Bạn đồng hành

Giới thiệu Pháp Luân Công

54 bài viết trong chủ đề này

Đúng làm sao biết tà mà buộc tội ? Bây giờ cũng ko thể nói Thiền tông là tà!

Không phải chánh thì tức là tà, tà rồi thì không cần buộc, nó cũng vốn là tội.

Tại sao lại không thể nói Thiền tông là tà, đối với Lý Hồng Chí, Thiền tông là tà vì sao?

Thiền tông là Tâm tông, Tâm tà thì Thiền tà, cho nên đối với bọn Vô minh thì Tâm tà, Tâm tà thì Thiền tông với bọn nó là tà là sai là không thể.

Người ta nói rằng Thiền Tông ko còn fù hợp đã vội khép tội phỉ báng chính đạo phỉ báng phật giáo. Ấy Trực chỉ nhân tông đâu rồi?

Trước khi thuyết chánh pháp, Lục Tổ còn thề độc thì biết rằng Lý Hồng Chí phát ngôn như vậy tức là phỉ báng chính pháp.

Chỉ ra Nhân Tâm, người nhận thì Tâm tông ngay đó, người không nhận thì lại đây kia mà hỏi đâu rồi.

Thuyết pháp cho người mà dùng lời thô thiển ai đi tin theo. Đạo ko tà mà do tâm tà ắt do thời mạt pháp sinh ra :rolleyes: :D :lol:

Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm. Nên người dùng người, vẫn thô thiển để nhìn ra một tướng. Đối với bọn tà, không chịu được thô thiển, không phá được thô thiển cho nên và lại sợ dùng thô thiển làm mất lòng người, đó là trọng người mê hơn là trọng đạo giác, thế chẳng phải là tâm cong queo tà vạy sao, mạt ngay chỗ này còn đợi phải nói đến ba đời gì nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không phải chánh thì tức là tà, tà rồi thì không cần buộc, nó cũng vốn là tội.

Tại sao lại không thể nói Thiền tông là tà, đối với Lý Hồng Chí, Thiền tông là tà vì sao?

Thiền tông là Tâm tông, Tâm tà thì Thiền tà, cho nên đối với bọn Vô minh thì Tâm tà, Tâm tà thì Thiền tông với bọn nó là tà là sai là không thể.

Lý Hồng Chí ko nói thiền tông là tà!!! :rolleyes: :D :lol:

Bác nghiên cứu kỹ chưa? Bao nhiêu người nói mấy lần rồi? BÁc chưa đọc hay đọc ko hiểu nổi? Lý Hồng Chí nói Thiền Tông ko còn fù hợp trong thời bây giờ. vì triết lý quá cao siêu nhưng con người trong thời mạt pháp không đủ để hiểu hết và còn rất nhiều người hiểu sai. Thế nên đến Lục tổ huệ tông là hết.

Trước khi thuyết chánh pháp, Lục Tổ còn thề độc thì biết rằng Lý Hồng Chí phát ngôn như vậy tức là phỉ báng chính pháp.

Chỉ ra Nhân Tâm, người nhận thì Tâm tông ngay đó, người không nhận thì lại đây kia mà hỏi đâu rồi.

Lý Hồng CHí ko nói j phỉ báng Lục Tổ hay tổ sư nào của Thiền Tông, cũng ko nói j phỉ báng Thiền Tông. Mà chỉ đi vào nói con người bây giờ không hợp để tu Thiền Tông.

Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm. Nên người dùng người, vẫn thô thiển để nhìn ra một tướng. Đối với bọn tà, không chịu được thô thiển, không phá được thô thiển cho nên và lại sợ dùng thô thiển làm mất lòng người, đó là trọng người mê hơn là trọng đạo giác, thế chẳng phải là tâm cong queo tà vạy sao, mạt ngay chỗ này còn đợi phải nói đến ba đời gì nữa.

Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn thầy thằng dại huống chi lại làm đầy tớ thằng dại, Đạo có đúng là đạo cho con người ta nghe hiểu thấy được chân lý Bác tự cho mình là dùng thiển ý độ người. Không sợ mất lòng người đức tin của người mới là chánh pháp sao??? Trong Phật Giáo hay trong Thiền Tông có nói đến đó ko? LÀ người theo Thiền Tông thì fải biết kiên nhẫn để làm bất cứ việc j chứ? Nói như vậy cũng thấy được cái mạt pháp dần dần trong tư tưởng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lý Hồng CHí ko nói j phỉ báng Lục Tổ hay tổ sư nào của Thiền Tông, cũng ko nói j phỉ báng Thiền Tông. Mà chỉ đi vào nói con người bây giờ không hợp để tu Thiền Tông.

Một bọn ăn không rồi ngồi, nhưng mà khi cho ăn thì không chịu ăn, ảo tưởng sẽ có người khác ăn hộ, khi cho ngồi thì không chịu ngồi, ảo tưởng người khác ngồi hộ. Cũng ví như là nói rằng con người bây giờ không hợp để tu thiền.

Ôi cái từ "Mà chỉ" của chú mày thật hết sức độn căn đấy, giống như bảo:

Lý Hồng Chí không phạm tội gì cả. Mà chỉ là đã bao người chết vì ông ta.

Lục Tổ khi thuyết pháp còn nhấn mạnh rằng đấy là do Phật tổ xưa truyền lại chứ chẳng phải tự ý mà nói, rồi lại còn thề độc để khẳng định đấy là chánh pháp và khẳng định ai ngộ ai tu cũng là đúng theo chánh pháp, đều có lợi ích thiết thực.

Ấy thế mà Lý Hồng Chí nói con người bây giờ không hợp để tu Thiền Tông, thế tức là phỉ báng Phật tổ, phỉ báng chánh pháp, còn chối bỏ gì. Lại cả lũ cứ cho Y nói thế là đúng mới vô minh độn căn làm sao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhục mạ một người cho dù họ có xấu đến đâu thì cũng sẽ tạo nghiệp, vậy mà bạn lại cứ liên tục làm điều đó. Nếu một người tu làm vậy thì có được không ?

Bạn cứ chê bai Pháp Luân Công nhưng bạn hãy xét lại bản thân mình xem !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhục mạ một người cho dù họ có xấu đến đâu thì cũng sẽ tạo nghiệp, vậy mà bạn lại cứ liên tục làm điều đó. Nếu một người tu làm vậy thì có được không ?

Bạn cứ chê bai Pháp Luân Công nhưng bạn hãy xét lại bản thân mình xem !

Thien duyen ơi bạn cũng ko cần nhiều lời nữa đâu. Vì đến Phật Giáo Tây Tạng còn bị vị Bát Bộ THiên Long này gọi là Ma giáo huống chi Pháp Luân Công sinh sau đẻ muộn. Nói chung là cũng khó để mà nói được vị này. Nói 1 đằng trả lời 1 nẻo rồi cứ liên tục nói là độn căn. Ừ thì có công nhận là hiểu biết cao siêu nhưng đi vào nói trả lời thì lạc đề. Đọc các bài trả lời cho mình thì biết. Nếu ko đọc phần của mình thì ai cũng thấy là ừ vị này hiểu biệt nhưng ghép lại với bài của mình thì lung bung lét bét. Như kiểu đọc nhiều nhưng hiểu thì ko được bao nhiêu. Nói chung là đúng thời mạt pháp

E chắc xin phép rút khỏi vụ này ko fải vì ko đủ lý lẽ mà là vị quá sợ kiểu thao thao bất tuyệt một kiểu ko ăn nhập

Vài dòng tâm sự,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thien duyen ơi bạn cũng ko cần nhiều lời nữa đâu. Vì đến Phật Giáo Tây Tạng còn bị vị Bát Bộ THiên Long này gọi là Ma giáo huống chi Pháp Luân Công sinh sau đẻ muộn. Nói chung là cũng khó để mà nói được vị này. Nói 1 đằng trả lời 1 nẻo rồi cứ liên tục nói là độn căn. Ừ thì có công nhận là hiểu biết cao siêu nhưng đi vào nói trả lời thì lạc đề. Đọc các bài trả lời cho mình thì biết. Nếu ko đọc phần của mình thì ai cũng thấy là ừ vị này hiểu biệt nhưng ghép lại với bài của mình thì lung bung lét bét. Như kiểu đọc nhiều nhưng hiểu thì ko được bao nhiêu. Nói chung là đúng thời mạt pháp

E chắc xin phép rút khỏi vụ này ko fải vì ko đủ lý lẽ mà là vị quá sợ kiểu thao thao bất tuyệt một kiểu ko ăn nhập

Vài dòng tâm sự,

Anh bạn này nắm bắt nội dung đối thoại trong sự đời thì có vẻ tốt, nhưng mà ở đây là nói chuyện đạo, mà xem thấy sự nắm bắt đạo lý tà chính của anh bạn không được thông thoát như sự đời.

Đã nói chuyện đạo trong chuyên đề đạo thì cứ theo chủ đề mà vạch ra sự tà chính, thế là ổn, khỏi phải lẫn lộn sang mấy thứ hơn thua linh tinh khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn BatBoThienLong có thể cho tôi biết thế nào, thế nào là chính không ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn BatBoThienLong có thể cho tôi biết thế nào, thế nào là chính không ?

Chính là đối với Tà. Bình yên là đối với Náo động.

Không náo động thì tự nhiên Bình yên. Không Tà thì tự nhiên Chính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Và tất nhiên là nếu một 'Chính pháp môn' xuất hiện thì sẽ bị những lời tà vu cáo phải không vì đó là tuân theo luật tương sinh tương khắc.

Thời đức phật THích Ca Mâu Ni bắt đầu truyền pháp thì cũng bị các tôn giáo khác phản đối vì các tôn giáo đó đã đi vào thời mạt. Vậy thì bây giờ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền pháp cũng gặp phải những điều cũng chẳng khác gì so với đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp trước kia, vậy có thể nói là Pháp Luân Công là tà không ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Và tất nhiên là nếu một 'Chính pháp môn' xuất hiện thì sẽ bị những lời tà vu cáo phải không vì đó là tuân theo luật tương sinh tương khắc.

Thời đức phật THích Ca Mâu Ni bắt đầu truyền pháp thì cũng bị các tôn giáo khác phản đối vì các tôn giáo đó đã đi vào thời mạt. Vậy thì bây giờ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền pháp cũng gặp phải những điều cũng chẳng khác gì so với đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp trước kia, vậy có thể nói là Pháp Luân Công là tà không ?

Lý Hồng Chí đường đường là người thế tục, pháp thuyết có cái đếch gì, lại còn bảu là ra ngoài Ngũ hành và Tam giới, kinh, sao ai ngu mà lại so sánh với Bậc Toàn Giác.

Đúng là một mớ so sánh với những thứ luận điểm vô minh bưng tối đầy sự phiền não.

Độn căn quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lý Hồng Chí đường đường là người thế tục, pháp thuyết có cái đếch gì, lại còn bảu là ra ngoài Ngũ hành và Tam giới, kinh, sao ai ngu mà lại so sánh với Bậc Toàn Giác.

Đúng là một mớ so sánh với những thứ luận điểm vô minh bưng tối đầy sự phiền não.

Độn căn quá.

Em không ngồi im được vì tình cảm của bác BBTL. Bác sang hẳn diễn đàn khác lôi e về

Không thể nhìn vào một kiếp mà suy ra quá trình tu luyện. Hơn nữa trước đây LHC có tu luyện Phật Pháp. sao gọi là tục gia. Mà những kiếp trước họ tu kiếp này mới thành Phật. NÓi như Bác lúc đạo Phật mới ra người ta cũng bảo sao so sánh với các bậc toàn giác của đạo khác? PHáp thuyết mà chưa nghiên cứu kĩ thì đúng là

pháp thuyết có cái đếch gì

Chưa nghiên cứu thì đừng phán xét j cả :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hây zà Lão phu xin góp vài lời. Trước đây chỉ là khách viếng thăm ko vào đăng ký để đọc diễn đàn. Nhưng thấy hai vị làm lão phu có hứng động bút. Lão thấy trong 2 người có cái anh BBTL thể hiện là người am tường về Phật Pháp còn 1 anh Thiên Hữu thể hiện là người có lý lẽ thuyết phục lòng người. Chỉ tiếc là lão phu ko phải là Phật Thánh j để phân xử dùm 2 người. lão chỉ biết góp 1 vài ý kiến BBTL tinh thông về Phật Giáo và Thiền Tông như vậy nên biết giữ mình không nên lộng ngôn cuồng ngôn, thứ 2 nữa BBTL đừng nên quá nhỏ nhen chuyện nào nói vào chuyện đó đừng sang topic khác mà đả động đến người ta. CÒn PTH cậu thì còn trẻ ko nên hồ đồ mà ăn nói nhiều lúc làm đụng chạm đến các đàn anh, thứ 2 cậu theo Mật Tông nên phải biết cách kiên nhẫni không nên vì nóng vội mà thế nọ thế kia.

Lão phu chỉ muốn góp ý với hai vị như vậy. Chúc hai vị tranh luận vui vẻ ko làm ảnh hưởng đến hòa khí trên diễn đàn

Hồng Thất Công

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hây zà Lão phu xin góp vài lời. Trước đây chỉ là khách viếng thăm ko vào đăng ký để đọc diễn đàn. Nhưng thấy hai vị làm lão phu có hứng động bút. Lão thấy trong 2 người có cái anh BBTL thể hiện là người am tường về Phật Pháp còn 1 anh Thiên Hữu thể hiện là người có lý lẽ thuyết phục lòng người. Chỉ tiếc là lão phu ko phải là Phật Thánh j để phân xử dùm 2 người. lão chỉ biết góp 1 vài ý kiến BBTL tinh thông về Phật Giáo và Thiền Tông như vậy nên biết giữ mình không nên lộng ngôn cuồng ngôn, thứ 2 nữa BBTL đừng nên quá nhỏ nhen chuyện nào nói vào chuyện đó đừng sang topic khác mà đả động đến người ta. CÒn PTH cậu thì còn trẻ ko nên hồ đồ mà ăn nói nhiều lúc làm đụng chạm đến các đàn anh, thứ 2 cậu theo Mật Tông nên phải biết cách kiên nhẫni không nên vì nóng vội mà thế nọ thế kia.

Lão phu chỉ muốn góp ý với hai vị như vậy. Chúc hai vị tranh luận vui vẻ ko làm ảnh hưởng đến hòa khí trên diễn đàn

Hồng Thất Công

Dạ Cảm ơn Hồng bá bá nhắc nhở Thiên Hữu con xin ghi nhận lời dạy! :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ Cảm ơn Hồng bá bá nhắc nhở Thiên Hữu con xin ghi nhận lời dạy! :rolleyes:

Cái lão tham ăn này công lực thâm hậu, nghe nói, lão là Bang Chủ đời thứ 18 của Cái Bang. Lời nói của Lão cũng được giang hồ coi trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái lão tham ăn này công lực thâm hậu, nghe nói, lão là Bang Chủ đời thứ 18 của Cái Bang. Lời nói của Lão cũng được giang hồ coi trọng.

Hây zà BBTL cứ khen ngợi Hồng mỗ thật không dám. Nhưng hi vọng BBTL nể lời lão phu mà ko chấp nhặt với bọn trẻ. Hồng Mỗ thấy BBTL Phật Pháp thì cũng hiểu được kha khá nhưng đi vào thực tiễn thì chưa nhiều. Vài dòng lão góp ý có j bỏ quá cho

Chúc BBTL tu tập tốt và hiểu biết nhiều hơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quả là 'Phật pháp khó nghe', tại sao khó nghe, khó nghe bởi vì con người dùng nhân tâm để suy xét vấn đề. Nếu không tu tâm mà đọc kinh phật thì có khác gì những người thường nghiên cứu kinh Phật và người thường chỉ được phép biết những điều của cảnh giới người thường . Trong kinh phật có nội hàm ở bên trong, đề cao tới tầng thứ nào thì sẽ hiểu được hàm nghĩa tại tầng thứ đó. Vậy nên nếu không tu tâm thì đọc kinh Phật cũng bằng không. Phật khuyên con người ta làm điều thiện nhưng bạn BBTL hãy thử suy nghĩ xem, bạn có thật sự tin Phật không ? Nếu tin Phật thì tại sao bạn lại không nghe lời Phật dạy ?<br />Tôi cũng đã nói chuyện với một số người tu luyện Phật giáo và tôi trao đổi với họ thấy rất thoải mái bởi vì họ là người chân tu, dù rằng họ chỉ là Phật tử tại gia. Có người trong số họ cũng đọc kinh Phật từ lúc còn nhỏ và bây giờ thì có người trong số họ cũng trên 70 tuổi rồi. Có người đã chuyển sang tu theo Pháp Luân Công vì họ cũng đã biết thời này là thời kì mạt pháp giống như lời đức phật Thích Ca Mâu Ni giảng.<br />Tôi nghĩ tôi nên dừng ở đây thì hơn vì có nói nữa cũng chẳng có ích gì. Tôi biết có nhiều người không tin PLC chỉ vì PLC bị đàn áp. Họ lý giải rằng nếu Sư phụ Lý Hồng Chí là Phật thì tại sao không dùng Phật pháp thần thông để trừng trị những kẻ đó. Cũng có người không chấp nhận PLC vì họ đang bảo vệ tôn giáo nhưng có điều là tôn giáo là do con người lập nên và nó cũng có thể suy theo thời gian. Cũng có người không tin PLC vì họ tin tưởng vào khoa học nhưng có điều những gì mà khoa học khám phá, phát minh đều chỉ ở tác dụng ở không gian này, còn những không gian khác họ không có một chút hiểu biết gì. Nếu như mọi người có thể bỏ qua các quan niệm đó và tìm hiểu thêm về PLC thì tôi chắc chắn rằng sẽ có những điều tốt đẹp đang chờ đợi mọi người ở phía trước. Đối với tôi thì cuốn sách Chuyển Pháp Luân chính là cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc, mọi người thử đọc xem sao: http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html

Tải về: http://phapluan.org/book/zfl_v.doc

Nếu thấy khó hiểu mọi người có thể đọc trước cuốn sách "Pháp Luân Công" cũng được (tải về): http://phapluan.org/book/flg.doc

hoặc : http://phapluan.org/book/flg.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi xin được góp vài lời về vd này như sau:

Các bậc tu hành cao cấp còn sống hay đã mất thì có khả năng đưa một phần năng lực của họ vào thân thể chúng ta ở một nơi nào đấy, mà nếu họ đưa vào những trung tâm có tác động tới ý thức thì ta sẽ cảm thấy có một năng lực luôn hướng dẫn, dìu dắc chúng ta tu tập hay làm một viẹc gì đấy thông qua chiêm bao hay cầu nguyện hoặc khi hướng tâm đến họ.vv...Năng lực này gọi là hóa thân của họ, nhưng hóa thân này có thể thay đổi khi đẳng cấp vũ trụ của họ thay đổi lên hoăc xuống tùy công năng tu hành. Đức Phật cũng thế, cũng có hóa thân nhưng Ngài không dùng pp này và cấm các đệ tử cũng vậy vì Ngài cho rằng những kẻ xấu mà có năng lực cao sẽ lợi dụng Phật danh mà truyền giảng sai chân lý giải thoát của Ngài. Thế nên tùy vào mỗi người, nếu xét thấy mục đích tu học của mình phù hợp với bậc thầy nào thì ta cứ quy y mà tu tập ,chẳng nên tranh luận làm gì.....

TN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quả là 'Phật pháp khó nghe', tại sao khó nghe, khó nghe bởi vì con người dùng nhân tâm để suy xét vấn đề. Nếu không tu tâm mà đọc kinh phật thì có khác gì những người thường nghiên cứu kinh Phật và người thường chỉ được phép biết những điều của cảnh giới người thường . Trong kinh phật có nội hàm ở bên trong, đề cao tới tầng thứ nào thì sẽ hiểu được hàm nghĩa tại tầng thứ đó.

Phật pháp khó nghe, vì sao khó nghe ?

Vì phải có thực hành thâm nhập cảnh giới thì mới hiểu, cảnh giới gì vậy ?

Hãy khoan trả lời câu hỏi này, mà hãy đi thẳng vảo cảnh giới của Thienduyen trong ý trên. Trong ý trên của Thienduyen là một cảnh giới ví như một người mang một bộ trang phục mà áo mang phong cách thời trang văn phòng còn quần thì mang thời trang đồ lót.

Tức là hai câu nói trên (trong ba câu) thể hiện là một người con Phật, còn câu thứ ba còn lại thì thể hiện là một hành giả khí công Pháp Luân Công.

Vào nhà Như Lai thì phải Mặc áo Như Lai, Mặc áo Như Lai thì phải ngồi Tòa Như Lai, Ngồi Tòa Như Lai thì phải Nói Pháp Như Lai. Chứ không có cái kiểu lập nên Tiểu Lôi Âm rồi bảo đó là Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai, và nói theo căn khí Pháp Luân Công để mà mình và người đều tưởng đó là Pháp Như Lai.

Cho nên, cảnh giới trong câu nói trên là cảnh giới Tiểu Lôi Âm, đọc giả mà có thiện cảm với Thienduyen thì sẽ dính mắc vào tà kiến. Kệ rằng:

Thiện hữu với người này

Sẽ không rời tà kiến.

Vậy nên nếu không tu tâm thì đọc kinh Phật cũng bằng không. Phật khuyên con người ta làm điều thiện nhưng bạn BBTL hãy thử suy nghĩ xem, bạn có thật sự tin Phật không ? Nếu tin Phật thì tại sao bạn lại không nghe lời Phật dạy ?

Nếu tu tâm và đọc kinh Phật rồi theo tà đạo (PLC) thì...bằng gì ? Chắc không chỉ bằng "không" mà còn bằng âm.

Nhiều người không tin có Phật, nhưng lại tin có Ma và tin có chính họ đang hiện diện.

Khi đang hiện diện đó, mà không phụ bạc chính mình thì tức là tin có Phật, bằng trí tuệ, bằng chánh tín.

Tôi cũng đã nói chuyện với một số người tu luyện Phật giáo và tôi trao đổi với họ thấy rất thoải mái bởi vì họ là người chân tu, dù rằng họ chỉ là Phật tử tại gia. Có người trong số họ cũng đọc kinh Phật từ lúc còn nhỏ và bây giờ thì có người trong số họ cũng trên 70 tuổi rồi. Có người đã chuyển sang tu theo Pháp Luân Công vì họ cũng đã biết thời này là thời kì mạt pháp giống như lời đức phật Thích Ca Mâu Ni giảng.

Thế thời kỳ mạt pháp thì phải nói mạt kiến kiểu như Lý Hồng Chí à, thế không nói được chánh kiến như Thiền Tông à ?

Tôi nghĩ tôi nên dừng ở đây thì hơn vì có nói nữa cũng chẳng có ích gì. Tôi biết có nhiều người không tin PLC chỉ vì PLC bị đàn áp. Họ lý giải rằng nếu Sư phụ Lý Hồng Chí là Phật thì tại sao không dùng Phật pháp thần thông để trừng trị những kẻ đó. Cũng có người không chấp nhận PLC vì họ đang bảo vệ tôn giáo nhưng có điều là tôn giáo là do con người lập nên và nó cũng có thể suy theo thời gian. Cũng có người không tin PLC vì họ tin tưởng vào khoa học nhưng có điều những gì mà khoa học khám phá, phát minh đều chỉ ở tác dụng ở không gian này, còn những không gian khác họ không có một chút hiểu biết gì.

Thienduyen mà dừng kiến giải ở đây tức tự phụ bạc...chính minh...thì nguy đấy.

Người không phụ bạc chính mình thì:

Phật đến giết Phật

Lý Hồng Chí đến giết Lý Hồng Chí

Ma đến giết Ma.

Độ tất cả ý niệm vào Niết bàn để báo ơn chính mình, thì tự nhiên Thức chuyển thành Trí, Uế độ tức Tịnh độ.

Nếu như mọi người có thể bỏ qua các quan niệm đó và tìm hiểu thêm về PLC thì tôi chắc chắn rằng sẽ có những điều tốt đẹp đang chờ đợi mọi người ở phía trước. Đối với tôi thì cuốn sách Chuyển Pháp Luân chính là cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc.

Chúng sinh vô biên thề nguyện độ

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thề nguyện học

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

Vậy thì có phải sách có chữ, kinh có chữ là có thể tìm được cuốn hay nhất ?

Từ khi học được Kinh Vô Tự, thì nên, đốt sạch Kinh Thư trả Nghĩa Thầy.

mọi người thử đọc xem sao: http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html

Tải về: http://phapluan.org/book/zfl_v.doc

Nếu thấy khó hiểu mọi người có thể đọc trước cuốn sách "Pháp Luân Công" cũng được (tải về): http://phapluan.org/book/flg.doc

hoặc : http://phapluan.org/book/flg.pdf

Có chữ, đốt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu tu tâm và đọc kinh Phật rồi theo tà đạo (PLC) thì...bằng gì ? Chắc không chỉ bằng "không" mà còn bằng âm.

Nhiều người không tin có Phật, nhưng lại tin có Ma và tin có chính họ đang hiện diện.

Khi đang hiện diện đó, mà không phụ bạc chính mình thì tức là tin có Phật, bằng trí tuệ, bằng chánh tín.

Nếu tu tâm và đọc kinh phật nhưng lại đi chửi lung tung cái nọ tà cái kia tà chỉ vì nói ko vừa ý mình thì còn tệ hơn âm. Người ta đang nói mình là ko tin vào Phật thế mà lại kiến giải: "Nhiều người không tin có Phật blah blah..." Nghe mà ghê. Chẳng ai tin vào ma đạo nếu không tin vào Phật cả.

Thế thời kỳ mạt pháp thì phải nói mạt kiến kiểu như Lý Hồng Chí à, thế không nói được chánh kiến như Thiền Tông à ?

Mạt Kiến kiểu j? Thiền Tông đúng là có chánh kiến. CÒn người theo Thiền Tông chắc j ai cũng có chánh kiến hết. Nói Phật Giáo Tây Tạng là Ma Giáo, Nói những ai nói ko vừa ý mình vô căn cứ là tà đạo. Đúng là hạng theo Phật mà chỉ được cái đọc nhiều ko hiểu hết.

Thienduyen mà dừng kiến giải ở đây tức tự phụ bạc...chính minh...thì nguy đấy.

Người không phụ bạc chính mình thì:

Phật đến giết Phật

Lý Hồng Chí đến giết Lý Hồng Chí

Ma đến giết Ma.

Độ tất cả ý niệm vào Niết bàn để báo ơn chính mình, thì tự nhiên Thức chuyển thành Trí, Uế độ tức Tịnh độ.

Người ta đang nói thế kia mình lại vào ba hoa thế này như kiểu chỉ cốt để show off cái hiểu biết của mình thật là sợ hết mức :lol: : :lol: :lol:

Chúng sinh vô biên thề nguyện độ

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thề nguyện học

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

Vậy thì có phải sách có chữ, kinh có chữ là có thể tìm được cuốn hay nhất ?

Từ khi học được Kinh Vô Tự, thì nên, đốt sạch Kinh Thư trả Nghĩa Thầy.

Có chữ, đốt.

:lol: Còn là người trần mặt thịt học đòi làm chư vị Thần Phật đọc được Kinh Vô tự sao? Chình vì truyền đạo cho người thường thì mới phải viết sách có chữ. Nên người ta nói là hay nhất từng đoc đối với người ta chứ có fải chung đâu??? Nói như bác thì bác đã đốt hết sách có chữ chưa? Đọc được mấy quyển Vô tự rồi? Hay ko hả bác? :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu tu tâm và đọc kinh phật nhưng lại đi chửi lung tung cái nọ tà cái kia tà chỉ vì nói ko vừa ý mình thì còn tệ hơn âm. Người ta đang nói mình là ko tin vào Phật thế mà lại kiến giải: "Nhiều người không tin có Phật blah blah..." Nghe mà ghê. Chẳng ai tin vào ma đạo nếu không tin vào Phật cả.

Khối người chẳng biết Phật nên khi gặp tà giáo ngoại đạo mới bị nó làm cho mê hoặc pháp tu của nó. Thậm chí, nhiều kẻ trong PLC đã biết giáo lý Phật còn bị tâm thức dính mắc vào hình thức kì đặc của ngoại đạo như PLC huống chi là những người chưa biết đến Phật giáo. Ấy thế mà những kẻ này tin vào Lý Hồng Chí hơn là tin lời Phật Tổ.

Mạt Kiến kiểu j? Thiền Tông đúng là có chánh kiến. CÒn người theo Thiền Tông chắc j ai cũng có chánh kiến hết. Nói Phật Giáo Tây Tạng là Ma Giáo, Nói những ai nói ko vừa ý mình vô căn cứ là tà đạo. Đúng là hạng theo Phật mà chỉ được cái đọc nhiều ko hiểu hết.

Chú em nói vớ vấn quá, chú mày nói gì thì nói chứ đâu đủ phẩm căn để nói rằng Thiền Tông chánh kiến hay là không. Cái loại nói rằng cái này chánh kiến cái kia chánh kiến xong nói bỏ đấy rồi đi thực hành những thứ kì đặc của những kẻ tà giáo.

Người ta đang nói thế kia mình lại vào ba hoa thế này như kiểu chỉ cốt để show off cái hiểu biết của mình thật là sợ hết mức :lol: : :lol: :lol:

Thế ra, cậu em cũng nhận định là tớ có hiểu biết khá khá à, cảm ơn nhé. Nhưng mà cậu em không nên khen chê ai ai hiểu ít nhiều bao nhiêu làm gì.

:lol: Còn là người trần mặt thịt học đòi làm chư vị Thần Phật đọc được Kinh Vô tự sao? Chình vì truyền đạo cho người thường thì mới phải viết sách có chữ. Nên người ta nói là hay nhất từng đoc đối với người ta chứ có fải chung đâu??? Nói như bác thì bác đã đốt hết sách có chữ chưa? Đọc được mấy quyển Vô tự rồi? Hay ko hả bác? :lol: :lol: :lol:

Thần Phật mà lìa kinh vô tự thì làm sao nói kinh có chữ cho kẻ vô minh, kẻ vô minh mà không sẵn có kinh vô tự hoặc có mà không nhận thì Thần Phật làm sao mà độ được.

Thế đọc được cuốn sách của Lý Hồng Chí rồi thực hành, thực hành rồi kết quả là thành Phật, thành Lý Hồng Chí, hay thành một người tà kiến truyền bá tà luận của PLC. Thừa biết rằng chẳng thành cái quái gì để làm được những sự lợi ích cho chính bản thân, huống chi đói làm lợi ích cho những người khác.

Ờ, đốt được nhiều sách rồi, giờ đang đốt sách PLC trong não một lũ tà đạo đây thây. Kinh Vô Tự không phải là có một quyển đâu, cũng không phải hơn hai quyển đâu, ngay khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, đi đái đi ỉa, nói nín động tịnh, giao tiếp làm ăn, đối thoại diễn đàn, hết thẩy đều là sự đọc Kinh Vô Tự.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@batbothienlong: Thế cậu định định "đốt" sạch thực à? Cứ "quan họ" lại tí đã, tớ đang nghin kíu thêm tí tài liệu đã. Tớ đã hỏi ý kín sư phụ cậu là bác Kim Dung rồi đó, bác ý said "OK" . Thế nhé./.

Chúc cậu thân tâm an lạc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@batbothienlong: Thế cậu định định "đốt" sạch thực à? Cứ "quan họ" lại tí đã, tớ đang nghin kíu thêm tí tài liệu đã. Tớ đã hỏi ý kín sư phụ cậu là bác Kim Dung rồi đó, bác ý said "OK" . Thế nhé./.

Chúc cậu thân tâm an lạc.

Hello Vũ Lâm, tôi hỏi cái này cái. Cái trang Giác Ngộ mà đã khóa các bài của PLC, địa chỉ trang đó như thế nào vậy, chắc trang này là của Phật Giáo. Vậy ra, mấy chú PLC định mon men tồn tại thử trong các trang của Phật Giáo để hòng được sự tâm phục khẩu phục của các đọc giả. Rốt cục cũng như ở nhiều diễn đàn khác, vì tình trạng rót bài vào diễn đàn một cách như là khủng bố sự phản biện của đọc giả, mà chung cuộc đều bị treo nick khóa chủ đề. Nhưng ở diễn đàn này, tình trạng rót bài chưa thấy có gì quá đáng.

Vũ Lâm nghiên cứu thêm tài liệu gì vậy, về PLC à ?

Hình như Lý Hồng Chí có thâm thù đại hận với Thiền Tông hay sao đó, thực tế chứng minh như vậy. Nhưng quái đản ở chỗ, Y thường bắt chước những nét kinh điển (phong cách) của Thiền Tông để giảng nói và truyên truyền cũng như thu nhận và giáo dục về PLC.

Thiền Tông nói, một nhảy liền vào Đất Như Lai.

Lý Hồng Chí phân chia tầng, rồi nói lập tức ở tầng cao để tu luyện.

Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm.

Lý Hồng Chí cũng nhại lại rằng trực chỉ nhân tâm.

Lý Hồng Chí có phê phán một vài nét đặc thù của Thiền Tông ở Trung Hoa, nhưng rốt cục Y cũng lại nói rằng có lẽ phải dùng lại nét đặc thù đó để dạy đệ tử của Y. Đó chính là cho người đến học ăn gậy và ăn đạp.

Còn có một số hình thức vừa bắt chước vừa phê phán Thiền Tông của Y khi giao giảng về PLC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

'BatBoThienLong' date='Sep 17 2009, 07:37 AM' post='49114'

Cái trang Giác Ngộ mà đã khóa các bài của PLC, địa chỉ trang đó như thế nào vậy, chắc trang này là của Phật Giáo.

Link: http://diendan.giacngo.vn/forums/38/ShowForum.aspx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp vũ trụ không thể thay đổi, Lý vũ trụ không thể thay đổi; đều không thể sai lệch bởi tri kiến con người. Giờ chưa hiểu, sau sẽ hiểu. Giờ chưa thừa nhận sau phải thừa nhận. Nguyên lý vũ trụ đâu thể thay đổi tùy biến theo tri kiến hạn hẹp, thành kiến chấp trước. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp vũ trụ không thể thay đổi, Lý vũ trụ không thể thay đổi; đều không thể sai lệch bởi tri kiến con người. Giờ chưa hiểu, sau sẽ hiểu. Giờ chưa thừa nhận sau phải thừa nhận. Nguyên lý vũ trụ đâu thể thay đổi tùy biến theo tri kiến hạn hẹp, thành kiến chấp trước. :rolleyes:

Người mộng thấy việc mộng.

Tự tôn lý sự cùn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay