Thiên Bình

Thư gửi Thầy Thiên Sứ

49 bài viết trong chủ đề này

Thấy là do BatBoThienLong thấy, cho là sửng cồ, cũng là tự nơi BatBoThienLong, có gọi cái đó là tướng tông hay mật tông, chân truyền hay là tay truyền, cũng là do BatBoThienLong bảo .... anmay này thật chả biết đấy là đâu nữa rồi :lol:

Thể thông thì Tướng cũng phải thông. Thể thì Trung Dung mà Tướng thì liễu liễu. Thể không nghiêng lệch nên Trung, Thể y nguyên tràn đầy viên mãn nên Dung; Tướng thì biến hoá nên rõ ràng bị thấy. Thể và Tướng không hai song cũng chẳng phải không hai, ngoài nghĩa đó thì Dụng của Thể cũng phân biệt rõ ràng, nên tại sao lại không dùng ?. Dùng đúng chỗ ấy là của báu vốn tự đầy đủ. Ấy là hiện mật viên thông.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đầu hàng. Chữ hán tôi có hạn.

Tôi có tán một em chinese tên là Wanzhen. Tôi sẽ mang lên đây bảo nó nói chuyện với mọi người, xem ai giỏi chữ hán hơn.MỌi người viết kèm theo chữ tàu nhé. Chơi đố chữ cũng hay.

Mật Tông là gì?

Liễu liễu.

Viên thông? Viên là tròn?Thông là đục thông. Vây là đục lỗ hình tròn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Haha, Tây phương chuộng logic hoá. Tuy không Tây phương; nhưng kinh dịch của ai thì chân lý sẽ hiển tướng là của người đó. Nếu nó chẳng thuộc về ai hoặc ra sao thì đó cũng là cái nghiệp chung.

Tàu hoành tráng ứng dụng Kinh dịch, Ta tiềm ẩn lý thuyết Kinh dịch chân kinh."

Tàu cũng là ta, ta cũng là tàu. Tàu đô hộ ta cả ngàn năm, văn hóa ta đang học, ngôn ngữ ta sử dụng một phần cũng là tàu.

Vậy tại sao lại đi đoạt tất công lao về mình.

Mọi tội lỗi trên đời, xuất phát từ chữ tham sân si. Cố gắng lắm, để rồi tất cả thành hư vô.

Cần có minh triết, biết đủ biết vừa.

"Hắn độ hộ Ta" là vế thứ nhất.

Ta "đoạn công lao về mình" là vế thứ hai.

Nội dung của câu hỏi tiềm ẩn một sự đối đáp sẵn cho vấn đề; ấy là chưa nói đến vấn đề đúng sai của vế thứ hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Hắn độ hộ Ta" là vế thứ nhất.

Ta "đoạn công lao về mình" là vế thứ hai.

Nội dung của câu hỏi tiềm ẩn một sự đối đáp sẵn cho vấn đề; ấy là chưa nói đến vấn đề đúng sai của vế thứ hai.

Nó đô hộ ta thì ta đánh nó. Nó dạy ta ngũ hành thì ta phải cảm ơn nó, lẽ đâu lại đi cướp hết công về mình.

Tranh quyền đoạt lợi, đó là thói thường của phàm phu. Không biết đủ, dùng hết lộc tồn thì Lưu Hà Kiếp Sát phát huy.

Minh triết, biết đủ, không tham sân si, đó cũng là chân lý của đạo gia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đầu hàng. Chữ hán tôi có hạn.

Tôi có tán một em chinese tên là Wanzhen. Tôi sẽ mang lên đây bảo nó nói chuyện với mọi người, xem ai giỏi chữ hán hơn.MỌi người viết kèm theo chữ tàu nhé. Chơi đố chữ cũng hay.

Mật Tông là gì?

Liễu liễu.

Viên thông? Viên là tròn?Thông là đục thông. Vây là đục lỗ hình tròn?

Ha ha, chữ có nét nghĩa, nếu không hiểu nghĩa mà chỉ biết chữ thì cũng chả ăn thua gì, Kakalotta cứ mời đến thì sẽ thấy.

Mật là cái có sẵn, bất diệt. Vì sẵn có và không diệt nên không sinh. Không sinh, không diệt nhưng thường thấy tất cả mà chẳng gì thấy được nó nên gọi là mật.

Tông là Đức, là tính chất, là phong cách, là chính tông.

Liễu liễu là rõ ràng, liễu liễu thường tri là rõ ràng thường biết. Thường biết tất cả, lại không vô thường nên nói là liễu liễu thường tri.

Viên là tròn đầy, toàn vẹn. Thông là không ngăn ngại. Viên Thông là thấy biết toàn vẹn, không gì ngăn ngại. 'Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu kính Nê hoàn-chân không trong não bộ (Niết Bàn) :lol: '.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó đô hộ ta thì ta đánh nó. Nó dạy ta ngũ hành thì ta phải cảm ơn nó, lẽ đâu lại đi cướp hết công về mình.

Tranh quyền đoạt lợi, đó là thói thường của phàm phu. Không biết đủ, dùng hết lộc tồn thì Lưu Hà Kiếp Sát phát huy.

Minh triết, biết đủ, không tham sân si, đó cũng là chân lý của đạo gia.

Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Thư gửi bác Thiên Sứ" mà chưa thấy bác Thiên Sứ có ý kiến gì mà đã toàn Spam. Kỳ quặc thật. Chỉ thấy vào tranh cãi loạn xà ngầu. Chẳng ra làm sao cả. Vòng đi vòng lại rồi cũng chỉ lại châm trích nhau. Trao đổi học thuật được gì đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa. :lol:

Đức phật có nói, sắc sắc không không. Cái quan trọng không phải là ai phát minh ra, mà cơ bản là dụng như thế nào.Phát (invent) mà không dụng, là vô nghĩa.

Ta là Tử Phủ Vũ Tướng tại tam hợp Thái Tuế, nhưng gặp triệt tuần. Tàu là Liêm Sát Phá Tham tại tam hợp thiên Di, lại có Hồng hỏa Linh không kiếp Kình đà đắc đồng cung.

Nó mạnh gấp 10 lần ta. Nó lại dạy ta kinh dịch.

Vậy ta nên biết đủ. Ta mà không biết đủ, cứ thích tranh giành thì nó xua quân đánh ta chết.

Biết cái gì là vừa đủ, đó là minh triết. Nó mạnh hơn ta mà ta không biết lẽ trời, tham lam thủ đoạn cướp hết công lao của nó thì đáo hạn gặp kiếp sát lưu hà nó giết ta mà thôi.

Tất cả đều là Triết lý của Ngũ Hành. Mong bác Thiên Sứ ngộ tri.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Thư gửi bác Thiên Sứ" mà chưa thấy bác Thiên Sứ có ý kiến gì mà đã toàn Spam. Kỳ quặc thật. Chỉ thấy vào tranh cãi loạn xà ngầu. Chẳng ra làm sao cả. Vòng đi vòng lại rồi cũng chỉ lại châm trích nhau. Trao đổi học thuật được gì đâu.

Sự cũng có lúc bí mật như lời nói thường có hàm ngôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa.

Đức phật có nói, sắc sắc không không. Cái quan trọng không phải là ai phát minh ra, mà cơ bản là dụng như thế nào. Phát (invent) mà không dụng, là vô nghĩa.

Ta là Tử Phủ Vũ Tướng tại tam hợp Thái Tuế, nhưng gặp triệt tuần. Tàu là Liêm Sát Phá Tham tại tam hợp thiên Di, lại có Hồng hỏa Linh không kiếp Kình đà đắc đồng cung.

Nó mạnh gấp 10 lần ta. Nó lại dạy ta kinh dịch.

Vậy ta nên biết đủ. Ta mà không biết đủ, cứ thích tranh giành thì nó xua quân đánh ta chết.

Biết cái gì là vừa đủ, đó là minh triết. Nó mạnh hơn ta mà ta không biết lẽ trời, tham lam thủ đoạn cướp hết công lao của nó thì đáo hạn gặp kiếp sát lưu hà nó giết ta mà thôi.

Tất cả đều là Triết lý của Ngũ Hành. Mong bác Thiên Sứ ngộ tri.

Việt nam đâu có ẩn mình như Tây tạng; hội nhập với quốc tế thì nó cũng ngán ngẩm. Tuy nhỏ mà thế tấn vững vàng thì cũng ngại gì, tấn vững vàng thì cái gì đúng cứ nói.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Thư gửi bác Thiên Sứ" mà chưa thấy bác Thiên Sứ có ý kiến gì mà đã toàn Spam. Kỳ quặc thật. Chỉ thấy vào tranh cãi loạn xà ngầu. Chẳng ra làm sao cả. Vòng đi vòng lại rồi cũng chỉ lại châm trích nhau. Trao đổi học thuật được gì đâu.

Chân lý ẩn sâu sau sự vật. Đằng sau tranh luận là triết lý của đạo gia. Thánh nhân tri sự thì ngộ. Phàm phu tri sự thì thấy spam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa.

Việt nam đâu có ẩn mình như Tây tạng; hội nhập với quốc tế thì nó cũng ngán ngẩm. Tuy nhỏ mà thế tấn vững vàng thì cũng ngại gì, tấn vững vàng thì cái gì đúng cứ nói.

Vấn đề vẫn là minh triết. Nếu đúng, thì phải nói công bằng. Âm dương ngũ hành phải là công lao của nhiều nền văn hóa hợp lại, cớ sao ta tham sân si, nhận nó làm của riêng, cho mình là nhất. Các danh từ ta dùng ở Kinh Dịch cũng là từ tiếng tàu.

Nó mạnh ta nhược. Do đó ta nên biết cái gì là của mình, và cái gì là của nó. Nếu ta tham của người mạnh hơn ta, ta sẽ thiệt.

Ta móc túi của thằng tướng cướp, nó đánh ta què giò.

Danh không chính, ngôn bất thuận, bất thành thánh nhân. Ta vừa què giò, nó lại thành thánh nhân. Phàm phu bị Thánh Nhân đánh què giò, ai bênh?

Giết người cướp của, cũng chỉ từ chữ tham chữ dục.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề vẫn là minh triết. Nếu đúng, thì phải nói công bằng. Âm dương ngũ hành phải là công lao của nhiều nền văn hóa hợp lại, cớ sao ta tham sân si, nhận nó làm của riêng, cho mình là nhất.

Nó mạnh ta nhược. Do đó ta nên biết cái gì là của mình, và cái gì là của nó. Nếu ta tham của người mạnh hơn ta, ta sẽ thiệt.

Ta móc túi của thằng tướng cướp, nó đánh ta què giò.

Danh không chính, ngôn bất thuận. Ta vừa què giò, nó lại thành thánh nhân. Phàm phu bị Thánh Nhân đánh què giò, ai bênh?

Giết người cướp của, cũng chỉ từ chữ tham chữ dục.

Nó uýnh ta què dò, chứ chẳng phải mình tự què dò. Lý Sự rõ ràng, bẩm báo với Trời Đất thì cũng sẽ có sự bù đắp. Kết quả rốt ráo ra sao mới là vấn đề, còn quá trình dao động đến mức nào là phụ đề.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó uýnh ta què dò, chứ chẳng phải mình tự què dò. Lý Sự rõ ràng, bẩm báo với Trời Đất thì cũng sẽ có sự bù đắp. Kết quả rốt ráo ra sao mới là vấn đề, còn quá trình dao động đến mức nào là phụ đề.

Nó uýnh ta què giò, nhưng cũng là do ta móc túi nó. Ta tham nên ta què, tất cả tại tự thân. Trời nào thương. Kết quả rốt ráo là ta què. Trời có thương ta kêu khóc thì cho ta cái nạng, hẹn đến kiếp sau thì cho ta liền chân.

Ta sung sướng nghĩ đến kiếp sau, lê la vác nạng đi gặp nó. Đến nhà nó, gặp vợ nó ở nhà.

Tán gẫu chờ nó về. Vợ nó bảo nó hay đánh vợ, lấy về không biết chăm sóc.

Ta bảo, ta chiều phụ nữ. Vợ nó chỉ được phát huy chăm sóc, nếu vợ nó là của ta (5000 năm trước). (@ bác thiên sứ).

Vợ nó bảo, nhưng em đã có giấy hôn thú, ai cũng biết..

Ta bảo, tất cả mọi người đều sai. Vợ nó hợp với ta hơn với nó. Cùng nhau gian dâm.

Nó về bắt được. Ta què chân không chạy được. Nó thiến ta. Chặt luôn cái nạng.

Ta lên núi đi tu trở thành Sư Thiến.

Kiếp sau ta liền lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó uýnh ta què giò, nhưng cũng là do ta móc túi nó. Ta tham nên ta què, tất cả tại tự thân. Trời nào thương. Kết quả rốt ráo là ta què. Trời có thương ta kêu khóc thì cho ta cái nạng, hẹn đến kiếp sau thì cho ta liền chân.

Ta sung sướng nghĩ đến kiếp sau, lê la vác nạng đi gặp nó. Đến nhà nó, gặp vợ nó ở nhà.

Tán gẫu chờ nó về. Vợ nó bảo nó hay đánh vợ, lấy về không biết chăm sóc.

Ta bảo, ta chiều phụ nữ. Vợ nó chỉ được phát huy chăm sóc, nếu vợ nó là của ta (5000 năm trước). (@ bác thiên sứ).

Vợ nó bảo, nhưng em đã có giấy hôn thú, ai cũng biết..

Ta bảo, tất cả mọi người đều sai. Vợ nó hợp với ta hơn với nó. Cùng nhau gian dâm.

Nó về bắt được. Ta què chân không chạy được. Nó thiến ta. Chặt luôn cái nạng.

Ta lên núi đi tu trở thành Sư Thiến.

Kiếp sau ta liền lại.

Vọng tưởng luẩn quẩn quá.

Hắn đã uýnh Tây tạng, giờ mà ngo ngoe gây chiến thật sự ắt sẽ bất lợi vô cùng.

Còn vấn đề chính (lý học), thì lịch sử chắc cũng có dấu vết nên mới có thể làm tiền đề. Chẳng phải chuyên môn của Thiên Long nên không bàn sâu, không bàn được sâu thì cũng giữ lấy cái chánh khí, đâu cần vòng vo suy luận vọng tưởng làm nhút khí, thế thì chẳng ai uýnh cũng tử.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó chả bất lợi chút nào.

Vụ thiên An Môn, giết 7000 người một ngày, nó còn chả sợ.

Cách mạng văn hóa, nó giết 60 triệu dân trung quốc.

Dân ta giờ chỉ có 80 triệu.

Lịch sử cỏ vết, nhưng ta ko đưa được vết, chỉ bảo là do bánh chưng bánh dày. Nó đưa ra được giấy chứng nhận kết hôn. Khổng tử mạnh tử cũng đứng về phía nó. Ta thua. Ta chim vợ nó, nó thiến ta, ta không cãi được.

Nuốt nhục lên núi đi tu cho lành. Không nên bon chen với đời nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân lý ẩn sâu sau sự vật. Đằng sau tranh luận là triết lý của đạo gia. Thánh nhân tri sự thì ngộ. Phàm phu tri sự thì thấy spam.

Tôi thấy Kaka quá lập dị và kiêu ngạo, sẽ không tiến xa được. Cũng nên tự nhìn nhận lại mình xem là bản thân say mê "tri sựu, tri ngộ" để thành Thánh Nhân hay chỉ muốn khăng định cái tôi của mình thôi.

Nếu Kaka thấy mọi việc Kaka làm trên diễn đàn (bao gồm cả chuyện chửi bới người này người kia, ta khôn mày ngu thì đừng có lên tiếng...) từ trước đến nay đều đúng thì tôi không còn gì để nói.

Nếu một ca sĩ đang biểu diễn mà bị một số khán giả ném trứng thối vào người rồi ca sĩ đó cũng rút guốc ra ném lại khán giả, rồi ném nhau lộn bậy thì còn ra cái gì.

Trên sân bóng mà trọng tài xử sai cổ động viên đội bạn ném vỡ đầu trọng tài rồi cầu thủ đội nhà ném cho CĐV đội bạn rách mắt thì còn ra cái gì.

Vài lời xin hết. (Chắc thế nào Kaka cũng nghĩ thằng này cũng ngu bỏ mẹ mà cứ thích dạy đời người ta, cùng một ruộc với bọn kia thôi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vài lời xin hết. (Chắc thế nào Kaka cũng nghĩ thằng này cũng ngu bỏ mẹ mà cứ thích dạy đời người ta, cùng một ruộc với bọn kia thôi)

Cậu bắt đầu tri rồi đấy. Hiểu được thực tế rất nhanh. Như vậy cậu cũng thông minh. Đã đạt đến cảnh giới đầu tiên của tri.

Ngộ được chân lý, đó là điều đáng mừng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó chả bất lợi chút nào.

Vụ thiên An Môn, giết 7000 người một ngày, nó còn chả sợ.

Cách mạng văn hóa, nó giết 60 triệu dân trung quốc.

Dân ta giờ chỉ có 80 triệu.

Lịch sử cỏ vết, nhưng ta ko đưa được vết, chỉ bảo là do bánh chưng bánh dày. Nó đưa ra được giấy chứng nhận kết hôn. Khổng tử mạnh tử cũng đứng về phía nó. Ta thua. Ta chim vợ nó, nó thiến ta, ta không cãi được.

Nuốt nhục lên núi đi tu cho lành. Không nên bon chen với đời nữa.

So sánh như vậy không phải là vấn đề nó sẽ như vậy.

Nuốt cái gì mà đi tu thì khó tu lắm. Và lại, tu rồi thõng tay vào chợ thì mạnh hơn, tốt hơn; đừng có đợi đến lúc nào hay lúc ấy mới tu thì hạ sách.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cậu bắt đầu tri rồi đấy. Hiểu được thực tế rất nhanh. Như vậy cậu cũng thông minh. Đã đạt đến cảnh giới đầu tiên của tri.

Tôi cũng hiểu được Kaka là người thế nào rồi. Việc còn lại là của Ban quản trị thôi. Thức ngày thức đêm đê tranh cãi cũng chẳng phải việc hay. Tôi không làm đâu.

Ah, Kaka nhiều lần nói chán diễn đàn này lắm rồi mà sao vẫn suốt ngày ở đây thê. Lại thích diễn đàn này rồi hả. Thế tức là chẳng có việc gì tuyệt đối đúng cả.

Hẹn gặp lại sau nhé Thánh Nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

So sánh như vậy không phải là vấn đề nó sẽ như vậy.

Nuốt cái gì mà đi tu thì khó tu lắm. Và lại, tu rồi thõng tay vào chợ thì mạnh hơn, tốt hơn; đừng có đợi đến lúc nào hay lúc ấy mới tu thì hạ sách.

Chính là vậy. Cho nên học theo Mr Thích ca, sử dụng tuệ nhãn của Thiếu dương, để biết thế nào là đủ, sắc sắc kô không (Hồng Không), tránh nạn kiếp sát lưu hà ẩn sau Lộc Tồn thì sẽ không phải ôm hận làm sư thiến đến tận kiếp sau.

Hehe, nói chuyện kiểu này thích hơn là lý luận khoa học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa Thầy Thiên Sứ,

Đầu thơ, tôi có đôi lời chúc sức khỏe đến Thầy, mong Thầy được thân tâm bình an và an lạc.

Tôi năm nay cũng ngoài 70, mến mộ Thầy từ tuvilyso, vietlyso đến nay là lyhocdongphuong về tài năng và đức độ trong sự nghiệp học thuật cổ Đông Phương. Rất mến mộ những tài năng trẻ (hoặc không còn trẻ) mà Thầy đã tâm huyết truyền thụ bấy lâu như Phạm Cương, Lavie, HaHung, Linh Trang, Luke, Xeda, LuyTuy, PhuongLy, Công Minh, Mai Tím và gần đây là Thiên Đồng, Vothuong, Thanh Vân...

Tôi tự cảm thấy mình là người tài thô học thiển nên chỉ lên đọc bài nhằm học hỏi. Tôi rất ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của Thầy được thể hiện ở những quẻ bói, những lời tiên đoán bấy lâu nay, cũng như những khả năng bói toán của các học trò Thầy.

Nhưng những ngày gần đây tôi rất bức xúc khi đọc chủ đề "định mệnh có thật hay không". Tôi nhận thấy đây là một điễn đàn trao đổi, nghiên cứu văn hóa và học thuật mà lại bị quấy rối và bị làm vẫn đục bởi một anh chàng Kakalotta nào đó với những thái độ thiếu tôn kính và vô giáo dục, làm cho chủ đề ngày càng đi ra khỏi vấn đề học thuật, càng đi vào chuyện cãi vã mất thì giờ. Tôi cảm thấy việc này có vẻ ngày càng đi xa hơn, vậy mà Thầy vẫn thản nhiên trả lời và chứng minh trên tin thần nghiên cứu khoa học. Ngược lại, trong khi đó những người được Thầy nhận là học trò, được gọi là “đại đệ tử” hoặc gọi Thầy là "Thầy" đều tỏ ra im lặng, im thin thít, không một lời nào, không có một phát ngôn nào nhằm giáo dục và ngăn chặn sự thái quá đó. Vì như vậy cũng là cách quản lý một diễn đàn và cũng là cách, nếu không ủng hộ thì cũng là cách bảo vệ người Thẩy đã dày công truyền thụ cho mình.

Tuổi già thường dể cô đơn và mẫn cảm Thầy ạ. Cho dù là sự thờ ơ của người lạ, tuổi già chúng ta cũng cảm thấy cô đơn, nói chi là đây là những học trò những người mà trình độ không dưới bằng cấp Cữ Nhân, Tiến Sĩ.

Tôi nghĩ rằng ngay lúc này đây nên có việc chỉnh đốn lại sự nghiêm túc của diễn đàn cũng như khẳng định giá trị của từng cá nhân. Cũng như từ việc này, ta rút ra những kinh nghiêm quý báu hơn trong việc quản lý, việc nhận định cá nhân.

Đây là một sự góp ý chân thành. Một tấm lòng của riêng tôi. Mong thầy hiểu cho.

Lời cuối, tôi xin chúc Thầy an khang và như ý.

TB: khi viết xong con tôi bảo không gửi bài được, tôi đành viết ở đây. Có chi phiền, mong Thầy bỏ qua.

Chú Thiên Bình mến,

Là một thành viên trong Ban điều hành diễn đàn, cháu rất vui khi đọc những dòng cảm nghĩ của chú viết cho chú Thiên Sứ. Cháu nghĩ chú Thiên Sứ cũng sẽ vui trong lúc này vì biết có 1 người hiểu & trân trọng vào công việc mà chú ấy đặt hết tâm huyết vào.

Trong thư chú, chú có nhắc đến những khoảng thời gian đánh dấu công việc của chú Thiên Sứ từ tuvilyso, vietlyso & lyhocdongphuong; vì chú đã âm thầm theo dõi những đoạn đường chú Thiên Sứ đi qua, nên nhân đây cháu trình bày ý kiến của mình_ của một người làm việc chung với chú Thiên Sứ .

1. Diễn đàn lyhocdongphuong được lập ra vì mục đích muốn minh chứng Việt Nam có 5000 văn hiến; là nơi để những ai quan tâm về văn hóa phương đông , , về lý số , về văn hóa Việt ở một góc độ nào đó ...có thể vào tìm hiểu hay tham gia trao đổi về học thuật. Hoàn toàn không có mục đích khác !

2. Chú đã từng qua nhiều diễn đàn , chắc chú rõ _ hầu như ở diễn đàn nào cũng đều xảy ra những vụ ồn ào như vừa qua . Chú Thiên Sứ cũng như Ban điều hành , Ban quản trị đều tiên liệu trước vấn đề này chú ạ !

3. Ban điều hành là những người tự nguyện cộng tác, hỗ trợ công việc nghiên cứu của chú Thiên Sứ .Trong Ban điều hành, có những anh chị em dùng lại đúng nick mà họ từng dùng ở diễn đàn khác, việc này đã chứng minh là tất cả đến với lyhocdongphuong hoàn toàn vì tự nguyện , vì thiện ý cũng như tình cảm dành cho chú Thiên Sứ trong việc xây dựng và phát triển lyhocdongphuong . Do đó , mọi người làm việc bằng cái tâm dành cho học thuật, hoàn toàn không vì chuyện cá nhân, không hề có đòi hỏi " nếu ai công kích người này , mọi người phải đứng ra công kích giúp " .

4. Khi nick Kakalotta bắt đầu đăng bài phải biện, có việc riêng nhờ chú Thiên Sứ giúp , đến gặp chú Thiên Sứ , nói về hoạt động của diễn đàn, chú Thiên Sứ bảo " có người đang nhiệt tình phản biện đề tài chú " . Chú Thiên Sứ chỉ nói 1 câu đơn giản như thế , không một ý kêu gọi gì về việc phải lưu tâm đến nick này . Chú Thiên Sứ _ với suy nghĩ của cháu _ là người có lòng tự trọng , tự trọng cho bản thân mình & tự trọng cho người khác . Chú ấy không bao giờ muốn chi phối người khác bất cứ vấn đề gì . Quan điểm của chú ấy , chú ấy luôn tự bảo vệ . Việc minh chứng của chú Thiên Sứ hoàn toàn " quang minh chính đại " ... và chú ấy đã làm , không nhất thiết phải có việc kêu gọi ủng hộ nếu chú cảm thấy không đúng .

5. Quay lại đề tài " định mệnh có thật hay không " , chú thấy ở đoạn kết , chú Thiên Sứ khóa đề tài cũng có thông báo . Thông báo này có cả đề nghị " không được khóa nick của Kakalotta " khi chưa có sự thống nhất với nhau . Điều này , chú có thể an tâm là chú Thiên Sứ và anh chị em trong ban điều hành khi làm việc gì đều có công tâm , không vì cá nhân mà hành xử ngược với tiêu chí diễn đàn đưa ra .

6. Một số hội viên khác khi bất bình với việc ngôn từ Kakalotta dùng , đã có những lời lẽ không hay , sự việc qua lại này ...vô tình làm mất đi mục đích tốt ban đầu . Tuy nhiên , mọi việc đều có thể giải quyết được chú ạ !

Một lần nữa , cháu xin cảm ơn chú vì những tình cảm chú dành cho chú Thiên Sứ & góp ý cho diễn đàn .

Cháu Phúc Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Bình thân mến.

Tôi vừa đi Hanoi về. Hôm nay mới vào được topic này để cảm ơn anh đã quan tâm đến những đề tài của tôi và có lời góp ý cho diễn đàn.

Tôi cảm ơn Phúc Anh vì đã diễn đạt đúng thực trạng của tôi và của ban quản trị diễn đàn.

Xin chúc anh và gia quyến vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đầu hàng. Chữ hán tôi có hạn.

Tôi có tán một em chinese tên là Wanzhen. Tôi sẽ mang lên đây bảo nó nói chuyện với mọi người, xem ai giỏi chữ hán hơn.MỌi người viết kèm theo chữ tàu nhé. Chơi đố chữ cũng hay.

Mật Tông là gì?

Liễu liễu.

Viên thông? Viên là tròn?Thông là đục thông. Vây là đục lỗ hình tròn?

Người như bạn tôi gặp cũng nhiều. Trước thì hay ngồi quán trà đá, sau này có internet thì tham gia các forum. Kể cũng vui. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, ai cũng góp phần làm xã hội này thêm phong phú!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.