wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Chipchip ủng hộ Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 15,317,000 đ + 200,000 đ = 15,517,000 đ (mười lăm triêu ba trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay có nhận được của bạn Trọng Đại ủng hộ trường hợp bệnh nhân Ung thư 1,000,000 đ (một triệu đồng).

Quỹ hiện có : 15,517,000 đ + 1,000,000 đ = 16,517,000 đ (mười sáu triệu năm trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được sự ủng hộ của A Phong ủng hộ bệnh nhân ung thư 100,000 đ ( một trăm ngàn đồng).

Quỹ hiện có : 16,517,000 đ + 100,000 đ = 16,617,000 đ (mười sáu triệu sáu trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được của An Thanh 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Quỹ hiện có : 16,617,000 đ + 500,000 đ = 17,117,000 đ (mười bảy triệu một trăm mười bảy ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wild xin ủng hộ cho trường hợp bệnh nhân ung thư 3,083,000 đ (ba triệu không trăm tám mươi ba ngàn đồng).

Quỹ hiện có : 17,117,000 đ + 3,083,000 đ = 20,200,000 đ (hai mươi triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Chị Xuân 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) ủng hộ bệnh nhân Ung Thư.

Quỹ hiện có : 20,200,000 đ + 100,000 đ = 20,300,000 đ (hai mươi triệu ba trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chipchip ủng hộ 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) cho trường hợp bệnh nhân ung thư.

Quỹ hiện có : 20,300,000 đ + 500,000 đ = 20,800,000 đ (hai mươi triệu tám trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Anh Dũng 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) ủng hộ cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có : 20,800,000 đ + 100,000 đ = 20,900,000 đ (hai mươi triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Bảo Hằng 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) và Nha Khanh 1,000,000 đ (một triệu đồng) ủng hộ cho bệnh nhân ung thư.= 1,200,000 đ.

Quỹ hiện có : 20,900,000 đ + 1,200,000 đ = 22,100,000 đ (hai mươi hai triệu một trăm ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nguyên Anh xin phép đóng góp 300.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 6-7-2012

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 300.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 6-7-2012

Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh ủng hộ Quỹ từ thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có: 11,900,000 đ + 300,000 đ = 12,200,000 đ (mười hai triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận của sunnyday81 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 12,200,000 đ + 500,000 đ = 12,700,000 đ (mười hai triệu bảy trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho cháu góp vào quỹ 500.000 cô nhé.

Bây giờ cháu mới chuyển chắc sáng thứ hai cô mới nhận được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi nhận có được 3,500,000 đ của nhóm gia đình bạn bè Nhakhanh ủng hộ chương trình thăm cơ sở tâm thần Trọng Đức.

Quỹ hiện có: 12,700,000 đ + 3,500,000 đ = 16,200,000 đ (mười sáu triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Anh xin đóng góp 500.000 đ, sẽ gửi cho Cô trong chuyến đi ngày mai!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 700,000 đ (bảy trăm ngàn đồng) của Công Minh ủng hộ chuyến thăm cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có : 16,200,000 đ + 700,000 đ = 16,900,000 đ (mười sáu triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của GreenTea 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ chương trình thăm cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có : 16,900,000 đ + 500,000 đ = 17,400,000 đ (mười bảy triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được của Cô Ái Hòa ủng hộ 700,000 đ (bảy trăm ngàn đồng) cho cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có: 17,400,000 đ + 700,000 đ = 18,100,000 đ (mười tám triệu một trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của người bạn ở Vũng tàu gởi tặng 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) cho cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có : 18,100,000 đ + 300,000 đ = 18,400,000 đ (mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

NhãKhanh có nhận của chị Thơ 200.000đ ủng hộ cho cơ sở Trọng Đức

NK Sẽ gởi Cô vào chiều tối nay luôn Cô nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites

NhãKhanh có nhận của chị Thơ 200.000đ ủng hộ cho cơ sở Trọng Đức

NK Sẽ gởi Cô vào chiều tối nay luôn Cô nhé !

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Thơ (bạn nhakhanh) ủng hộ cơ sở Trọng Đức.

Quỹ hiện có :18,400,000 đ + 200,000 đ = 18,600,000 đ (mười tám triệu sáu trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Thiên Anh 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có : 18,600,000 đ + 500,000 đ = 19,100,000 đ (mười chín triệu một trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con xin ủng hộ Quỹ từ thiện của Diễn đàn 300.000 đồng ạ. Con gửi hôm thứ 6 rồi ạ. Con nhờ cô Wild chuyển giúp cháu với ạ. Con cảm ơn cô nhiều :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con xin ủng hộ Quỹ từ thiện của Diễn đàn 300.000 đồng ạ. Con gửi hôm thứ 6 rồi ạ. Con nhờ cô Wild chuyển giúp cháu với ạ. Con cảm ơn cô nhiều :)

Đã nhận 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Dieu Hoa ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 19,100,000 đ + 300,000 đ = 19,400,000 đ (mười chín triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.