tuyendra

Thắc mắc về Bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn thư

3 bài viết trong chủ đề này

Mọi người cho cháu (cho em) hỏi chút ạ, cháu có đọc Đại Việt sử ký toàn thư ( Bản dịch chữ Quốc Ngữ), có viết về các sự kiện nhật thực, nguyệt thực, lũ lụt xảy ra trước thời của các nhà viết sử. Vậy, các nhà viết sử đó lấy thông tin ở đâu? Hay là họ có khả năng tính toán (hệ thống kiến thức, phương pháp) biết được thời gian xảy ra các hiện tượng đó trong quá khứ và tương lai?

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư do Ông Ngô Sỹ Liên biên soạn lại và hiệu chỉnh, bổ sung có tham khảo từ các bộ sử của Ông Lê Văn Hưu và Ông Phan Phu Tiên. Như vậy trước Ô. Lê Văn Hưu có người viết sử rồi? Trong Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu không có phần Ngoại kỷ thời Hồng Bàng. Vậy có nên nghi ngờ về phần Ngoại kỷ trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư không?

Xin mọi người để tâm, mất chút thời gian giải thích, chỉ bảo cho cháu (cho em) ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn TuyenDra>
Theo tôi, sở dĩ các sử gia viết về thiên tai trước thời đại của họ vì căn cứ vào sử liệu của các sử gia trước. Còn vấn đề bạn nói:

1/ "Trong Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu không có phần Ngoại kỷ thời Hồng Bàng". V/v này bạn cho tôi hỏi: Bạn có tư liệu gì xác định hoặc chứng minh điều này?
2/ Vấn đề bạn đặt ra:

"Vậy có nên nghi ngờ về phần Ngoại kỷ trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư không?"
Tôi xác định nhân danh cá nhân về vấn đề này như sau:

Những sử gia chân chính và những người có trách nhiệm và tôn trong lịch sử văn hóa của một dân tộc, không bao giờ hoài nghi và phủ nhận những giá  trị lịch sử truyền thống mà tổ tiên truyền lại, mà phải có trách nhiệm làm sáng tỏ những giá trị lịch sử truyền thống đó. Nếu như chưa đủ khả năng làm sáng tỏ thì chí ít cũng không phủ nhận. Hiện nay, chỉ có dân tộc Việt Nam, là dân tộc duy nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, xuất hiện một đám những sử gia tự phủ nhận những giá trị truyền thống văn hóa sử do tổ tiên dân tộc Việt để lại nhân danh khoa học. Nhưng gần đây, sự nhân danh khoa học giả hiệu đó, đã được chính Phan Huy Lê - nguyên chủ tịch và là chủ tịch danh dự Hội Sử học Việt Nam hiện nay - tự phủ nhận, bằng cách công khai tuyên bố một định chế nghiên cứu sử học riêng cho những nhà sử học Việt Nam chịu ảnh hưởng của Hội Sử học là không nghiên cứu lịch sử dân tộc ngoải biên giới hiện đại..
Đây là một định chế nghiên cứu lịch sử hoàn toàn phản khoa học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác Thiên Sứ nhọc công trả lời cháu.

Cháu nói:  "Trong Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu không có phần Ngoại kỷ thời Hồng Bàng". Đây là cháu đọc trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (https://vi.wikipedia.org/wiki/Lê_Văn_Hưu) nên cháu thắc mắc là Tại sao Sử gia Lê Văn Hưu không đề cập đến thời Hồng Bàng mà chỉ bắt đầu từ thời Triệu Đà.

Cộng thêm thấy trong sử ghi lại các hiện tượng tự nhiên từ bao đời trước nên cháu thắc mắc cho là trước Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu phải có những bộ sử khác ( Không được cụ Lê Văn Hưu và cụ Ngô Sỹ Liên nhắc đến). Nếu các cụ lấy tư liệu từ bộ sử khác thì cũng nên có nêu trích dẫn từ bộ sử nào phải không bác?

Cháu không phủ nhận đâu ạ (cháu không biết thì không dám phủ nhận), cháu chỉ thấy thắc mắc những điều chưa rõ nên mới mạnh bạo đưa lên diễn đàn để học hỏi thôi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay