wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

I -

15/09/099736 - 0000719+300,000.00 FTF.CN:5264182379927029 .FrAcc:0071005140225 .ToAcc:0071001527081

To: Lenny ,TK báo có, Lenny xác nhận hộ Wild xem có phải của Mẹ chuyển vào tk của Cô không ?

Da đúng la mẹ cháu ạ...Cô cho cháu góp thêm 300K nữa cho em nhỏ 5 tuôi chăm mẹ bị bệnh ung thư nữa cô nhé....Cháu mới gọi về cho em cháu....Khoảng trua nay hoặc tối nay . Co kiểm tra giúp cháu nhé

Sep 18 2009, 09:48 AM

Xác nhận sự đóng góp của Lenny 300.000 đ(ba trăm ngàn) dành cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 6.900.000 đ + 300.000 đ = 7.200.000 đ (bảy triệu hai trăm ngàn)

Lần này là xong 300. 000 của Lenny, ngân hàng báo có vào ngày Sep 15.

II -

(nam @ Sep 21 2009, 07:45 PM) Gửi Chị Wild

Em ra ngân hàng Vietcombank để gửi vì em ko có tài khoản tại ngân hàng này. em là Tran thi to hoa đó chị.

wildlavender' date='Sep 22 2009, 10:29 AM' post='50002'

Xác nhận có 300.000 đ (ba trăm ngàn) của nam đóng góp cho Quỹ từ thiện chiếu theo tk gởi Tên Tran thi to Hoa.

18/09/09 G744 - 0000155 + 300,000.00 TRAN THI TO HOA NOP QUY TU THIEN

Quỹ hiện có: 7.700.000 đ + 300.000 đ = 8.000.000 đ (tám triệu đồng)

Lenny thân mến.

Đây có phải đây là hai lần gửi không?

1 lần vào ngày Sep 15 và một lần vào Sep 17, mỗi lần 300, tổng là 600 không? Nếu đúng thì chị Winldlavender xác nhận rồi.

Còn nếu lần gửi vào ngày Sep 17 cùng một lúc hai lần, mỗi lần 300 thì tính từ lần gửi Sep 15 đến nay số tiền tổng là 900 và thất lạc 300.

Lenny chịu khó làm rõ điều này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/09/09 6147 - 0000210 + 300,000.00 FTF.CN:5264181681824023 .FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0071001527081

Xác nhận có 300.000 đ (ba trăm ngàn) của Quoc_cưong74 đóng góp cho Từ Thiện. Quỹ hiện có:

8.000.000 đ + 300.000 đ = 8.300.000 đ ( tám triệu ba trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

23/09/09 4604 - 0003295 + 500,000.00 FTF.CN:6868683819273013 .FrAcc:0051000415926 .ToAcc:0071001527081

Xác nhận có 500.000 đ (năm trăm ngàn) của Xitrum đóng góp cho Từ thiện. Quỹ hiện có:

8.300.000 đ + 500.000 đ = 8.800.000 đ (tám triệu tám trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được tin Anh Thiên Sứ chuẩn bị đi Hanoi, Wild đã đến trung tâm để chuyển giao số tiền 5.000.000 đ (năm triệu đồng) cho Anh để giúp cho trường hợp của Bé Hòa 8 tuổi nuôi em 17 tháng ở Bắc giang. Mọi chi phí liên quan anh Thiên Sứ tài trợ để đến tận nơi trao tặng cháu.

Quỹ hiện có : 8.800.000 đ - 5.000.000 đ = 3.800.000 đ (ba triệu tám trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild đã đi và đến thăm khoa phỏng Bv Chợ Rẩy, thăm tặng cho 5 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ mỗi trường hợp 500.000 đ X 5 = 2.500.000 đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng) đã chi.

Quỹ hiện có: 3.800.000đ - 2.500.000đ =1.300.000 đ (một triệu ba trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

I -

Sep 18 2009, 09:48 AM

Xác nhận sự đóng góp của Lenny 300.000 đ(ba trăm ngàn) dành cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 6.900.000 đ + 300.000 đ = 7.200.000 đ (bảy triệu hai trăm ngàn)

Lần này là xong 300. 000 của Lenny, ngân hàng báo có vào ngày Sep 15.

II - [/url]

wildlavender' date='Sep 22 2009, 10:29 AM' post='50002'

Xác nhận có 300.000 đ (ba trăm ngàn) của nam đóng góp cho Quỹ từ thiện chiếu theo tk gởi Tên Tran thi to Hoa.

18/09/09 G744 - 0000155 + 300,000.00 TRAN THI TO HOA NOP QUY TU THIEN

Quỹ hiện có: 7.700.000 đ + 300.000 đ = 8.000.000 đ (tám triệu đồng)

Lenny thân mến.

Đây có phải đây là hai lần gửi không?

1 lần vào ngày Sep 15 và một lần vào Sep 17, mỗi lần 300, tổng là 600 không? Nếu đúng thì chị Winldlavender xác nhận rồi.

Còn nếu lần gửi vào ngày Sep 17 cùng một lúc hai lần, mỗi lần 300 thì tính từ lần gửi Sep 15 đến nay số tiền tổng là 900 và thất lạc 300.

Lenny chịu khó làm rõ điều này.

Dạ cháu đã hỏi mẹ rỗ ràng rồi ạ

Chính xác ngày gữi là ngày 18/9/2009

Tên người gữi là Nguyễn Hoàng Anh Trâm 391 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

Mẹ chau nói mẹ cháu không chuyển băng tài khoản của mẹ ma chi ghi tên người gữi ( Mẹ cháu vẫn còn giữ recipt )

Số tiền gữi la 600 ( 300 của cháu và 300 là ẹ chau cho em nhỏ 5 tuổi )

Có gì sáng mai mẹ cháu sẽ ra hỏi lại

Do dạo này cháu đã vào học rồi ...Đi học cả ngày nên thời gian online chỉ tập trung vào việc học...Nên không trã lời Bác và cô wild được

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/09/09 B274 - 0003068 + 600,000.00 B/O: NGUYEN HOANG ANH TRAM. CT

Xác nhận có 600.000 đ được nhập vào tk với thông số như trên của gia đình Lenny.

Quỹ hiện có: 1.300.000 đ + 600.000 đ = 1.900.000 đ (một triệu chín trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/09/09 B274 - 0003068 + 600,000.00 B/O: NGUYEN HOANG ANH TRAM. CT

Xác nhận có 600.000 đ được nhập vào tk với thông số như trên của gia đình Lenny.

Quỹ hiện có: 1.300.000 đ + 600.000 đ = 1.900.000 đ (một triệu chín trăm ngàn)

Cháu xin lỗi không báo đúng số tiền Vì cháu không biết mẹ có gửi thêm mong cô và bác thiên sứ thông cảm cho ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của 2 bạn Phương & Hiếu là 1.000.000 đ(một triệu đồng)

Quỹ hiện có 1.900.000đ + 1.000.000đ =2.900.000 đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của Smooly girl 300.000.đ(ba trăm ngàn) dành cho Quỹ Từ thiện.

Quỹ hiện có: 2.900.000 đ + 300.000 đ = 3.200.000 đ (ba triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi xin góp 300k vào quỹ , TT -09h30 sáng nay

GHi nhận có 300.000 đ(ba trăm ngàn) của Làng Xưa đóng góp cho Quỹ từ thiện.

Quỹ hiện có: 3.200.000 đ + 300.000 đ = 3.500.000 đ (ba triệu năm trăm ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị Wildlavender và anh Thiên Sứ , tôi là thành viên mới của diễn đàn....cảm kích trước những việc làm của anh chị nên muốn đóng góp chút ít ....xin anh chị cho biết cách thức để đóng góp.

Cám ơn.

" SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG , CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô wildavender

banmai nhờ bạn gửi cho quỹ từ thiện 4 050 000 vnd.(4 triệu 50 ngàn đồng ) qua tài khoản Người gởi : LA NGỌC HẠNH.

nếu số tiền trên đã chuyển vào tài khoản , xin chuyển cho cậu bé ngừoi campuchia 500.000 nếu trong trường hợp chưa đủ tiền để chữa mắt thì xin chuyển cho cậu ta 1 tiệu đồng . Số tiền còn lại chuyển vào quỹ để giúp đỡ những em nhỏ mồ côi và những người già cô đơn gặp hoàn cảnh khó khăn khác.

Sức lực của banmai chỉ co thể làm được đến như vậy .

Banmai xin cám ơn cô và các cô chú trong diễn đàn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

02/10/09 E974 - 0000024 + 4,050,000.00 LA NGOC HANH

Ghi nhận có 4.050.000 đ (bốn triệu không trăm năm mươi ngàn đồng) của ban mai dành tặng cho thanh niên người campuchea và Quỹ từ thiện Diễn đàn.

Quỹ hiện :3.500.000đ + 4.050.000đ = 7.550.000 đ (bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng nay Wild có nhận được sự đóng góp của Bác Thiên Bình 500.000 đ(năm trăm ngàn) dành tặng cho Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn.

Quỹ hiện có:7.550.000đ + 500.000đ =8.050.000đ(tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quỹ từ thiện có: 8.050.000 đ (tám triệu không trăm năm mươi ngàn) đã chi 7.000.000 đ (bảy triệu đồng) cho chuyến thăm Khoa Phỏng, Bv Chợ rẫy ngày 3/10/09.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...20&start=20

8.050.000 đ - 7.000.000 đ = 1.050.000 đ (một triệu không trăm năm mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Wild có nhận được 200.000 đ(hai trăm ngàn) của bạn Trần Anh Tuấn khách xem Diễn Đàn góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 1.050.000đ + 200.000đ =1.250.000đ(một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200.000 đ (hai trăm ngàn) của Crescent góp ccho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có:1.250.000 đ + 200.000 đ =1.450.000 đ (một triệu bốn trăm năm mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có sự đóng góp của Thiên Đồng 200.000 đ(hai trăm ngàn) dành cho nạn nhân Phỏng 100.000 đ và cứu trợ Miền Trung 100.000 đ.

Quỹ hiện có:1.450.000đ + 200.000đ = 1.650.000đ(một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay nhận được sự đóng góp của Anh Thiên Sứ dành cho Quỹ Từ Thiện 500.000 đ và cứu trợ Miền Trung 1.000.000 đ. tổng là: 1.500.000 đ (một triệu năm trăm ngàn)

Quỹ hiện có: 1.650.000đ + 1.500.000đ = 3.150.000đ(Ba triệu một trăm năm mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận được của Thiên Luân và Vusonganh số tiền đóng góp 400.000 đ (bốn trăm ngàn) dành cho cứu trợ miền trung.

Quỹ hiện có: 3.150.000 đ + 400.000 đ = 3.550.000 đ (ba triệu năm trăm năm mươi ngàn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Anh Thiên Sứ đã chuyển về Trung Tâm cho Wild số tiền 6.100.000 đ (sáu triệu một trăm ngàn) để nhập vào Quỹ cứu trợ miền Trung, số tiền này sẽ được nhập vào Quỹ hiện có 3.550.000 đ (ba triệu năm trăm năm mươi ngàn).

Tổng số là: 9.650.000 đ Wild tặng 50.000 đ để được tròn số là : 9.700.000 đ (chín triệu bảy trăm ngàn đồng)

Số tiền này sẽ được gởi vào TK của LeDien để giúp cho nạn nhân bão lũ miền Trung.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xác nhận có 300.000 đ(ba trăm ngàn) của Mariner dành tặng Quỹ Cứu trợ miền Trung. Quỹ hiện nay: 9.700.000 đ + 300.000 đ = 10.000.000 đ( mười triệu đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.