phamhung

Quy định điều kiện, chức năng nhiệm vụ của các chức danh, tiêu chuẩn của tư vấn viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương

2 bài viết trong chủ đề này

Để đảm bảo quyền lợi cho Tổ chức/cá nhân nhờ tư vấn đối với các dịch vụ thuộc Trung tâm. Ngày 14/01/2019 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương đã ban hành Quyết định số 0909/QĐ-TTNC Về việc quy định điều kiện, chức năng nhiệm vụ của các chức danh, tiêu chuẩn của tư vấn viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.

Xin thông báo để các Cá nhân có năng lực, đã được Trung tâm đào tạo, rèn luyện từ thực tế thông qua các công trình tư vấn, dịch vụ tư vấn các bộ môn liên quan được biết, chủ động liên hệ với Trung tâm để tham gia các cuộc thi do Trung tâm tổ chức để được công nhận, cấp chứng chỉ tương đương.

Cũng thông báo để các Tổ chức/cá nhân được biết khi nhờ chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm được biết và liên hệ đúng người, tránh giả danh, giả mạo lợi dung uy tín của Trung tâm để trục lợi;

Đồng thời Trung tâm cũng đã làm thẻ cho Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, thành viên, hội viên thuộc Trung tâm như đã thông báo (có mấu kèm theo) đề nghị Tổ chức, cá nhân nhờ tư vấn có thể yêu cầu chuyên gia xuất trình thẻ để kiểm tra.

Tieu chuan TV.jpg

Tieu chuan TV 1.jpg

Tieu chuan TV 2.jpg

Tieu chuan TV 3.jpg

Tieu chuan TV 4.jpg

Tieu chuan TV 5.jpg

Tieu chuan TV 6.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thẻ Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, thành viên, hội viên của Trung tâm

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Hoi vien1.jpg

Hoi vien2.jpg

Hoi vien3.jpg

Hoi vien4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites