kimtan2021

Ascoli VS Benevento, guests are favorites

1 bài viết trong chủ đề này


Ascoli VS Benevento, guests are favorites
1. After 37 rounds, best soccer tips Ascoli got 13 wins, 7 draws, 17 losses and placed the 14 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Ascoli got 6 wins, 4 draws and 10 losss. The win rate is 30.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 60.0%.
b017f07c-581d-4672-a6e7-f2f694a2fc01.jpg
2. After 37 rounds, Benevento got 25 wins, 8 draws, 4 losses and placed the 1 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Benevento got 8 wins, 4 draws and 8 losss. The win rate is 65.0%, the handicap odds win rate is 50.0%, the over win rate is 52.6%.
3. The handicap first odds of this game is Ascoli 0.78-0.5-1.08. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 36 matches, the home team got 14 wins, 10 draws and 12 losses. Home win rate: 38.89%; Draw win rate: 27.78%; Away win rate: 33.33%; Home odds win rate: 55.56%; Draw odds win rate: 0.00%; Away odds win rate: 44.44%.
4. The Over/Under first odds of this game is 0.80-2/2.5-1.04. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 10 matches, the home team got 2 wins, 3 draws and 5 losses. Home win rate: 20.00%; Draw win rate: 30.00%; Away win rate: 50.00%; Over odds win rate: 60.00%; Draw odds win rate: 0.00%; Under odds win rate: 40.00%.
5. The 1x2 first odds best free soccer prediction combination of this game is 1.73-3.26-4.17. Under the same 1x2 first odds of Sbobet in history: Total 0 games, the home team got 0 wins, 0 draws and 0 losses. Home win rate: 0.00%; Draw win rate: 0.00%; Away win rate: 0.00%.
Nowgoal 1X2 Picks: Ascoli(54.4%), Draw(27.6%), Benevento(18.0%)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay