wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Xitrum cảm ơn cô Wild.

Xitrum kính chúc cô hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận được 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Mickey đóng góp cho quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 9,217,000 đ + 500,000 đ= 9,717,000 đ(chín triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/09/2010 0006 - 0006146 + 300,000.00 /Ref:PTTM996603{//}/Ref:PTTM996603{//}TTM996603 NGUYEN CAM LY TT BUI THANH LAM 769 DONG G OP SUA CHUA CHUA BAO AN NI TU B/O:NGUYEN CAM LY

TK báo có 300,000 đ cho việc sữa chùa nhưng không rõ Nick hảo tâm, Xin vui lòng xác nhận Nick để Wild cập nhật Quỹ đồng thời nên chính danh khi trao tặng cho phù hợp qui định.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, đấy là số tiền nhỏ em xin đóng góp ( Em nhờ cô bạn chuyển hộ).

Em cảm ơn Chị !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, đấy là số tiền nhỏ em xin đóng góp ( Em nhờ cô bạn chuyển hộ).

Em cảm ơn Chị !

Xác nhận có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của thanhlam769 đóng góp cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 9,717,000 đ + 300,000 đ= 10,017,000 đ(mười triệu không trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hôm nay có nhận được 270,000đ(hai trăm bảy mươi ngàn đồng)của Thuthu1101 đóng góp cho việc sữa chữa Chùa Bảo An, Quỹ hiện có: 10,017,000 đ + 270,000 đ =10,287,000 đ(mười triệu hai trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Crescent đóng góp sữa chữa Chùa Bảo An Ni Tự.

Quỹ hiện có: 10,287,000 đ + 200,000 đ = 10,487,000 đ(mười triêu bốn trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Đồng xin góp vào quỹ từ thiên 1.000.000đ (một triệu đồng chẵn).

Cảm ơn cô Wild.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 01-10-2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 01-10-2010

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có:10,487,000 đ + 200,000 đ= 10,687,000 đ(mười triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Đồng xin góp vào quỹ từ thiên 1.000.000đ (một triệu đồng chẵn).

Cảm ơn cô Wild.

Đã nhận 1,000,000 đ(một triệu đồng) của Thiên Đồng đóng góp cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 10,687,000 đ+1,000,000 đ= 11,687,000 đ(mười một triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giaback xin đóng góp vào quĩ 1.000.000 VND, vừa chuyển lúc 18h33 từ Techcombank.

Cảm ơn cô Wild.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mưa đang giảm, lũ đang rút, nhưng tang thương để lại. Tôi đề nghị Quĩ Từ Thiên Trung tâm lập một quỹ riêng giúp đồng bào miền Trung Lũ Lụt. Nhờ Vusonganh sẽ chịu trách nhiệm giúp chúng ta.

Tôi xin đóng góp 2.000.000đ. Winldlavender nói bà xã tôi chi.

Xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giaback xin đóng góp vào quĩ 1.000.000 VND, vừa chuyển lúc 18h33 từ Techcombank.

Cảm ơn cô Wild.

Sao gởi Techcombank vậy Giaback? TK của lớp hả? Nếu thế thì khi nhận được cô mới xác nhận ở đây.

Mưa đang giảm, lũ đang rút, nhưng tang thương để lại. Tôi đề nghị Quĩ Từ Thiên Trung tâm lập một quỹ riêng giúp đồng bào miền Trung Lũ Lụt. Nhờ Vusonganh sẽ chịu trách nhiệm giúp chúng ta.

Tôi xin đóng góp 2.000.000đ. Winldlavender nói bà xã tôi chi.

Xin cảm ơn.

Vâng Sp cứ Allo cho bà xã, Việc này Wild chẳng đi hỏi để nhận đâu, phụ trách mãng này nó tế nhị lắm SP ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mưa đang giảm, lũ đang rút, nhưng tang thương để lại. Tôi đề nghị Quĩ Từ Thiên Trung tâm lập một quỹ riêng giúp đồng bào miền Trung Lũ Lụt. Nhờ Vusonganh sẽ chịu trách nhiệm giúp chúng ta.

Tôi xin đóng góp 2.000.000đ. Winldlavender nói bà xã tôi chi.

Xin cảm ơn.

Nguyên Anh của ít lòng nhiều, xin được đóng góp 200.000 cho đồng bào miền Trung.

NA đã chuyển tiền ngày 6-10 Kính mong cô Wildlavender kiểm tra giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, tài khoản cá nhân của Giaback mở ở Techcombank cô ạ, chắc phải 2-3 ngày mới nhận được vì khác hệ thống ngân hàng.

Sao gởi Techcombank vậy Giaback? TK của lớp hả? Nếu thế thì khi nhận được cô mới xác nhận ở đây.

Vâng Sp cứ Allo cho bà xã, Việc này Wild chẳng đi hỏi để nhận đâu, phụ trách mãng này nó tế nhị lắm SP ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh của ít lòng nhiều, xin được đóng góp 200.000 cho đồng bào miền Trung.

NA đã chuyển tiền ngày 6-10 Kính mong cô Wildlavender kiểm tra giúp

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho Miền Trung.

Quỹ hiện có: 11,587,000 đ+200,000 đ= 11,887,000 đ(mười một triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của Sư Phụ Thiên Sứ 2,000,000 đ(hai triệu đồng) và Mickey 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng)=2,500,000 đ. Quỹ hiện có: 11,887,000 đ + 2,500,000 đ = 14,387,000 đ(mười bốn triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giaback xin đóng góp vào quĩ 1.000.000 VND, vừa chuyển lúc 18h33 từ Techcombank.

Cảm ơn cô Wild.

Có nhận của Giaback 1,000,000 đ(một triệu đồng) đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 14,387,000 đ+1,000,000 đ= 15,387,000 đ(mười lăm triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) (VNCK - 0005845 Số tham chiếu) của Sunnyday81 đóng góp cho Từ thiện.

Quỹ hiện có:15,387,000 đ + 300,000 đ =15,687,000 đ(mười lăm triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) (VNCK - 0004440 số tham chiếu) của Sunnyday81 đóng góp cho Từ thiện.

Quỹ hiện có:15,687,000 đ+ 300,000 đ = 15,987,000 đ(mười lăm triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender.

Cháu picasa84 đã chuyển 100.000K vào TK của Quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Cô kiểm tra giúp. Cảm ơn cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tetpy vừa chuyển khoản 100. 000 góp vào giúp lũ lụt miền Trung. Kính nhờ cô Wild kiểm tra giúp ạ.

Xin lỗi vì ko thể xóa được nội dung, sau khi nhấn "Trả lời"

Chào cô Wildlavender.

Cháu picasa84 đã chuyển 100.000K vào TK của Quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Cô kiểm tra giúp. Cảm ơn cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender.

Cháu picasa84 đã chuyển 100.000K vào TK của Quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Cô kiểm tra giúp. Cảm ơn cô.

Xác nhận có 100,000 đ(một trăm ngàn đồng) của picasa84100,000 đ(một trăm ngàn đồng) của Tetpy 0901= 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) đóng góp cho miền Trung lũ lụt.

Quỹ hiện có:15,987.000 đ + 200,000 đ= 16,187,000 đ(mười sáu triệu một trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tommydang sáng nay gửi 300,000 ủng hộ đồng bào miền trung sớm vượt qua lũ lụt.

Hy vọng lũ sẽ rút khỏi miền Trung sớm nhất.

Tommydang,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.