Phạm Cương

Giao lưu tất niên của ACE Lớp Phong thủy LV tại Hà nội

2 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

Từ trái qua phải : PhamthaiHoa, Hoaichan, Hungphuc. PhamCuong, NNCuong

Posted Image

Từ trái qua phải : Memphisto79(Lớp PTLV cơ bản),Hungisu,Phuong2t,ThuHien,PhamThaiHoa

Posted Image

Từ trái qua phải : Hoaichan, Hungphuc,PhamCuong

Posted Image

Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ)

Hang bên phải từ xa đến gần : ManhCong, LinhTrang, Bunny (lớp PTLV cơ bản), Memphisto79(lớp PTLV cơ bản), Hungisu

Posted Image

Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Từ trái qua phải : PhamthaiHoa, Hoaichan, Hungphuc. PhamCuong, NNCuong

Posted Image

Từ trái qua phải : Memphisto79(Lớp PTLV cơ bản),Hungisu,Phuong2t,ThuHien,PhamThaiHoa

Posted Image

Từ trái qua phải : Hoaichan, Hungphuc,PhamCuong

Posted Image

Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ)

Hang bên phải từ xa đến gần : ManhCong, LinhTrang, Bunny (lớp PTLV cơ bản), Memphisto79(lớp PTLV cơ bản), Hungisu

Posted Image

Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ)

Chào bác Pham Cuong, hóa ra bác trẻ thế, thấy trong diễn đàn kêu là "chú", cứ tưởng bác ... râu tóc bạc phơ :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay