wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Nhận của vợ chồng Anh Thành & Chị Xuân ủng hộ 600,000 đ(sáu trăm ngàn đồng) cho chi phí vận chuyển.

Quỹ hiện có : 8,729,000 đ + 600,000 đ =9,329,000 đ (chín triệu ba trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, sáng nay phuong2t vừa nộp vào tài khoản của cô 300.000đ ủng hộ quỹ từ thiện của Trung tâm. Cô kiểm tra giúp cháu nhé.

Cháu cảm ơn cô.

Phuong2t

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, sáng nay phuong2t vừa nộp vào tài khoản của cô 300.000đ ủng hộ quỹ từ thiện của Trung tâm. Cô kiểm tra giúp cháu nhé.

Cháu cảm ơn cô.

Phuong2t

Đã nhận 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của phuong2t đóng góp cho quỹ Từ thiện diễn đàn.

Quỹ hiện có: ,9,329,000 đ + 300,000đ=9,629,000 đ (chín triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu cảm ơn cô Wildlavender đã thông báo.

Phuong2t

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 03-08-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, chiều nay tommydang có chuyển 1,000,000 vào quĩ từ thiện của diễn đàn với nội dung:

Gửi tiền ủng hộ quỹ từ thiện của trung tâm theo ý nguyện của anh Hạt gạo làng khi làm tư vấn phong thủy. Nhờ cô check giùm nhé.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 03-08-2010

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 9,629,000 đ+200,000 đ=9,829,000 đ(chín triệu tám trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, chiều nay tommydang có chuyển 1,000,000 vào quĩ từ thiện của diễn đàn với nội dung:

Gửi tiền ủng hộ quỹ từ thiện của trung tâm theo ý nguyện của anh Hạt gạo làng khi làm tư vấn phong thủy. Nhờ cô check giùm nhé.

Xác nhận có 1,000,000 đ(một triệu đồng) của Tommy dang đóng góp cho từ Thiện.

Quỹ hiện có: 9,829,000 đ+1,000,000 đ= 10,829,000 đ(mười triệu tám trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, cháu Picasa84 xin được gửi vào quỹ từ thiện (Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081) số tiền: 500.000 VNĐ.

Hi vọng với chút đóng góp của cháu sẽ sẻ chia được phần nào cho những mảnh đời bất hạnh cần cứu giúp.

Rất mong sẽ có dịp cháu được cùng cô Wildlavender tới thăm và tặng quà cho những người này.

Nếu có đợt nào đi, cô có thể vui lòng thông tin để cháu tham gia được không ạ? (Cháu ở HCM). Cảm ơn cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, cháu Picasa84 xin được gửi vào quỹ từ thiện (Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081) số tiền: 500.000 VNĐ.

Hi vọng với chút đóng góp của cháu sẽ sẻ chia được phần nào cho những mảnh đời bất hạnh cần cứu giúp.

Rất mong sẽ có dịp cháu được cùng cô Wildlavender tới thăm và tặng quà cho những người này.

Nếu có đợt nào đi, cô có thể vui lòng thông tin để cháu tham gia được không ạ? (Cháu ở HCM). Cảm ơn cô.

Picasa84 liên hệ số 38486867 gặp anh Thiên Đồng, Chủ nhật 8/8 tuần này có chuyến đi thăm người bệnh ở Chợ rẫy.

Số tiền đóng góp đợi Wild kiểm tra TK sẽ xác nhận nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của chú Thiên Sứ đóng góp cho quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 10,829,000 đ + 500,000 đ =11,329,000 đ(mười một triệu ba trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender, cháu Picasa84 xin được gửi vào quỹ từ thiện (Tên tk: TRẦN ÁNH TUYẾT

Số TK vn đồng : 0071001527081) số tiền: 500.000 VNĐ.

Hi vọng với chút đóng góp của cháu sẽ sẻ chia được phần nào cho những mảnh đời bất hạnh cần cứu giúp.

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Picasa84 đóng góp cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 11,329,000 đ+500,000 đ = 11,829,000 đ(mười một triệu tám trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận TK có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của Compack đóng góp cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 11,829,000 đ+300,000 đ= 12,129,000 đ(mười hai triệu một trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận lời hứa đóng góp của các Tv dưới đây:

SongThu 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng)

Chị Oanh (bạn của ST) 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Thiên Đồng 100,000 đ (một trăm ngàn đồng)

laudaico 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận của Công Minh 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) và Babywolf 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) đóng góp cho quỹ Từ thiện. Tổng số là 400,000 đ(bốn trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 12,129,000 đ+400,000 đ= 12,529,000 đ(mười hai triệu năm trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của Thiên Đồng 100,000 đ(một trăm ngàn đồng) và laudaico 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) khanhhoang 100,000 đ(một trăm ngàn đồng) Tổng nhận: 400,000 đ(bốn trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 12,529,000 đ + 400,000 đ= 12,929,000 đ(mười hai triệu chín trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay đã trao tặng cho trường hợp http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=15514

Số tiền 8,000,000 đ(tám triệu đồng).

Quỹ hiện có:12,929,000 đ - 8,000,000 đ = 4,929,000 đ(bốn triệu chín trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Chị Wild, em đã gửi 500.000 (năm trăm ngàn) vào tài khoản số 0071001527081 để ủng hộ chị Nguyễn Thị Hà.

Cảm ơn chị đã ứng ra trước giúp em.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wild, em đã gửi 500.000 (năm trăm ngàn) vào tài khoản số 0071001527081 để ủng hộ chị Nguyễn Thị Hà.

Cảm ơn chị đã ứng ra trước giúp em.

Xác nhận Tk báo có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của SongThu và Bạn Oanh đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 4,929,000 đ + 500,000 đ= 5,429,000 đ(năm triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin gop năm trăm ngin vnd (500.000vnd) vào quỹ từ thiện...

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin gop năm trăm ngin vnd (500.000vnd) vào quỹ từ thiện...

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của nhanqua đóng góp cho QTT.

Quỹ hiện có: 5,429,000 đ+500,000 đ= 5,929,000 đ( năm triệu chín trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

N.H.G xin được góp một chút tấm lòng. Số tiền 250€ mà sáng nay N.H.G đã chuyển, N.H.G đã nhờ cô Wild chuyển giúp một phần dành cho học phí 4 tháng của lớp PTNC, phần còn lại xin được đóng góp vào QTT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

N.H.G xin được góp một chút tấm lòng. Số tiền 250€ mà sáng nay N.H.G đã chuyển, N.H.G đã nhờ cô Wild chuyển giúp một phần dành cho học phí 4 tháng của lớp PTNC, phần còn lại xin được đóng góp vào QTT.

Wild sẽ xác nhận phần đóng góp từ thiện của N.H.G, sau khi kiểm tra tk báo Có.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Arigato đóng góp cho QTT.

Quỹ hiện có: 5,929,000 đ+ 500,000 đ= 6,429,000 đ(sáu triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wildlavender thân mến.

Hôm nọ tôi và lớp Phong Thủy nâng cao đi xem phong thủy cho một hội viên trên diễn đàn. Hội viên này có góp 1 000. 000 VND vào quĩ Từ Thiện, tôi đưa cho Thiên Đồng. Tôi nhớ không nhầm thì có ghi cả nick trên phong bì. Winldlavender hỏi lại việc này.

Tính tôi hay quên. Có thể mai gặp Thiên Đồng, nhưng lại quên mất. Vì vậy, khi nhớ tranh thủ gõ vào đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.