Kim Cương

Bản Chất Thật Của Pháp Luân Công?

353 bài viết trong chủ đề này

"Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền" Dựa vào đâu mà bác dám chắc là chỉ đến vậy.

"Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông." Thiền Tông có không có nghĩa thiền tông đã bao hàm và có hết tinh hoa!

Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp.

"không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh." Có giáo lý có điều luật để đưa người ta tu tâm tính mà dám nói như thế này khác j tự khoe mình ko biết nói bừa!

Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy?

Lý Hồng Chí đã từng theo học 1 vị thầy thuộc Mật Tông là Tông Phái của Phật giáo nên cũng đã có căn cơ tu luyện. Chưa đọc về những điều người khác nói mà dám phỉ báng người khác. Tự nhận mình là thiền tông trực trỉ tự nhận mình có căn cơ tu luyện! Đã là bậc giác ngộ đâu mà khẳng định đc! Nghiên cứu kỹ nghiên cứu rõ còn có thể nhận xét sai lầm huống chi còn nghiên cứu 1 ít rồi dựa vào những thứ hiểu biết ít ỏi của mình mà có thể tự đắc hơn người e là hơi quá! Ai đúng ai sai tu vào chính đạo hay ma đạo cũng được an bài. Cái gì đến thời thế hết thì nó cũng phải hết. ĐÓ là nhân quả sao mà có thể biết trước! Đừng có cứng đầu theo ý của mình mà rồi lấy ra để chửi người khác! Ko khéo gây nên nghiệp chướng!

Chẳng những nhận ra mình có căn cơ tu luyện mà còn nhận ra tất cả chúng sinh đều có thể tu mà không phải luyện thế này thế kia.

Rất chi là lôi thôi, cứ lấy tiếng của Phật giáo để mong thành danh, song cử chỉ hành động và lời nói thì như là phỉ báng chính pháp, tôn cao PLC. Đó là cái nhân gì và quả gì vậy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp.

Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy?

Chẳng những nhận ra mình có căn cơ tu luyện mà còn nhận ra tất cả chúng sinh đều có thể tu mà không phải luyện thế này thế kia.

Rất chi là lôi thôi, cứ lấy tiếng của Phật giáo để mong thành danh, song cử chỉ hành động và lời nói thì như là phỉ báng chính pháp, tôn cao PLC. Đó là cái nhân gì và quả gì vậy?

"Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp." Nghe câu này ai cũng thấy bác BBTL nói đúng. Nhưng mọi người để ý lên câu hỏi của e xem! :lol: :lol: :lol: Đau ruột vì lời lẽ thì đanh thép mà ý nghĩa lung tung trả lời né tránh vớ vẩn ko đi vào vấn đề.

"Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy?" Giới luật PLC có không thể nói được là PLC có hình thức người thế tục độ người xuất thế. Nói ko hiểu mình nói j sao. Kể cả nếu chưa xuất ra trong kiếp này nhưng do từ những kiếp trước tu luyện rất dày nhưng quả chưa chín thì đến thời điểm này mới thành chánh quả. Căn cơ tu thành ko thể chỉ xét trong 1 kiếp. Đã có nhiều lần ta thấy sự kiện người ko xuất ra chết đi để lại xá lợi hoặc kim thân.

Ko hề phỉ bảng chính pháp tôn cao nào cả! PLC chỉ nói càng về sau thì Thiền tông đi về mạt pháp! Hi vọng BBTL nên hãy biết lắng nghe hơn đừng cứng cổ nói mà gây ra những thứ buôn cười như vừa rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp." Nghe câu này ai cũng thấy bác BBTL nói đúng. Nhưng mọi người để ý lên câu hỏi của e xem! :lol: :lol: :lol: Đau ruột vì lời lẽ thì đanh thép mà ý nghĩa lung tung trả lời né tránh vớ vẩn ko đi vào vấn đề.

"Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy?" Giới luật PLC có không thể nói được là PLC có hình thức người thế tục độ người xuất thế. Nói ko hiểu mình nói j sao. Kể cả nếu chưa xuất ra trong kiếp này nhưng do từ những kiếp trước tu luyện rất dày nhưng quả chưa chín thì đến thời điểm này mới thành chánh quả. Căn cơ tu thành ko thể chỉ xét trong 1 kiếp. Đã có nhiều lần ta thấy sự kiện người ko xuất ra chết đi để lại xá lợi hoặc kim thân.

Ko hề phỉ bảng chính pháp tôn cao nào cả! PLC chỉ nói càng về sau thì Thiền tông đi về mạt pháp! Hi vọng BBTL nên hãy biết lắng nghe hơn đừng cứng cổ nói mà gây ra những thứ buôn cười như vừa rồi

Thực tiễn thấy PLC chẳng có cái lý luận gì ra trò cả, xen vào đó là có bóng dáng đối địch với chính sách XHCN ở Trung hoa.

Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao. Tuyền là một hạng không nắm vững sự thực hành nền tảng của Phật đạo, rồi lại đem hiểu biết sơ sơ về đạo Phật để mà tuyên dương PLC, rồi tự nhủ đó là chính kiến với chính pháp rồi chình niệm gì gì.

Ấy thế nên dễ làm bạn với phản động, đó là cái nghiệp của tà pháp đến hồi kết quả chứ không phải là bắt đầu thời thế của PLC, đừng hòng cho rằng cái gì cũng có thời thế để mà ước ao rồi sẽ đến lúc PLC được vinh danh. Thực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực tiễn thấy PLC chẳng có cái lý luận gì ra trò cả, xen vào đó là có bóng dáng đối địch với chính sách XHCN ở Trung hoa.

Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao. Tuyền là một hạng không nắm vững sự thực hành nền tảng của Phật đạo, rồi lại đem hiểu biết sơ sơ về đạo Phật để mà tuyên dương PLC, rồi tự nhủ đó là chính kiến với chính pháp rồi chình niệm gì gì.

Ấy thế nên dễ làm bạn với phản động, đó là cái nghiệp của tà pháp đến hồi kết quả chứ không phải là bắt đầu thời thế của PLC, đừng hòng cho rằng cái gì cũng có thời thế để mà ước ao rồi sẽ đến lúc PLC được vinh danh. Thực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi.

Đúng là đã ko biết mà còn nói bừa nhiều! :lol: Tại hạ nhiều lúc cảm thấy nản vì nhiều khi BBTL huynh cứ hay có bài viết thì có vẻ khác nhưng cũng chỉ vin vào vài lí do rồi cứ nhai nhải. Vì vậy nên đã được trả lời rồi vẫn cứ lôi lại ra bằng đc chắc có lẽ chưa thèm đọc bài người khác cũng chỉ nhảy vào rồi đôm đốp lại thôi :lol:

"ực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi." Cứ bắt bớ là ma đạo sao??? Đảng CS Trung Hoa là chính nghĩa sao? ĐỢt đòi giải tán Tây Tạng bắt bớ nhà tu thì do ai? Tất cả là ma gia ma đạo hết ah? Lấy chính trị để giải thik Phật giáo? Vin vào đó để rồi kết luận tà chánh?

Bản thân Pháp Luân Công có quá đông người dân theo và kể cả có rất nhiều người trong nhà nước của CHXHCN Trung Hoa theo. Nhận thấy sự phổ biến của nó Đảng CS Trung Hoa lo sợ một ngày PLC đứng lên thành 1 tổ chức rồi sau đó chiếm ngôi của Đảng Cộng Sản. Cộng thêm việc Lý Hồng Chí hay đi sang Đài Loan giảng đạo. Đảng CS Trung Hoa mơ hồ lo sợ Lý Hồng CHí là 1 nội gián của Quốc Dân Đảng hoặc cũng chỉ là cớ để bắt bớ. Nói chung là về chính trị chứ ko phải về lí do tôn giáo!

Bác nói như sau: "Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao." Vậy bác hãy click vào link sau đây

click here Hãy xem nhận xét của VinhL sau khi đọc xong PLC! Nếu chỉ đơn thuần nói linh tinh sao phục lòng người! Càng ngày càng nhiều người theo PLC. Phải chăng bác thấy Thiền Tông ko còn hợp thời nên sinh ra ghen tức? Thấy người khác nói đúng lại đem làm ghen ghét? :lol:

Cảm ơn bác đã cho tại hạ giây phút giải trí ^_^ :P :( :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng là đã ko biết mà còn nói bừa nhiều! :lol: Tại hạ nhiều lúc cảm thấy nản vì nhiều khi BBTL huynh cứ hay có bài viết thì có vẻ khác nhưng cũng chỉ vin vào vài lí do rồi cứ nhai nhải. Vì vậy nên đã được trả lời rồi vẫn cứ lôi lại ra bằng đc chắc có lẽ chưa thèm đọc bài người khác cũng chỉ nhảy vào rồi đôm đốp lại thôi :lol:

"ực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi." Cứ bắt bớ là ma đạo sao??? Đảng CS Trung Hoa là chính nghĩa sao? ĐỢt đòi giải tán Tây Tạng bắt bớ nhà tu thì do ai? Tất cả là ma gia ma đạo hết ah? Lấy chính trị để giải thik Phật giáo? Vin vào đó để rồi kết luận tà chánh?

Bản thân Pháp Luân Công có quá đông người dân theo và kể cả có rất nhiều người trong nhà nước của CHXHCN Trung Hoa theo. Nhận thấy sự phổ biến của nó Đảng CS Trung Hoa lo sợ một ngày PLC đứng lên thành 1 tổ chức rồi sau đó chiếm ngôi của Đảng Cộng Sản. Cộng thêm việc Lý Hồng Chí hay đi sang Đài Loan giảng đạo. Đảng CS Trung Hoa mơ hồ lo sợ Lý Hồng CHí là 1 nội gián của Quốc Dân Đảng hoặc cũng chỉ là cớ để bắt bớ. Nói chung là về chính trị chứ ko phải về lí do tôn giáo!

Bác nói như sau: "Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao." Vậy bác hãy click vào link sau đây

click here Hãy xem nhận xét của VinhL sau khi đọc xong PLC! Nếu chỉ đơn thuần nói linh tinh sao phục lòng người! Càng ngày càng nhiều người theo PLC. Phải chăng bác thấy Thiền Tông ko còn hợp thời nên sinh ra ghen tức? Thấy người khác nói đúng lại đem làm ghen ghét? :lol:

Cảm ơn bác đã cho tại hạ giây phút giải trí ^_^ :P :( :lol:

Phân biệt tà chính chẳng có gì khó cả. Vì vậy mới thấy ngay cả Phật Giáo Tây Tạng cũng có phần là Ma giáo. Khi đã là Ma giáo, lại trong vùng yếu thế, trọng điểm tranh chấp của các nước xung quanh, trong thế như vậy thì vùng này sẽ là con mồi cho kẻ mạnh nhất trong đoàn đi săn. Vì thế, Trung quốc ôm lấy Tây tạng là cũng có qui luật của nó.

Ai dám đảm bảo sự tu luyện kết hợp Âm dương là pháp tu của thế giới Phổ Hiền Vương.

Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo.

Cung vậy mà thấy, Lý Hồng Chí nói hớ một vài chương ấy cũng là dấu vết của Ma giáo.

Chân lý đơn giản nên nhìn nhận và đánh giá tà chính dễ ẹc, vấn đề là đừng để mùi vị chứng đắc này kia nọ khác làm lay động chính kiến mà thôi.

Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phân biệt tà chính chẳng có gì khó cả. Vì vậy mới thấy ngay cả Phật Giáo Tây Tạng cũng có phần là Ma giáo. Khi đã là Ma giáo, lại trong vùng yếu thế, trọng điểm tranh chấp của các nước xung quanh, trong thế như vậy thì vùng này sẽ là con mồi cho kẻ mạnh nhất trong đoàn đi săn. Vì thế, Trung quốc ôm lấy Tây tạng là cũng có qui luật của nó.

Ai dám đảm bảo sự tu luyện kết hợp Âm dương là pháp tu của thế giới Phổ Hiền Vương.

Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo.

Cung vậy mà thấy, Lý Hồng Chí nói hớ một vài chương ấy cũng là dấu vết của Ma giáo.

Chân lý đơn giản nên nhìn nhận và đánh giá tà chính dễ ẹc, vấn đề là đừng để mùi vị chứng đắc này kia nọ khác làm lay động chính kiến mà thôi.

Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu.

Haha nói cái nơi mà người ta tu luyện Phật Giáo đông nhất là ma đạo chứng tỏ được thứ nhất BBTL là người chưa hiểu hết về chính trị thứ 2 hiểu biết về các tông phái Phật Giáo khác chưa đâu vào đâu!

"Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo." BÁc đưa ra dẫn chứng về câu này của bác đi

"Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu." Haha vậy là bác ko có vọng kiến và bác có trí tuệ phân biệt chân thật? Bác sắp giác ngộ rồi hả? Trong mấy trăm triệu người bác đừng quên là có người nọ người kia. Bản thân những sự viêc ta nhìn thấy thì con người ta ko thể đánh giá. ĐÚng hay sai chỉ mang trừu tượng. Đánh giá rồi cứ như là nhìn thấu sự việc thì e rằng BBTL đã ko fải ngồi đây mà lý luận cùn thế này mà đi tu ở cõi nào rồi :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha nói cái nơi mà người ta tu luyện Phật Giáo đông nhất là ma đạo chứng tỏ được thứ nhất BBTL là người chưa hiểu hết về chính trị thứ 2 hiểu biết về các tông phái Phật Giáo khác chưa đâu vào đâu!

"Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo." BÁc đưa ra dẫn chứng về câu này của bác đi

"Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu." Haha vậy là bác ko có vọng kiến và bác có trí tuệ phân biệt chân thật? Bác sắp giác ngộ rồi hả? Trong mấy trăm triệu người bác đừng quên là có người nọ người kia. Bản thân những sự viêc ta nhìn thấy thì con người ta ko thể đánh giá. ĐÚng hay sai chỉ mang trừu tượng. Đánh giá rồi cứ như là nhìn thấu sự việc thì e rằng BBTL đã ko fải ngồi đây mà lý luận cùn thế này mà đi tu ở cõi nào rồi :lol: :lol: :lol:

Thứ nhất là Tiểu thừa Phật Giáo.

Thứ hai là Đại thừa Phật Giáo.

Thứ ba là Tối thượng thừa Phật Giáo.

Thứ tư là Kim cương thừa Phật Giáo.

Chắc cho học viên PLC làm Ma Ba tuần, thì hắn sẽ có chủ trương tiêu diệt Phật giáo Tối thượng thừa và Phật giáo Kim cương thừa. Cho nên, trong hai thừa này, ở đâu có luận lý sai lệch thì bắt ngay được hơi Ma Ba tuần ở đó. Có thế thôi.

Chắc học viên PLC như chú mày coi ngô đơn giản là giải thoát với các món thần thông biến hóa linh đình. Cái loại như chú mày, giải ngộ mà không thật giải ngộ cho nên triết lý về ngộ của chú mày lẫn lộn sang chứng ngộ mất rồi. Giải ngộ thì không vững nên cứ lăng xăng biện luận triết lý bàn tán tào lao sang chứng ngộ, lại hiếu kì chứng ngộ mà bỏ rơi giải ngộ, không triệt được giải ngộ cho nên bị lạc đường tâm linh là lẽ đương nhiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thứ nhất là Tiểu thừa Phật Giáo.

Thứ hai là Đại thừa Phật Giáo.

Thứ ba là Tối thượng thừa Phật Giáo.

Thứ tư là Kim cương thừa Phật Giáo.

Chắc cho học viên PLC làm Ma Ba tuần, thì hắn sẽ có chủ trương tiêu diệt Phật giáo Tối thượng thừa và Phật giáo Kim cương thừa. Cho nên, trong hai thừa này, ở đâu có luận lý sai lệch thì bắt ngay được hơi Ma Ba tuần ở đó. Có thế thôi.

Chắc học viên PLC như chú mày coi ngô đơn giản là giải thoát với các món thần thông biến hóa linh đình. Cái loại như chú mày, giải ngộ mà không thật giải ngộ cho nên triết lý về ngộ của chú mày lẫn lộn sang chứng ngộ mất rồi. Giải ngộ thì không vững nên cứ lăng xăng biện luận triết lý bàn tán tào lao sang chứng ngộ, lại hiếu kì chứng ngộ mà bỏ rơi giải ngộ, không triệt được giải ngộ cho nên bị lạc đường tâm linh là lẽ đương nhiên.

Haha Có lẽ chắc bác nhầm! e ko fải học viên PLC. Sắp là đệ tử Mật Tông rồi. Haha chẳng thấy tiêu diệt Phật giáo nào cả. LHC nhận xét về Thiền Tông ko phù hợp 1 cái mà bác lôi gán hết tội này tội kia. Đúng là bảo thủ cho pháp môn của mình là nhất. Rồi cứ thế ko thèm hiểu người ta nói j cứ 1 mực cho mình đúng rồi nhìn các bài trả lời thi biết lung bung hết cả. E cũng chẳng lẫn lộn sang cái j mà chỉ nối sang để ví dụ vào. Chứ e ko có cái kiểu câu hỏi 1 đằng trả lời một nẻo. Thật đúng là :lol: :lol: :lol: ^_^ :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bạn BatBoThienLong cho rằng không có sự phân biệt giữa Phật Gia và Phật Giáo thì tốt nhất bạn nên xem xét lại, điều bạn nói ngay cả đến những người tu luyện trong Phật Giáo cũng không thể đồng tình được.

Còn theo như ý bạn nói thì bạn quá đề cao Thiền Tông và bạn cho rằng Thiền Tông là nhất nhưng có điều mình chưa nghe thấy ai nói rằng có thiên quốc của Thiền Tông. Các vị phật đều có thể giới của riêng của bản thân, khi các đệ tử của họ tu thành thì sẽ về thế giới đó. Vậy nếu có thiên quốc của Thiền Tông thì tôi nghĩ rằng bạn nên nói cho mọi người được biết.

Bản thân Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma vẫn là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni và là đệ tử đời thứ 28, tu theo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni và đạt quả vị La Hán. Vậy mà ngày nay bạn lại cho rằng Thiền Tông là nhất và như vậy cũng có nghĩa là Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Cao hơn đức phật Thích Ca Mâu Ni. Đọc qua lời của bạn mà tôi thấy thật là đáng buồn, con người ngày nay đã nhầm lẫn hết cả.

Bạn BatBoThienLong cho rằng : “Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp.”

Vậy nếu như đức phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng thuyết pháp thì những đệ tử tu theo đường lối của đức Phật dựa vào đâu để tu luyện ? Kinh sách mà người đời sau dựa vào đó để tu thì nên gọi là gì?

Nếu Thiền Tông là Pháp gốc thì khi Thiền Tông chưa được lập nên thì tại sao trước đó đã có người có thể tu luyện và đạt quả vị ?

“Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp” chỉ là cách hiểu của bạn, ‘không pháp cũng là pháp’ cũng chẳng khác gì câu: “ Không là có, có là không”, hàm ý của câu này là không được dính mắc vào bất kỳ vào sự việc gì.

Pháp Luân Công là chính hay tà thì không thể theo suy đoán mà ra được. Thời nay đã là thời kỳ cuối của thời kỳ ‘Mạt pháp’ tà nhiều hơn chính. Nếu một pháp môn chân chính được truyền xuất thì tất nhiên sẽ bị ma quỷ loạn phá đó là lẽ dĩ nhiên theo luật tương sinh tương khắc. Con người ngày nay tin tưởng vào khoa học hơn là tin lời Phật, họ không tin rằng có địa ngục nên họ mãi cứ làm điều xấu, nhưng đến lúc chết họ chắc chắn sẽ phải tin nhưng lúc đó cũng chính là lúc họ phải hoàn trả cho những gì mà mình gây ra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy thử nghĩ, khi con người ngày nay không còn tin Phật, không còn tin tưởng vào các đường lối tu luyện, họ cho rằng các tôn giáo lập ra chỉ để cho con người ta tin tưởng mà sống cho tốt hơn thì lại có rất nhiều người lại chọn tu luyện trong Pháp Luân Công, đó là điều đáng để cho mọi người nên xem xét lại. Pháp Luân Công là gì thì mọi có thể vào trang web: http://phapluan.org để tìm hiểu thì sẽ rõ. Có bao nhiêu người đang tu luyện trong PLC mọi người có thể theo dõi đường Link sau thì có thể hiểu phần nào:

http://www.youtube.com/watch?v=wKuYUqu0Rpc

http://chinhphap.com/upload/photo/

Nếu nhiều người tập luyện như vậy thì tại sao PLC lại bị chính quyền Trung Quốc đàn áp ? điều này thì phải xét kĩ từ cả hai phía. Kể từ khi PLC được phổ truyền năm 1992 thì càng ngày càng có nhiều người tu luyện trong pháp môn này. Trước thời điểm xảy ra đàn áp, theo thống kê thì có từ 70 đến 100 triệu người tập luyện. Đến năm 1999 thì chính quyền TQ bắt đầu đàn áp vì lo sợ mất quyền lực.

Kể từ khi ĐCSTQ nên nắm quyền thì dưới thời “Cách mạng văn hóa” đã có trên 7 triệu người TQ bị chết. Đến năm 1989 là cuộc đàn áp sinh viên trên quảng trường Thiên An môn bằng cách dùng xe tăng cán và bắn vào các sinh viên không một tấc sắt, nếu ai đã từng xem 2 đoạn phim về sự kiện này chắc hẳn sẽ cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Tiếp theo là cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công. Có rất nhiều người cho rằng PLC làm chính trị thì mới bị TQ đàn áp bởi vì có rất nhiều người chưa biết PLC và gì và cũng chưa hiểu rõ về lịch sử của ĐCSTQ. Nếu như PLC làm chính trị thì tại sao không có bất kỳ một đoạn phim nào về cảnh bắt bớ các học viên PLC do chính quyền TQ đưa ra. Nếu như PLC làm chính trị thì tại sao chính quyền TQ lại phải tốn công mượn một số bệnh nhân ung thư để dàn dựng lên một bộ phim và vu khống là học viên PLC tự thiêu để lấy cớ gia tăng đàn áp. Mọi người có thể xem các đoạn phim sau đây thì sẽ rõ hơn:

http://www.youtube.com/watch?v=FJegzK7FeqQ

Nếu mọi người xem kĩ thì sẽ rõ đó chỉ là một bộ phim được chính quyền TQ dàn dựng nhưng khi khi xem kĩ sẽ thấy có một số lỗi rất lớn nếu như mọi người đọc kĩ thêm bản phân tích về vụ dàn dựng ở dưới đây: http://daiphapinfo.net/tu_lieu/Flyers/Truth_Behind.pdf

Mọi người cũng có thể vào trang http://daiphapinfo.net để có thêm nhiều thông tin về lí do của cuộc đàn áp trên.

Rất nhiều người coi những việc làm của các học viên PLC như là làm chính trị hay là chống đối chính quyền TQ nhưng thật ra không phải vậy. Nếu như không có cuộc đàn áp trên xảy ra đối với PLC thì chúng tôi cũng không phải mất nhiều thời gian vào những việc mà mọi người rất dễ hiểu nhầm là làm chính trị. Bản thân các học viên PLC cũng có rất nhiều người tu luyện trong các đường lối tu luyện hay tập khí công khác, sau khi chuyển sang PLC thì họ thấy rất tốt và rất muốn có nhiều người hơn cùng được hưởng lợi ích giống như bản thân họ, nhưng vì bị chính quyền TQ vu khống lên sẽ có nhiều người dễ sinh ra sự hiểu nhầm cho rằng PLC là tà mà bỏ lỡ mất cơ hội. Mục đích của các học viên PLC cũng chỉ là phơi bày và ngăn chặn cuộc đàn áp mà thôi. Nếu nhiều người hiểu PLC là tốt thì tất nhiên chính quyền TQ sẽ không thể tiếp tục đàn áp được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn dưới đây là một số bức ảnh về các học viên PLC đang tập các bài công pháp:

Luyện Công buổi sáng tại Đài Loan

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...ingpractice.jpg

Luyện Công tại Paris - Pháp

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...LC/ParisGrp.jpg

Luyện Công buổi sáng tại Nhật Bản năm 2000

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...C/JAPAN2000.jpg

Những trẻ em tại Quảng Châu

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...uangzhouKID.jpg

Luyện Công tại Trường Xuân trước năm 1999

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...re-1999-04-.jpg

Pháp hội năm 98 tại….

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...ny_98_4_big.jpg

Luyện Công tập thể tại Đài Loan

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...actice_big1.jpg

Luyện Công tại Bắc Kinh

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...ting_medium.jpg

Luyện Công tại Quảng Châu

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...zhou-10--ss.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...gzhou-8--ss.jpg

Luyện Công tại Thẩm Dương

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...ding_medium.jpg

Luyện Công tại Bắc Kinh

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...4/backinh_3.jpg

Luyện Công tại Thẩm Quyến

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...-shenzhen_6.jpg

Luyện Công tại Cáp Nhĩ Tân

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...erbin_7--ss.jpg

Luyện Công tại thủ đô Washington

http://i225.photobucket.com/albums/dd317/q...tice_medium.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oài, PR cho PLC lộ liễu quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc 44 bài viết của anh BatBoThienLong trên 2 topic về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Tôi thấy tâm thái anh nóng thái quá, nhiệt huyết thái quá.

Nếu anh tu học Thiền Tông, Phật Học thì tâm thái này cũng không cần thiết.

Nếu anh nghiên cứu Lý học, Thuật số thì tâm thái này cũng không cần thiết.

Lần đầu anh đọc Chuyển Pháp Luân có thể có cảm giác như thế, không sao cả, bởi tâm thái con người rất nhiều và phản ứng khác nhau. Nếu thực sự anh đọc lại Chuyển Pháp Luân lần 2, lần 3 thì hàm nghĩa, ý nghĩa đã khác hẳn lần đầu. Nếu anh đọc thêm Chuyển Pháp Luân thì sẽ thấy đây là quyển sách đặc biệt thần kỳ.

Lần đầu tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân thì tâm thái tôi còn bị phản ứng kịch liệt hơn. Lý do: chạm đến tư tưởng cố hữu hình thành trong đầu tôi về Phật giáo; chính cái tư tưởng đó đã cản trở không cho tiếp thu Lý Vũ Trụ mới. Giờ thì ổn, tôi thấy đây là cuốn sách kỳ diệu. Bản Chuyển Pháp Luân đây chỉ mang NGHĨA BỀ MẶT. AI ĐÃ THỰC SỰ HỌC, TẬP THEO SẼ THẤY MỖI CÂU CHỮ ĐỀU CÓ TÁC DỤNG CHỈ ĐẠO Ở MỖI HOÀN CẢNH, MỖI TÌNH HUỐNG, MỖI TẦNG THỨ TU TẬP ĐẾN.

“CÔNG PHU TU LUYỆN TÂM VI KÍNH

ĐẠI PHÁP VÔ BIÊN KHỔ TỐ CHU”

(Trích: Hồng Ngâm I)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc 44 bài viết của anh BatBoThienLong trên 2 topic về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Tôi thấy tâm thái anh nóng thái quá, nhiệt huyết thái quá.

Nếu anh tu học Thiền Tông, Phật Học thì tâm thái này cũng không cần thiết.

Nếu anh nghiên cứu Lý học, Thuật số thì tâm thái này cũng không cần thiết.

Vọng tưởng phàm tình suy diễn thật là linh tinh. Ai lại dùng sự mềm mỏng đối với một lũ cứng đầu, quảng cáo PLC một cách ồ ạt, đăng bài ào ào như một lũ điên, rót bài vào diễn dàn, mà nội dung thì toàn là chống đối và đấu tranh. Thêm vào đó là tập hợp một loạt các sự thấy hết sức tạp nhạp của người và việc để trang điểm thật lung linh ánh thần kỳ cho PLC.

Lần đầu anh đọc Chuyển Pháp Luân có thể có cảm giác như thế, không sao cả, bởi tâm thái con người rất nhiều và phản ứng khác nhau. Nếu thực sự anh đọc lại Chuyển Pháp Luân lần 2, lần 3 thì hàm nghĩa, ý nghĩa đã khác hẳn lần đầu. Nếu anh đọc thêm Chuyển Pháp Luân thì sẽ thấy đây là quyển sách đặc biệt thần kỳ.

Ối dời, chẳng qua là cảnh giới tiểu lôi âm qua mắt phàm phu hiếu kỳ nên những phàm phu đâm ra ham tu rồi trở thành thích sự kỳ đặc bên ngoài. Đã bị sự kỳ đặc che thì càng đọc càng thêm mù quáng, suy bụng ta ra bụng người để mà nói năng như thế sao.

Lần đầu tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân thì tâm thái tôi còn bị phản ứng kịch liệt hơn. Lý do: chạm đến tư tưởng cố hữu hình thành trong đầu tôi về Phật giáo; chính cái tư tưởng đó đã cản trở không cho tiếp thu Lý Vũ Trụ mới. Giờ thì ổn, tôi thấy đây là cuốn sách kỳ diệu. Bản Chuyển Pháp Luân đây chỉ mang NGHĨA BỀ MẶT. AI ĐÃ THỰC SỰ HỌC, TẬP THEO SẼ THẤY MỖI CÂU CHỮ ĐỀU CÓ TÁC DỤNG CHỈ ĐẠO Ở MỖI HOÀN CẢNH, MỖI TÌNH HUỐNG, MỖI TẦNG THỨ TU TẬP ĐẾN.

Nói rằng tầng thứ, mà thực tế, bọn tu PLC chẳng đạt đến tầng thứ nào cả. Chỉ toàn là một mớ những kiến giải bị nhúng trong sự hiếu kỳ rồi đem ra phơi trên các diễn đàn để dìm đọc giả vào một chủ trương chống đối bên này ủng hộ bên kia, còn ai hiếu kỳ thì sẽ bị cuốn theo để ảo tưởng rằng đã tìm được con đường cho sự nghiệp giải thoát mơ hồ.

Có tư tưởng cố hữu trong đầu của cậu về Phật giáo, hay là học mà không có thầy, học rồi không thực hành được miên mật. Cho nên gặp được tà giáo PLC, gặp được những kiến giải sai lầm rồi tự cho đó là con đường hay, con đường tốt. Cái hạng này không thể quay về thực hành tu tập được bình thường, mà thật ra hạng này đã bao giờ được nếm cái vị bình thường đó đâu, vẫn là cái đà điên đảo của luân hồi mà lao vào Pháp Luân Công, rồi nghĩ thế là ổn.

“CÔNG PHU TU LUYỆN TÂM VI KÍNH

ĐẠI PHÁP VÔ BIÊN KHỔ TỐ CHU”

(Trích: Hồng Ngâm I)

CUNG MA DỒN QUẢN THẬM

PHẬT QUỐC BẤT THẮNG XUÂN.

-Phật Hoàng-

Share this post


Link to post
Share on other sites

PLC rõ ràng là một hình thức tu luyện tà giáo,và ngay cả giáo lý của nó củng chứa đầy mâu thuẩn,tà kiến.

Phật giáo chính tông các bậc tôn sủ không bao giờ đặt mình cao hơn người khác,còn pháp luân công thì lại ngươc lại.Còn vấn đề tu luyện theo nó để đạt được cảnh giới cao nhất thì thật là nực cười,vì ngay bản chất tu tập quá chú trọng tu thân,mà thân tứ đại thì vốn không trường tồn tu sao đi nửa củng chỉ là làm công giả tràng được ích lợi gì.Phật giáo nhất là thiền tông chú trọng tu tâm,dùng thưc tiển tu hanh mà chứng đắc.Ngoài ra trong phạt giáo còn có mật tông,tịnh độ tông,tùy theo căn cỏ mà tu tập.Chứ như ông Lý Thành chí chỉ lấy thiền tông ra để dẩn chứng ,mà thật ra ông ta củng đâu có hiểu gì vể thiền tông đâu,ông ta chỉ nhìn sự vật bên ngoài rồi nói đó là sai hay đung ,ông ta thật sự la chả thèm động nảo mà nghỉ,rồi nói xằng nói bây.Thời mạt pháp củng không tránh lủ ma quỷ bày mưu tính kế để hủy hoại chánh pháp,mong nhửng người từ tâm hảy dùng chánh tâm để nhìn thấy đâu là chánh pháp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh batbothienlong thật sự đả tốn nhiều tâm huyết khai trí cho nhửng con người mê muội đó,chỉ mong sao họ sớm nhận ra.Chúc anh an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước kia bản thân tôi cũng tốn không ít thời gian tập khí công lên khi vào trang: http://phapluan.org/home.html tôi thấy, quả là đáng buồn cười , nói giống như chuyện hoang đường. Khi đọc đến phần giới thiệu 5 bài công pháp thì thấy rất là vô lý, và nghĩ làm gì có chuyện như vậy. Phải đến lần thứ 3 vào trang này và khi đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân: http://www.phapluan.org/book/zfl_html/index.html thì tôi mới thực sự bị lôi cuốn và cố đọc hết cuốn sách. Sau đó khi tìm hiểu kĩ và quyết định tu luyện trong Pháp môn này cũng là một vấn đề to lớn, luôn luôn đấu tranh tư tưởng và câu hỏi luôn xoay quanh PLC. Sau này khi tu luyện được một thời gian, dần dần hiểu được nội hàm mà Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng như một số kinh văn khác mới thấy rằng mình thật quá may mắn.

Lúc đó, tôi lại cười to, cười cho cái nhân tâm của tôi, cười cho các quan niệm hậu sinh mà chút nữa tôi để mất đi cơ duyên. Nếu như cứ mãi dính mắc (chấp chước) vào những cái mình hiểu và cho nó là tuyệt đối thì sẽ tự đánh mất cơ duyên, đến lúc hiểu ra thì cũng đã muộn.

Tôi có 2 câu thơ xin tặng mọi người.

Nhân loại tưởng tỉnh lại hóa mê

Nhân tâm che kín mất 'lối về'.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông Lý trong bộ sách của mình cưng đã công nhận phật pháp do đức thích ca giảng giải.Nên tôi cũng nói lại trong kinh phật có nói phật pháp có 8 vạn bốn nghìn pháp môn,và tất cả đã dược phật giảng giải hết thảy trong suốt những năm người hoằn pháp,ngài đã đưa tất cả các phương pháp tu tập ,từ nhân thừa phật giáo,duyên giác thừa phật giáo,cho đến bồ tác thừa phật giáo ,và đặc biệt đã giảng giải kinh pháp hoa để tổng kết lại tất cả các pháp củng chỉ có một đó là phật pháp,đó là đại thừa phật giáo.Trong năm mươi mấy năm hoằn pháp người đã giảng giải hoàn toàn tất cả các pháp và giờ vẩn còn lưu lại và tổng hợp lại thành đại tạng kinh.Vậy lấy đâu ra một loại pháp ,pháp luân công nửa đây

Ông Lý nói các phương pháp tu như:tịnh độ tông,thiền tông ,....là tất cả các pháp mà đức phật đã giảng, thật là không hiểu gì về phật pháp mà giám nói sằng.Còn anh thiện duyên chắc chỉ đọc luy đoc tới cái quyển sách tào lao đó rồi coi đó là cả bầu trời à,tôi mong anh cố gắng đọc thêm kinh sách hay hỏi các vị tăng sư để khỏi có cái nhìn phiến diện.

Và lưu ý đức phật có nói khi tất cả các pháp diệt thì sau một khoang thời gian sẽ có đức di lặc xuất hiện để độ chúng sinh,

giờ thời mạt pháp còn chưa hết đã có đức hoan tưởng ra giảng pháp mới hay sao.Hay chính vì những con người như vậy chánh pháp mới bị diệt,Bởi giờ con người ta quá tham lam muốn sớm thành chánh quả,thấy dễ thì đi theo,nên bọn thiên ma

mới mượn danh tạo ma pháp để dẩn dụ,càng ngày chánh pháp càng lu mờ chính bởi sự ngu muội đó

Còn việc luyện khí công cái này đạt ma tổ sư đã sáng lập ra từ lâu,giờ ông Lý lại lượm lặt rồi vơ cho mình thật đúng là mặt dày.Chưa kể cái lý thuyết của ông ta chỉ là sự kết hợp giửa phật giáo,đạo giáo,và khí công một sự kết hợp từ những hiểu biết chưa tiêu hóa ,thật đáng thương cho một tên hoan tưởng muốn làm thần thánh.

-còn hai câu thơ anh thiện duyên tăng mọi người tôi nghỉ nên viết lại vầy thì đúng hơn

Thiẹnduyen tưởng tỉnh lại hóa mê

Nhân tâm che kín mất 'lối về'.

Anh nên suy ngẫm lại những thứ đã đọc,đối chiếu rõ ràng đừng vội tin vào những lời mê hoặc đường mật đó,Nếu anh từng là phật tử tôi nghỉ anh hãy nhìn lại bản thân có thật sự đang học phật pháp hay không mà giờ lại dễ bị mê hoặc như vậy.

Chúc an lành.và sớm tỉnh ngộ. Hãy nhìn vào tâm đó chính là phật pháp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước kia bản thân tôi cũng tốn không ít thời gian tập khí công lên khi vào trang: http://phapluan.org/home.html tôi thấy, quả là đáng buồn cười , nói giống như chuyện hoang đường. Khi đọc đến phần giới thiệu 5 bài công pháp thì thấy rất là vô lý, và nghĩ làm gì có chuyện như vậy. Phải đến lần thứ 3 vào trang này và khi đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân: http://www.phapluan.org/book/zfl_html/index.html thì tôi mới thực sự bị lôi cuốn và cố đọc hết cuốn sách. Sau đó khi tìm hiểu kĩ và quyết định tu luyện trong Pháp môn này cũng là một vấn đề to lớn, luôn luôn đấu tranh tư tưởng và câu hỏi luôn xoay quanh PLC. Sau này khi tu luyện được một thời gian, dần dần hiểu được nội hàm mà Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng như một số kinh văn khác mới thấy rằng mình thật quá may mắn.

Lúc đó, tôi lại cười to, cười cho cái nhân tâm của tôi, cười cho các quan niệm hậu sinh mà chút nữa tôi để mất đi cơ duyên. Nếu như cứ mãi dính mắc (chấp chước) vào những cái mình hiểu và cho nó là tuyệt đối thì sẽ tự đánh mất cơ duyên, đến lúc hiểu ra thì cũng đã muộn.

Tôi có 2 câu thơ xin tặng mọi người.

Nhân loại tưởng tỉnh lại hóa mê

Nhân tâm che kín mất 'lối về'.

Lý Hồng Chí không chỉ loạn bàn tới Thiền Tông mà còn loạn bàn tới Tịnh Độ Tông.

Đối với những người tu luyện ngoại đạo mà chưa biết đến Phật giáo thì tất nhiên họ cảm nhận thấy ngoại đạo thật là tuyệt vời, và tin tưởng con người có khả năng kì đặc. Khi biết chút đến Phật giáo, lại thấy Phật giáo đơn giản và không thấy có gì kỳ lạ nên không hứng khởi tìm hiểu. Song có người vẫn bước chân vào Phật giáo để tu học nhưng không bỏ được sự tu luyện của ngoại đạo, với lý do luyện để có sức khỏe tốt. Với lý do này, thì chỉ có Thiền Tông mới có thể giáo hóa cho họ trở lại con người bình thường, còn đối với các Tông khác, con người thường ba phải, không biết nhắc nhở cho bọn ngoại đạo thế nào, mà thậm chí còn bị lây bệnh ham hố tu luyện.

Vì vậy mới nói, Thiền Tông tuy Tĩnh lặng song hành động rất sáng suốt, sáng suốt nhất trong sự phân biện chánh tà, và cũng là môi trường có một không hai cho ngoại đạo muốn rũ bỏ tà kiến và nhận ra chính họ trước kia, khi tu theo ngoại đạo, họ đang bị dính mắc vào tà kiến rất nặng nề.

Nhưng mà khổ nỗi, Lý Hồng Chí đã chặn các môn sinh của Y ngay từ đầu, bằng sự loạn bàn về Thiền Tông. Vậy thì xem ra, các môn sinh PLC hết đường thoát khỏi luân hồi, và tu tập lầm lạc thành dân ma, ngoại đạo.

Trải trong thế giới diêm phù

Dưới trời mấy kẻ thoát lò hóa nhi.

Chỉ có Đạo Phật từ bi

Muốn qua đường khổ tu trì lấy thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn về PLC theo mình biết họ có hơi quá bành trướng về mặt tuyên truyền nhưng bù lại nếu nghiên cứu sâu sẽ phát hiện ra nếu như tà đạo sẽ ko đề cao về tu luyện tâm tính hay là coi thường danh lợi. Hơn nữa những đệ tử PLC ở các nước đều sẵn sàng giúp đỡ miễn phí về tập luyện hay giảng giải. Họ làm vậy để tích lũy được công. Còn về phần bạn nói về kiếp nạn khổ ải thì trong cuốn PLC cũng có nói đến trong mục ĐƯỢC VÀ MẤT. Lý HỒng Chí có nói về việc mất và được như các cái kiếp nạn thử thách. Nếu vượt qua được sẽ đạt được công cao. Nếu nói PLC là tà đạo như Thanh Hải thượng sư và bài bác Phật giáo chính tông thì tại sao nó lại được đất nước có hầu hết dân số theo Phật giáo công nhận.

Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ lại. Vì mình cũng chỉ mới nghiên cứu PLC sau khi đọc bài viết của bạn... Nếu bạn có cái j vẫn còn thấy sai sót cứ góp ý. Peace

Bạn PTH nói PLC đề cao về tu luyện tâm tính và coi thường danh lợi , tôi thấy vậy cũng không hẳn là chánh đạo .

Tôi là người PG , xem trong Kinh thấy Phật có nói về các tà phái ngoại đạo kiến chấp của xứ Ấn ngày xưa . Ví như phái Lõa Thể Ngoại Đạo và các phái khác chẳng hạn . Có người hành xác mình , coi mình như trâu như chó , có người giơ tay , đứng một chân , ngâm mình suốt trong sông Hằng ..v..v... Những tà sư , tà đệ ấy có đề cao tu luyện hay ham thích danh lợi chi chi không ??????

Pháp Luân Công có nhiều điểm , và theo quan điểm của riêng tôi , nó là tà đạo . Không khác Thanh Hải .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn PTH nói PLC đề cao về tu luyện tâm tính và coi thường danh lợi , tôi thấy vậy cũng không hẳn là chánh đạo .

Tôi là người PG , xem trong Kinh thấy Phật có nói về các tà phái ngoại đạo kiến chấp của xứ Ấn ngày xưa . Ví như phái Lõa Thể Ngoại Đạo và các phái khác chẳng hạn . Có người hành xác mình , coi mình như trâu như chó , có người giơ tay , đứng một chân , ngâm mình suốt trong sông Hằng ..v..v... Những tà sư , tà đệ ấy có đề cao tu luyện hay ham thích danh lợi chi chi không ??????

Pháp Luân Công có nhiều điểm , và theo quan điểm của riêng tôi , nó là tà đạo . Không khác Thanh Hải .

Xin chào Au_Lac rất vui được đàm đạo với bạn. Theo như mình nghĩ cái phái Lõa Thể đó hành xác như vậy hướng đến luyện tâm tính j? Có làm j giúp ích được cho người khác và bản thân mình được bao nhiêu! Chịu nhiều thứ như vậy có làm người ta cảm thấy thư thái để mà đủ sức thoát ra khỏi luân hồi hay không. Bản thân PHật Giáo ngày xưa cũng có Nam Nữ song tu, 1 phương pháp tu khá kỳ dị. Nhưng về sau chưa ai đủ tâm đức để tu cái này. Còn cái giáo phái lõa thể kia hiểu được 1 phần nào đó vấn đề xong cái phương pháp thì lại đi sai. Thanh Hải thì sao bà ta vào kiến giải linh tinh các thứ thuộc về PHật giáo cùng với những thứ khá đi ngược với Phật giáo thế nhưng cuối cùng tự nhận pháp môn của mình là Nhĩ Căn Viên Thông một pháp môn của Bồ Tát. Tất cả mục đích của bà ta xoay quanh 1 chữ "TIỀN"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thấy nhiều người cứ khẳng định là nói PLC là tà giáo vậy xin mọi người có thể cho định nghĩa thế nào là tà giáo và thế nào là chính giáo ? tôi mong mọi người nói theo sự hiểu biết của bản thân chứ không phải là mượn trong kinh sách ra rồi nói nọ nói kia làm người khác khó hiểu.

Nếu Pháp Luân Công là tà giáo thì tà ở chỗ nào, cũng mong các bạn chỉ rõ cho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong bất cứ lỉnh vực gì nếu anh muốn nhận định một vấn đề gì đúng sai hay dở thì anh phải có một cái chuẩn để so sánh.Đối với phật tử phật giáo là tôn giáo đưa đến một con đường giải thoát triệt để nên người phật tử coi phật giáo là chính giáo và lấy đó làm mốc để so sánh.Đối với PLC tư tưởng chủ đạo của môn phái này nói là mình theo phật pháp nhưng lại mắc phải các sai lầm sau:phỉ bán tổ sư ,hiểu sai nguồn gốc các pháp do đó thật sự đây không phải giáo phái đi theo phật pháp mà chỉ là hạng giả danh,và làm cho chúng sanh mê lầm không thể thoát khỏi luân hồi tội này vô cùng lớn.Như thế là đủ để liệt nó vào tà giáo rồi chứ

Còn đối với những người không theo đạo,PLC cũng được xem là một tổ chức đen.Nó xuất phát tại TQ,khi lớn mạnh nó gây chia rẽ dân tộc,bài bát chính phủ,biểu tình đấu tranh,tất cả những điều đó có thể sẽ dẩn đến chiến tranh,và cụ thể những người theo giáo phái này đã bị đàn áp dã man,những người theo ông Lý không có tội bởi họ chỉ là những con người mê lầm ,mà phải trách chính ông lý đã gián tiếp giết người.Còn nững người trực tiếp làm việc này thì dỉ nhiên rồi sẽ bị quả báo tương xứng,Lúc những người đồng đạo của ông ta bị giết ông ta đang núp bên Mỹ,đói với một vị alahan,bo tat, xem thân thể như cát bụi vì chúng sanh có thể hy sinh không tiếc thân mình,vi dụ đức phật trong tiền kiếp đã bố thí cả đầu mình cho một người bà la môn,hay bồ tát thich quảng đức tự thiêu sống để phản đối đàn áp tôn giáo thời ngô đình nhiệm,vvv...Vậy ông Lý ta đã đạt được cảnh giới nào trong phật giới vậy.Một vị lãnh đạo giáo phái về mặt đạo đức như vậy thì những lời ông ta thuyết giãng là chính phái hay sao.

Quan điểm của tôi đứng trên lập trường một người phật tử là như vậy,và tôi nghĩ ai theo phật pháp thật sự thì cũng sẽ nghĩ như tôi.Còn những người theo tôn giáo khác nhận đinh PLC như thế nào thì tôi không rõ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có rất nhiều người không am hiểu về Pháp Luân Công cho rằng PLC chống đối lại chính phủ Trung Quốc. Ngay cả sự kiện 25/4/1999 khi có khoảng mười nghìn học viên PLC tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện thì bị cho là bao vây, chống chính phủ TQ. Liệu có cuộc chống chính phủ nào mà những người tham gia không có hành động bạo lực, không có khẩu hiệu không ?

Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI): Toàn cầu Kỷ niệm Ngày 25 Tháng Tư, kêu gọi Chấm dứt Khủng bố Pháp Luân Công

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 24-4-2004

Posted Image

Ngày 25-4-1999, khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã tới thỉnh nguyện an hoà đến chính phủ ở Bắc Kinh, để yêu cầu công lý. Những cố gắng đòi công lý một cách an hoà ấy, vẫn được tiếp tục cho đến hôm nay, sau 5 năm gánh chịu một cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc.

NỮU ƯỚC (FDI) Đệ tử Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới kỷ niệm Ngày 25 tháng Tư vào ngày Chủ nhật với nhiều chương trình trên toàn thế giới, một lần nữa kêu gọi Bắc kinh chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công trong vòng 5 năm qua mà các nhà hành pháp gọi là chính sách diệt chủng.

Đó là vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi khoảng 10, 000 đệ tử Pháp Luân Công làm chấn động thế giới khi họ lên Bắc kinh để thỉnh nguyện. Những đệ tử này yêu cầu chính phủ chấn chỉnh những hành vi không tốt của các nhân viên Sở An ninh Công cộng và một bài viết không đúng với chính sách, đả kích về khí công.

“Một trường hợp thật hiếm hoi”, Erping Zhang nói, là một phát ngôn viên của Pháp Luân Công “Ngày 25 tháng Tư là một sự thỉnh nguyện thật ôn hoà sau với chính sách công an trị và những hành vi trái phép của nhân viên an ninh. Điều đáng buồn là, người cầm đầu, Giang Trạch Dân, dùng cơ hội này để phát động chính sách ‘tận diệt’ Pháp Luân Công”.

“Nhưng cũng trong lúc đó, có một tia hy vọng mới trong ngày 25 tháng Tư. Hàng ngàn người, từ khắp mọi tầng lớp, cùng đi đến văn phòng chính phủ để trình bày những hành vi không đúng đắn. Đó là một việc làm tốt của quyền công dân. Và với sự thỉnh nguyện ôn hoà đó đã trở thành một duyên cớ cho chính sách khủng bố vô nhân đạo mà Pháp Luân Công đã gánh chịu”.

Những diễn tiến vào ngày Chủ nhật năm nay cũng trong truyền thống thỉnh nguyện ôn hoà. Hàng chục thành phố đều tham dự, với những diễn tiến như nói chuyện công cộng, trưng bày hình ảnh, diễn hành, đêm không ngủ, và thỉnh nguyện trước toà đại sứ hay lãnh sự quán Trung quốc. Hầu hết các thành phố ở Hoa kỳ, Canada, Châu Âu và các nơi khác nữa.

Những diễn tiến này cũng nằm trong nồng độ của các vụ kiện các lãnh tụ Trung quốc về vi phạm nhân quyền, và cái cớ bao biện cho lời tuyên cáo của Giang Trạch Dân là Pháp Luân Công là một đe dọa cho quyền lực của chế độ cộng sản Trung quốc.

Người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, mới đây có đề cập đến lời kết tội của Bắc kinh trong lần phỏng vấn mới đây, sau nhiều năm im lặng, với Đài Truyền Hình New Tang Dynasty (Tân Đường Nhân).

“Sự thật là, khi nói đến quyền lực chính trị, hay quyền hạn của người nào đó, chúng tôi không một mảy may thích thú. Chúng tôi hoàn toàn xác định là chúng tôi không có ý đồ gì về chính trị cả. Chúng tôi chỉ muốn tu luyện”. Ông Lý nói tiếp “Đó là cái phần lớn của chính sách tuyên truyền của đảng cộng sản, và từ ngày đầu tiên họ đã dựng lên nhiều bịa đặt là chúng tôi muốn tranh quyền với đảng Cộng sản Trung quốc”

“Chúng tôi chỉ yêu cầu được một chút tự do tín ngưỡng để chúng tôi được theo đúng niềm tin của chúng tôi” Ông Lý nói thêm “và chút ít tự do để chúng tôi tu luyện. Chỉ có chừng đó thôi”.

* * * * *

Sự thật về Ngày 25 Tháng Tư tại Trung quốc

Tầm quan trọng của ngày 25 tháng Tư có từ năm 1992, khi Ông Lý Hồng Chí, một khí công Sư từ vùng Đông Bắc Trung quốc bắt đầu thuyết giảng Pháp Luân Công tại Trung quốc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp (tin tức), là một nhóm thiền tập ôn hoà mà nguồn gốc là đặt trên căn bản “Chân Thiện Nhẫn”.

Một nhóm các người lãnh đạo Trung quốc bắt đầu chống đối Pháp Luân Công khi nhóm này trở nên rất thịnh hành. Bộ máy tuyên truyền của chính phủ bắt đầu tấn công Pháp Luân Công vào năm 1996, và sách vở Pháp Luân Công bị cấm đoán phát hành. Chính quyền Trung quốc ước đoán có chừng 70 đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung quốc vào năm 1998. Một cuộc điều tra toàn quốc cho biết rằng Pháp Luân Công không phải là mối đe dọa của quốc gia, ngược lại, Pháp Luân Công rất có lợi cho nhân dân Trung quốc. Tuy nhiên, những cá nhân trong Sở An ninh Công Cộng tiếp tục leo thang hành vi bạo ngược bằng cách giải tán các buổi tập luyện, lục soát nhà cửa, và tịch thu tài sản. Các đệ tử Pháp Luân Công báo cáo 18 hành vi này với chính phủ từ năm 1998 đến 1999, thường là bằng hình thức thỉnh nguyện.

Sau khi một tờ báo lớn ở Thiên Tân đăng bài tấn công Pháp Luân Công, có chừng 40 đệ tử bị áp đảo, bắt giam bởi công an khi họ nói lên những điều thỉnh nguyện của họ. Các lãnh đạo của thành phố Thiên Tân sau đó khuyên các đệ tử nên đi Bắc kinh để thỉnh nguyện, vì có liên quan đến Sở An ninh. Khi dân chúng dùng quyền công dân của mình để thỉnh nguyện, vào ngày 25 tháng Tư năm 1999, hơn 10, 000 đệ tử tập trung bên ngoài Văn phòng Thỉnh nguyện tại Bắc kinh, đặt bên cạnh Trung nam hải là nơi các lãnh tụ trú ngụ. Cuộc thỉnh nguyện rất ôn hoà, trật tự và không gây trở ngại lưu thông nào cả. Các đệ tử yêu cầu chính phủ trả tự do cho các đệ tử khác đang bị giam giữ ở Tianjin, và yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm, và xin được tập công pháp ở nơi công cộng. Thủ tướng đương thời, ông Chu Dung Cơ, ra gặp các đệ tử, những người bị giam ỏ Thiên Tân được trả tự do, và tất cả những người thỉnh nguyện vui vẻ ra về.

Tuy nhiên, trong đêm đó, trong một chiến dịch mà các nhà phân tích nghĩ rằng nó phát sinh bởi sự ganh tỵ và sợ hãi, cựu chủ tịch Giang Trạch Dân ra lệnh chống đối Pháp Luân Công. Vào tháng Bảy năm 1999 Giang Trạch Dân ra lệnh bắt bớ Pháp Luân Công và bắt đầu một chiến dịch khủng bố vô nhân nhằm ‘tận diệt’ Pháp Luân Công (báo cáo). Chế độ này đã tận dụng tất cả để áp dụng chính sách này, những bắt bớ, tra tấn, tù đày, tẩy não, giết hại xảy ra hằng ngày trong gần năm năm qua. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã xác định có đến 951 người bị chết (báo cáo/tin tức). Vào tháng 10 năm 2001, tuy nhiên, chính phủ Trung quốc cho biết số người chết thật sự lên đến hơn 1, 600 người. Những nhà nghiên cứu tin rằng con số còn rất cao hơn như vậy.

Bản tiếng Anh: http://faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8541.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thấy nhiều người cứ khẳng định là nói PLC là tà giáo vậy xin mọi người có thể cho định nghĩa thế nào là tà giáo và thế nào là chính giáo ? tôi mong mọi người nói theo sự hiểu biết của bản thân chứ không phải là mượn trong kinh sách ra rồi nói nọ nói kia làm người khác khó hiểu.

Nếu Pháp Luân Công là tà giáo thì tà ở chỗ nào, cũng mong các bạn chỉ rõ cho.

Kinh là ngay thẳng, chính cũng là ngay thẳng. Ngược với ngay thẳng là lệch, lệch là Tà. Kinh là Miệng Phật, Thiền là Tâm Phật, cho nên Thiền và Kinh không hai. Kinh là ấn chứng Thuyết thông của Thiền Sư, Thiền là ấn chứng Tâm thông của Pháp Sư. Cho nên nói pháp mà lệch với Thiền, lệch với Kinh thì đó là tà giáo, ngoại đạo.

Lý Hồng Chí nói Khí công là văn hóa thời tiền sử trước Phật Giáo. Rồi khẳng định Phật Giáo tới đây đã mạt, lại khẳng định Phật Giáo thời chính pháp là pháp thấp dành cho con người thời kém văn minh. Thời chánh pháp còn vậy thì thời tượng pháp và mạt pháp thì không biết Lý Hồng Chí có thể loạn bàn tới đâu ?

PLC cao siu quá, con người ta đếch cần xuất gia, giữ giới luật gì, cũng đếch cần chánh ngôn tuyên bố công đức gì, ai mạnh thì người ấy tập, không cho tập thì tập trung lại phản đối, phản đối là phản đối chứ đếch cần học hỏi gì về vấn đề tại sao bị phản đối.

PLC vượt ra ngoài tầm quản lý của chính quyền là một.

PLC vượt ra ngoài Phật giáo là hai.

PLC vừa là pháp thời tiền sử trước Phật giáo, lại vừa là thời kì chính pháp nên gặp nhiều khó khằn giống như thời chính pháp của Phật giáo là ba.

Xem ra nhận định về PLC cũng dễ bị loạn bởi vì lý luận của PLC chẳng ra cú ra chương gì, xem chỗ nào cũng thấy loạn cho nên nhận xét cũng không cần và không thể có đầu có đũa.

Loạn tức là lệch rồi, lệch rồi tức là tà rồi, tà rồi là không chánh. Đã không chánh nên dễ bị các nhóm lợi dụng đấu tranh cho mục đích riêng của nhóm. Đi đâu cũng thấy có những bài thoái đảng và vv...lệch đến mức độ như vậy thì cần gì phải hỏi tà chỗ nào, chính thế nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.