Laido

Tinh bàn KMĐG tiết lập xuân

3 bài viết trong chủ đề này

Các nhà thuật số thường dùng tiết giao xuân đầu năm để lập quẻ đoán vận hạn đất nước, thế giứoi, ... trong năm. Laido Post lên đây trình kỳ môn ngày tiết giao xuân tại Việt Nam (giờ tý, ngày 3/2/2009 DL), mọi người xem chơi.

http://www.mediafire.com/imageview.php?qui...n12&thumb=5

(sao tôi ko cho ảnh vào đc nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

sao bác laido không viết vài lời bình luận dự đoán cho mọi người cùng tham khảo chơi ?

Share this post


Link to post
Share on other sites