Thiên Sứ

MẤT BÀI

3 bài viết trong chủ đề này

Hùng Nguyên lưu ý: rất nhiều tư liệu quan trọng của diễn đàn không hiển thị.

Thí dụ như bài viết này;

BỘ SƯU TẦM CỔ VẬT VIỆT VÀ VIỆT SỬ TRẢI GẦN 5000 NĂM VĂN HIẾN.
Chia sẻ với các bạn:

Sorry, there is a problem

The page you requested does not exist

Error code: 1S160/2

Contact Us

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất cả các bài viết trên diễn đàn đều nguyên vẹn. Do thay đổi hệ thống dẫn đến thay đổi địa chỉ đến các bài viết nên các liên kết cũ không hoạt động.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bá Kiến xem chỉnh sửa lại giúp sp.

1/ Sao cho các bài liên hệ đến việc  liên quan đến lớp DLPTLV không hiển thị trên bài viết mới. Nó nhiều quá, kể cả việc đóng tiền lẩm cẩm cũng xuất hiện, che lấp hết những bài nghiên cứu khác.

2/ Tìm những bài cũ có tính tư liệu, tìm như thế nào khi mà các đường link liên hệ cũ bị chặn hết?

3/ Chuyển đởi tất cả sang tiếng Việt các từ của diễn đàn và bổ sung kiểu chữ cho các bài viết..

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites