Bạn đồng hành

Giới thiệu Pháp Luân Công

54 bài viết trong chủ đề này

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã được tu luyện tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và nhận được những lợi ích vô cùng to lớn.Người tu luyện Đại Pháp sống bình thường ngay nơi xã hội, trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường mà rèn luyện tâm tính của mình, gỡ bỏ các loại tâm chấp trước, đồng thời đề cao cảnh giới bản thân. Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm là tu luyện Phật gia. Nhưng với đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn làm chỉ đạo tu luyện, Đại Pháp bao hàm Pháp Lý tu luyện của tất cả pháp môn Phật, Đạo, Thần chân chính. Tinh hoa của các môn tu luyện chính pháp trên thế giới đều có thể hiện trong bộ Đại Pháp này. Những người thuộc các nhân chủng, sắc tộc, giai tầng khác nhau cũng như già trẻ trai gái, các ngành nghề khác nhau, thậm chí tín ngưỡng khác nhau cũng đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Lý của Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, dùng ngôn ngữ bề mặt nhất của con người để giảng về Đạo Lý tinh thâm nhất trong vũ trụ này. Vừa tu luyện tâm tính, đồng thời cũng vừa luyện tập năm bài tập công Đại Viên Mãn Pháp, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Năm bài công pháp có nội dung siêu diệu, hiệu quả phi phàm, hơn nữa lại rất giản dị. Các học viên mới và lâu năm đều cùng tập các bài công pháp như nhau, và người tu luyện có thể đạt đến các cảnh giới rất cao.Một trong những đặc điểm rõ nhất của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Pháp Luân là một thể vật chất cao năng lượng có linh tính, luôn xoay chuyển, và tồn tại ở không gian khác. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện sẽ xoay chuyển không ngừng, tự động giúp đỡ người tu luyện luyện công mọi lúc mọi nơi. Người tu luyện chân chính đọc sách nguyên tác của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc nghe băng tiếng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc theo tu luyện cùng học viên Đại Pháp cũng sẽ đắc Pháp Luân. Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, thâu nạp một lượng lớn năng lượng vũ trụ, diễn hoá trở thành công. Pháp Luân xoáy trở ra độ nhân, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, chỉnh lại cho đúng đắn mọi các trạng thái bất chính, có lợi ích đến tất cả các sinh mệnh gần người tu luyện. Vậy nên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay là phương pháp tu luyện duy nhất trên thế giới có thể đạt được “Pháp luyện người”.Tu luyện Đại Pháp vĩnh viễn là tự nguyện, không ép buộc bất kể ai tu luyện. Trở thành người tu luyện hay thôi cũng hoàn toàn là tự nguyện. Từ bản nguyên cực vi quan của vật chất cho đến vũ trụ hồng quan, từ thời xa xưa nguyên thuỷ cho đến tương lai của đại khung, Pháp Luân Đại Pháp thấu triệt hết thảy ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể người; khiến người tu luyện hiểu rõ bản chất của tu luyện, khai mở trí huệ, công thành viên mãn. Pháp Luân Đại Pháp đang thanh lọc những thứ dơ xấu của vũ trụ cũ, khai sáng tương lai cho một đại khung mới, Pháp Chính Nhân Gian, thành tựu cơ chế viên dung vĩnh hằng cho hết thảy các sinh mệnh chúng sinh trong toàn vũ trụ.

Pháp Luân Đại Pháp học hội

Ngày 15 tháng 7, 2006

.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã được tu luyện tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và nhận được những lợi ích vô cùng to lớn.Người tu luyện Đại Pháp sống bình thường ngay nơi xã hội, trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường mà rèn luyện tâm tính của mình, gỡ bỏ các loại tâm chấp trước, đồng thời đề cao cảnh giới bản thân. Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm là tu luyện Phật gia. Nhưng với đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn làm chỉ đạo tu luyện, Đại Pháp bao hàm Pháp Lý tu luyện của tất cả pháp môn Phật, Đạo, Thần chân chính. Tinh hoa của các môn tu luyện chính pháp trên thế giới đều có thể hiện trong bộ Đại Pháp này. Những người thuộc các nhân chủng, sắc tộc, giai tầng khác nhau cũng như già trẻ trai gái, các ngành nghề khác nhau, thậm chí tín ngưỡng khác nhau cũng đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Lý của Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, dùng ngôn ngữ bề mặt nhất của con người để giảng về Đạo Lý tinh thâm nhất trong vũ trụ này. Vừa tu luyện tâm tính, đồng thời cũng vừa luyện tập năm bài tập công Đại Viên Mãn Pháp, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Năm bài công pháp có nội dung siêu diệu, hiệu quả phi phàm, hơn nữa lại rất giản dị. Các học viên mới và lâu năm đều cùng tập các bài công pháp như nhau, và người tu luyện có thể đạt đến các cảnh giới rất cao.Một trong những đặc điểm rõ nhất của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Pháp Luân là một thể vật chất cao năng lượng có linh tính, luôn xoay chuyển, và tồn tại ở không gian khác. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện sẽ xoay chuyển không ngừng, tự động giúp đỡ người tu luyện luyện công mọi lúc mọi nơi. Người tu luyện chân chính đọc sách nguyên tác của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc nghe băng tiếng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc theo tu luyện cùng học viên Đại Pháp cũng sẽ đắc Pháp Luân. Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, thâu nạp một lượng lớn năng lượng vũ trụ, diễn hoá trở thành công. Pháp Luân xoáy trở ra độ nhân, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, chỉnh lại cho đúng đắn mọi các trạng thái bất chính, có lợi ích đến tất cả các sinh mệnh gần người tu luyện. Vậy nên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay là phương pháp tu luyện duy nhất trên thế giới có thể đạt được “Pháp luyện người”.Tu luyện Đại Pháp vĩnh viễn là tự nguyện, không ép buộc bất kể ai tu luyện. Trở thành người tu luyện hay thôi cũng hoàn toàn là tự nguyện. Từ bản nguyên cực vi quan của vật chất cho đến vũ trụ hồng quan, từ thời xa xưa nguyên thuỷ cho đến tương lai của đại khung, Pháp Luân Đại Pháp thấu triệt hết thảy ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể người; khiến người tu luyện hiểu rõ bản chất của tu luyện, khai mở trí huệ, công thành viên mãn. Pháp Luân Đại Pháp đang thanh lọc những thứ dơ xấu của vũ trụ cũ, khai sáng tương lai cho một đại khung mới, Pháp Chính Nhân Gian, thành tựu cơ chế viên dung vĩnh hằng cho hết thảy các sinh mệnh chúng sinh trong toàn vũ trụ.

Pháp Luân Đại Pháp học hội

Ngày 15 tháng 7, 2006

.....

Anh Rubi đâu rồi. Hehehe. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Rubi đâu rồi. Hehehe. :P

Có Thiên Long Bát Bộ đây, tại sao lại lôi cái bác Rubi nào vào hẩy anh Như Thông õi. Thiên Long Bát Bộ rất chỉ là ủng hộ chánh pháp, để xem cái pháp luân công này thế nào nào đã.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoan hô, bát bộ thiên long, trông bát bộ thiên long khí thế thật oai phong, thế thiên hành đạo, quả là hào khí ngút trời.

Những người luyện tập Pháp luân công lấy CHÂN THIỆN NHẪN làm mục tiêu để tu luyện, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người.

Vậy thì những người chiểu theo CHÂN THIỆN NHẪN mà hành xử là xấu hay tốt nhỉ.

Cuốn sách chuyển pháp luân là là cuốn chỉ đạo tu luyện, bát bộ tiên long có thể xem nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoan hô, bát bộ thiên long, trông bát bộ thiên long khí thế thật oai phong, thế thiên hành đạo, quả là hào khí ngút trời.

Những người luyện tập Pháp luân công lấy CHÂN THIỆN NHẪN làm mục tiêu để tu luyện, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người.

Vậy thì những người chiểu theo CHÂN THIỆN NHẪN mà hành xử là xấu hay tốt nhỉ.

Cuốn sách chuyển pháp luân là là cuốn chỉ đạo tu luyện, bát bộ tiên long có thể xem nhé.

Pháp Luân Công nghe giống như là "phá tà tông" ý. Cái tên PLC đó nghe cũng lạ, không biết anh Lý Hồng Chí là thế nào, so với chị Thanh Hải Vô Thượng Sư thì có gì khác không nhỉ ???

Sao lại nghe thấy chuyển pháp luân, không biết rằng Bát Bộ tớ có nghe lộn không trời ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bát bộ thiên lkong nhớ vào đó đọc chuyển pháp luân nhé. Rất nhiều người khi đọc cuốn đó đã hiểu ra ý nghĩa cuộc đời, cũng như mục đích sống để làm gì

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bát bộ thiên lkong nhớ vào đó đọc chuyển pháp luân nhé. Rất nhiều người khi đọc cuốn đó đã hiểu ra ý nghĩa cuộc đời, cũng như mục đích sống để làm gì

Nghe thấy Đại pháp mới Chuyển Pháp Luân thật d dằn á, mà để t xem kỹ bài này đã nhá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . .....

T thấy có người vô tâm nói, phản bổn hoàn nguyên chỉ phí công, chẳng bằng ngay đây tợ mù câm.

Mù câm thì chẳng khác nào như cục gạch, nhưng sao người vô tâm lại nói còn hõn cả phản bổn hoàn nguyên, chắc có ẩn ý gì gồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

là "phản bổn quy chân" mà, chứ đâu phải phản bổn hoàn nguyên đâu.

Mình nói đại khái thế này nhé, con người chúng ta có thể xác và linh hồn. Vậy linh hồn chúng ta sinh ra từ đâu?? chắc chắn không phải sinh ra từ xã hội nhân loại chúng ta đâu, mà được sinh ra từ một tầng tứ rất cao trong không gian vũ trụ.

Mỗi một tầng trong vũ trụ đầ có đòi hỏi tâm tính khác nhau, có những sinh mệnh tăng thêm tư tâm nên trở nên không còn tốt để phù hợp với tầng đó nữa, nên họ phải rớt xuống dưới, tại tầng dưới rồi lại không phù hợp nữa nên họ lại phải rớt xuống, rớt cho đến tầng của nhân lại này, hì.

Không gian này được sáng tạo ra cho nhân loại là để tu luyện mau chóng để trở về (quy chân tức là trở về chân thật đấy). Tức phải nâng tâm tính lên để trở lại đúng bản chất sinh mệnh thật của chúng ta, có như thế mới trở về được.

Hì, trong chuyển pháp luân có nói đấy

Share this post


Link to post
Share on other sites

là "phản bổn quy chân" mà, chứ đâu phải phản bổn hoàn nguyên đâu.

Mình nói đại khái thế này nhé, con người chúng ta có thể xác và linh hồn. Vậy linh hồn chúng ta sinh ra từ đâu?? chắc chắn không phải sinh ra từ xã hội nhân loại chúng ta đâu, mà được sinh ra từ một tầng tứ rất cao trong không gian vũ trụ.

Mỗi một tầng trong vũ trụ đầ có đòi hỏi tâm tính khác nhau, có những sinh mệnh tăng thêm tư tâm nên trở nên không còn tốt để phù hợp với tầng đó nữa, nên họ phải rớt xuống dưới, tại tầng dưới rồi lại không phù hợp nữa nên họ lại phải rớt xuống, rớt cho đến tầng của nhân lại này, hì.

Không gian này được sáng tạo ra cho nhân loại là để tu luyện mau chóng để trở về (quy chân tức là trở về chân thật đấy). Tức phải nâng tâm tính lên để trở lại đúng bản chất sinh mệnh thật của chúng ta, có như thế mới trở về được.

Hì, trong chuyển pháp luân có nói đấy

Bạn tập đến tầng thứ mấy của PLC rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình chỉ quan tâm đến đề cao tâm tính thôi, bời vì TÂM TÍNH CAO BAO NHIÊU CÔNG CAO BẤY NHIÊU, ĐÓ LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI CỦA VŨ TRỤ

Công ấy quyết định quả vị, tầng thứ của một sinh mệnh, điều này cũng có trong sách chuyển pháp luân luôn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sức mạnh của Đại Pháp

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc

Tôi biết về Pháp Luân Công trên Internet vào tháng 3/1996. Tôi tải các tư liệu về và bắt đầu đọc với vợ tôi. Cả hai chúng tôi cùng cảm thấy rất ấn tượng về triết lý, và các bài tập có tác dụng ngay lập tức. Mọi thứ đều rất hợp lý và không có gì mà chúng tôi không tiếp thụ được. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được điều mà chúng tôi đã từ lâu tìm kiếm.

Vào thời gian đó ở Anh quốc không có lớp học nhưng một tuần sau tôi đến Thụy điển để tham dự một Pháp hội của Pháp Luân Công. Tôi ở Thụy điển 6 ngày và gặp rất nhiều đệ tử. Tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về sự thân thiện và lòng tốt của các đệ tử và đã rất thích khoảng thời gian tôi ở đó. Sau 6 ngày tôi đã biết được rằng Pháp Luân Công rất là tốt và tôi cũng có thể tập tốt.

Kể từ đó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Dưới đây tôi sẽ kể về một số thay đổi mà tôi nhận ra.

Ở nơi làm việc hiệu quả công việc của tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi là một nhà tư vấn về quản lý và công việc của tôi là cố vấn cho các công ty về cách quản lý nhân viên của mình. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi quyết tâm leo lên vị trí cao nhất ở công ty nhanh nhất. Khi tôi không được thăng chức như mình mong muốn tôi rất buồn bực. Kể từ khi tập Pháp Luân Công tôi không còn lăn tăn về việc thăng chức nữa. Tôi cố gắng làm những điều tốt nhất cho những khách hàng của mình và thực sự lắng nghe để hiểu mục đích mà họ muốn đạt được, mà không lo nghĩ về lợi nhuận mà tôi sẽ thu được từ dự án. Nếu ai khác có thể giúp khách hàng đó tốt hơn tôi, tôi sẽ bảo khách hàng đó là nên làm việc với người đó thay vì cố gắng dành lấy dự án đó về cho mình. Trên thực tế, giờ đây tôi định giá cho các dự án của mình rất phải chăng bởi vì tôi không muốn đối xử bất công với bất cứ khách hàng nào. Trong hai năm qua tôi đã được thăng chức hai lần và tôi bán được nhiều gấp 4 lần cho công ty mình so với trước kia. Tôi chắc rằng điều này sẽ không thể xảy ra nếu như tôi không tập Pháp Luân Công.

Cũng ở nơi làm việc, Pháp Luân Công đã giúp tôi xử lý sức ép công việc. Trong công việc của tôi, một sai lầm có thể làm cho công ty tôi thiệt hại nhiều trăm nghìn bảng. Trước khi tôi tập Pháp Luân Công, có rất nhiều khi ban đêm tôi không thể ngủ được vì phải lo nghĩ về công việc của mình. Kể từ khi tập Pháp Luân Công tôi đã ngủ rất ngon giấc mặc dù sức ép công việc thì tăng lên. Điều này là bởi vì tôi không còn có những tâm chấp trước không tốt trong công việc hoặc ở vị trí của mình trong công ty. Tôi luôn luôn cố gắng hết khả năng của mình. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa nó ngay lập tức và tiếp tục bước tiếp. Tôi không còn cố gắng che đậy các sai lầm của mình nữa.

Ở nhà cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi rất chấp trước vào việc phải đạt được những thứ tốt nhất. Tôi sống rất thực dụng và rất cạnh tranh. Tôi chấp trước vào việc có được những thiết bị điện tử tối tân nhất, xe ô-tô, nhà, những chuyến đi nghỉ, quần áo, đồ ăn tốt nhất, v.v…Giờ đây tôi đã là một người khác hẳn. Tôi chỉ mua những thứ cần thiết, và tôi đã đem cho đi nhiều thứ mà tôi đã mua trước kia. Tôi đã trả lại tất cả các khoản tiền mà tôi nợ. Tôi cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình đến mức tối thiểu.

Kể từ khi tập Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trước kia, tôi phải ngủ ít nhất là 8 tiếng một ngày. Giờ đây tôi chỉ cần ngủ khoảng 4-5 tiếng một ngày mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Tôi có thể dùng thời gian dư ra để làm các việc khác.

Tâm tính của tôi cũng đã thay đổi. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi luôn luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích cá nhân của mình trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây tôi luôn luôn cố gắng tìm cách tốt nhất để giúp đỡ những người ở xung quanh mình. Ví dụ, tôi thường dùng thời gian rỗi của mình để tình nguyện giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Công để những người khác cũng thu được lợi ích như mình. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ dành nhiều thời gian vào những việc mà không đem lại lợi ích kinh tế.

Một thử thách mà tôi đang có là phải đối xử với tất cả những người mà tôi gặp như nhau. Ở nơi làm việc và trong cuộc sống có một số người mà tôi gặp là tôi có cảm tình ngay lập tức và một số người mà tôi không có thiện cảm. Tôi không nói với họ nhưng tôi nghĩ ở trong đầu. Tôi nhận ra rằng đây là kết quả của các tâm chấp trước của mình. Tôi thường thích những người có cách suy nghĩ giống tôi và không thích những người có cách nghĩ không giống mình. Điều này có nghĩa là tôi nghĩ rằng cách suy nghĩ của mình là tốt nhất, và điều này tất nhiên là một tâm chấp trước. Ví dụ, có một người mới đến học lớp Pháp Luân Công ở Luân đôn. Bà ấy nói năng không dễ nghe lắm và thô lỗ với những người xung quanh trong đó có tôi. Tôi có một quan niệm rằng chỉ có những người “dễ chịu” mới có thể đệ tử Pháp Luân Công nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng bà này sẽ không thể tập công và sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng bà ấy có thể tập công rất tốt trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ ngay ngày đầu tiên và sau đó bà ấy đã mua một quyển sách Pháp Luân Công. Điều này cho thấy là tôi đã sai như thế nào khi đánh giá người khác dựa trên những quan niệm của riêng mình.

Để kết luận, tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất mà tôi có trong cuộc đời. Nó đã làm cho tôi trở thành một người tốt hơn trước rất nhiều và làm cho cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến bộ hơn nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp luận công là tà pháp đi ngược chánh pháp của chư phật . Đời mạt pháp :blink: xuất hiện nhiều tà pháp . tôi chỉ tin có 1 chánh pháp của đức bổn sư thích ca mâu ni thôi . Tôi khuyên bạn gì đó nên dừng cái việc tuyên truyền ngu xuẩn của mình lại kẽo hối hận không kịp . Chết đọa tam đồ ác đạo . Tôi chỉ nêu ý kiến của tôi miễn tranh luận .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Sunboy. Theo Sunboy thì thế nào là tà, thế nào là chính nào.

Mình tu luyện PLC vì thấy rằng Pháp luân công tu luyện theo nguyên lý CHÂN THIỆN NHẪN, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người. Vậy mình thấy đây là môn theo CHÍNH PHÁI, nên mình quyết định theo

Nếu Sunboy thấy nếu tà chỗ nào thì chỉ giúp mình nhé, vì nếu mà tà thì chắc là mình sẽ không theo rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Sunboy. Theo Sunboy thì thế nào là tà, thế nào là chính nào.

Mình tu luyện PLC vì thấy rằng Pháp luân công tu luyện theo nguyên lý CHÂN THIỆN NHẪN, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người. Vậy mình thấy đây là môn theo CHÍNH PHÁI, nên mình quyết định theo

Nếu Sunboy thấy nếu tà chỗ nào thì chỉ giúp mình nhé, vì nếu mà tà thì chắc là mình sẽ không theo rồi

Cái Chân còn chẳng cầu được huống chi lại còn cần cầu cái Giả.

Cái Thiện còn chẳng làm huống chi lại còn phải làm cái Ác.

Cái Nhẫn còn chẳng chứa huống chi là Bất nhẫn.

Trí ngu đều luân hồi thì làm người tốt còn chẳng thoát huống chi người xấu. Chính phái còn chẳng làm ra núi xanh huống chi là Tà phái.

Xuất gia mà còn khó đắc đạo huống chi Tại gia.

Bất dâm còn khó tiến tu huông chi là còn dâm dục.

Bất sát còn khó an định huống chi là còn ăn mặn.

Bất đạo còn thiếu phước huống chi là còn đạo.

Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng.

Một 'bọn' như vậy, khó có thể tin sâu vào pháp gốc vốn không pháp, thì nói gì đến thực hành. Thành ra, thấy pháp này pháp kia là có pháp nên quên mình theo pháp, bị chân thiện nhẫn chuyển nên lấy đó làm chỗ lý luận thành đại vô minh che lấp chính mình. Trong vô minh ấy, lại cho là minh thì lao tâm truyền pháp, hộ pháp. Đúng là tướng trạng một 'bọn' đại tà kiến, lại còn cứ rong ruổi mà thách người dám theo đó mà thành hội thành nhóm tu luyện.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái Chân còn chẳng cầu được huống chi lại còn cần cầu cái Giả.

Cái Thiện còn chẳng làm huống chi lại còn phải làm cái Ác.

Cái Nhẫn còn chẳng chứa huống chi là Bất nhẫn.

Trí ngu đều luân hồi thì làm người tốt còn chẳng thoát huống chi người xấu. Chính phái còn chẳng làm ra núi xanh huống chi là Tà phái.

Xuất gia mà còn khó đắc đạo huống chi Tại gia.

Bất dâm còn khó tiến tu huông chi là còn dâm dục.

Bất sát còn khó an định huống chi là còn ăn mặn.

Bất đạo còn thiếu phước huống chi là còn đạo.

Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng.

Một 'bọn' như vậy, khó có thể tin sâu vào pháp gốc vốn không pháp, thì nói gì đến thực hành. Thành ra, thấy pháp này pháp kia là có pháp nên quên mình theo pháp, bị chân thiện nhẫn chuyển nên lấy đó làm chỗ lý luận thành đại vô minh che lấp chính mình. Trong vô minh ấy, lại cho là minh thì lao tâm truyền pháp, hộ pháp. Đúng là tướng trạng một 'bọn' đại tà kiến, lại còn cứ rong ruổi mà thách người dám theo đó mà thành hội thành nhóm tu luyện.

Hay quá hay quá nghe rất quen:

- Có phải bóng hình bạn kiếp trước

Hay hiện thân trong cõi hôm nay

Mang phật mệnh đi trong cõi sống

Bụi trần gian phủ mặt Thần Tiên.-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái Chân còn chẳng cầu được huống chi lại còn cần cầu cái Giả.

Cái Thiện còn chẳng làm huống chi lại còn phải làm cái Ác.

Cái Nhẫn còn chẳng chứa huống chi là Bất nhẫn.

Trí ngu đều luân hồi thì làm người tốt còn chẳng thoát huống chi người xấu. Chính phái còn chẳng làm ra núi xanh huống chi là Tà phái.

Xuất gia mà còn khó đắc đạo huống chi Tại gia.

Bất dâm còn khó tiến tu huông chi là còn dâm dục.

Bất sát còn khó an định huống chi là còn ăn mặn.

Bất đạo còn thiếu phước huống chi là còn đạo.

Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng.

Một 'bọn' như vậy, khó có thể tin sâu vào pháp gốc vốn không pháp, thì nói gì đến thực hành. Thành ra, thấy pháp này pháp kia là có pháp nên quên mình theo pháp, bị chân thiện nhẫn chuyển nên lấy đó làm chỗ lý luận thành đại vô minh che lấp chính mình. Trong vô minh ấy, lại cho là minh thì lao tâm truyền pháp, hộ pháp. Đúng là tướng trạng một 'bọn' đại tà kiến, lại còn cứ rong ruổi mà thách người dám theo đó mà thành hội thành nhóm tu luyện.

8 vạn 4 ngàn pháp môn đâu chắc là cả từng đó pháp môn đều phải xuất gia. Đắc đạo được là do phải tu tâm tích đức qua nhiều kiếp luân hồi mới có duyên ngộ đạo và đắc đạo. Có nhiều người lấy cái hình thức xuất gia nhưng thực gia nào ai có biết được đằng sau có chân tu hay không hay là buôn thần bán thánh .Những người như vậy e rằng mang chữ phật đi thuyết giáo chắc j lãnh ngộ được. Đâu phải nói đi tu rồi cứ giả xuất gia. Nói là một cái là Ác là Giả là Tà mà ko chỉ ra được thì e rằng đó chỉ là đổ vấy. "Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng".

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 vạn 4 ngàn pháp môn đâu chắc là cả từng đó pháp môn đều phải xuất gia. Đắc đạo được là do phải tu tâm tích đức qua nhiều kiếp luân hồi mới có duyên ngộ đạo và đắc đạo. Có nhiều người lấy cái hình thức xuất gia nhưng thực gia nào ai có biết được đằng sau có chân tu hay không hay là buôn thần bán thánh .Những người như vậy e rằng mang chữ phật đi thuyết giáo chắc j lãnh ngộ được. Đâu phải nói đi tu rồi cứ giả xuất gia. Nói là một cái là Ác là Giả là Tà mà ko chỉ ra được thì e rằng đó chỉ là đổ vấy. "Nói thật còn nhiều tà kiến huống chi là nói vọng".

Xuất gia mà phạm giới, phạm luật thì sẽ đọa ác đạo mà trả nghiệp. Sau khi trả hết nghiệp thì còn cái tâm xuất gia để mà tiếp tục đạo nghiệp. Còn một bọn tại gia, giữ giới, giữ luật nhưng không có tâm xuất gia cho nên không có quả giải thoát. Do vậy mà nói rằng, Xuất gia mà phạm luật còn hơn Tại gia giữ luật. Huống chi bọn Lý Hông Chí có luật có giới gì, chỉ ôm Phật Pháp để phá hoại Phật Pháp rồi tự tôn phương pháp tu luyện của riêng mình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xuất gia mà phạm giới, phạm luật thì sẽ đọa ác đạo mà trả nghiệp. Sau khi trả hết nghiệp thì còn cái tâm xuất gia để mà tiếp tục đạo nghiệp. Còn một bọn tại gia, giữ giới, giữ luật nhưng không có tâm xuất gia cho nên không có quả giải thoát. Do vậy mà nói rằng, Xuất gia mà phạm luật còn hơn Tại gia giữ luật. Huống chi bọn Lý Hông Chí có luật có giới gì, chỉ ôm Phật Pháp để phá hoại Phật Pháp rồi tự tôn phương pháp tu luyện của riêng mình.

:blink: :P :D Tức là chỉ cần xuất gia rồi tha hồ phạm luật ah??? Bác có nhầm ko người ta nói Ăn tục nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. CHưa có ai nói Xuất gia phạm luật còn hơn Tại gia giữ luật. Vậy những người tốt thì luôn chịu thiệt thòi hơn những kẻ giả vào xuất gia rồi mượn danh nghĩa tu hành làm điều càn quấy??? Ai nói là Pháp Luân công ko có luật giới. Họ có dựa vào Pháp để thu tiền ko? Họ có bắt bỏ tôn giáo đang theo để theo PLC đâu mà bác bảo phá hoại Phật Pháp. Em thấy bác nhiều khi ko đồng tình thì Phản đối gay gắt và toàn dùng nhiều thứ nghe rất cao siêu nhưng thật ra thì hầu như thấy rất nông!!! Cứ cố sống cố chết bám lấy lý lẽ tự nghĩ ra rồi phản bác mặc du ko hiểu mình phản bác cái j. Cái j đã có cái j chưa có. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

:blink: :P :D Tức là chỉ cần xuất gia rồi tha hồ phạm luật ah??? Bác có nhầm ko người ta nói Ăn tục nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. CHưa có ai nói Xuất gia phạm luật còn hơn Tại gia giữ luật. Vậy những người tốt thì luôn chịu thiệt thòi hơn những kẻ giả vào xuất gia rồi mượn danh nghĩa tu hành làm điều càn quấy??? Ai nói là Pháp Luân công ko có luật giới. Họ có dựa vào Pháp để thu tiền ko? Họ có bắt bỏ tôn giáo đang theo để theo PLC đâu mà bác bảo phá hoại Phật Pháp. Em thấy bác nhiều khi ko đồng tình thì Phản đối gay gắt và toàn dùng nhiều thứ nghe rất cao siêu nhưng thật ra thì hầu như thấy rất nông!!! Cứ cố sống cố chết bám lấy lý lẽ tự nghĩ ra rồi phản bác mặc du ko hiểu mình phản bác cái j. Cái j đã có cái j chưa có. :D

Chú mày đúng là độn căn, Xuất Gia thì có cái đức của Xuất Gia, phạm luật thì có nhân quả của phạm luật. Khi nhân quả phạm luật đã sòng phẳng dưới địa ngục thì cái Phúc xuất gia tiếp tục đưa đến thành tựu đạo nghiệp.

Chú mày đúng là độn căn, Tại Gia giữ giới thì được quả báo siêu thăng trong đường lành, hết phước rồi lại đoạ, ấy là nhân quả luân hồi.

Cho nên so sánh kết quả rốt ráo thì mới thấy, nhân nào quả đó, có nhân Xuất Gia thì sẽ giải thoát, có nhân Tại gia thì hưởng phước nhưng không giải thoát. Do đó, rốt ráo mà nói Xuất Gia phạm luật còn hơn Tại Gia trì giới. Huống chi, Xuất Gia có giới luật thì hẳn khác xa Tại Gia không thọ giới lại hay bị tà đạo mê hoặc.

Đối với Phật Pháp, tu theo chính Pháp thì có Thần Hộ Pháp, gìn giữ giới luật thì có Thần Hộ Giới. Cho nên phân tích ra, bọn đệ tử Pháp Luân Công đều là một lũ mê, làm gì có được các Thần Hộ như thế, huống chi lại dốc lòng dốc sức mà đả phá Thiền Tông theo cái sự mê hoặc của Lý Hồng Chí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh BatBoThienLong nói hay lắm .Anh làm ơn chỉ cho em 1 số trang nghiên cứu về đạo phật ,đặc biệt là về thiền tông có được ko ạ?Em rất mong được sự giúp đỡ của anh. (Do ở trên diễn đàn ko biết được tuổi tác nên có điều gì bất kính zi mong được lượng thứ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú mày đúng là độn căn, Xuất Gia thì có cái đức của Xuất Gia, phạm luật thì có nhân quả của phạm luật. Khi nhân quả phạm luật đã sòng phẳng dưới địa ngục thì cái Phúc xuất gia tiếp tục đưa đến thành tựu đạo nghiệp.

Chú mày đúng là độn căn, Tại Gia giữ giới thì được quả báo siêu thăng trong đường lành, hết phước rồi lại đoạ, ấy là nhân quả luân hồi.

Cho nên so sánh kết quả rốt ráo thì mới thấy, nhân nào quả đó, có nhân Xuất Gia thì sẽ giải thoát, có nhân Tại gia thì hưởng phước nhưng không giải thoát. Do đó, rốt ráo mà nói Xuất Gia phạm luật còn hơn Tại Gia trì giới. Huống chi, Xuất Gia có giới luật thì hẳn khác xa Tại Gia không thọ giới lại hay bị tà đạo mê hoặc.

Đối với Phật Pháp, tu theo chính Pháp thì có Thần Hộ Pháp, gìn giữ giới luật thì có Thần Hộ Giới. Cho nên phân tích ra, bọn đệ tử Pháp Luân Công đều là một lũ mê, làm gì có được các Thần Hộ như thế, huống chi lại dốc lòng dốc sức mà đả phá Thiền Tông theo cái sự mê hoặc của Lý Hồng Chí.

Những người xuất gia mà chỉ xuống tóc rồi vào chùa sau đó ko giữ lấy cái đức cái giới luật thì đâu được gọi như thế. Mà như Lý Hồng Chí có thể đã tu từ nhiều kiếp mà cũng có thể trong 8 vạn 4000 Pháp môn tu luyện ko phải hầu hết đều bắt xuất gia??? Một điều nữa là những người theo PLC đâu có đả phá thiền tông. Họ nói về sự mạt pháp của những người theo mà ko hiểu hết Thiền Tông. Mang cái danh là theo Thiền Tông mà đây có lĩnh hội được hết tinh hoa. Ko biết được thế nào sao phán người khác là lũ mê. Sao bác có thể biết rõ người theo PLC ko có thần hộ??? Người ta cũng có cái gọi là "Pháp Thân " hay j j đó<nếu em ko nhầm>. Họ có quy tắc nghiêm ngặt và có các yêu cầu đặt ra tu tâm dưỡng tính. Họ nói vì chúng ta tu ở xã hội người thường nên hầu hết chưa thể vứt bỏ hết. Vì vẫn phải thích nghi tồn tại. Nó ko khắt khe đến mức bắt buộc phải xuất gia nhưng bù lại kết quả thu được sẽ ko nhiều như những bậc hoàn toàn vứt bỏ và đi vào chân tu...Nói như vậy hi vọng đủ để bác hiểu!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy bạn BatBoThienLong chê bai, nhục mạ những người tu theo pháp môn Pháp Luân Công. Hết ở Topic http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...art=#entry46667

rồi lại đến Topic này. Tôi không hiểu bạn có phải là người tu luyện hay không nữa ? Nếu bạn làm vậy là để bảo vệ Thiền Tông nhưng với những gì bạn thể hiện thì người khác chắc chắn sẽ nghĩ theo chiều ngược lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy bạn BatBoThienLong chê bai, nhục mạ những người tu theo pháp môn Pháp Luân Công. Hết ở Topic http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...art=#entry46667

rồi lại đến Topic này. Tôi không hiểu bạn có phải là người tu luyện hay không nữa ? Nếu bạn làm vậy là để bảo vệ Thiền Tông nhưng với những gì bạn thể hiện thì người khác chắc chắn sẽ nghĩ theo chiều ngược lại.

Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng...làm sao mà bảo vệ, mà bảo vệ làm sao.

Pháp này chẳng sợ mất người thì có cần ai đó bảo vệ hay không ?

Phá Pháp còn chẳng được thì làm sao lại tính đến chuyện bảo vệ hay không bảo vệ ?

Thấy người ta nói mình, lại gây ra cái thấy bị nhục mạ ấy gọi là Tri kiếp lập tri tức vô minh bổn. Trong vô minh mà tu luyện thì phản bổn hoàn chân thì rõ là chân giả.

Chánh kiến bàn tới trước, còn nho nhã hay không thì bàn sau. Nắm được cái Bản rồi thì Tiêu nho nhã hay thô tháo, quan trọng gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng...làm sao mà bảo vệ, mà bảo vệ làm sao.

Đúng làm sao biết tà mà buộc tội ? Bây giờ cũng ko thể nói Thiền tông là tà!

Thấy người ta nói mình, lại gây ra cái thấy bị nhục mạ ấy gọi là Tri kiếp lập tri tức vô minh bổn. Trong vô minh mà tu luyện thì phản bổn hoàn chân thì rõ là chân giả.

Người ta nói rằng Thiền Tông ko còn fù hợp đã vội khép tội phỉ báng chính đạo phỉ báng phật giáo. Ấy Trực chỉ nhân tông đâu rồi?

Chánh kiến bàn tới trước, còn nho nhã hay không thì bàn sau. Nắm được cái Bản rồi thì Tiêu nho nhã hay thô tháo, quan trọng gì.

Thuyết pháp cho người mà dùng lời thô thiển ai đi tin theo. Đạo ko tà mà do tâm tà ắt do thời mạt pháp sinh ra :rolleyes: :D :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay