aygia

Your content will need to be approved by a moderator

1 bài viết trong chủ đề này

Không hiểu sao nick Aygia của mình bị lỗi trên?

"Your content will need to be approved by a moderator"

Nên mọi bài viết đều không hiển thị bình thường dc mà phải chờ MOD duyệt mới hiển thị lên dc?

Xin dc hỗ trợ!

Cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites