vinh

vòng chuỗi kỳ lạ

40 bài viết trong chủ đề này

 

Theo định nghĩa của tôi về vật chất, thì:

"Tất cả những sự tồn tại chứa đựng năng lượng và có tương tác đều là vật chất" (Xem "Định mệnh có thật hay không?").

Như vậy, anh phải định nghĩa trước: "năng lượng là gì?"

Định nghĩa này cũng không dễ dàng khi chưa định nghĩa vật chất là gì?.

Theo em, năng lượng là một thuộc tính của vật chất. Nếu lấy thuộc tính của một đối tượng để định nghĩa đối tượng thì lấy gì để định nghĩa thuộc tính?

Cái khó là ở chỗ đó.

Kính anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy, anh phải định nghĩa trước: "năng lượng là gì?"

Định nghĩa này cũng không dễ dàng khi chưa định nghĩa vật chất là gì?.

Theo em, năng lượng là một thuộc tính của vật chất. Nếu lấy thuộc tính của một đối tượng để định nghĩa đối tượng thì lấy gì để định nghĩa thuộc tính?

Cái khó là ở chỗ đó.

Kính anh!

Năng lượng là thuộc tính của vật chất thì điều này tôi cũng đã nói đến trong "Định mệnh có thật hay không?". Vật chất còn một thuộc tính nữa là: Tương tác.

Còn năng lượng là gì thì tôi nghĩ lúc này chưa cần phải định nghĩa lại. Vì đây là một khái niệm phổ biến từ hồi còn học phổ thông , khi chúng ta cứ ra rả như ve rằng: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, chỉ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác", theo định luật của Newton.

Anh Vô Trước cứ yên tâm. Tôi không phải nói mà không biết mình đang nói cái gì như ông Phan Huy Lê với khái niệm : "Cơ sở khoa học". Hoặc như giáo sư Nguyễn Văn Trọng phản biện bằng cách phủ nhận tất cả tính hợp lý trong một lý thuyết khoa học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái đèn kỳ diệu của SP nếu sử dùng dòng điện 1 chiều thay vì xoay chiều thì không bao giờ bị nhầm tai hại như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Anh Vô Trước cứ yên tâm. Tôi không phải nói mà không biết mình đang nói cái gì như ông Phan Huy Lê với khái niệm : "Cơ sở khoa học". Hoặc như giáo sư Nguyễn Văn Trọng phản biện bằng cách phủ nhận tất cả tính hợp lý trong một lý thuyết khoa học.

Với anh lúc nào em chả yên tâm!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không phải như vậy. Ở bài trước tôi đã viết:

Vật chất vô hình hay hữu hình đều có năng lượng và tôi còn có công thức tính cho chúng: E = k.m.c2. Đối với trường hợp mật độ tới hạn, k = 1 là công thức của Einstein. Đối với vật chất vô hình, k < 1 và có công thức tính đàng hoàng.

Thực chất năng lượng (vật lý) chỉ là thuộc tính của vật chất trong khả năng đáp ứng một xu thế vận động mà thôi. Một hạt vật chất (có mật độ trường khí âm dương tới hạn) phân rã hết ra thì biến thành trường khí âm dương trong không gian mà nó hiện diện, là đáp ứng cho xu hướng làm nó phân rã,  giải phóng ra một năng lượng đúng bằng năng lượng là đã từng là đáp ứng cho xu hướng tập trung trường khí âm dương trong không gian đó thành hạt vật chất. Do đó, trong cả 2 trường hợp, trường khí âm dương vẫn thế, chỉ khác nhau về mật độ mà thôi nhưng năng lượng rõ ràng có sự thêm vào và giải phóng ra. Khi ta ném ra một vốc cát hay ta gom các hạt cát lại thành một vốc thì ta cũng không thể nói, công ta gom lại biến thành vốc cát hay vốc cát biến thành năng lượng ta ném nó ra!!!

Do đó, nói " Vật chất là năng lượng cô đọng hết mức , Năng lượng là vật chất tan rã hết mức " là lẫn lộn giữa đối tượng và thuộc tính của đối tượng đó dù chúng có liên quan.

cảm ơn sự phân tích của anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Có điều   kì lạ là chỉ có vòng chuỗi kim cang là có hiệu ứng . còn các vòng chuỗi khác thì không có hiệu ứng gì cả .? có người nói vòng kim cang đươc người ta sên bùa vào ?!! không biết có phải vậy không . ? xin sự chỉ giáo của các anh , chị , em !

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Có điều   kì lạ là chỉ có vòng chuỗi kim cang là có hiệu ứng . còn các vòng chuỗi khác thì không có hiệu ứng gì cả .? có người nói vòng kim cang đươc người ta sên bùa vào ?!! không biết có phải vậy không . ? xin sự chỉ giáo của các anh , chị , em !

Mỗi vật đều có trường khí âm dương riêng của nó, có thần khí riêng của nó, chưa kể nó có thể còn được cao nhân "trì chú" có khả năng "hấp dẫn" những "Thần khí" khác nữa nên tác động tới vạn vật xung quanh khác nhau ngoài những hiệu ứng vật lý thông thường, do đó gây nên những hiệu ứng khác nhau. Chỉ có điều những phương pháp tạo ra hiệu ứng đó đã thất truyền hay chỉ còn lưu lại với một số ít người như những phương pháp ứng dụng một cách máy móc, thiếu hay không rõ cơ sở lý luận nhưng lại đạt hiệu quả cao. Do đó ta mới thấy "kỳ lạ", "thần bí" và một số người phủ nhận nó gọi là "mê tín dị đoan".

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỗi vật đều có trường khí âm dương riêng của nó, có thần khí riêng của nó, chưa kể nó có thể còn được cao nhân "trì chú" có khả năng "hấp dẫn" những "Thần khí" khác nữa nên tác động tới vạn vật xung quanh khác nhau ngoài những hiệu ứng vật lý thông thường, do đó gây nên những hiệu ứng khác nhau. Chỉ có điều những phương pháp tạo ra hiệu ứng đó đã thất truyền hay chỉ còn lưu lại với một số ít người như những phương pháp ứng dụng một cách máy móc, thiếu hay không rõ cơ sở lý luận nhưng lại đạt hiệu quả cao. Do đó ta mới thấy "kỳ lạ", "thần bí" và một số người phủ nhận nó gọi là "mê tín dị đoan".

Thân ái!

cảm ơn anh !

  có người cho rằng - bùa ,chú hay ngải ... là do các thầy pháp nuôi và sử dụng các  "vong linh ở cấp thấp " để sai khiến . điều đó có đúng không anh ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

có người cho rằng - bùa ,chú hay ngải ... là do các thầy pháp nuôi và sử dụng các  "vong linh ở cấp thấp " để sai khiến . điều đó có đúng không anh ?

Về lý thuyết thì không sai, nhưng có lẽ rất hiếm người làm và chủ động điều khiển được chuyện đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"vong linh ở cấp thấp" hay là "âm binh" có phải cũng là linh hồn của con người không anh? . nếu vậy thì có sự mâu thuẫn với Phật giáo vì họ cho rằng linh hồn cua người chết sẽ đàu thai ngay lập tức hoặc không quá 49 ngày theo sức mạnh của nghiệp lực . . Như vậy , đâu còn "âm binh " để họ sai khiến . . Anh nghĩ sao anh?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

"vong linh ở cấp thấp" hay là "âm binh" có phải cũng là linh hồn của con người không anh? . nếu vậy thì có sự mâu thuẫn với Phật giáo vì họ cho rằng linh hồn cua người chết sẽ đàu thai ngay lập tức hoặc không quá 49 ngày theo sức mạnh của nghiệp lực . . Như vậy , đâu còn "âm binh " để họ sai khiến . . Anh nghĩ sao anh?

Phật giáo không quan niệm cực đoan như thế. Cách nói đó là hướng dẫn cho người có căn nguyên còn thấp!

Cấp cao Phật giáo luôn phủ định cấp thấp hơn. Cấp cao nhất thì không còn gì để phủ định nữa! Cái này nói ra nó dài lắm!!!

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phật giáo không quan niệm cực đoan như thế. Cách nói đó là hướng dẫn cho người có căn nguyên còn thấp!

Cấp cao Phật giáo luôn phủ định cấp thấp hơn. Cấp cao nhất thì không còn gì để phủ định nữa! Cái này nói ra nó dài lắm!!!

Thân ái!

cảm ơn anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

cảm ơn anh !

Thật ra , ván đề về linh hồn hay thần thức vẫn còn bí mật . Có quan điểm cho rằng : thần thức con người sau khi qua đời không còn năng lượng để hoạt động chỉ được lưu giữ trong trường vũ trụ ( giống  như dĩa CD lưu giữ thông tin - họp thông tin )  ngoại trừ những người có được pháp thân   . Trường phái này họ cũng cho rằng con người không có tái sanh , luân hồi . Có vài trường hợp nhớ lại được " tiiền  kiếp " hay có khả năng siêu phàm về lĩnh vực nào đó . chẳng qua là do người ấy bắt được tần số của " họp thông tin " nào đó trong trường vũ trụ và được thể hiện ra . chứ không phải là tiền kiếp của người đó như tôn giáo đã nói !

  Nếu điều họ nói là sự thật . thì con người sẽ không có trách nhiệm gì với nghiệp ( thiện, ác )  của mình . chết là hết !! . nhân quả cũng không được thể hiện ! anh có ý kiến gì về quan điểm đó ?

cảm ơn anh !

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Thật ra , ván đề về linh hồn hay thần thức vẫn còn bí mật . Có quan điểm cho rằng : thần thức con người sau khi qua đời không còn năng lượng để hoạt động chỉ được lưu giữ trong trường vũ trụ ( giống  như dĩa CD lưu giữ thông tin - họp thông tin )  ngoại trừ những người có được pháp thân   . Trường phái này họ cũng cho rằng con người không có tái sanh , luân hồi . Có vài trường hợp nhớ lại được " tiiền  kiếp " hay có khả năng siêu phàm về lĩnh vực nào đó . chẳng qua là do người ấy bắt được tần số của " họp thông tin " nào đó trong trường vũ trụ và được thể hiện ra . chứ không phải là tiền kiếp của người đó như tôn giáo đã nói !

  Nếu điều họ nói là sự thật . thì con người sẽ không có trách nhiệm gì với nghiệp ( thiện, ác )  của mình . chết là hết !! . nhân quả cũng không được thể hiện ! anh có ý kiến gì về quan điểm đó ?

cảm ơn anh !

Ồ, có rất ... rất ... nhiều các trường phái như vậy, không như vậy, .... Họ cứ việc theo quan điểm của họ. Tôi rất tôn trọng, nhưng không quan tâm lắm nên không bàn được.

Thân mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ồ, có rất ... rất ... nhiều các trường phái như vậy, không như vậy, .... Họ cứ việc theo quan điểm của họ. Tôi rất tôn trọng, nhưng không quan tâm lắm nên không bàn được.

Thân mến!

mình hy vọng khi nào anh có  thời gian . sẽ quan tâm và bàn về vấn đề này .

cảm ơn anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay