Thiên Bồng

Lạc Thư Hoa Giáp - Trên Đầu Ngón Tay

3 bài viết trong chủ đề này

 

HIỆU CHỈNH TÊN HÀNH TRONG LẠC THƯ HOA GIÁP

(Bài viết đã xin ý kiến thầy Thiên Sứ)

Như ta biết, với nguyên lý căn đế Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt, thầy Thiên Sứ chứng minh Nạp âm Ngũ hành Lục Thập Hoa Giáp trong cổ thư chữ Hán đã sai hai hành Thủy, Hỏa (xem thêm "Thời Hùng Vương và Bí Ẩn Lục Thập Hoa Giáp" tác giả Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh).

Tuy vậy, khi hoán chuyển hai hành Thủy Hỏa để lập Lạc Thư Hoa Giáp, khó khăn phát sinh là phải Nạp âm hành Thủy Hỏa vừa thuận theo Quy tắc Cách Bát Sinh Tử vừa phải thứ tự Sinh - Vượng - Mộ (định lượng của mỗi hành).

Thiên Bồng xin hiến cách hoán chuyển hai hành Thủy Hỏa như sau:

Bước 1: Từ Bảng Nạp âm Lục Thập Hoa Giáp

LucThapHG.jpg

Ta thấy trong mỗi vận 6 năm các tên hành đều đặt theo thứ tự Sinh (2 năm đầu), Vượng (2 năm giữa), Mộ (2 năm cuối). Và trong mỗi hành đều sắp xếp theo quy tắc Cách Bát Sinh Tử theo thứ tự Sinh Vượng Mộ. Cụ thể::

LucThapHG-CachBatSinhTu.jpg

Bước 2: Lúc này ta sẽ áp dụng hoán chuyển Thủy – Hỏa theo thứ tự Sinh – Vượng – Mộ: Thủy sinh đổi chỗ Hỏa sinh, Thủy vượng hoán chuyển Hỏa vượng, Thủy mộ thay cho Hỏa mộ:

HoanDoiTH.jpg

Bước 3: Sau đó ta an lại những hành này vào Lục thập Hoa Giáp để thành Lạc Thư Hoa Giáp (hiệu chỉnh)

 

LacThuHG.jpg

 

Bước 4: Ta kiểm tra lại theo Cách Bát Sinh Tử và Sinh - Vượng - Mộ

LacThuHG-CachBatSinhTu.jpg

 

Ta thấy Chu kỳ Cách Bát Sinh Tử và Sinh Vượng Mộ trong Lạc Thư Hoa Giáp rất hợp lý.

 

Trên đây là cách chuyển đổi của Thiên Bồng, có thể còn nhiều bất cập, rất mong góp ý của Quý vị quan tâm.

 

Thiên Bồng.

 

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CÁCH NHẨM MẠNG LẠC THƯ HOA GIÁP TRÊN BÀN TAY

Trên trang chủ của Diễn Đàn đã có cách tính nhẩm Nạp âm Lạc Thư Hoa Giáp bang công thức (Nguồn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/am-lich/chi-tiet/cong-thuc-tinh-nhanh-bang-lac-thu-hoa-giap-1706/ ), tuy đơn giản nhưng hơi khó nhớ, nay Thiên Bồng sưu tầm và hiệu chỉnh cách tính nhẩm bang cách bấm đốt ngón tay như sau:

Bước 1: An Thiên Can

AnThienCan.jpg

Bước 2: An Địa Chi

Vì khởi đầu Lạc Thư Hoa Giáp là Giáp Tý, Ất Sửu (Ngũ vận kỳ I) và Giáp Ngọ, Ất Mùi (Ngũ vận kỳ II) thuộc Kim (Sinh),

Hành Kim (Vượng) tiếp theo sẽ là Nhâm Thân, Quý Dậu (Ngũ vận kỳ I), Nhâm Dần, Quý Mẹo (Ngũ vận kỳ II)

Hành Kim (Mộ) cuối cùng sẽ là Canh Thìn, Tân Tỵ (Ngũ vận kỳ I), Canh Tuất, Tân Hợi (Ngũ vận kỳ II)

Nên ta An Địa Chi như sau:

AnDiaChi.jpg

Bước 3: Nhớ Câu Thần Chú

KIM (1) - HỎA (2) - THỦY (3) - THỔ (4) - MỘC (5) là chiều tương khắc nếu đị từ phải sang trái Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Kim lại khắc Mộc. Dễ nhớ hơn là "Kêu Học Thì Than Mệt".

Sau khi An địa chi, ta đếm từ Địa Chi "theo chiều kim đồng hồ" đến Thiên Can. Dừng ở số nào chính là Nạp âm của năm đó. Một số ví dụ:

CanhThin-Kim.jpg

AtMeo-Hoa.jpg

BinhDan-Thuy.jpg

CanhTy-Tho.jpg

QuySuu-Moc.jpg

Rất cám ơn sự quan tâm của Quý vị.

Thiên Bồng.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

XÁC ĐỊNH NẠP ÂM CHO CÁC HÀNH TRONG LẠC THƯ HOA GIÁP

Sau khi xác định thân mạng của các năm theo cách trên, để ý ta thấy, các hành Sinh Vượng Mộ đều theo vòng Tam Hạp, khởi từ Tý sẽ là Tý Thân Thìn, khởi từ Ngọ sẽ là Ngọ Dần Tuất (Ví dụ với hành Kim hình bên dưới).

Hành Kim.jpg

Từ đó ta có cách an như sau:

An Nap Am.jpg

Một số Vi dụ (lấy từ bài trên) và nên học thuộc lòng nạp âm.

Kim.jpg

Thuy.jpg

Moc.jpg

Hoa.jpg

Tho.jpg

Cám ơn Quý vị quan tâm, rất mong phản hồi từ Quý vị.

Thiên Bồng

(sưu tầm và hiệu chỉnh)

 

 

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites