Kim Cương

Bản Chất Thật Của Pháp Luân Công?

353 bài viết trong chủ đề này

Các cụ nhà ta vẫn có câu: "Đạo cao một thước,ma cao một trượng".

Nên thiện làm được cái gì thì ác cũng làm được cái đó.

Cuộc đấu tranh của thiện ác luôn diễn ra từ khi khai thiên lập địa.

Chung kết thì cái thiện vẫn thắng nên con người mới tồn tại cho tới ngày nay, nhưng để phải đấu tranh mạnh thì cuộc đấu tranh nào mà chẳng phải trả giá nên tốt nhất là tránh không cho cái ác nảy mầm.

Một cái thiện dẫu có mới, khi không được khoa học hiện đại kiểm chứng chắc chắn thì nhất thiết phải chờ thời thời gian kiểm nghiệm mới phổ biến rộng rãi để tránh tình trạng sự phổ biến có thể bị tính ác lợi dụng gây tai họa cho con người, làm mất đi sự bình yên vốn có của con người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các cụ nhà ta vẫn có câu: "Đạo cao một thước,ma cao một trượng".

Nên thiện làm được cái gì thì ác cũng làm được cái đó.

Cuộc đấu tranh của thiện ác luôn diễn ra từ khi khai thiên lập địa.

Chung kết thì cái thiện vẫn thắng nên con người mới tồn tại cho tới ngày nay, nhưng để phải đấu tranh mạnh thì cuộc đấu tranh nào mà chẳng phải trả giá nên tốt nhất là tránh không cho cái ác nảy mầm.

Một cái thiện dẫu có mới, khi không được khoa học hiện đại kiểm chứng chắc chắn thì nhất thiết phải chờ thời thời gian kiểm nghiệm mới phổ biến rộng rãi để tránh tình trạng sự phổ biến có thể bị tính ác lợi dụng gây tai họa cho con người, làm mất đi sự bình yên vốn có của con người.

Hì Hì bác nói quá hay. Em ủng hộ bác luôn!!! Vậy nên không thể kết luận nó là tà hay chánh ngay nên việc này phải chờ kiểm nghiệm. PLC là chánh thì sẽ tồn tại được lâu và được mọi người công nhận. Còn nếu là tà thì quả thực Lý Hồng Chí đã quá tinh vi và cẩn thận trong khâu tuyên truyền dẫn đến việc không thể khẳng định chắc chắn được là tà. Xét qua cũng phải xét lại nếu chưa chắc chắn là thế nào thì ko nên sẵn sàng tuyên bố để làm mọi người chưa nghiên cứu có cái nhìn sai. Khi nào đưa ra được quyết định chính xác thì hẵng nói để mọi người biết mà tránh. Bởi nếu nó là chánh đạo mà tuyên truyền nó là tà ma ngoại đạo thì khác nào vùi dập chính đạo lúc đó e rắng sẽ đem lại kết quả không hay. Cảm ơn bác Liêm Trinh đưa ra bài viết khá tinh tế :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì Hì bác nói quá hay. Em ủng hộ bác luôn!!! Vậy nên không thể kết luận nó là tà hay chánh ngay nên việc này phải chờ kiểm nghiệm. PLC là chánh thì sẽ tồn tại được lâu và được mọi người công nhận. Còn nếu là tà thì quả thực Lý Hồng Chí đã quá tinh vi và cẩn thận trong khâu tuyên truyền dẫn đến việc không thể khẳng định chắc chắn được là tà. Xét qua cũng phải xét lại nếu chưa chắc chắn là thế nào thì ko nên sẵn sàng tuyên bố để làm mọi người chưa nghiên cứu có cái nhìn sai. Khi nào đưa ra được quyết định chính xác thì hẵng nói để mọi người biết mà tránh. Bởi nếu nó là chánh đạo mà tuyên truyền nó là tà ma ngoại đạo thì khác nào vùi dập chính đạo lúc đó e rắng sẽ đem lại kết quả không hay. Cảm ơn bác Liêm Trinh đưa ra bài viết khá tinh tế :)

Kiểm tra tà hay chánh có gì mà khó, cái khó là sự giác ngộ nơi mỗi người.

PLC có nói, Chân Thiện Nhẫn và Trực chỉ nhân tâm, song lại đồng ý với sự không còn ai tu được thiền tông nữa, một mặt lại không thiện chí với Phật giáo cho nên tâm ma hiện thành ra biện luận tà nguỵ.

Ai muốn kiểm định tà chánh thì hãy đem câu Trực Chỉ Nhân Tâm sang nhà thiền, hỏi các vị chuyên tu, cho đến khi ngộ được bản tâm thì hãy theo khẩu quyết Kiến Tánh Khởi Tu. Lại đem câu này mà hỏi lại các vị chuyên tu, Kiến tánh rồi thì Khởi tu như thế nào ?

Nếu sự khởi tu chẳng liên quan tới sự kiến tánh thì tức là ngộ một đằng, tu một nẻo. Vậy thì khi này hãy xét cái sự tu luyện của PLC có liên quan gì đến sự Kiến tánh kia, chắc chắn là chẳng liên quan gì. Sự thật thấy rõ ràng, chẳng ai ngộ được chân tâm từ những bài giảng của PLC, nên chẳng hiểu Trực Chỉ Nhân Tâm là gì, nên cũng chẳng biết Lý Hồng Chí nói sai nghiêm trọng vấn đề gì. Và rồi cứ theo ông ta dẫn dắt vào con đường tu luyện khí công rồi đem giao giảng truyền bá. Trong khi truyền bá thì bất chấp là đời hay đạo, cứ gặp phải lý luận phản biện là phản đổi, và phản đối rất nghiệm trọng là phản đối cả chánh pháp Phật giáo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiểm tra tà hay chánh có gì mà khó, cái khó là sự giác ngộ nơi mỗi người.

PLC có nói, Chân Thiện Nhẫn và Trực chỉ nhân tâm, song lại đồng ý với sự không còn ai tu được thiền tông nữa, một mặt lại không thiện chí với Phật giáo cho nên tâm ma hiện thành ra biện luận tà nguỵ.

Ai muốn kiểm định tà chánh thì hãy đem câu Trực Chỉ Nhân Tâm sang nhà thiền, hỏi các vị chuyên tu, cho đến khi ngộ được bản tâm thì hãy theo khẩu quyết Kiến Tánh Khởi Tu. Lại đem câu này mà hỏi lại các vị chuyên tu, Kiến tánh rồi thì Khởi tu như thế nào ?

Nếu sự khởi tu chẳng liên quan tới sự kiến tánh thì tức là ngộ một đằng, tu một nẻo. Vậy thì khi này hãy xét cái sự tu luyện của PLC có liên quan gì đến sự Kiến tánh kia, chắc chắn là chẳng liên quan gì. Sự thật thấy rõ ràng, chẳng ai ngộ được chân tâm từ những bài giảng của PLC, nên chẳng hiểu Trực Chỉ Nhân Tâm là gì, nên cũng chẳng biết Lý Hồng Chí nói sai nghiêm trọng vấn đề gì. Và rồi cứ theo ông ta dẫn dắt vào con đường tu luyện khí công rồi đem giao giảng truyền. Trong khi truyền bà thì bất chấp là đời hay đạo, cứ gặp phải lý luận phản biện là phản đổi, và phản đối rất nghiệm trọng là phản đối cả chánh pháp Phật giáo.

Riêng về điểm này thì em nhìn thấy hơi khác bác ạ. PLC bảo rằng Thiền Tông về sau càng ngày càng đi đến mạt pháp là do người tu hiểu sai. Chứ ko có nói rằng học thuyết của Thiền Tông sai. Những lý thuyết đi vào cơ bản thì phải được công nhận rồi. Và họ nói về CHân thiện nhẫn và cũng nối sang để lấy từ Trực chỉ nhân tâm chứ ko hoàn toàn hết. Và họ đâu tỏ ra ko thiện chí với phật giáo??? Mà là nói về sau này có rất nhiều người tu theo Phật Giáo nhưng hiểu sai ko hiểu hết được cái tinh tế của Bồ Đề Đạt Ma sư tổ. Bác nên suy nghĩ kỹ cả về những câu nói của họ chứ đừng như kiểu " Phúc thống phục nhân sâm ...." :) Để đưa ra ý kiến nhìn nhận thì phải đa chiều nhìn rõ về 1 vấn đề!! Em nghĩ bác có học vấn uyên thâm nhưng bác vẫn nghiên cứu vấn đề bằng thành kiến quá.

Vài dòng tâm sự!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riêng về điểm này thì em nhìn thấy hơi khác bác ạ. PLC bảo rằng Thiền Tông về sau càng ngày càng đi đến mạt pháp là do người tu hiểu sai. Chứ ko có nói rằng học thuyết của Thiền Tông sai. Những lý thuyết đi vào cơ bản thì phải được công nhận rồi. Và họ nói về CHân thiện nhẫn và cũng nối sang để lấy từ Trực chỉ nhân tâm chứ ko hoàn toàn hết. Và họ đâu tỏ ra ko thiện chí với phật giáo??? Mà là nói về sau này có rất nhiều người tu theo Phật Giáo nhưng hiểu sai ko hiểu hết được cái tinh tế của Bồ Đề Đạt Ma sư tổ. Bác nên suy nghĩ kỹ cả về những câu nói của họ chứ đừng như kiểu " Phúc thống phục nhân sâm ...." :) Để đưa ra ý kiến nhìn nhận thì phải đa chiều nhìn rõ về 1 vấn đề!! Em nghĩ bác có học vấn uyên thâm nhưng bác vẫn nghiên cứu vấn đề bằng thành kiến quá.

Vài dòng tâm sự!!!!

Nếu bảo rằng, Thiền Tông về sau càng ngày càng đi đến mạt pháp là do người tu hiểu sai, lại cũng nếu bảo rằng, sau này có rất nhiều người tu theo Phật giáo nhưng hiểu sai và không hiểu hết được cái tinh tế của Bồ Đề Đạt Ma sư tổ.

Thật vậy thì đây là Lý Hồng Chí hiểu hộ trước các vị để mà dẫn lối các vị vào khí công của ông ta mà thôi. Thế tục không chuyên tu, ái dục nặng nề, hiếu kỳ thì chắc là thích hợp tu luyện khí công trị bệnh rồi, song như vậy cũng e là khí công cũng không thành tựu được mấy. Chứ đừng nói đến Phật gia hay Phật giáo làm gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bảo rằng, Thiền Tông về sau càng ngày càng đi đến mạt pháp là do người tu hiểu sai, lại cũng nếu bảo rằng, sau này có rất nhiều người tu theo Phật giáo nhưng hiểu sai và không hiểu hết được cái tinh tế của Bồ Đề Đạt Ma sư tổ.

Thật vậy thì đây là Lý Hồng Chí hiểu hộ trước các vị để mà dẫn lối các vị vào khí công của ông ta mà thôi. Thế tục không chuyên tu, ái dục nặng nề, hiếu kỳ thì chắc là thích hợp tu luyện khí công trị bệnh rồi, song như vậy cũng e là khí công cũng không thành tựu được mấy. Chứ đừng nói đến Phật gia hay Phật giáo làm gì.

Vâng thì cũng biết là cái ông Lý Hồng Chí này là chưa xuất gia nhưng nếu giữ đủ các giới luật nghiêm ngặt và vẫn chay tịnh thì liệu không biết có thể được không. Nếu nghiên cứu Phật Giáo một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ hiểu được rõ hơn những người mượn danh nghĩa tu nhà Phật để dùng cho các mục đích cá nhân. Theo em nghĩ khí công để đạt được kết quả thì cũng cần tu luyện nghiêm chỉnh. Cứ như 1 số loại khí công bàng ma tà đạo như kiểu Thanh Hải rồi 1 số thành phần nữa thì chẳng thấy được thành tựu nào cả.

Hơn nữa: Người tu Phật có hai giới, giới xuất gia và giới tại gia. Giới tại gia là những nam, nữ cư sĩ có niềm tin Phật pháp, tạo thiện phước, cũng tu tập nhưng chưa rời bỏ gia đình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng thì cũng biết là cái ông Lý Hồng Chí này là chưa xuất gia nhưng nếu giữ đủ các giới luật nghiêm ngặt và vẫn chay tịnh thì liệu không biết có thể được không. Nếu nghiên cứu Phật Giáo một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ hiểu được rõ hơn những người mượn danh nghĩa tu nhà Phật để dùng cho các mục đích cá nhân. Theo em nghĩ khí công để đạt được kết quả thì cũng cần tu luyện nghiêm chỉnh. Cứ như 1 số loại khí công bàng ma tà đạo như kiểu Thanh Hải rồi 1 số thành phần nữa thì chẳng thấy được thành tựu nào cả.

Hơn nữa: Người tu Phật có hai giới, giới xuất gia và giới tại gia. Giới tại gia là những nam, nữ cư sĩ có niềm tin Phật pháp, tạo thiện phước, cũng tu tập nhưng chưa rời bỏ gia đình.

Tại gia không phải là chuyên tu, lại gặp môi trường ngoại đạo, chẳng ai có được lập trường vững chắc, thường bị kiến giải sai lầm đánh lừa. Nhất là kiểu kiến giải như Lý Hồng Chí. Khổ đế là, nhắc lại một lần nữa là, chúng sinh khi tu theo ngoại đạo thì rất chuyên cần, còn khi ở bên chánh đạo thì rất giải đãi, lười biếng, giống như kiểu khi nghèo thì làm việc chăm chỉ, khi giàu thì lại lười biếng, ngang tàng. Cứ theo đó mà thấy thì cái bọn chăm chỉ chuyên cần tu luyện khí công ắt sẽ rất lười biếng trong môi trường đạo tràng thanh tịnh của chánh pháp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại gia không phải là chuyên tu, lại gặp môi trường ngoại đạo, chẳng ai có được lập trường vững chắc, thường bị kiến giải sai lầm đánh lừa. Nhất là kiểu kiến giải như Lý Hồng Chí. Khổ đế là, nhắc lại một lần nữa là, chúng sinh khi tu theo ngoại đạo thì rất chuyên cần, còn khi ở bên chánh đạo thì rất giải đãi, lười biếng, giống như kiểu khi nghèo thì làm việc chăm chỉ, khi giàu thì lại lười biếng, ngang tàng. Cứ theo đó mà thấy thì cái bọn chăm chỉ chuyên cần tu luyện khí công ắt sẽ rất lười biếng trong môi trường đạo tràng thanh tịnh của chánh pháp.

Cái này còn phải tùy đại huynh ơi!!!! Có phải cứ theo chánh đạo là lười biếng và giải đãi đâu và cũng tương tự như bên ngoại Đạo. Bác này lấy ví dụ cũng buồn cười nếu giàu mà lười biếng tại sao giàu??? Họ giàu thì họ mới biết cái sức bỏ ra như thế nào để có sự giàu có ấy nên họ càng phải làm việc chăm chỉ. Còn cái bọn giàu mà ngang tàng như quý huynh nói ở trên là cái bọn tự dưng có được của cải thôi. Còn nghèo thì chăm chỉ thì tùy 1 số người thấy cứ cố mãi mà không giàu lên cũng phải buông xuôi thôi. Nói chung Kiến giải như Lý Hồng Chí thì đúng với Mạt Pháp hiện nay. 1 số nhà sư hổ mang giống như là kẻ nhà giàu không do chính tay mình làm nên thì cũng tự làm khuynh gia bại sản. Mà nghèo nhưng chăm chỉ biết đâu nước lã mà vã nên hồ. Còn nói về việc Tại Gia như Phật Giáo Hòa Hảo đâu có không phải chuyên tu cũng được tách ra làm 1 phương pháp tu của Phật Giáo còn j nữa??? Cái chuyện tại gia hay xuất gia không quan trọng bằng giữ đúng giới luật và trì tụng kinh cùng với việc chay tịnh. Nếu thành tâm cầu Phật chắc chắn sẽ tu tập tinh tấn. Còn chỉ đơn thuần vào chùa cạo đầu rồi không giữ nghiêm ngặt các giới luật và không chịu tu tập thì cũng chỉ là mang cái danh vào cửa phật làm ô uế thanh danh Phật Giáo. Nếu vào chùa đi tu như họ thì chùa còn gọi j là chùa???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu thành tâm cầu Phật chắc chắn sẽ tu tập tinh tấn. Còn chỉ đơn thuần vào chùa cạo đầu rồi không giữ nghiêm ngặt các giới luật và không chịu tu tập thì cũng chỉ là mang cái danh vào cửa phật làm ô uế thanh danh Phật Giáo. Nếu vào chùa đi tu như họ thì chùa còn gọi j là chùa???

Nghĩ được như bạn là tốt rồi, cứ đi thì sẽ tới, tất cả chúng ta đều là lữ hành cả, Vạn pháp do duyên sinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ được như bạn là tốt rồi, cứ đi thì sẽ tới, tất cả chúng ta đều là lữ hành cả, Vạn pháp do duyên sinh.

Hehe bác quá khen :) Ngại quá. E cũng muốn tu nhưng mà khổ nỗi thứ nhất là chắc ko chân tu được vì e còn trẻ quá mà không nỡ dứt lòng trần. Thứ 2 chắc e cũng chẳng đủ kiên nhẫn tu đến tầng nào. Pháp môn của Phật giáo mà e thik là Mật Tông mà ko biết Minh Sư ở đâu. Nói chung là chưa đủ duyên lãnh ngộ. Nếu nhân duyên có đủ thì chắc sẽ tu tập được còn nều ko có thì đành chờ vậy. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe bác quá khen :) Ngại quá. E cũng muốn tu nhưng mà khổ nỗi thứ nhất là chắc ko chân tu được vì e còn trẻ quá mà không nỡ dứt lòng trần. Thứ 2 chắc e cũng chẳng đủ kiên nhẫn tu đến tầng nào. Pháp môn của Phật giáo mà e thik là Mật Tông mà ko biết Minh Sư ở đâu. Nói chung là chưa đủ duyên lãnh ngộ. Nếu nhân duyên có đủ thì chắc sẽ tu tập được còn nều ko có thì đành chờ vậy. :)

Bác thích Mật tông thì anmay tui đoán là bác thích ba cái ấn chứng tâm linh dzới lại phát triển năng lực rùi :) Nói vậy chớ bác mới tập đi mà đòi bay được trên mây liền thì đúng là khó thiệt, nhưng mà để đi lại cho vững trên mặt đất thì okie mà :)

PS: nói nhỏ dzới bác là tui cũng chưa có dứt được cái gì hết :) Chỉ đủ để biết mình đang bị .... trói :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác thích Mật tông thì anmay tui đoán là bác thích ba cái ấn chứng tâm linh dzới lại phát triển năng lực rùi :) Nói vậy chớ bác mới tập đi mà đòi bay được trên mây liền thì đúng là khó thiệt, nhưng mà để đi lại cho vững trên mặt đất thì okie mà :)

PS: nói nhỏ dzới bác là tui cũng chưa có dứt được cái gì hết :) Chỉ đủ để biết mình đang bị .... trói :)

Haha công nhận đại huynh ăn mày hiểu đệ ghê. Đệ thik mấy bộ môn tâm linh này và nghiên cứu kha khá. Bay được thì chưa dám mong đại huynnh áhh! e thì chỉ mong học được cái j đó mà giúp được mọi người thôi. Chứ mong được thành thần thông quảng đại j. E thấy cái PLC chữa được bệnh thì nghiên cứu cho biết. Tại không thấy nó có j đáng gọi là tà đạo mà thấy mọi người đề cập vậy e cũng vào hỏi một chút. Mà bác bị trói tức là bác lập gia thất rồi ạ. Thế thì tu tại gia được đấy :) Em cũng chỉ dám tu tại gia thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha công nhận đại huynh ăn mày hiểu đệ ghê. Đệ thik mấy bộ môn tâm linh này và nghiên cứu kha khá. Bay được thì chưa dám mong đại huynnh áhh! e thì chỉ mong học được cái j đó mà giúp được mọi người thôi. Chứ mong được thành thần thông quảng đại j. E thấy cái PLC chữa được bệnh thì nghiên cứu cho biết. Tại không thấy nó có j đáng gọi là tà đạo mà thấy mọi người đề cập vậy e cũng vào hỏi một chút. Mà bác bị trói tức là bác lập gia thất rồi ạ. Thế thì tu tại gia được đấy :) Em cũng chỉ dám tu tại gia thôi

Tui chưa chính thức tra chưn dzô cùm nhưng mà noí túm lại là cũng bị thòng lọng wấn cổ rồi ... thực ra muốn giúp người khác thì phải tự lực cánh sinh được cái đã ... Mỗi người đều có duyên nghiệp của mình, nếu muốn giúp người mà hong biết uyên nguyên tiền nhân hậu quả ra sao thì dễ ... chít sảng lắm ... Có lẽ đó là lý do tại sao Phật không khuyến khích ng` ta luyện thần thông là vậy (mặc dù Phật không phủ nhận có những hiện tượng tâm linh đó).

Tui thấy cách giúp người khác an toàn nhất là sống sao cho không thẹn với lòng, không thẹn với người, cho dù bạn có tu theo đạo nào thì người ta cũng quý mến và tôn trọng bạn / đạo của bạn .

Tui cũng có mấy người bạn tu theo đạo ông Tám Lương Sĩ Hằng, tui hong n'oi đạo này lừa bịp, một số ng` ngồi thiền theo hướng dẫn của ổng cũng có được ấn chứng và bớt (chứ không hết nghen) được 1 số bệnh tâm lý (ẹgg tâm thần, stress nặng, trầm cảm etc). Một số người kkhácc thì nói là từ khi tu theo đạo này thì họ đạt được những điều trước đó họ nghĩ họ không đạt được (ẹgg mua được nhà, xe hay là thành công trong sự nghiệp chẳng hạn). Tuy nhiên, vì tu không tới nơi tới chốn nmà lòng trần còn nhiều cho nên hiện giờ ông Lương Sĩ Hằng này cũng èo uột lắm, đạo của ổng thì cũng rối như canh hẹ. Cho nên mặc dù tui vẫn quý mấy người bạn này và tôn trọng lựa chọn tôn giáo của họ, nhưng tui khong thiền theo pháp này . (họ thiền theo cách ông lương sĩ hằng dạy nhưng đại đa số vẫn tin Phật hoặc Cao Đài)

Cho nên khi bạn ngồi thiền hay là luyện khí công thì cũng nên cẩn thận, coi chừng dục tốc bất đạt. Thành nhanh mà hư cũng nhanh.

Tui cũng có 1 người quen tu theo đạo Thanh Hải, tuy tui khong thích bà này, nhưng tui thấy người quen của tui cũng là 1 người tương đối tốt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tui chưa chính thức tra chưn dzô cùm nhưng mà noí túm lại là cũng bị thòng lọng wấn cổ rồi ... thực ra muốn giúp người khác thì phải tự lực cánh sinh được cái đã ... Mỗi người đều có duyên nghiệp của mình, nếu muốn giúp người mà hong biết uyên nguyên tiền nhân hậu quả ra sao thì dễ ... chít sảng lắm ... Có lẽ đó là lý do tại sao Phật không khuyến khích ng` ta luyện thần thông là vậy (mặc dù Phật không phủ nhận có những hiện tượng tâm linh đó).

Tui thấy cách giúp người khác an toàn nhất là sống sao cho không thẹn với lòng, không thẹn với người, cho dù bạn có tu theo đạo nào thì người ta cũng quý mến và tôn trọng bạn / đạo của bạn .

Tui cũng có mấy người bạn tu theo đạo ông Tám Lương Sĩ Hằng, tui hong n'oi đạo này lừa bịp, một số ng` ngồi thiền theo hướng dẫn của ổng cũng có được ấn chứng và bớt (chứ không hết nghen) được 1 số bệnh tâm lý (ẹgg tâm thần, stress nặng, trầm cảm etc). Tuy nhiên, vì tu không tới nơi tới chốn nhưng lòng trần còn nhiều cho nên hiện giờ ông này cũng èo uột lắm, đạo của ổng thì cũng rối như canh hẹ .

Cho nên khi bạn ngồi thiền hay là luyện khí công thì cũng nên cẩn thận, coi chừng dục tốc bất đạt. Thành nhanh mà hư cũng nhanh.

Tui cũng có 1 người quen tu theo đạo Thanh Hải, tuy tui khong thích bà này, nhưng tui thấy bạn tui cũng là 1 người tương đối tốt.

Hè hè bác có suy nghĩ tư tưởng giống e. Em thấy mấy cái việc tu luyện của mấy người có các giáo phái nhỏ này thì có người bị tẩu hỏa nhập ma rồi nọ kia thấy ghê rợn nên e đâu dám luyện đâu :) Thấy ghê ghê mặc dù thấy PLC nói là sẽ ko bị tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu tập sai sẽ ko được công lực mà thành công cốc :) Nên tập thế thì được j đâu. Còn cái bà Thanh Hải thì e thấy bà ấy bậy bạ quá dám tự xưng là Nhĩ Căn Viên Thông nhưng thực ra cái giáo phái của bà ta chỉ lập ra thu tiền thôi bác ạ. Em thấy chẳng ai tu luyện theo bà ý thu lại được cái j??? Có lẽ có khỏe thêm tý bắp chân vì hay ngồi thiền kiểu ngồi xổm. CÒn có ai ở vùng lạnh có lẽ đỡ cảm cúm vì chùm chăn kín đầu. :) Nói chung chữa được cho người khác là tốt. Nói chung là e cứ từ từ. Cái nào chắc mới tu không cần đạt được cái j cao hết chỉ cần có được chút j gọi là nhận được tinh hoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hè hè bác có suy nghĩ tư tưởng giống e. Em thấy mấy cái việc tu luyện của mấy người có các giáo phái nhỏ này thì có người bị tẩu hỏa nhập ma rồi nọ kia thấy ghê rợn nên e đâu dám luyện đâu :) Thấy ghê ghê mặc dù thấy PLC nói là sẽ ko bị tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu tập sai sẽ ko được công lực mà thành công cốc :) Nên tập thế thì được j đâu. Còn cái bà Thanh Hải thì e thấy bà ấy bậy bạ quá dám tự xưng là Nhĩ Căn Viên Thông nhưng thực ra cái giáo phái của bà ta chỉ lập ra thu tiền thôi bác ạ. Em thấy chẳng ai tu luyện theo bà ý thu lại được cái j??? Có lẽ có khỏe thêm tý bắp chân vì hay ngồi thiền kiểu ngồi xổm. CÒn có ai ở vùng lạnh có lẽ đỡ cảm cúm vì chùm chăn kín đầu. :) Nói chung chữa được cho người khác là tốt. Nói chung là e cứ từ từ. Cái nào chắc mới tu không cần đạt được cái j cao hết chỉ cần có được chút j gọi là nhận được tinh hoa

Công tâm mà n'oi thì tui thấy đạo bà Thanh Hải được cái là rất tích cực "hù" người ta ăn chay, ngoài ra thì tui cũng thấy y chang như bạn, bà này loè loẹt mà khoa trương thấy ớn . Tuy nhiên, cái gì mà gượng ép wá thì cũng hong tốt, ví dụ như mình có thể khuyến khích ng` khác ăn chay nếu mình thấy là nó tốt, nhưng mà tới độ "bắt" hoặc "hù dọa" người thân ăn chay luôn thì cái đó hơi wá đáng ...

PS: người quen mà tui n'oi theo đạo bà Thanh Hải, cũng hong phải tự nhiên mà họ theo, tức là họ cũng ăn chay, khấn nguyện và đạt được 1 điều gì đó họ tưởng chừng không làm được cho nên họ theo (tui nghe kể dzị thôi ... hehehe ... bữa nay mình nhìu chiẹn thấy ớn ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công tâm mà n'oi thì tui thấy đạo bà Thanh Hải được cái là rất tích cực "hù" người ta ăn chay, ngoài ra thì tui cũng thấy y chang như bạn, bà này loè loẹt mà khoa trương thấy ớn . Tuy nhiên, cái gì mà gượng ép wá thì cũng hong tốt, ví dụ như mình có thể khuyến khích ng` khác ăn chay nếu mình thấy là nó tốt, nhưng mà tới độ "bắt" hoặc "hù dọa" người thân ăn chay luôn thì cái đó hơi wá đáng ...

PS: người quen mà tui n'oi theo đạo bà Thanh Hải, cũng hong phải tự nhiên mà họ theo, tức là họ cũng ăn chay, khấn nguyện và đạt được 1 điều gì đó họ tưởng chừng không làm được cho nên họ theo (tui nghe kể dzị thôi ... hehehe ... bữa nay mình nhìu chiẹn thấy ớn ).

Hìhiì bác nhiều chuyện j!!! Em thì em thấy bà này chỉ có lấy ăn chay cho người ta tin thôi. Thật ra bà ta nói là lấy Nhĩ Căn Viên Thông của Phật Giáo mà nói hoàn toàn sai về đạo Phật. Bà ta phủ nhận luật nhân quả bằng cách nếu theo bà ta thì bà ta xóa cho mấy tội lỗi trong quá khứ. Thứ 2 bà ta làm cho người ta xóa bỏ mối quan hệ của người trong gia đình và bảo là đó chỉ là có nợ với nhau nên kiếp này ở cùng nhau trả nợ nên người nhà cũng như người ngoài. Và thứ 3 bà tự nhận là Bồ Tát sống 1 vọng ngữ rất nặng!Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài là nếu có thị hiện để cứu độ chúng sanh, thì chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán v.v… hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, để cho người ta biết mình là Thánh nhơn thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi”. Nói chung là e thấy đạo của Thanh Hải cứ thế nào ý :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hìhiì bác nhiều chuyện j!!! Em thì em thấy bà này chỉ có lấy ăn chay cho người ta tin thôi. Thật ra bà ta nói là lấy Nhĩ Căn Viên Thông của Phật Giáo mà nói hoàn toàn sai về đạo Phật. Bà ta phủ nhận luật nhân quả bằng cách nếu theo bà ta thì bà ta xóa cho mấy tội lỗi trong quá khứ. Thứ 2 bà ta làm cho người ta xóa bỏ mối quan hệ của người trong gia đình và bảo là đó chỉ là có nợ với nhau nên kiếp này ở cùng nhau trả nợ nên người nhà cũng như người ngoài. Và thứ 3 bà tự nhận là Bồ Tát sống 1 vọng ngữ rất nặng!Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài là nếu có thị hiện để cứu độ chúng sanh, thì chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán v.v… hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, để cho người ta biết mình là Thánh nhơn thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi”. Nói chung là e thấy đạo của Thanh Hải cứ thế nào ý :)

Hehehe ... nhất trí dzớii bác ... tui chán cái bà này tới độ hong nhớ nổi đã đọc được cái gì về đạo của bả nữa hehehe

Có điều đệ tử của bả nấu đồ chay hơi bị ngon bác ... ít ra là ở vùng tui ở ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehehe ... nhất trí dzớii bác ... tui chán cái bà này tới độ hong nhớ nổi đã đọc được cái gì về đạo của bả nữa hehehe

Có điều đệ tử của bả nấu đồ chay hơi bị ngon bác ... ít ra là ở vùng tui ở ... :)

Em chưa ăn thử. Nói chung là thôi bác ạ thế này tạm thời xong Bác với e cứ tán dóc trong này chủ topic lại báo Spam bây giờ. Thôi đành chờ Bác BBTL có nói j thì vào diện kiến sau. Em sợ bị banned lắm :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe bác quá khen :) Ngại quá. E cũng muốn tu nhưng mà khổ nỗi thứ nhất là chắc ko chân tu được vì e còn trẻ quá mà không nỡ dứt lòng trần. Thứ 2 chắc e cũng chẳng đủ kiên nhẫn tu đến tầng nào. Pháp môn của Phật giáo mà e thik là Mật Tông mà ko biết Minh Sư ở đâu. Nói chung là chưa đủ duyên lãnh ngộ. Nếu nhân duyên có đủ thì chắc sẽ tu tập được còn nều ko có thì đành chờ vậy. :)

Chào Anh Phương Thiên Hữu

Mong anh sẽ tìm được Minh Sư ở đây, hihi (Nhiều lắm đó):

Xin thọ nhận lễ điểm đạo gia nhập mật tông phái.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopi...?f=21&t=382

Tập hợp những câu truyện huyền bí của chính những tác giả trải nghiệm kể lại năm 2009-2008.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=4

Chuyện lạ xảy ra (Lực vô hình tác động, thấy phật, xuất hồn, đánh thần quyền,v..v) trong quá trình các tác giả tu tập năm 2009-2008.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=9

Chào thân ái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Anh Phương Thiên Hữu

Mong anh sẽ tìm được Minh Sư ở đây, hihi (Nhiều lắm đó):

Xin thọ nhận lễ điểm đạo gia nhập mật tông phái.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopi...?f=21&t=382

Tập hợp những câu truyện huyền bí của chính những tác giả trải nghiệm kể lại năm 2009-2008.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=4

Chuyện lạ xảy ra (Lực vô hình tác động, thấy phật, xuất hồn, đánh thần quyền,v..v) trong quá trình các tác giả tu tập năm 2009-2008.

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=9

Chào thân ái.

Woa Cảm ơn bạn đã có lòng hảo tâm :) Chúc bạn sức khỏe :) PTH vô cùng cảm kích

Share this post


Link to post
Share on other sites

PLC cấm thành viên của họ (vì nhận mình không phải giáo phái) uống thuốc trị bệnh là thấy mệt rồi :o

Share this post


Link to post
Share on other sites

PLC cấm thành viên của họ (vì nhận mình không phải giáo phái) uống thuốc trị bệnh là thấy mệt rồi :o

Chưa nghe thấy thông tin này bao giờ bạn ah! Bạn có nguồn trích dẫn ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong

Mình cũng chia sẻ một số ý kiến của bản thân về một số vấn đề mà bạn đã nêu.

Trước hết theo mình hiểu Phật gia không phải là Phật giáo và Đạo gia cũng không phải là đạo giáo. Tu phật có 84000 pháp môn hay nói cách khác là có 84000 pháp môn có thể tu thành Phật gọi là tu theo trường phái Phật gia. Một số pháp môn trong Phật gia nhưng tu luyện đi theo hình thức tôn giáo thì thuộc về Phật giáo,vậy Phật giáo không phải là Phật gia mà chỉ là một phần nhỏ của Phật gia bởi vì trong Phật giáo chỉ có hơn chục pháp môn lên không thể bao hàm toàn bộ Phật pháp được.

Đạo gia có 3600 pháp môn đều có thể tu thành Đạo nhưng những pháp môn đi theo đường lối tôn giáo thì thuộc về Đạo giáo và nó cũng chỉ là phần nhỏ của Đạo gia mà thôi.

Về vấn đề của Thiền Tông theo mình hiểu thì Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cũng như 5 vị Tổ sư còn lại đạt được quả vị La hán vậy nên những gì mà các ngài giảng là La Hán pháp chứ không phải Phật pháp. Còn đức phật Thích Ca Mâu Ni giảng là Phật pháp vậy không thể nói rằng Pháp của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma giảng cũng giống như Pháp mà đức phật Thích Ca giảng. Nếu mà giống nhau thì tại sao lại lập nên pháp môn Thiền Tông ?

Mình không biết có phải bạn là tu luyện theo Thiền tông hay không nhưng mình nghĩ bạn nên tìm hiểu cho kĩ về PLC kẻo về sau khi sự thật được phơ bày thì lúc đó bạn không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Theo mình thấy cái mà bạn đang bảo về là tôn giáo chứ không phải là đường lối tu luyện.

Tôn giáo là do con người lập lên còn các đức Phật chỉ lưu lại đường lối tu luyện.Tôn giáo thì có thể bị suy hoại theo thời gian.

Mình thấy những kinh sách mà mình đọc trong PLC có thể trả lời rất nhiều câu hỏi mà các kinh sách của các tôn giáo không giải đáp được nhưng có điều nó liên quan đến những vấn đề rất lớn có liên quan đến các không gian khác. Chỉ khi tu luyện thì dần dần mới lĩnh hội được, vậy bạn không lên đọc lướt qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà đã vội cho rằng mình hiểu hết. Những gì mà bạn hiểu chỉ là phần bề mặt nhưng bạn lại bị chấp trước làm cho bản thân không ý thức được những việc bạn đang làm, và những gì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong tương lai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong

Mình cũng chia sẻ một số ý kiến của bản thân về một số vấn đề mà bạn đã nêu.

Trước hết theo mình hiểu Phật gia không phải là Phật giáo và Đạo gia cũng không phải là đạo giáo. Tu phật có 84000 pháp môn hay nói cách khác là có 84000 pháp môn có thể tu thành Phật gọi là tu theo trường phái Phật gia. Một số pháp môn trong Phật gia nhưng tu luyện đi theo hình thức tôn giáo thì thuộc về Phật giáo,vậy Phật giáo không phải là Phật gia mà chỉ là một phần nhỏ của Phật gia bởi vì trong Phật giáo chỉ có hơn chục pháp môn lên không thể bao hàm toàn bộ Phật pháp được.

Đạo gia có 3600 pháp môn đều có thể tu thành Đạo nhưng những pháp môn đi theo đường lối tôn giáo thì thuộc về Đạo giáo và nó cũng chỉ là phần nhỏ của Đạo gia mà thôi.

Về vấn đề của Thiền Tông theo mình hiểu thì Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cũng như 5 vị Tổ sư còn lại đạt được quả vị La hán vậy nên những gì mà các ngài giảng là La Hán pháp chứ không phải Phật pháp. Còn đức phật Thích Ca Mâu Ni giảng là Phật pháp vậy không thể nói rằng Pháp của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma giảng cũng giống như Pháp mà đức phật Thích Ca giảng. Nếu mà giống nhau thì tại sao lại lập nên pháp môn Thiền Tông ?

Mình không biết có phải bạn là tu luyện theo Thiền tông hay không nhưng mình nghĩ bạn nên tìm hiểu cho kĩ về PLC kẻo về sau khi sự thật được phơ bày thì lúc đó bạn không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Theo mình thấy cái mà bạn đang bảo về là tôn giáo chứ không phải là đường lối tu luyện.

Tôn giáo là do con người lập lên còn các đức Phật chỉ lưu lại đường lối tu luyện.Tôn giáo thì có thể bị suy hoại theo thời gian.

Mình thấy những kinh sách mà mình đọc trong PLC có thể trả lời rất nhiều câu hỏi mà các kinh sách của các tôn giáo không giải đáp được nhưng có điều nó liên quan đến những vấn đề rất lớn có liên quan đến các không gian khác. Chỉ khi tu luyện thì dần dần mới lĩnh hội được, vậy bạn không lên đọc lướt qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà đã vội cho rằng mình hiểu hết. Những gì mà bạn hiểu chỉ là phần bề mặt nhưng bạn lại bị chấp trước làm cho bản thân không ý thức được những việc bạn đang làm, và những gì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong tương lai.

Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền.

Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông.

Nếu cho rằng Đạo nhân Vô tâm nói chẳng giống Bồ đề Đạt ma, Bồ đề Đạt ma nói không giống Phật nói thì đúng là một hạng căn cơ tăm tối. Cái hạng này lại tôn Lý Hồng Chí làm sự phụ thì đúng là hạng độn căn, lo cho mình còn chưa xong thì hãy khoan lo cho người khác.

Làm gì có sự Phân biệt Phật Gia với lại Phật Giáo, một bọn tà kiến mới tôn pháp tu luyện ngoại đạo làm Phật Gia, coi chừng rơi vào Ma gia. Một lũ ngu si tà kiến vô học, bị vài lời nói vớ vấn của Lý Hồng Chí rồi cứ chạy quanh nói càn, truyền pháp bừa bãi, nói năng không biết thế nào là Phật thế nào là Ma, không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền.

Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông.

Nếu cho rằng Đạo nhân Vô tâm nói chẳng giống Bồ đề Đạt ma, Bồ đề Đạt ma nói không giống Phật nói thì đúng là một hạng căn cơ tăm tối. Cái hạng này lại tôn Lý Hồng Chí làm sự phụ thì đúng là hạng độn căn, lo cho mình còn chưa xong thì hãy khoan lo cho người khác.

Làm gì có sự Phân biệt Phật Gia với lại Phật Giáo, một bọn tà kiến mới tôn pháp tu luyện ngoại đạo làm Phật Gia, coi chừng rơi vào Ma gia. Một lũ ngu si tà kiến vô học, bị vài lời nói vớ vấn của Lý Hồng Chí rồi cứ chạy quanh nói càn, truyền pháp bừa bãi, nói năng không biết thế nào là Phật thế nào là Ma, không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh.

"Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền" Dựa vào đâu mà bác dám chắc là chỉ đến vậy.

"Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông." Thiền Tông có không có nghĩa thiền tông đã bao hàm và có hết tinh hoa!

"không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh." Có giáo lý có điều luật để đưa người ta tu tâm tính mà dám nói như thế này khác j tự khoe mình ko biết nói bừa!

Lý Hồng Chí đã từng theo học 1 vị thầy thuộc Mật Tông là Tông Phái của Phật giáo nên cũng đã có căn cơ tu luyện. Chưa đọc về những điều người khác nói mà dám phỉ báng người khác. Tự nhận mình là thiền tông trực trỉ tự nhận mình có căn cơ tu luyện! Đã là bậc giác ngộ đâu mà khẳng định đc! Nghiên cứu kỹ nghiên cứu rõ còn có thể nhận xét sai lầm huống chi còn nghiên cứu 1 ít rồi dựa vào những thứ hiểu biết ít ỏi của mình mà có thể tự đắc hơn người e là hơi quá! Ai đúng ai sai tu vào chính đạo hay ma đạo cũng được an bài. Cái gì đến thời thế hết thì nó cũng phải hết. ĐÓ là nhân quả sao mà có thể biết trước! Đừng có cứng đầu theo ý của mình mà rồi lấy ra để chửi người khác! Ko khéo gây nên nghiệp chướng!

Vài dòng tâm sự,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.