Nguyen Trang

Ý kiến về Bát môn độn giáp

1 bài viết trong chủ đề này

1. Về vd bắt kẻ gian: ngày khắc giờ thì bắt được, giờ khắc ngày thì ko bắt được, như vậy sao vẫn áp dụng cho giờ khắc ngày là bắt được nhanh. Có bắt được kẻ gian đâu mà nhanh hay chậm.

2. Phùng xung tất đoán hợp Chi nhật, phùng hợp tắc đoán xung Chi kỵ, tức Chi tháng mà xung với Chi ngày thì đổi sang Chi hợp với ngày hoặc Cho tháng hợp với Chi ngày thì đổi sang Chi xung với ngày, như vậy sẽ đổi như thế nào và khi độn quẻ tại tháng khởi ngày 1 đến ngày đó, rồi ngày đó khởi giờ Tý thì đổi ngày sẽ đếm ngày như thế nào sau khi đổi ak?

3. Lâm không vong tắc xuất, không vong Chi nhật, tại biến cố chi dã ý nghĩa là sao ak? Ra quẻ không vong thì bỏ hay sao? Cả 10 ngày trong 1 tuần giáp thì đều có cửa không vong tuần trung hết sao. Rồi trong ngày lại có thêm giờ không vong nữa thì áp dụng quẻ như thế nào. Như vậy, có ngày sẽ có 4 cửa không vong gồm 2 cửa ngày không vong của vòng giáp và 2 cửa không vong của giờ trong ngày thì xem quẻ như thế nào.

    Mong các cao nhân chỉ giáo thêm các thắc mắc trên. Trân trọng cảm ơn rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites