Quốc Nam mới biết và mới tham gia diễn đàn này song thấy diễn đàn rất thú vị và có ý nghĩa. Tôi mới chuyển khoản bằng máy ATM vào tài khoản Quỹ Từ Thiện của diễn đàn (Trần Ánh Tuyết, VCB 007 100 152 7081, ) số tiền 1 triệu đồng, thời gian ck sáng hôm qua 21/7. Nhờ cô Wildlavender kiểm tra giúp, cám ơn cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào cả nhà,

Quốc Nam mới biết và mới tham gia diễn đàn này song thấy diễn đàn rất thú vị và có ý nghĩa. Tôi mới chuyển khoản bằng máy ATM vào tài khoản Quỹ Từ Thiện của diễn đàn (Trần Ánh Tuyết, VCB 007 100 152 7081, ) số tiền 1 triệu đồng, thời gian ck sáng hôm qua 21/7. Nhờ cô Wildlavender kiểm tra giúp, cám ơn cô.

Kiểm tra TK báo CÓ 1,000,000 đ (một triệu đồng) của Quốc Nam đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 12,309,000 đ + 1,000,000 đ = 13,309,000 đ (mười ba triệu ba trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua, em có gửi 300 nghìn vào TK của chị với người gửi là Lại Anh Hùng. Nhờ chị chuyển giúp cháu bé ở BV NĐ nhé.

Cám ơn chị

Xác nhận Có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của Huy Khôi đóng góp cho quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có:13,309,000 đ + 300,000 đ = 13,609,000 đ(mười ba triệu sáu trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một đọc giả của diễn đàn, tên là Nguyễn Hải Yến, vừa thông báo cho Thiên Đồng đã chuyển vào tài khoản từ thiện của Trung tâm một số tiền là 500.000 đồng, nhờ chuyển đến ủng họ cháu bé bất hạnh trong bài viết nêu trên.

Thiên Đồng xác nhận trước.

Thiên Đồng

Xác nhận TK báo có 500,000 đ (năm trăm ngàn) của bạn Hải Yến đóng góp giúp cháu bé.

Quỹ hiện có: 13,609,000 đ + 500,000 đ = 14,109,000 đ(mười bốn triệu một trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) từ Bà xã Chú Thiên Sứ gởi tặng cho cháu Bé bị cha mẹ bỏ rơi.

Quỹ hiện có: 14,109,000 đ + 500,000 đ = 14,609,000 đ (mười bốn triệu sáu trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Compack & Khanhhoang!

Rất vui nếu nhận được sự đóng góp của các bạn từ chuyến đi thực tế, Wild sẽ ghi nhận trên Topic QTT sau chuyến đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên cho cháu bé trong Topic"trẻ thơ nào có tội tình chi?"

Compack ; 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Khanhhoang và bạn : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Khoinguyen và An Thanh: 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng)

RừngNauy: 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Thiên Đồng: 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Con gái Rừngnauy: 20,000 đ (hai mươi ngàn đồng)

Tổng cộng: 1,920,000 đ (một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 14,609,000 đ + 1,920,000 đ = 16,529,000 đ(mười sáu triệu năm trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Đã trao tặng cho trường hợp trên hôm nay(sẽ bổ sung biên nhận) 5,420,000 đ(năm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng)

Hiện còn :16,529,000 đ - 5,420,000 = 11,109,000 đ (mười một triệu một trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUỸ TỪ THIỆN CỦA TRUNG TÂM

Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081

Số TK ngoại tệ : 0071372036978

Tại Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM .

NOTE:

  • Các thành viên có hảo tâm đóng góp vào quỹ Từ thiện của Trung tâm vui lòng thông báo cập nhật tại topic này.
  • Phụ trách hoạt động Từ Thiện của Trung Tâm sẽ thường xuyên cập nhật & tổng kết nguồn quỹ Từ thiện của Trung tâm.

nhanqua xin góp 500.000 vnd (năm trăm nghin) vào quỹ,không ủng hộ trường hợp nào cụ thể...

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin góp 500.000 vnd (năm trăm nghin) vào quỹ,không ủng hộ trường hợp nào cụ thể...

Xác nhận có 500,000 đ( năm trăm ngàn) của nhanqua đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có:11,109,000đ +500,000đ=11,609,000 đ(mười một triệu sáu trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận được sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân cho chương trình Từ Thiện tại trường Mầm non, Tỉnh Lâm Hà.

Chú Thiên Sứ : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Achau : 1,000,000 đ (một triệu đồng)

2 cháu :) Phụng Trân, Phụng Khang: 1,000,000 đ(một triệu đồng)

Posted Image

Chipchip: 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng)

Bé Tom :) : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Posted Image

Bác Thiên Bình : 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng)

Arigato :500,000 đ (Năm trăm ngàn đồng)

Tổng cộng: 3,800,000 đ (ba triệu tám trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 11,609,000 đ + 3,800,000 đ = 15,409,000 đ(mười lăm triệu bốn trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận được sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân cho chương trình Từ Thiện tại trường Mầm non, Tỉnh Lâm Hà.

Chú Thiên Sứ : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Achau : 1,000,000 đ (một triệu đồng)

2 cháu :) Phụng Trân, Phụng Khang: 1,000,000 đ(một triệu đồng)

Posted Image

Chipchip: 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng)

Bé Tom :) : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Posted Image

Bác Thiên Bình : 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng)

Arigato :500,000 đ (Năm trăm ngàn đồng)

Tổng cộng: 3,800,000 đ (ba triệu tám trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 11,609,000 đ + 3,800,000 đ = 15,409,000 đ(mười lăm triệu bốn trăm lẽ chín ngàn đồng)

nhanqua xin góp 500.000d ( năm trăm ngin đồng ) vào quỹ từ thiện nhờ wildlavender kiểm tra hộ,số tài khoản người gửi : 0011008088986 đến số tài khoản của quỹ,vào tối qua,cám ơn nhiều...

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin góp 500.000d ( năm trăm ngin đồng ) vào quỹ từ thiện nhờ wildlavender kiểm tra hộ,số tài khoản người gửi : 0011008088986 đến số tài khoản của quỹ,vào tối qua,cám ơn nhiều...

Đã xác nhận ở trên rồi Nhanqua ah! (bài 416)

29/07/2010I420 - 0007542+500,000.00 FTF.CN:6868681172844032 .FrAcc:0011008088986 .ToAcc:0071001527081

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã xác nhận ở trên rồi Nhanqua ah! (bài 416)

29/07/2010I420 - 0007542+500,000.00 FTF.CN:6868681172844032 .FrAcc:0011008088986 .ToAcc:0071001527081

cám ơn,vì không thể nào vào được topic quỹ từ thiện,không hiểu sao lại như vậy,nên mới nhờ wildlavender,giờ nhanqua mở email của mình nên đã nhận được xác nhận của wildlavender...

Share this post


Link to post
Share on other sites

dangthu79 xin đóng góp vào quỹ từ thiện 2,000,000 VND. Đã gửi tiền vào tài khoản của cô widllavender. Mong cô kiểm tra giùm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dangthu79 xin đóng góp vào quỹ từ thiện 2,000,000 VND. Đã gửi tiền vào tài khoản của cô widllavender. Mong cô kiểm tra giùm.

Xác nhận có 2,000,000 đ(hai triệu đồng) của dangthu79 đóng góp cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 15,409,000 đ + 2,000,000 đ = 17,409,000 đ (mười bảy triệu bốn trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sunnyday81 co chuyen vao quy 500.000d. Nho co wild check giup.Cam on co va quy tu thien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sunnyday81 co chuyen vao quy 500.000d. Nho co wild check giup.Cam on co va quy tu thien.

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Sunnyday81 đóng góp cho từ thiện.

Quỹ hiện có:17,409,000đ + 500,000đ=17,909,000đ (mười bảy triệu chín trăm lẽ chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã chi tặng cho trường hợp

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...ic=15491&hl=

2 tivi trị giá: 6,000,000 đ (sáu triệu đồng)

2 đầu máy : 1,000,000 đ (một triệu đồng)

200 khăn mặt: 360,000 đ (ba trăm sáu chục ngàn đồng)

60 bộ quần áo: 1,080,000 đ(một triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)

4 bộ phơi khăn: 140,000 đ (một trăm bốn mươi ngàn đồng)

Phí vận chuyển 600,000 đ (sáu trăm ngàn đồng)

Tổng chi: 9,180,000 đ (chín triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 17,909,000 đ - 9,180,000 đ = 8,729,000 đ(tám triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Biên nhận sẽ được scan lên vào ngày mai.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.