ngoc vo

Con người là một tiểu Vũ trụ.

1 bài viết trong chủ đề này

Con người là một tiểu Vũ trụ.

Tôi nhìn nhận sự sống là: thể thống nhất sống của sự cảm nhận. Sự sống là môi trường môi giới giữa Tư duy và Vật chất. Thể thống nhất sống của Con người khi Tư duy, thường trở về Mâu thuẫn trong thế giới nhị nguyên một cách cô độc. Hai thế giới này, có bản chất khác nhau, đối đầu nhau.

Trong thế giới Vật lý, có tồn tại mầu sắc và âm thanh không ? Hay chỉ có độ dài của làn sóng, vì con mắt của chúng ta mù đối với một số làn sóng của ánh sáng. Khi những tia sáng mặt trời đập vào mắt chúng ta giữ nguyên thuộc tính Vật lý của chúng, mỗi người cảm nhận chúng một cách khác nhau. Vậy thì Không gian và Thời gian trong mối quan hệ giữa Con người với thế giới, có tồn tại trong vật thể không ? Không gian và Thời gian này, có tồn tại trong Tư duy không ?

Nhu ngoc

Share this post


Link to post
Share on other sites