wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Xác nhận có sự đóng góp 1,000,000 đ(một triệu đồng) của Thuthu1101 dành cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 6,429,000 đ + 1,000,000 đ= 7,429,000 đ(bảy triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Wildlavender thân mến.

Hôm nọ tôi và lớp Phong Thủy nâng cao đi xem phong thủy cho một hội viên trên diễn đàn. Hội viên này có góp 1 000. 000 VND vào quĩ Từ Thiện, tôi đưa cho Thiên Đồng. Tôi nhớ không nhầm thì có ghi cả nick trên phong bì. Winldlavender hỏi lại việc này.

Tính tôi hay quên. Có thể mai gặp Thiên Đồng, nhưng lại quên mất. Vì vậy, khi nhớ tranh thủ gõ vào đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 3,120,000 đ(ba triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) của N.H.G đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 7,429,000 đ + 3,120,000 đ = 10,549,000 đ(mười triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

N.H.G xin được góp một chút tấm lòng. Số tiền 250€ mà sáng nay N.H.G đã chuyển, N.H.G đã nhờ cô Wild chuyển giúp một phần dành cho học phí 4 tháng của lớp PTNC, phần còn lại xin được đóng góp vào QTT.

Đã chuyển 3,000,000 đ cho Học Phí Lớp PTNC số còn lại 3,120,000 đ đưa vào QTT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoanganh256 đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

300.000 đồng (ba trăm nghì đồng chẳn).

Thiên Đồng giữ dùm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

nhanqua xin đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".
500.000 đồng (năm trăm nghì đồng chẳn).

chuyển vào tk của Wildlavender,xin kiểm tra giúp... Edited by nhanqua

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoanganh256 đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

300.000 đồng (ba trăm nghì đồng chẳn).

Thiên Đồng giữ dùm.

Thiên Đồng chuyển ngay số tiền này cho cô Wildlavender. Không có hai quỹ từ thiện và cô Wildlavender sẽ xác nhận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

500.000 đồng (năm trăm nghì đồng chẳn).

chuyển vào tk của Wildlavender,xin kiểm tra giúp...

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của nhanqua góp tặng cho trường hợp trên,

Quỹ hiện có: 10,549,000 đ + 500,000 đ = 11,049,000 đ (mười một triệu không trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Nhân đây Wild cũng tin đến các nhà hảo tâm. Số tiền hiện tại trong QTT dự chi cho sữa chữa ngôi chùa bị bế khí đã nuối 8 trẻ mồ côi vào khoảng trên dưới 5,000,000 đ tất cả số còn lại, và của AE đăng ký đóng góp thêm trực tiếp trong bài, sẽ dành tặng toàn bộ cho hoàn cảnh "người mẹ có 10 đứa con bị Điên ở hà nội"

Trân trọng kính báo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoanganh256 đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

300.000 đồng (ba trăm nghì đồng chẳn).

Thiên Đồng giữ dùm.

Xác nhận có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của hoanganh256 đóng góp cho quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 11,049,000 đ + 300,000 đ = 11,349,000 đ(mười một triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 01-09-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 01-09-2010

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho QTT.

QUỸ hiện có:11,249,000 đ + 200,000 đ = 11,549,000 đ(mười một triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận được từ (2 người thân ngoài Diễn đàn) Chị Emily kwork số tiền 1,000,000 đ(một triệu đồng) và Em Bảo Hằng 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) cho chương trình từ thiện Mùa Trung Thu cho các em BV Ung Bướu.

Quỹ hiện có:11,549,000 đ + 1,500,000 đ=13,049,000 đ(mười ba triệu không trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wildlavender thân mến.

Em nói với Mama Tổng quản chi cho anh 1.000. 000 đ vào quỹ từ thiện - Cho trường hợp bà mẹ và 10 đứa con điên để sửa Phong thủy. Trong trường hợp mục đích không thành (Tức là đóng góp không đủ) thì sử dụng cho mục đích chung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay ngày 4/9/2010 - Nhanqua xin đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

thêm 500.000ngin vnd (năm trăm ngìn đồng chẳn).

Chuyển vào tk của Wildlavender

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay ngày 4/9/2010 - Nhanqua xin đóng góp từ thiện ủng hộ trường hợp "một người mẹ và 10 đứa con điên".

thêm 500.000ngin vnd (năm trăm ngìn đồng chẳn).

Chuyển vào tk của Wildlavender

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của nhanqua dành tặng cho trường hợp"một người mẹ và 10 đứa con điên)

Quỹ hiện có:13,049,000 đ + 500,000 đ= 13,549,000 đ(mười ba triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận thêm của Bé Phụng Nhi 200,000 đ và Thanh Tâm 100,000 đ= 300,000 đ đóng góp cho chương trình tặng quà cho các bệnh nhi BV Ung bướu.

Quỹ hiện có: 13,549,000 đ+300,000 đ = 13,849,000 đ(mười ba triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild nhận được sự đóng góp tại chỗ của Khanhhoang 300,000 đ, AnThanh&Khoinguyen2004 500,000 đ, Cháu Tom 300,000 đ = 1,100,000 đ(một triệu một trăm ngàn đồng).

Quỹ hiện có:13,849,000 đ+1,100,000= 14,949,000 đ(mười bốn triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin đóng góp 200.000

Cháu sẽ chuyển vào tài khoản của cô Wild

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vào ngày 5/9/2010 đã chi tặng 5,185,000 đ (năm triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng) cho quà Trung Thu.

Quỹ hiện có:14,949,000 đ - 5,185,000 đ = 9,764,000 đ(chín triệu bảy trăm sáu mươi bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dự chi cho việc sửa chữa Chùa

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry93634

vào ngày mùng 9/9 canh dần. Chi phí khoảng 6,747.000 đ(sáu triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 9,764,000 đ - 6,747,000 đ = 3,017,000 đ(ba triệu không trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500,000 d(năm trăm ngàn đồng) của chau và 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Smooly_girl đóng góp cho việc sữa chữa Chùa.=700,000 đ(bảy trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 3,017,000 đ+ 700,000 đ= 3,717,000 đ(ba triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender

Cháu xin đóng góp vào quỹ 300.000 đồng. Cháu đã chuyển vào tài khoản của cô vào tối 15/9/2010 ạ.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được sự đóng góp của các thành viên dưới đây dành cho việc sữa chữa ngôi chùa Bảo An Ni Tự.

Bác Thiên Sứ: 1,000,000 đ(một triệu đồng)

Achau: 1,000,000 đ(một triệu đồng)

Trung Nhân: 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng)

Khoinguyen: 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng)

Yeuphunu: 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng)

Smile at life: 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng)

Thiên Đồng: 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng)

Thanh huongGeo: 400,000 đ(bốn trăm ngàn đồng)

Tổng nhận hôm nay: 4,100,000 đ(bốn triệu một trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 3,717,000 đ+4,100,000 đ = 7,817,000 đ(bảy triệu tám trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Thuthu1101 đóng góp cho việc sữa chữa Chùa.

Quỹ hiện có: 7,817,000 đ + 200,000 đ= 8,017,000 đ (tám triệu không trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô Wild kiểm tra giúp xitrum chuyển vào TK 500.000, số cuối TK 352787, vì TK của xitrum bị quên pas nên xitrum chuyển nhờ TK của chị (tên TK : nguyễn thị kim loan).

Xitrum cảm ơn cô.

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của xitrum đóng góp cho việc sữa chữa chùa.

Quỹ hiện có: 8,017,000 đ+500,000 đ= 8, 517,00 đ(tám triệu năm trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Lãng Tử Si Tình đóng góp cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 8,517000 đ+ 200,000 đ= 8,717,000 đ(tám triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận được 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Trung Nhân đóng góp cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 8,717,000 đ + 500,000 đ= 9,217,000 đ(chín triệu hai trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.