wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Hôm qua dangthu79 có gửi 2,000,000 ủng hộ quỹ từ thiện, trong đó 1,000,000 là của dangthu gửi ủng hộ, còn 1,000,000 thì thay mặt chị lacvietd gửi. Trong thời gian tới dangthu sẽ có vài câu hỏi nhờ chị lacvietd gieo quẻ giúp, nhưng vì lúc đó ở nước ngoài nên gửi tiền ủng hộ quỹ từ thiện sẽ khó khăn, nên dangthu gửi trước từ bây giờ. Hy vọng chị lacvietd sẽ giúp dangthu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xác nhận dangthu79 đóng góp vào Quỹ từ thiện 2.000.000 đ (hai triệu đồng), trong đó có 1.000.000 đ (một triệu) thay mặt Chị Laviedt . Ghi nhận tấm lòng của dangthu79 và Chị Laviedt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quỹ Từ Thiện đã có 1.497.000 đ (một triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn). Nay nhận thêm của Nguyên A 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng), Conyeu 100 usd (một trăm dollar) và dangthu97 2.000.000 đ (hai triệu đồng).

Tổng Quỹ hiện có :

1.497.000 + 300.000 + 2.000.000 đ = 3.797.000 đ

(ba triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn)

Và 100 usd (một trăm dollar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 400.000 đ (bốn trăm ngàn) của Fa_mix đóng góp cho ông Tuấn.

Hiện có 3.797.000 đ (ba triệu bảy trăm chín mươi bảy đồng) + 400.000 đ (bốn trăm ngàn)= 4.197.000 đ. (Bốn triệu một trăm chín mươi bảy ngàn đồng và 100 usd).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận sự đóng góp của Bác Thiên Sứ 500.000 đ và của Minh Châu 1.000.000 đ = 1.500.000 đ.

Hiện nay quỹ từ thiện đã có 4.197.000 đ + 1.500.000 đ = 5.697.000 đ (năm triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn) và 100 usd. (một trăm dollar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua kiểm tra Tk, Wild xác nhận có 300.000 đ (ba trăm ngàn) của Quoc_cưong74 đóng góp cho từ thiện Diễn đàn.

Số tiền hiện nay :

5.697.000 đ + 300.000 đ = 5.997.000 đ.(năm triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn đồng)

và 100 usd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua kiểm tra TK, hôm nay Wild có nhận được đóng góp của Smooly girl 200.000 đ (hai trăm ngàn) và của Hoaichan 500.000 đ.(năm trăm ngàn)

Vậy hiện nay Quỹ Từ thiện đã là : 5.997.000 đ + 700.000 đ = 6.697.000 đ

(Sáu triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn đồng)

và 100 usd.(một trăm dollar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Tk của Wild có nhận được 3.350.000 đ (ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng) từ sự đóng góp của ACE được Văn phòng Hà nội chuyển vào Quỹ Từ Thiện Trung Tâm.

Số tiền hiện nay đã có

: 6.697.000 đ + 3.350.000 đ = 10.047.000 đ (mười triệu không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)

Và 100 usd. (một trăm dollar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Quỹ từ Thiện Diễn Đàn có nhận 300.000 đ (ba trăm ngàn) của LeDien .

Hiện nay đã có :

10.047.000 đ + 300.000 đ = 10.347.000 đ. (mười triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng) và 100 usd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào chị Wild,để dễ dàng hơn,xin chị đổi 100 usd ra thành tiền Vnd.Chúc mọi người nhiều sức khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng ý ! Và theo dự kiến Wild sẽ đến thăm và trao tặng số tiền từ thiện của ACE vào ngày mai Chủ nhật tại khoa Bỏng Bv Chợ rẫy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng ý ! Và theo dự kiến Wild sẽ đến thăm và trao tặng số tiền từ thiện của ACE vào ngày mai Chủ nhật tại khoa Bỏng Bv Chợ rẫy.

Theo ý tôi thì chúng ta tặng chẵn 10. 000. 000 đồng, còn số lẻ để lại trong quĩ. Đổi 100 dol ra tiền Việt cho dễ Wildlavender ah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng ạ ! dự kiến là như vậy ! Và ngày mai ChipChip, Thiên Đồng cùng đi .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Quỹ từ Thiện Diễn Đàn có nhận 300.000 đ (ba trăm ngàn) của LeDien .

Hiện nay đã có :

10.047.000 đ + 300.000 đ = 10.347.000 đ. (mười triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng) và 100 usd.

Wild đã đổi 100 usd = 1.833.000 đ + 10.347.000 đ = 12.180.000 đ

(mười hai triệu một trăm tăm mươi ngàn)

Hôm nay đã chi tặng cho trường hợp cháu Tuyên ở Khoa Bỏng Bv Chợ Rẫy 10.000.000 đ (mười triệu đồng)

Số còn lại 2.180.000 đ (hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra TK có 300.000 đ (ba trăm ngàn) của Hoàng Triều Hải đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Hiện quỹ còn : 2.180.000 đ + 300.000 đ = 2.480.000 đ (hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xác nhận tk có 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng) của LeDien đóng góp. Số tiền hiện có trong quỹ :

2.480.000 đ (hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn) + 500.000 đ (năm trăm ngàn)= 2.980.000 đ

(hai triệu chín trăm tám mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay kiểm tra Tk của Wild báo có :

25/08/09 .6147-0005879 + 400.000,00

FTF.CN:5264181681824023 .FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0071001527081

Xác nhận sự đóng góp của Quoc_cưong74 số tiền 400.000 đ (bốn trăm ngàn) dành cho Quỹ Từ Thiện.

Hiện Quỹ có:2.980.000đ + 400.000đ =3.380.000đ (ba triệu ba trăm tám mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua kiểm tra TK của Wild có nhập:

25/08/09 VNCK - 0008356 + 500,000.00 IBVCB.2508090623500001.PT Chuyen khoan của Phu Thuong

25/08/09 0599 - 0006307 + 200,000.00 /Ref:P028573{//}NHO CHI WILD CHUYEN GIUP TOI ANH CUONG B/O:NGUYEN THU HUONG của Fa_mix

Hiện Quỹ có:3.380.000đ+700.000đ=4.080.000đ (bốn triệu không trăm tám mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra Tk có nhập 200.000 đ của Smooly_girl. Hiện Quỹ đang có :

4.080.000 đ + 200.000 đ = 4.280.000 đ (bốn triệu hai trăm tám mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra Tk có nhập 200.000 đ của Smooly_girl. Hiện Quỹ đang có :

4.080.000 đ + 200.000 đ = 4.280.000 đ (bốn triệu hai trăm tám mươi ngàn)

Không biết khi nào mới đủ 10 triệu để đi thăm Bác Phích! :rolleyes: :rolleyes: :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay nhận được 520.000 đ (năm trăm ngàn) của Bác Thiên Sứ.

Quỹ hiện có : 4.280.000 đ + 520.000 đ = 4.800.000 đ (bốn triệu tám trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Chị Diệu Vân thân chủ của Bác Thiên Sứ đóng góp cho Quỹ Từ Thiện 500.000 đ (năm trăm ngàn)

Quỹ hiện có : 4.800.000 đ + 500.000 đ = 5.300.000 đ (năm triệu ba trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra Tk có nhận được sự đóng góp của Kim Phong 1.000.000 đ (một triệu đồng) cho Quỹ Từ thiện.

Của LeDien 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Của Artfriend 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có : 5.300.000 đ + 2.000.000 đ = 7.300.000 đ TC: (bảy triệu ba trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra TK có nhận của Chau 200.000 đ (hai trăm ngàn). Quỹ hiện có :

7.300.000 đ + 200.000 đ = 7.500.000 đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhận được sự đóng góp của Chị Thủy 1.000.000 đ(một triệu đồng) dành cho 2 trường hợp Cụ Phích và cháu Hòa.

Quỹ hiện có: 7.500.000 đ + 1.000.000 đ = 8.500.000 đ (tám triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.