ngovansan

Cách tính mệnh trạch theo tuổi

48 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi anh Thiên Sứ

Tôi xin chân thành cám ơn Anh Thiên Sứ! Theo Tôi những đóng góp của anh trong Bát trạch Lạc Việt là rất lớn, đã an ủi tôi rất nhiều.

Như thư trước tôi muốn trình bày và có nguyện vọng muốn tư vấn về căn nhà của tôi mới xây dựng nhưng Tôi chưa đến ở, căn nhà hướng cửa chính trong khoảng 322 độ ( Tây - Bắc).

Theo các sách dịch từ sách Tàu, Bát trạch Minh cảnh... thì mệnh trạch của tôi là Ly. Họ tính như sau:

Đối với Nam: 1 khảm, 2 Ly, 3 Cấn, 4 Đoài, 5 Ca'n, 6 Khôn, 7 Tốn, 8 Chấn, 9 Khôn.

Muuốn tìm mệnh quái ta tính tổng các số của năm sinh cộng vào với nhau, tra bảng xẽ tìm được mệnh quái.

Ví dụ Nam giới sinh năm 1964 ( Giáp thìn) = 1+9 +6 + 4= 20; 20=2+0 = 2.Vậy tra thấy số 2 là cung phi Ly.

Hoặc tính theo phương pháp phi tinh trên cửu cung ứng với 60 năm hoa giáp. Bởi vậy chúng có một chu kỳ là 180 năm . Đó chính là bội số chung của nhỏ nhất của 9 và 60. Trong 180 năm này lại chia làm thượng, trung, hạ nguyên.

Người Nam Dương phi nghịch là Âm. Người nữ Âm phi thuận là Dương.

Phương pháp phi tinh như sau:

Người Nam phi nghịch:

* Bắt đầu năm Giáp tý thương nguyên 1864 là năm thứ nhất . Người nam sinh năm này nằm ở cung Khảm số 1.

Gọi là: Phi cung Khảm. Thuộc Đông tứ cung.

* Năm Ất Sửu là năm thứ 2 . tức cung Ly. Người Nam sinh năm này nằm ở cung Ly.

Gọi là: Phi cung Ly. Thuộc Đông tứ cung.... cứ thế mà tính đến năm 1964 là phi cung LY.

Chính vì các lẽ trên nên khi là nhà xong tôi rất áy náy nên chưa dọn đến ở. Đến khi đọc và suy ngẫm Bát trạch Lạc Việt tôi rất mừng và có tia hy vọng để tự an ủi.

Vậy tôi rất mong anh Thên Sứ tư vấn giúp tôi:

1. Cách tính mệnh trạch của BTLV.

2. Nhà của tôi Hướng Càn (322 độ) có hợp với tuổi tôi không. ( Vợ tôi sinh 8/1968, con gái sinh/1991, con trai sinh 6/1992.)

3. Cách bố trí bếp, bàn thờ tổ tiên và giườngn gủ như thế nào.

4. Cách hóa giải những yếu tố không có lợi.

Rất mong lời tư vấn của Anh Thên Sứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi anh Thiên Sứ

Tôi xin chân thành cám ơn Anh Thiên Sứ! Theo Tôi những đóng góp của anh trong Bát trạch Lạc Việt là rất lớn, đã an ủi tôi rất nhiều.

Như thư trước tôi muốn trình bày và có nguyện vọng muốn tư vấn về căn nhà của tôi mới xây dựng nhưng Tôi chưa đến ở, căn nhà hướng cửa chính trong khoảng 322 độ ( Tây - Bắc).

Theo các sách dịch từ sách Tàu, Bát trạch Minh cảnh... thì mệnh trạch của tôi là Ly. Họ tính như sau:

Đối với Nam: 1 khảm, 2 Ly, 3 Cấn, 4 Đoài, 5 Ca'n, 6 Khôn, 7 Tốn, 8 Chấn, 9 Khôn.

Muuốn tìm mệnh quái ta tính tổng các số của năm sinh cộng vào với nhau, tra bảng xẽ tìm được mệnh quái.

Ví dụ Nam giới sinh năm 1964 ( Giáp thìn) = 1+9 +6 + 4= 20; 20=2+0 = 2.Vậy tra thấy số 2 là cung phi Ly.

Hoặc tính theo phương pháp phi tinh trên cửu cung ứng với 60 năm hoa giáp. Bởi vậy chúng có một chu kỳ là 180 năm . Đó chính là bội số chung của nhỏ nhất của 9 và 60. Trong 180 năm này lại chia làm thượng, trung, hạ nguyên.

Người Nam Dương phi nghịch là Âm. Người nữ Âm phi thuận là Dương.

Phương pháp phi tinh như sau:

Người Nam phi nghịch:

* Bắt đầu năm Giáp tý thương nguyên 1864 là năm thứ nhất . Người nam sinh năm này nằm ở cung Khảm số 1.

Gọi là: Phi cung Khảm. Thuộc Đông tứ cung.

* Năm Ất Sửu là năm thứ 2 . tức cung Ly. Người Nam sinh năm này nằm ở cung Ly.

Gọi là: Phi cung Ly. Thuộc Đông tứ cung.... cứ thế mà tính đến năm 1964 là phi cung LY.

Chính vì các lẽ trên nên khi là nhà xong tôi rất áy náy nên chưa dọn đến ở. Đến khi đọc và suy ngẫm Bát trạch Lạc Việt tôi rất mừng và có tia hy vọng để tự an ủi.

Vậy tôi rất mong anh Thên Sứ tư vấn giúp tôi:

1. Cách tính mệnh trạch của BTLV.

Không thấy anh nói anh tuổi gì nhưng trong bài viết anh lấy ví dụ tuổi Giáp Thìn - 1964 nên tôi lấy tuổi đó để tính cung phi theo BTLV :

a> 6+4=10=1+0=1

b> 10-1= 9

Theo BTLV thì : 1-Khảm, 2- Khôn, 3-Chấn, 4-Tốn, 5 - Nam Khôn Nữ Cấn, 6- Càn, 7- Ly (Sách Tàu : Đoài ), 8 - Cấn , 9 - Đoài (Sách Tàu : Ly)

Vậy cung phi của là Đoài

2. Nhà của tôi Hướng Càn (322 độ) có hợp với tuổi tôi không. ( Vợ tôi sinh 8/1968, con gái sinh/1991, con trai sinh 6/1992.)

Theo PTLV, Anh có phi cung là Đoài nên các hướng tốt với anh là : Tây Bắc Càn (Sinh khí) , Đông Nam Khôn (Thiên Y), Đông Bắc Cấn (Phúc đức), Chính Tây Đoài (Phục vị)

3. Cách bố trí bếp, bàn thờ tổ tiên và giườngn gủ như thế nào.

Hiện tại anh đang bố trí như thế nào ? Vì không biết sơ đồ nhà nên không tư vấn được.

4. Cách hóa giải những yếu tố không có lợi.

Cần biết cụ thể là yếu tố không có lợi nào mới tư vấn được chứ.

Rất mong lời tư vấn của Anh Thên Sứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Của SP đấy!

Vì Cụ Thiên Sứ đang đi xa nên tôi mạo muội vài dòng để anh tham khảo.

Linh Trang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo BTLV thì : 1-Khảm, 2- Khôn, 3-Chấn, 4-Tốn, 5 - Nam Khôn Nữ Cấn, 6- Càn, 7- Ly (Sách Tàu : Đoài ), 8 - Cấn , 9 - Đoài (Sách Tàu : Ly)

Linh Trang

Anh cho hỏi chút xíu, theo như sách Hán thư thì "Nam nhị nữ bát" tức là nam Cấn, nữ Khôn khi + ra số 5. theo BTLV nam Khôn nữ Cấn, có hơi bị ngược ko ạ, vì Khôn vốn Âm, Cấn dương.

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh cho hỏi chút xíu, theo như sách Hán thư thì "Nam nhị nữ bát" tức là nam Cấn, nữ Khôn khi + ra số 5. theo BTLV nam Khôn nữ Cấn, có hơi bị ngược ko ạ, vì Khôn vốn Âm, Cấn dương.

Thân ái!

Tôi hiểu câu "Nam nhị Nữ bát" hơi khác anh một chút chứ không hiểu là Nam Cấn Nữ Khôn. Nam nhị tức là Nam - 2 mà 2 là độ số của Khôn, còn Nữ bát tức là Nữ - 8 độ số của Cấn nên câu "Nam nhị Nữ bát" vẫn chính là Nam Khôn Nữ Cấn. Điều này giữa PTLV và PT Tàu không khác nhau, chỉ có điều sách Hán không giải thích còn PTLV có giải thích tại sao !

Linh Trang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi anh,

em cám ơn, cái học đầu tiên nó ảnh hưởng ghê quá, giờ ngồi coi PTLV nó cứ xào qua xào lại, so qua so lại :(. E đang đợi mở lớp PTLV để học cho nó co hệ thống đây.

Thiên Luân!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không thấy anh nói anh tuổi gì nhưng trong bài viết anh lấy ví dụ tuổi Giáp Thìn - 1964 nên tôi lấy tuổi đó để tính cung phi theo BTLV :

a> 6+4=10=1+0=1

b> 10-1= 9

Theo BTLV thì : 1-Khảm, 2- Khôn, 3-Chấn, 4-Tốn, 5 - Nam Khôn Nữ Cấn, 6- Càn, 7- Ly (Sách Tàu : Đoài ), 8 - Cấn , 9 - Đoài (Sách Tàu : Ly)

Vậy cung phi của là Đoài

Theo PTLV, Anh có phi cung là Đoài nên các hướng tốt với anh là : Tây Bắc Càn (Sinh khí) , Đông Nam Khôn (Thiên Y), Đông Bắc Cấn (Phúc đức), Chính Tây Đoài (Phục vị)

Hiện tại anh đang bố trí như thế nào ? Vì không biết sơ đồ nhà nên không tư vấn được.

Cần biết cụ thể là yếu tố không có lợi nào mới tư vấn được chứ.

Của SP đấy!

Vì Cụ Thiên Sứ đang đi xa nên tôi mạo muội vài dòng để anh tham khảo.

Linh Trang

Xin hỏi chị/anh Linh Trang thêm một chút:

ANh Ngô van san có ghi anh sinh năm 1964, theo sách Tàu, công các số để tìm phi cung là:

1964=1+9+6+4= 20

2+0=2

Nếu lấy theo số 2 thì phi cung của tuổi 1964 theo BTLV phải là cung Khôn

Linh Trang viết

Không thấy anh nói anh tuổi gì nhưng trong bài viết anh lấy ví dụ tuổi Giáp Thìn - 1964 nên tôi lấy tuổi đó để tính cung phi theo BTLV :

a> 6+4=10=1+0=1

b> 10-1= 9

Theo BTLV thì : 1-Khảm, 2- Khôn, 3-Chấn, 4-Tốn, 5 - Nam Khôn Nữ Cấn, 6- Càn, 7- Ly (Sách Tàu : Đoài ), 8 - Cấn , 9 - Đoài (Sách Tàu : Ly)

Vậy cung phi của là Đoài

Như vậy cách dùng số năm sinh để tính sô phi cung của PTLV và sách tàu cũng có khác?

Chị/anh Linh Trang có thể đưa công thức cụ thể để tính số phi cung cho mọi năm sinh không? (một ví dụ trên tôi chưa luận ra công thức. Vì theo b/ 10-1=9 thì 10 có thể là sô 10 (số thành) mà cũng có thể là 10=1+9)

Xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị/anh Linh Trang có thể đưa công thức cụ thể để tính số phi cung cho mọi năm sinh không? (một ví dụ trên tôi chưa luận ra công thức. Vì theo b/ 10-1=9 thì 10 có thể là sô 10 (số thành) mà cũng có thể là 10=1+9)

Xin cảm ơn.

Kính gửi anh Linh Trang,

Em cũng đang có thắc mắc như trên. Rất mong được anh giải đáp. (Ví dụ với Nam 1982 thì thuộc phi cung nào ạ?)

Em xin cảm ơn và kính chúc anh sức khoẻ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi anh Linh Trang,

Em cũng đang có thắc mắc như trên. Rất mong được anh giải đáp. (Ví dụ với Nam 1982 thì thuộc phi cung nào ạ?)

Em xin cảm ơn và kính chúc anh sức khoẻ!

Chào bạn, theo hiểu biết của tôi bạn thuộc Tây Tứ cung, Hướng Tây được Phục Vị .

Thân mến .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cũng xin chào các chú các Bác.

Em sinh năm 03/1975(ất mão), trước đến giờ em cũng nghĩ là mình thuộc cung phi Đoài, mệnh Đại khuê Thủy. Nhưng khi tính và tra bảng tử vi theo PTLV thì thấy hoàn toàn khác. Vậy xin cho hỏi cuối cùng Tôi là ai.

Xin cho một lời giải đúng, chứ nó lẫn quẫn trong đầu hoài không làm việc gì cho tự tin cả.

Kính mong hồi âm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cũng xin chào các chú các Bác.

Em sinh năm 03/1975(ất mão), trước đến giờ em cũng nghĩ là mình thuộc cung phi Đoài, mệnh Đại khuê Thủy. Nhưng khi tính và tra bảng tử vi theo PTLV thì thấy hoàn toàn khác. Vậy xin cho hỏi cuối cùng Tôi là ai.

Xin cho một lời giải đúng, chứ nó lẫn quẫn trong đầu hoài không làm việc gì cho tự tin cả.

Kính mong hồi âm.

:lol: :P :D :) :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: :P :D :) :huh:

Chào Sư huynh bunny,

Khi tìm cung phi của Đệ theo PTLV: cung phi: chấn, mệnh: hỏa.

Vậy sư huynh giải thích giúp đẹ với. Hướng, tọa ra sao là tốt? Xin đừng cười cho. Đa tạ nhièu lắm lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Sư huynh bunny,

Khi tìm cung phi của Đệ theo PTLV: cung phi: chấn, mệnh: hỏa.

Vậy sư huynh giải thích giúp đẹ với. Hướng, tọa ra sao là tốt? Xin đừng cười cho. Đa tạ nhièu lắm lắm.

À, sư huynh cười LeDien cũng phải rùi, do LeDien tính chưa tới. Ra là phi cung LY., mệnh Hỏa :lol:

Nếu tính theo tuổi áp cho hướng nhà cua đệ là Nam. Văn phòng của đệ cũng đang ở chính Nam thấy mọi điều đúng theo PTLV nhưng sao làm ăn trầy trật quá. Huynh có thể tư vấn cho đẹ với được không ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

À, sư huynh cười LeDien cũng phải rùi, do LeDien tính chưa tới. Ra là phi cung LY., mệnh Hỏa :blink:

Nếu tính theo tuổi áp cho hướng nhà cua đệ là Nam. Văn phòng của đệ cũng đang ở chính Nam thấy mọi điều đúng theo PTLV nhưng sao làm ăn trầy trật quá. Huynh có thể tư vấn cho đẹ với được không ạ.

Chào bạn,

- Theo PTLV thì bạn là người Đông Tứ Trạch , Cung LY

Theo ý nghĩ của mình :

- Làm ăn trầy trật mặc dù đúng theo PTLV, nhưng mình hiểu rằng : " Phong thủy Lạc Việt Là kết hợp nhiều yếu tố"

- Hơn nữa, Phi Cung Ly (Thuộc Liêm trinh tinh) được Phục Vị - Thuộc Tả Phù Tinh (Thủy) : Thủy hỏa khắc nhau

Vài hiểu biết lạm bàn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Sư huynh bunny,

Khi tìm cung phi của Đệ theo PTLV: cung phi: chấn, mệnh: hỏa.

Vậy sư huynh giải thích giúp đẹ với. Hướng, tọa ra sao là tốt? Xin đừng cười cho. Đa tạ nhièu lắm lắm.

Đơn giản lắm : Bạn lấy cái ghế ngồi là suy ra được hướng và tọa .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em đang có thắc mắc giữa cung mệnh theo Phong Thủy Tàu và Lạc Việt thân mến.

Bài này giải đáp thắc mắc cho các bạn.

1 - Trong Bát trạch Tàu được coi là một trường phái riêng biệt, không liên quan đến các trường phái khác như: Huyền Không, Dương trạch..vv.... Bởi vậy cung mệnh trong Phong Thủy phải học thuộc lòng và sẽ ra các kết quả có thể tra bảng.

2 - Phong Thủy Lạc Việt - nhân danh nền văn hiến Việt - trải gần 5000 năm lịch sử - một thời huyền vĩ ở bờ nam sông Dương Tử - Khẳng định rằng:

Tất cả các cái gọi là trường phái trong phong thủy mà cổ thư chữ Hán ghi nhận chỉ là những mảnh vụn lượm được từ nền văn minh Việt, khi sụp đổ ở thế kỷ thứ III BC. Đó chỉ là những yếu tố tương tác cụ thể khác nhau trong một phương pháp có hệ thống và nguyên lý duy nhất: Hậu Thiên lạc Việt phối Hà Đồ.

Bởi vậy - chúng tôi - đã nhận thấy rằng: Cung mệnh trong Bát trạch Tàu thực chất là nguyên tắc của Huyền không phi tinh - Nam nghịch, nữ thuận và phi tinh trên Lạc thư. Vì nguyên lý Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ nên độ số 7 Ly và Đoài 9 - Do đó, người nào theo sách Tàu là Ly 9 phải đổi thành Đoài và ngược lại.

Lưu ý:

Bát trạch: Hướng chỉ là một yếu tố trong 4 yếu tố tương tác chủ yếu trong Phong thủy Lạc Việt. Còn các yếu tố khác cũng rất quan trong: Cấu trúc hình thể, Loan đầu - Hình lý khí. Huyền Không ..vv..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin được cám ơn sư phụ Thiên sứ và sư huynh kimphong đã quan tâm giải đáp.

Lời đầu tiên xin gửi đến sư phụ và sư huynh sức khỏe, vạn sự vô cương.

Dẫu biết rằng PTLV là sự kết hợp nhiều thành tố, nhưng trò nghĩ 1 vài thành tố trong những thành tố đó cũng có tác dụng cho nhân chứ ạ.

Với công việc làm ăn, LeDien cũng rất tin và nghiên có nghiên cứu ( sơ sơ), áp dụng thấy khó khó. Chính vì vậy Trò cũng đã tìm được một vị sư huynh rất nhiệt tình giúp đệ và đệ rất tin tưởng ở sư huynh: đến tận nơi xem Địa tướng, Địa trạch, nhân tướng, và đặc biệt là việc chấn trạch. Phương pháp Chấn trạch của sư huynh là dùng đồng xu + muối sống + khoen bạc + nước----> cho vào lọ đựng. Sau đó dúng pp lập trạch, tìm trạch để chấn, với môic cung số lọ khác nhau. theo LeDien hiểu đây là PP triệt tiêu khí xấu, nâng khí tốt. Nhưng đã 7thang qua cong việc làm ăn vấn cứ như vậy( mưu sinh, chỉ có tiền xài qua ngày), chưa thấy gì là thành công cho thỏa chí nam nhi( không cần phải tiền vô như nước).

Vài lời về Đệ tử, kính mong sư phụ và sư huynh giúp cho.

P/s: Tuần vừa rồi đệ có đi Hà Thành nhưng tìm sư phụ không ra. Chuyến đến đệ mong tìm được sư phụ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi được biết. Phương pháp dùng hũ muối với mấy đồng xu bạc cung là 1 chiêu thưc trấn yểm nhưng ko dùng cho viec trấn trạch. Chiêu thức này phái Phi tinh dùng để hóa giải Ngũ hoàng thiên đô sát đáo hướng.

Vị su huynh của a chắc theo phái này. Nhưng phong thủy nó gồm nhièu yêu tố tưong tác, chỉ thiếu 1 yếu tố thì cũng bại như thừong. ví dụ như 1 cửa hàng ở vung hoang mạc thì có đợcc phúc đức Trạch, hay HKPT có thế đáo sơn đáo hwóng thì cũng bại mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi được biết. Phương pháp dùng hũ muối với mấy đồng xu bạc cung là 1 chiêu thưc trấn yểm nhưng ko dùng cho viec trấn trạch. Chiêu thức này phái Phi tinh dùng để hóa giải Ngũ hoàng thiên đô sát đáo hướng.

Vị su huynh của a chắc theo phái này. Nhưng phong thủy nó gồm nhièu yêu tố tưong tác, chỉ thiếu 1 yếu tố thì cũng bại như thừong. ví dụ như 1 cửa hàng ở vung hoang mạc thì có đợcc phúc đức Trạch, hay HKPT có thế đáo sơn đáo hwóng thì cũng bại mà thôi.

Dạ, kính thưa sư huynh, chân thành cám ơn sự dạy bảo của Huynh_Huynh đúng nghĩa luôn ạ.

Nếu như vậy thì có thể đúng rồi, có lần sư huynh nói, bây giờ vị trí văn phòng hay ngôi nhà này không còn ở cung nào nữa, nó bây giờ thuộc vào trung cung_ không có hướng. Vậy khi hóa giải như vậy có ảnh hưởng gì không. Bây giờ Đệ thuộc cung phi Ly, văn phòng hướng Ly_chánh Ngọ_không lệch độ nào cả!

Văn phòng của Đệ hợp được nhiều yếu tố: Đường nhánh của Trung tâm thành phố_phù hợp cho văn phong thiết kế, diện tích tương đối hoành tá tràng: rộng 6m, sâu 30m( sân trước 12m, sân sau 2m), mối quan hệ của LeDien cũng không kém... Ngày đầu Sư huynh đến đánh giá chỗ LeDien có 7 phần đúng, 3 phần sai( 1 sai quan trọng_ nhưng ko nói cho Đệ biết). Các yếu tố dẫn khí, đảo ngược cỗng ngõ, đặt lại Bếp nấu, đặt gương tráng thủy mãng lớn, treo lồng đèn dẫn khí_triệt tiêu cửa_triệt tiêu các gian trong văn phòng, tăng cường đèn chiếu sáng cung phú quý- Tây bắc ( mới hôm gần đây có góp ý với sư huynh của đệ là cung phú quý không nằm ở đó mà là Đông Nam) sư huynh giải thích rằng: có 45 trường hợp nằm ở góc nhà bên trái từ ngoài nhìn vào, còn 15 trường hợp nằm ở Đông Nam, và một số trường hợp ở hướng khác.

Đôi lời mong Huynh (Kts. Phạm Hoàng Cương) chỉ dẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Ledien :

-Phương pháp lọ muối còn gọi là nước ẩn nhẫn, tùy theo độ số Hà Đồ mà dùng số đồng xu hợp lý .

-Bạn (sư huynh của bạn) có nói : "bây giờ vị trí văn phòng hay ngôi nhà này không còn ở cung nào nữa, nó bây giờ thuộc vào trung cung_ không có hướng" - Vậy không có hướng thì đi vào thế nào được :blink: .

-Cho mình hỏi cái gương tráng thủy đặt ở đâu ?

-Cung Tây Bắc còn được gọi là cung Quý Nhân, cung Đông Nam còn được gọi là cung Phú Quý . Tùy theo từng trường hợp mà sử dụng cho đúng cách .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Ledien :

-Phương pháp lọ muối còn gọi là nước ẩn nhẫn, tùy theo độ số Hà Đồ mà dùng số đồng xu hợp lý .

-Bạn (sư huynh của bạn) có nói : "bây giờ vị trí văn phòng hay ngôi nhà này không còn ở cung nào nữa, nó bây giờ thuộc vào trung cung_ không có hướng" - Vậy không có hướng thì đi vào thế nào được :blink: .

-Cho mình hỏi cái gương tráng thủy đặt ở đâu ?

-Cung Tây Bắc còn được gọi là cung Quý Nhân, cung Đông Nam còn được gọi là cung Phú Quý . Tùy theo từng trường hợp mà sử dụng cho đúng cách .

1. Về nước ẩn nhẫn---> Đệ nghĩ đã dùng đúng

2. Sư huynh cũg hay giải thích về con thuyền chạy lao về phía trước, ấy mà cho về trung cung----> việc này đã bàn cai nhau cũng nhiều.

3. Gương tráng thuỷ rộng 2m3x cao 1m2 đặt ngay sau quày lễ tân, bê nguyên khu vườn vào gương.

4. Cách đây 2 ngày sư huynh cho thay đèn ở Tây Bắc bằng chuông gió. Việc này cũng bàn bạc và LeDien có đọc được bài của sư phụ Thiên Sứ nên treo dãy đèn ở Đông Nam ( cũng thời điểm này năm ngoái tình cơ ĐỆ có cây mai và đặt đèn ở đây) thấy mọi việc rộn ràng hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, kính thưa sư huynh, chân thành cám ơn sự dạy bảo của Huynh_Huynh đúng nghĩa luôn ạ.

Nếu như vậy thì có thể đúng rồi, có lần sư huynh nói, bây giờ vị trí văn phòng hay ngôi nhà này không còn ở cung nào nữa, nó bây giờ thuộc vào trung cung_ không có hướng.

Xin chào.

Khái niệm không hướng này là của phái huyền không, căn cứ theo phi tinh khi nhập trung cung nên ngôi nhà bị không hướng, phần này cũng có cách hóa giãi riêng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hơn nữa, Phi Cung Ly (Thuộc Liêm trinh tinh) được Phục Vị - Thuộc Tả Phù Tinh (Thủy) : Thủy hỏa khắc nhau

Vài hiểu biết lạm bàn .

Vậy KiMPHONG cho Đệ hỏi hướng nào thuộc Đông Tứ Trạch là Tốt với LeDien?

Theo tôi được biết. Phương pháp dùng hũ muối với mấy đồng xu bạc cung là 1 chiêu thưc trấn yểm nhưng ko dùng cho viec trấn trạch. Chiêu thức này phái Phi tinh dùng để hóa giải Ngũ hoàng thiên đô sát đáo hướng.

-Phương pháp lọ muối còn gọi là nước ẩn nhẫn, tùy theo độ số Hà Đồ mà dùng số đồng xu hợp lý .

Huynh PhamCuong, kimphong: tác dụng của trấn yểm của nước ẩn nhẫn như vậy có tót không, có tác dụng như thế nào? Thật lòng mà nói LeDien không thích bùa chú hay trấn yểm gì ráo.

-Cho mình hỏi cái gương tráng thủy đặt ở đâu ?

Theo sư phụ Thiên Sứ: việc đặt gương tráng thuỷ đối với PTLV phải xem xét rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cũng xin chào các chú các Bác.

Em sinh năm 03/1975(ất mão), trước đến giờ em cũng nghĩ là mình thuộc cung phi Đoài, mệnh Đại khuê Thủy. Nhưng khi tính và tra bảng tử vi theo PTLV thì thấy hoàn toàn khác. Vậy xin cho hỏi cuối cùng Tôi là ai.

Xin cho một lời giải đúng, chứ nó lẫn quẫn trong đầu hoài không làm việc gì cho tự tin cả.

Kính mong hồi âm.

Sách Phong thủy lạc Việt khó tìm quá, đi hết mấy cái nhà sách lớn trong Sì gòn vẫn tìm không ra. Không biết là bác Thiên sứ giấu bí kíp, không muốn tái bản phổ biến chúng sinh nữa, hay là nhà sách Phương Nam hồi đó trả lời lôm côm, bác không thèm cho bán sách của bác nữa, dẫn đến ngày nay các sách phong thủy ứng dụng cực kỳ bát nháo chiếm lĩnh hoàn toàn các kệ sách phong thủy. Đành nghiên cứu lõm bõm PTLV qua internet vậy.

Không bàn đến việc "chứng minh định lý", cực kỳ công phu và tốn thời gian nghiên cứu sách vở, chỉ bàn đến việc "ứng dụng định lý " thôi thì PTLV và sách Tàu có 3 điểm khác biệt có thể nói là cực kỳ cơ bản, quan trọng và gây nhiều bối rối nhất:

  • Cung phi bản thân (Khảm, Cấn, Chấn..) : khác ở chổ Ly Đoài. Có cách tính khá phổ biến và dễ dàng.
  • Quái trạch(Khảm Bắc, Ly Nam..): khác ở chổ thay đổi Tốn Khôn.
  • Cung mệnh ( đại khê thủy, sơn đầu hỏa....) : không thấy ( hoặc chưa tìm rathấy) bài viết nào nêu rõ ràng khác ở những năm nào.

Anh chị nào nghiên cứu nhiều, có dịp so sánh nêu giùm luôn những điểm dị biệt khác giữa LV và sách Tàu thì hay quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hơn nữa, Phi Cung Ly (Thuộc Liêm trinh tinh) được Phục Vị - Thuộc Tả Phù Tinh (Thủy) : Thủy hỏa khắc nhau

1.Vậy KiMPHONG cho Đệ hỏi hướng nào thuộc Đông Tứ Trạch là Tốt với LeDien?

2. Có cách nào chế hoá bớt cho trường hợp này của Đệ không vì Nơi văn Phòng này Đệ HĐ thuê 5 năm, chỉ sử dụng được 1 năm, đầu tư sửa chũa gần 200 triệu, và đã bán đi chiếc Fort Laser của Đệ rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay