wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Thưa cô Wild,

Con xin đóng góp cho quỹ diễn đàn 200,000VND.

Đầu năm con xin chúc cô và các anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe và thành đạt.

Mong diễn đàn ngày càng lớn mạnh để có thể giúp đỡ phần nào những mảnh đời tội nghiệp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wild,

Con xin đóng góp cho quỹ diễn đàn 200,000VND.

Đầu năm con xin chúc cô và các anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe và thành đạt.

Mong diễn đàn ngày càng lớn mạnh để có thể giúp đỡ phần nào những mảnh đời tội nghiệp.

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyên thi Kim Phung ủng hộ Từ Thiện .

Quỹ hiện có: 9,645,000 đ + 200,000 đ = 9,845,000 đ (chín triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

cô cho cháu đóng góp 400.000 đồng để ủng hộ quỹ nhé.

Edited by smooly_girl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tetpy0901 xin gửi 200k vào Quỹ Từ thiện Trung tâm ạ. Đã chuyển trưa ngày 16/2.

Kính!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tetpy0901 xin gửi 200k vào Quỹ Từ thiện Trung tâm ạ. Đã chuyển trưa ngày 16/2.

Kính!

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Tetpy0901 ủng hộ từ thiện.

Quỹ hiện có : 9,845,000 đ + 200,000 đ = 10,045,000 đ (mười triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Tetpy0901 ủng hộ từ thiện.

Quỹ hiện có : 9,845,000 đ + 200,000 đ = 10,045,000 đ (mười triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

Cô Wildlavender ơi !

Vanvatho vừa chuyển 1.000.000 VND ( Một triệu đồng ) vào TK từ thiện của trung tâm ,Vanvatho nhờ cô trừ tiền sách và tiền vận chuyển sách( kể quả cuốn sách cô nhờ chuyển cho ai đó ) đi ,số tiền còn lại cô chuyển vào quỹ từ thiện của trung tâm giúp vanvatho ạ !

Vanvatho cảm ơn sự nhiệt tình của cô Wildlarvender a !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau khi thanh toán tiền sách + vận chuyển = 341,000 đ (ba trăm bốn mươi một ngàn đồng) còn lại 659,000 đ (sáu trăm năm mươi chín ngàn đồng) của Vanvatho được chuyển vào Quỹ Từ Thiện.

Xác nhận số tiền ủng hộ của vanvatho là 659,000 đ (sáu trăm năm mươi chín ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 10,045,000 đ + 659,000 đ = 10,704,000 đ (mười triệu bảy trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Để tường minh việc đóng góp cúng dường ngôi tam bảo Tịnh Thất VIÊN THÔNG tỉnh Lâm Đồng. Mời xem qua đường Link dưới đây:

http://diendan.lyhoc...763#entry119763

Tổng thu : 41,550,000 đ (bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng Chi: 41,450,000 đ (bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

cô cho cháu đóng góp 400.000 đồng để ủng hộ quỹ nhé.

Rất sẵn lòng tiếp nhận sự đóng góp của smooly_girl! Nhưng đến nay chưa thấy báo CÓ trong TK số tiền của Smooly_girl? bạn có thể kiểm tra lại nơi chuyển xem có sai sót gì về số TK? tên TK ? và Ngân Hàng nhận không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chuyển bằng tên Nguyễn Bích Hoàn

Nếu chiều nay chưa thấy, cháu sẽ kiếm tra lại bên ngân hàng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chuyển bằng tên Nguyễn Bích Hoàn

Nếu chiều nay chưa thấy, cháu sẽ kiếm tra lại bên ngân hàng.

22/02/2011E885 - 0000017+400,000.00 nguyen bich hoan nt GD TIEN MẶT

Hôm nay cô kiểm tra TK có 400,000 đ (bốn trăm ngàn đồng) của Smooly_girl dưới bảng sao kê của ngày 22/2/2011.

Quỹ hiện có: 10,704,000 đ + 400,000 đ = 11,104,000 đ (mười một triệu một trăm không bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay đã nhận được 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Bảo Hằng ủng hộ cho Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 11,104,000 đ + 200,000 đ = 11,304,000 đ (mười một triệu ba trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Còn thừa trong chương trình Tôn Tạo Viên Thông 100,000 đ (một trăm ngàn đồng)

Quỹ thực tế : 11,304,000 đ + 100,000 đ = 11,404,000 đ (mười một triệu bốn trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

nhanqua xin góp một triệu VND (1,000,000 VND) vào quỹ từ thiện.

Đầu năm nhanqua xin chúc cô widlavender và mọi người trong quỹ từ thiện mạnh khỏe,thân tâm an lạc...

Edited by nhanqua

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin góp một triệu VND (1,000,000 VND) vào quỹ từ thiện.

Đầu năm nhanqua xin chúc cô widlavender và mọi người trong quỹ từ thiện mạnh khỏe,thân tâm an lạc...

Cảm ơn lời chúc đầu năm của nhanqua dành cho ban Từ Thiện Diễn Đàn, nhân đây Wild thay mặt ACE từ thiện chúc nhanqua và gia đình một năm Tân Mão An Lành & Thịnh Vượng . Ghi nhận tấm lòng hảo tâm thường niên của NQ.

Xác nhận có 1,000,000 đ (một triệu đồng) của nhanqua ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 11,404,000 đ + 1,000,000 đ = 12,404,000 đ (mười hai triệu bốn trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 02-03-2011.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 02-03-2011.

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh đóng góp cho Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 12,404,000 đ + 200,000 đ = 12,604,000 đ ( mười hai triệu sáu trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận của Chị Ánh Xuân 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) ủng hộ từ thiện.

Quỹ hiện có: 12,604,000 đ + 200,000 đ = 12,804,000 đ (mười hai tám trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận của An Thanh 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ cháu Đạt (Bé trai 7 t nặng 7 kg)

Quỹ hiện có: 12,804,000 đ + 500,000 đ = 13,304,000 đ (mười ba triệu ba trăm lẽ bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/19325-be-trai-7-tuoi-chi-nang-7-kg/page__gopid__121914#entry121914

Đã chi cho trường hợp cháu Đạt 2,899,000 đ (hai triệu tám trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 13,304,000 đ - 2,899,000 đ = 10,405,000 đ (mười triệu bốn trăm lẽ năm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Sunnyday81 ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 10,405,000 đ + 500,000 đ = 10,905,000 đ (mười triệu chín trăm lẽ năm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Chị Ánh Xuân ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 10,905,000 đ + 200,000 đ = 11,105,000 đ (mười triệu chín trăm lẽ năm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận được sự đóng góp của Achau và Thảo Nguyên 1,000,000 đ (một triệu đồng).

Quỹ hiện có : 11,105,000 đ + 1,000,000 đ = 12,105,000 đ (mười hai triệu một trăm lẽ năm ngàn đồng).

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/18342-mot-ngay-den-voi-ngoi-chua-28-tre-em-bat-hanh/page__gopid__122464#entry122464

Đã chi tặng cho tịnh xá Ngọc Tuyền quà trị giá 3,095,600 đ (ba triệu không trăm chín mươi lăm ngàn sáu trăm đồng)

Quỹ hiện có: 12,105,000 đ - 3,095,000 đ = 9,010,000 đ (chín triệu không trăm mười ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biên nhận tặng cháu Phúc và Quà Cháu Đạt .

Posted Image

Đã trao tặng cháu Phúc tại BV Nhi Đồng. 1,000,000 đ (một triệu đồng)

Quỹ hiện có : 9,010,000 đ - 1,000,000 đ = 8,010,000 đ (tám triệu không trăm mười ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,

Xin chúc cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Cháu xin đóng góp 500.000 đồng vào Quỹ từ thiện của Trung tâm.

Cháu đã chuyển khoản vào chiều thứ 7 ngày 12/3.

Cầu chúc cho cuộc đời này vơi bớt đi những khổ đau, bất hạnh.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.