Vo Truoc

Vạn sự tại sao lại có sinh thì có diệt

47 bài viết trong chủ đề này

Chú VoTruoc,

Nếu chú muốn tìm hiểu thêm về sinh trú diệt, thì chú có thể tham khảo trong những luận giải của Bồ Tát Long Thọ

http://www.chuadieuphap.us/Thapnhimonluan-Mucluc.asp

Trong đó, chú đọc cửa Thứ Tư Quán Tướng. Có ghi rõ về một vật sanh ra có 7 hiện tượng:

(1) pháp, (2) sanh, (3) trú, (4) diệt, (5) sanh của sanh, (6) trú của trú, (7) diệt của diệt

Chúc chú nhiều may mắn,

Bé LinhNhi xí xọn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vinh viết:

trạng thái -cân bằng -( tĩnh) chỉ là tạm thời , xu hướng- vận động -của vật chất là vĩnh cửu

Trạng thái cân bằng chưa chắc đã là tĩnh. Nó vẫn vận động được chứ. Nhưng vận động trong tạng thái cân bằng. Ví như thêm bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu, nước lên thì thuyền lên, ...

Tại sao vận động thì cứ nhất định dẫn đến biến đổi về lượng để dẫn đến biến đổi về chất. Thế nếu lượng tăng lên một mức nào đó rồi lại giảm, rồi lại tăng trong khoảng chưa dẫn đến biến đổi về chất thì sao? Cái gì không cho điều này sảy ra? Nếu được như thế thì câu này có thể không chính xác:

như vậy trong quá trinh vận động đến một lúc nào đó thì sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất ( vật chất được chuyển hoá )

Tôi biết những gì các bạn nói là đúng. Nhưng tôi muốn hỏi cái nguyên lý nào dẫn đến cái đúng đó?

Nếu những kết quả trên chỉ là khái quát hóa thực tại con người ghi nhận được như là chân lý thì có thể nó chỉ đúng trong điều kiện quan sát thấy và mở rộng ra trong một mức độ nào đó. Còn ở những điều kiện khác, mức độ khác (có thể tồn tại lắm chứ) thì chưa chắc đúng nếu không có những nguyên lý nào đó ràng buộc. Ví như không gian, thời gian vô tận con người, khoa học vẫn coi là chân lý không bàn cãi hàng bao nhiêu ngàn năm mà cách đây chưa tới 100 năm đã bị bác bỏ. Nếu không có nguyên lý bảo kê thì biết đâu những lý giải của các bạn như trên đến một lúc nào đó cũng bị bác bỏ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick Phật Sứ là sao nhể ? Là Sứ giả nước Phật hay là tượng Phật bằng Sứ. Nếu là Sứ giả nước Phật thì tức là phải chuyên làm Phật Sự. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô liên quan đến Phật Sứ không cẩn thận e rằng ACE tổn phước quá.

Nick "VoTruoc" là "VàoTrước" là sao thế ?

"VaoTruoc" = Ra Trước

"SinhTrứơc" = Diệt trước

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick Phật Sứ là sao nhể ? Là Sứ giả nước Phật hay là tượng Phật bằng Sứ. Nếu là Sứ giả nước Phật thì tức là phải chuyên làm Phật Sự. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô liên quan đến Phật Sứ không cẩn thận e rằng ACE tổn phước quá.

Nick BatBoThienLong là sao nhể? Là Bát Bộ Thiến Long = Ði tám bước thiến 1 con rồng à? Nếu vậy thì lấy đâu ra đủ long mà thiến. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô mà cứ như là xúi người ta thiến rồng như vậy e rằng ACE tổn phước quá. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick BatBoThienLong là sao nhể? Là Bát Bộ Thiến Long = Ði tám bước thiến 1 con rồng à? Nếu vậy thì lấy đâu ra đủ long mà thiến. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô mà cứ như là xúi người ta thiến rồng như vậy e rằng ACE tổn phước quá. :(

Xem ra hai nick Thiên Luyên (nói nhảm) và Ăn Mày đồng mưu đồng sự. Vào đây thì chắc là đều có học cả, sao lại thích nhại thế, có gì thì từ hông ngực mà lưu xuất, xem chữ nghĩa đến đâu.

Hai các nick này, xem qua cũng cảm thấy như là dân chuyên nghiệp trên các diễn đàn lý học, chỉ có là thuộc phe nhóm nào rồi thì ẩn hiển vẻ khích khí vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem ra hai nick Thiên Luyên (nói nhảm) và Ăn Mày đồng mưu đồng sự. Vào đây thì chắc là đều có học cả, sao lại thích nhại thế, có gì thì từ hông ngực mà lưu xuất, xem chữ nghĩa đến đâu.

Hai các nick này, xem qua cũng cảm thấy như là dân chuyên nghiệp trên các diễn đàn lý học, chỉ có là thuộc phe nhóm nào rồi thì ẩn hiển vẻ khích khí vậy.

Tiên trách kỷ, hậu hãy trách nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiên trách kỷ, hậu hãy trách nhân.

Nhân nói thế nào, Kỷ nói thế nào. Xem và so sánh rồi ngẫm thì ra vấn đề.

Chủ đề này có nói đến sinh diệt, giữa khoảng ấy là tồn tại. Thế thì tồn tại trên diễn đàn với cái nick làm đại sứ, thế mà cứ đăt linh tinh nào là Phật Sứ, nào là Ăn Mày, nào là Thiên Luyên.

Còn nick BatBoThienLong của tôi, tôi thấy rất ổn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân nói thế này:

Nick Phật Sứ là sao nhể ? Là Sứ giả nước Phật hay là tượng Phật bằng Sứ. Nếu là Sứ giả nước Phật thì tức là phải chuyên làm Phật Sự. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô liên quan đến Phật Sứ không cẩn thận e rằng ACE tổn phước quá.

Người nói thế này:

Nick BatBoThienLong là sao nhể? Là Bát Bộ Thiến Long = Ði tám bước thiến 1 con rồng à? Nếu vậy thì lấy đâu ra đủ long mà thiến. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô mà cứ như là xúi người ta thiến rồng như vậy e rằng ACE tổn phước quá.

Xem và so sánh thì ngẫm ra vấn đề.

Tôi cũng thấy nick anmay của tôi rất ổn. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân nói thế này:

Nick Phật Sứ là sao nhể ? Là Sứ giả nước Phật hay là tượng Phật bằng Sứ. Nếu là Sứ giả nước Phật thì tức là phải chuyên làm Phật Sự. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô liên quan đến Phật Sứ không cẩn thận e rằng ACE tổn phước quá.

Người nói thế này:

Nick BatBoThienLong là sao nhể? Là Bát Bộ Thiến Long = Ði tám bước thiến 1 con rồng à? Nếu vậy thì lấy đâu ra đủ long mà thiến. Chết chết, xưng hô và nhận lời xưng hô mà cứ như là xúi người ta thiến rồng như vậy e rằng ACE tổn phước quá.

Xem và so sánh thì ngẫm ra vấn đề.

Tôi cũng thấy nick anmay của tôi rất ổn. :(

Đúng là Ăn Mày có cái ám khí nói nhại lợi hại. Nhại theo Thiên Long Bát Bộ này a, hơi bị khó đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mà thôi, tánh tôi ít thích đùa dai nhắm ... bạn bát bộ thiến rồng cũng biết tôi đang nhại bạn mà, tức là bạn làm sao thì tôi phản chiếu lại những hành động của bạn thôi, như tấm gương sáng ý mà ... NẾU bạn thấy tôi lố lăng, thì cũng phải tự biết mình lố bịch chứ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mà thôi, tánh tôi ít thích đùa dai nhắm ... bạn bát bộ thiến rồng cũng biết tôi đang nhại bạn mà, tức là bạn làm sao thì tôi phản chiếu lại những hành động của bạn thôi, như tấm gương sáng ý mà ... NẾU bạn thấy tôi lố lăng, thì cũng phải tự biết mình lố bịch chứ :(

Chỉ ra cái chướng ý từ cái nick Phật Sứ, có gì mà lố bịch ? đặt nick như thế chẳng thêm được phần giải thoát nào cả.

Phật nói:

'lấy hình sắc và âm thanh đển liên quan đến Phật thì ấy là hướng tà'.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉ ra cái chướng ý từ cái nick Phật Sứ, có gì mà lố bịch ? Chẳng nên đặt nick như thế.

Tôi không thấy chướng sao bạn lại thấy chướng? Bạn có "vấn đề" à? :(

PS: bớt nói chuyện như con vẹt đi, Phật cũng có nói rằng chỉ trích người khác là sai toét đít ra đấy ... có làm cho Bát Bộ Thiến Rồng kém nhời đi đâu :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi không thấy chướng sao bạn lại thấy chướng? Bạn có "vấn đề" à? :(

Các pháp do nhân duyên sinh, vậy đến đây đủ duyên để đặt ra topic bàn đến nick. Ăn Mày đón đọc, xem đẳng cấp nick nó là vấn đề hay không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các pháp do nhân duyên sinh, vậy đến đây đủ duyên để đặt ra topic bàn đến nick. Ăn Mày đón đọc, xem đẳng cấp nick nó là vấn đề hay không.

Lạy giời, lại còn có cả cái thứ gọi là "đẳng cấp nick" nữa hả giời ...

Thôi ... tôi bận ...cho tôi xin kiếu ... hôm khác rảnh tôi lại vào :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lạy giời, lại còn có cả cái thứ gọi là "đẳng cấp nick" nữa hả giời ...

Thôi ... tôi bận ...cho tôi xin kiếu ... hôm khác rảnh tôi lại vào :(

Ăn Mày thì có gì mà bận, vào đây này *link*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vinh viết:

Trạng thái cân bằng chưa chắc đã là tĩnh. Nó vẫn vận động được chứ. Nhưng vận động trong tạng thái cân bằng. Ví như thêm bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu, nước lên thì thuyền lên, ...

Tại sao vận động thì cứ nhất định dẫn đến biến đổi về lượng để dẫn đến biến đổi về chất. Thế nếu lượng tăng lên một mức nào đó rồi lại giảm, rồi lại tăng trong khoảng chưa dẫn đến biến đổi về chất thì sao? Cái gì không cho điều này sảy ra? Nếu được như thế thì câu này có thể không chính xác:

Tôi biết những gì các bạn nói là đúng. Nhưng tôi muốn hỏi cái nguyên lý nào dẫn đến cái đúng đó?

Nếu những kết quả trên chỉ là khái quát hóa thực tại con người ghi nhận được như là chân lý thì có thể nó chỉ đúng trong điều kiện quan sát thấy và mở rộng ra trong một mức độ nào đó. Còn ở những điều kiện khác, mức độ khác (có thể tồn tại lắm chứ) thì chưa chắc đúng nếu không có những nguyên lý nào đó ràng buộc. Ví như không gian, thời gian vô tận con người, khoa học vẫn coi là chân lý không bàn cãi hàng bao nhiêu ngàn năm mà cách đây chưa tới 100 năm đã bị bác bỏ. Nếu không có nguyên lý bảo kê thì biết đâu những lý giải của các bạn như trên đến một lúc nào đó cũng bị bác bỏ.

anh viết : ( Tại sao vận động thì cứ nhất định dẫn đến biến đổi về lượng để dẫn đến biến đổi về chất. Thế nếu lượng tăng lên một mức nào đó rồi lại giảm, rồi lại tăng trong khoảng chưa dẫn đến biến đổi về chất thì sao? Cái gì không cho điều này sảy ra? )

+ theo tôi chính là -quy luật xác xuất -đã chi phối vấn đề đó .

Tại sao vạn sự lại có sinh thì tất có diệt?

"nếu sinh mà không diệt " thì có lẽ " định luật bảo tồn và chuyển hoá năng lượng " không còn đúng nữa . và người ta có thể tạo ra được - động cơ vĩnh cửu - rồi ! !

như vậy chính các nguyên lý : " vật chất luôn trong trạng thái vận động " và : "định luật bảo tồn chuyển hoá năng lượng " đã chi phối .

và ta khẳng định vật chất trong quá trình vận động chắc chắn sẽ phải được chuyển hoá ( diệt ; đột biến nhảy vọt về chất )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi anh Vô Trước và toàn thể anh chị em thân mến trên diễn đàn.

Nhưng tại sao lại lên một tầm cao hơn thì phải mất cân bằng? Chẳng nhẽ cứ vừa tiến hóa vừa cân bằng không được hay sao? Cái gì bắt bưộc phải vậy?

Theo tôi trường năng lượng vũ trụ được tạo ra bao gồm các năng lượng của: Binbang, các hốc đen ở tâm thiên hà, tâm các hệ sao, các vì sao, các hành tinh. Tất cả các vật phát năng lượng này có quy luật hoạt đông không giống nhau nên các sự vật bị các năng lượng chi phối cũng hoạt động không giống nhau.

Ví dụ: Có một bãi biển tuyệt đẹp được cấu tạo bởi một dải cát trắng và làn nước xanh biếc. Loại bỏ tất cả các yếu tố chỉ giữ lại hai yếu tố ảnh hưởng là trái đất và mặt trăng. Sự cân bằng của bãi biển sẽ mất đi khi có thủy triều lên hoặc xuống, hoặc bãi cát bị nâng lên hoặc hạ xuống.Thủy triều thì rõ ràng là ảnh hưởng của lực hấp dẫn của mặt trăng. Nếu hàng tháng chúng ta quan sát thì có thể thấy thủy triều có thể lên cao hàng mét nhưng lực hấp dẫn của mặt trăng chỉ có thể nâng bãi biển lên một vài micromet. Nếu lấy thước đo thời gian hàng vạn năm hoặc hàng triệu năm thì do hoạt động kiến tạo mảng của trái đất mà bãi biển đó có thể đã bị đẩy lên thành một quả đồi hoặc chìm sâu xuống dưới mặt nước biển rồi.

Tại sao con người cứ phải già đi rồi chết, cứ phát triển tới giai đoạn tiếp theo, nhưng không chết thì tại sao lại không được? Cái nguyện lý nào bắt buộc phải thế?

Đây là một câu hỏi cực kỳ hóc búa mà bất cứ ai cũng ít nhất đã tự hỏi một lần trong đời,chúng ta thử tìm một mối liên hệ giữa các lực vũ trụ và cơ thể con người xem sao: Trong cơ thể con người bao giờ cũng có một lượng kim loại vậy lực điện từ có ảnh hưởng thế nào đến số ion kim loại trong cơ thể. Qua thời gian chịu ảnh hưởng của lực điện từ các ion kim loại này có bị mỏi mệt như các vật liệu kim loại chịu các lực vật lý thông thường không? Các ion kim loại trong cơ thể có thể nhận thêm điện tử để trung hòa về điện và tách ra khỏi các liên kết trong các phân tử hữu cơ tạo ra sự hủy hoại của các tế bào không?

Thân gửi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các ACE thân mến!

Tại sao vạn sự lại có sinh thì tất có diệt? Cái này mặc nhiên là tiên đề hay là có nguyên do, là hệ quả của một nguyên lý nào không? Hay đây chỉ là tổng quát hóa những quan sát thực tế trực quan của con người? Nếu vậy chưa chắc đã đúng vì quan sát chỉ giới hạn trong điều kiện quan sát được.

Nhà Phật nói vạn pháp do nhân duyên kết hợp mà thành. Nhân duyên hết kết hợp thì vạn pháp cũng chấm dứt. Nhưng tại sao nhân duyên không kết hợp mãi mãi?

Tôi thấy, Đạo Phật cũng như học thuyết ADNH hay khoa học ... đều không có lý giải nào cả.

Mong ACE cho ý kiến!

Hihi Độc bài này của Votruoc, Phuthuong nhớ tới một câu chuyện trong cổ học tinh hoa, nội dung như sau :

Một gia đình nọ sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh, đầy tháng hàng xóm sang thăm ai cũng nói: Thằng bé này nhìn thật phương phi nhất định tương lai sẽ làm quan lớn, có người lại nói nó nhất định sẽ trở thành tướng quân hoặc bậc đại nhân ... Mọi người thi nhau tán tụng và khen ngợi.

Duy chỉ có một Cụ Già hiểu về lý số chỉ cười tủm tỉm và nói : "THẰNG BÉ NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT"

Ai ai cũng tức giận và không hài lòng vì lời nói đó

..........................

:rolleyes: :D Câu chuyện này có nội dung tương tự như vấn đền Votruoc đưa ra: Có sinh, có diệt ???? hay ở đây là CÓ SINH THÌ SẼ CÓ TỬ.

Phuthuong nhận thấy đây là quy luật tự nhiên, suy rộng ra có thể nói là có sinh có diệt, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc hay nói cách khác : THEO THỜI GIAN MỌI THỨ CÓ XU HƯỚNG ĐẢO NGƯỢC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa, không có trường sanh bất lão hay sao ???

hihihi !!! Vậy sẽ có một ngày nào đó bé sẽ hết xí xọn. huhuhu !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hihi Độc bài này của Votruoc, Phuthuong nhớ tới một câu chuyện trong cổ học tinh hoa, nội dung như sau :

Một gia đình nọ sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh, đầy tháng hàng xóm sang thăm ai cũng nói: Thằng bé này nhìn thật phương phi nhất định tương lai sẽ làm quan lớn, có người lại nói nó nhất định sẽ trở thành tướng quân hoặc bậc đại nhân ... Mọi người thi nhau tán tụng và khen ngợi.

Duy chỉ có một Cụ Già hiểu về lý số chỉ cười tủm tỉm và nói : "THẰNG BÉ NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT"

(thêm)

Ai ai cũng tức giận và không hài lòng vì lời nói đó

Thiên Luyên ngĩ, thế này THI RUI RO CHO ANH VÔ TRƯỚC quá hix...hix

..........................

:rolleyes: :D Câu chuyện này có nội dung tương tự như vấn đền Votruoc đưa ra: Có sinh, có diệt ???? hay ở đây là CÓ SINH THÌ SẼ CÓ TỬ.

Phuthuong nhận thấy đây là quy luật tự nhiên, suy rộng ra có thể nói là có sinh có diệt, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc hay nói cách khác : THEO THỜI GIAN MỌI THỨ CÓ XU HƯỚNG ĐẢO NGƯỢC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa ACE trên diễn đàn.

Tóm lại, qua các thảo luận chúng ta chưa có một kết luận dù chỉ ở mức giả thuyết về cái nguyên lý làm cho "vạn sự có sinh thì có diệt" kể cả khoa học hiện đại cũng như tôn giáo hay lý học Phương Đông. Kết luận đưa ra là do qui luật tự nhiên. Nhưng qui luật tự nhiên gì thì không ai chỉ rõ.

Tôi cho rằng nếu học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất thì tất yếu trong học thuyết đó phải tồn tại một nguyên lý mà hiện tượng "vạn sự có sinh tất có diệt" chỉ là một hệ quả logic trong rất nhiều hệ quả có thể rút ra từ nguyên lý đó.

Tôi xin trình bày suy nghĩ của mình về nguyên lý đó trong học thuyết ADNH cùng ACE tham khảo.

Trong chuyên mục "cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước, tôi đã trình bày với các ACE sự hình thành Âm, Dương, Vạn tượng. Vạn tượng có thể coi là vạn sự hàm chứa trong nó các lực lượng âm (Âm) và lực lượng dương (Dương). Dương có xu hướng bảo toàn trạng thái âm dương hiện tại, tức là giữ nguyên tương quan âm dương trong sự vật. Âm có xu hướng vận động biến đổi trạng thái đó, tức là có xu hướng tăng âm trong sự vật. Tổng hợp tương tác 2 lực lượng âm, dương đó làm sự vật phát triển có tỷ lệ âm/dương ngày càng tăng.

Như vậy ta có thể tút ra kết luận: trong quá trình phát triển của sự vật (Vạn tượng), tỷ lệ âm/dương ngày càng tăng. Mức độ tăng này phụ thuộc vào tương quan trường khí âm dương của sự vật.

Tới một lúc nào đó, tỷ lệ âm/dương đủ lớn, sự vật sẽ trở nên thái quá và một nguyên lý nữa, chắc ai cũng biết trong học thuyết ADNH, phát huy tác dụng. Đó là nguyên lý: Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Nguyên lý này hủy diệt sự vật cũ và sinh ra sự vật mới. Tức là quá trình diệt đã sảy ra.

Tóm lại, nguyên nhân của hiện tượng: "Vạn sự có sinh tất có diệt" chính là 2 nguyên lý trong học thuyết ADNH là:

- Tỷ lệ âm/dương ngày càng tăng trong quá trình phát triển của sự vật.

- Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản.

Trên đây mới là những ý tưởng, tuy chưa đủ chặt chẽ và toàn diện, chưa trình bày kín kẽ và mạch lạc, nhưng tôi tin rằng, về mặt bản chất, nó là nguyên lý làm nên hiện tượng "vạn sự có sinh tất có diệt", và có lẽ còn là nguyên lý cho hàng loạt những hiện tượng khác trong tự nhiên mà bấy lâu ta cứ mặc nhiên coi là đúng mà không cần bàn cãi (ví dụ nguyên lý entropia luôn tăng trong nhiệt động học). Từ nguyên lý này ta cũng có thể bàn tới sự phát sinh và hủy diệt của Vũ trụ.

Những vấn đề này tôi sẽ phát triển tiếp trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô trước của Diễn đàn khi có điều kiện.

Mong ACE tham khảo.

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites