thtrungvietnam

Thập nhị Kinh lạc ca

1 bài viết trong chủ đề này

Kinh thủ thái dương thông với ruột non
Kinh túc thái dương thông với bọng đái 

Kinh thủ dương minh thông với ruột già
kinh túc dương minh thông với dạ dày

kinh thủ thiếu dương thông với tam tiêu
kinh túc thiếu dương thông với mật

kinh thủ thái âm thông với phổi 
kinh túc thái âm thông với lá lách

kinh thủ thiếu âm thông với tim
kinh túc thiếu âm thông với thận

kinh thủ quyết âm thông với màng tim
kinh Túc quyết âm thông với gan
 

12 kinh ứng với địa chi và ngũ hành của các kinh lạc
kinh thái dương thuộc thủy ứng với Thìn tuất thông với ruột non và bọng đái ( thủ - tuất , túc thìn )

kinh dương minh thuộc kim ứng với mão dậu , thông với ruột già , dạ dày ( thủ dậu , túc mão)

kinh thiếu dương thuộc hỏa ứng với dần thân thông với tam tiêu và mật , (thủ thân , túc dần)

kinh thái âm thuộc thổ ứng với sửu mùi , thông với phổi và lá lách ( thủ mùi , túc sửu )

kinh thiếu âm thuộc hỏa ứng với tý ngọ, thông với tim và thận ( thủ ngọ , túc tý )

kinh quyết âm thuộc mộc , ứng với tỵ hợi , thông với màng tim và gan ( thủ tỵ , túc hợi )

 

Khí huyết nhiều ít của 12 kinh lạc 

nhiều khí nhiều huyết  :

kinh thủ dương minh  - ruột già , kinh túc dương minh - dạ dày .

 

ít huyết nhiều khí có 6 kinh :

(thủ túc) thiếu dương - tam tiêu, mật ,
( thủ túc ) thiếu âm - tim, thận
( thủ túc ) thái âm - lá lách, phổi

Nhiều huyết ít khí 4 kinh :

( thủ túc ) thái dương - ruột non ,bọng đái
(thủ túc ) quyết ấm - màng tim , gan 

 tổng hợp 1 phần nhỏ phần đầu của sách " ngư tiều y thuật vấn đáp"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay