dieutam333

Phật giáo Tạng Truyền và Tạng Mật có phải là một hay không?

1 bài viết trong chủ đề này

Phật giáo Tạng Truyền và Tạng Mật có phải là một hay không?

Phật giáo Tạng truyền và Tạng mật hoàn toàn không phải là một. Phật giáo Tạng truyền là chỉ một tông phái Phật giáo lưu truyền ở các vùng đất Tây Tạng, Thanh Hải, nội Mông Cổ, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam Trung Quốc, Mông Cổ, Nepan và Butan. Nội dung của nó bao hàm các loại giáo pháp Tiểu thừa, Đại thừa, Hiển giáo và Kim Cương thừa. Từ nội dung giáo nghĩa, Phật giáo Tạng truyền là toàn diện nhất trong Phật giáo với ba hệ thống ngôn ngữ lớn (hệ tống tiếng Bali, hệ thống tiếng Hán và hệ thống tiếng Tạng), hai hệ thống sau đều thuộc Phật giáo Đại thừa. Từ quan điểm trên để nói, Phật giáo Tạng truyền có triết học của Hữu bộ, Kinh bộ trong Tiểu thừa, có triết học của Duy thức, Trung quán trong Đại thừa. Từ trên phương pháp tu hành để nói, Phật giáo Tạng truyền có phương pháp tu trì của Hiển giáo, cũng có phương pháp tu trì của Mật giáo. Còn Tạng mật là chỉ riêng Mật tông của Phật giáo Tạng truyền, không thể coi Phật giáo Tạng truyền và Mật tông là một.

---------------------------------------------------------

Pháp khí Mật Tông

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay