phamhung

Mở lớp học MAI HOA VIỆT DỊCH

4 bài viết trong chủ đề này

Phamhung xin đăng thông tin Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu viết giới thiệu về khóa học, tất cả nội dung Thày viết dưới đây:

 

GIỚI THIỆU MỘT PHẦN TRONG KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH.

Anh chị em đăng ký tham gia khóa học thân mến.

Đây là một khóa học nhằm đào tạo những Nhà Tiên Tri, chứ không phải chỉ là những thày bà ngồi góc đình, xó chợ xem bói kiếm cơm. Bởi vậy, phần lý thuyết và cả những quy luật vũ trụ - là những thực tại vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, đằng sau các quẻ bói có khả năng tiên tri - tức Lý thuyết tổng quát - sẽ được học rất kỹ. Nó có thể chiếm một thời lượng 1/ 3 khóa học và sẽ học ngay từ đầu. Trong đó có những mô hình biểu kiến và một thực tại vũ trụ mà nó phản ánh. Nhưng tri thức này, tôi đã giảng ở các lớp "Địa Lý Lạc Việt"; "Luận Tuổi Lạc Việt", nhưng trong khóa học Mai Hoa Việt Dịch, nó sẽ được nâng cấp cao hơn về chiều sâu của những hiện tượng và vấn đề liên quan. Bởi vậy, nếu anh chị em nào nôn nóng muốn biết ngay các phương pháp coi bói, sẽ thất vọng qua những tháng đầu.

Một ví dụ cho sự nâng cấp của những vấn đề liên quan là bài chia sẻ sau đây, được trích trong bài VI. III. II. Tức nó chỉ là phần 2, mục 3 của bài VI và cũng chỉ là đoạn giới thiệu ban đầu.

Một lý thuyết thống nhất - thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch, nhân danh nền văn hiến Việt - giải thích được cả vấn đề, tín ngưỡng, tôn giáo và tâm linh. Tức là nó giải thích cả Thượng đế.

Về lý thuyết và trên thực tế trải hàng ngàn năm qua, nó có thể tiên tri chính xác đến từng hành vi của con người.

Tất yếu, lý thuyết đó phải giải thích được tất cả những gì liên quan đến quản trị, tổ chức, kinh doanh, mà các yếu tố cấu thành trong đó là quản lý, tổ chức, sáng tạo, tiếp cận và chi phối thị trường... Trong thuyết này (ADNH) gọi là "Kinh bang tế thế", tiền thân của từ "Kinh tế" trong xã hội hiện đại. Về mặt lý thuyết, việc quản lý tổ chức kinh doanh với thuyết ADNh chỉ là chuyện nhỏ. Nó có thể hướng dẫn quản lý cả xã hội

Nhưng cũng rất rõ ràng, từ một lý thuyết tổng quát, đến một hệ thống lý thuyết ứng dụng chuyên ngành, còn có những khoảng cách rất lớn. Trên thực tế tồn tại của những lý thuyết hiện đại của nền văn minh hiện nay, đến các phương pháp ứng dụng của nó đã chứng minh điều này.

Vậy thì, khi thuyết ADNh và kinh Dịch, ứng dụng trong quản lý kinh doanh, nó cần con ngưới ứng dụng nó phải hiểu những nguyên lý lý thuyết và những khái niệm cơ bản của học thuyết này. Tức nó cần phải được phổ biến thì lúc đó, mới có con người ứng dụng nó.

Nhưng cho đến nay, rất ít người thực sự hiểu về lý thuyết này. Do đó, nếu người chưa hiểu thì sẽ khó có thể ứng dụng.

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết 'CELESTIAL POLE NORTH Perpendicular Axial Axialtilt Perpendicular to orbit Rotation Axis Obliquity of CELESTIAL EQUATOR Orbit direction ECLIPTIC CELESTIAL POLE SOUTH'

Có thể là hình ảnh về bản đồ

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết 'TRỤC BẮC NAM ĐƯỜNG BẠCH ĐẠO 22.5° QUÝ SỬU CẤN ĐÔNG CÂN8 BẮC DẦN GIÁP CHẦN ĐÔNG MÃO 3 ẤT ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO TÝ NHÂM BÀC HỢI KHAM 1 Chiều quay CÀN BẮC 6 Trái Đất TÂY CÀN TUẤT TÂN 9 ĐÔNG THÌN DAU TAY ĐOA 2 KHÔN NAM KHÔN CANH 47 11 NHHI SATA NOI WYN HNI8 NOI เกพ HNIG ÃDN MẶT PHÀNG HOÀNG ĐẠO'

Có thể là hình minh họa

 


Nếu có thời gian và điều kiện nghiên cứu tốt hơn, thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu sẽ mô tả sự liên hệ giữa thuyết ADNh - là Lý thuyết tổng quát - đến hệ thống phương pháp luận của Lý thuyết cục bộ liên quan, mô tả ứng dụng trong quản lý kinh doanh. Nhưng trước hết về nguyên tắc, nó sẽ có mô hình Kim Tự Tháp mô tả hệ thống quản lý và phân loại theo Ngũ hành, người đứng đầu sẽ phải có trí tuệ - Thiên Nhất sinh Thủy. Thủy chủ thần trí.

Không có mô tả ảnh.

 

 

Mô hình trung gian từ hệ thống lý thuyết tổng quát đến ứng dụng trong quản trị kinh Doanh, là mô hình này. Trong đó hành Thủy là hành ứng dụng cụ thể - Biểu tượng là Đức Mẫu Thoải.

Có thể là hình minh họa về 3 người

Trên đây chỉ là mô tả những biểu tượng tóm tắt mang tính liên hệ, Nếu viết về vấn đề quản trị, kinh doanh từ những nguyên lý của Lý thuyết tổng quát, chắc hết 2 cuốn sách, ước tính 1000 trang.

Vấn đề liên hệ giữa một lý thuyết tổng quát - cụ thể ở đây là thuyết ADNh - đến một lý thuyết ứng dụng chuyên ngành là kinh doanh. Thực ra không khó. Vấn đề là nó cần có thời gian và phương tiện thôi. Nhưng một đơn vị sản xuất kinh doanh dù quản lý tổ chức và tiếp cận thị trường tốt đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một phần tử trong một tập hợp lớn hơn là xã hội. Do đó, nếu tập hợp lớn bị khủng khoảng thì những phần tử trong tập hợp đó vẫn lao đao. Thí dụ như dịch covid này. Đây chính là vấn đề tôi đã giải thích từ hàng chục năm trước, khi giải thích trận sóng thần ở Indo làm chết 250 K người (Tôi cũng đã tiên tri trước sự kiện này từ 30/01/2004, trên diễn đàn tuvilyso.com) với các số phận khác nhau qua Tử Vi.

Thượng Đế còn giải thích được thì vấn đề quản trị một doanh nghiệp chuyện nhỏ mà. Tôi hứa sẽ lưu ý về vấn đề này. Nhưng cho dù lý thuyết quản trị kinh doang hoàn hảo và được ứng dụng thì cũng mới chỉ là MỘT yếu tố tương tác giúp doang nghiệp đó thành công. Còn nhiều yếu tố tương tác khác, thí dụ như Địa Lý phong thủy và môi trường xã hội liên quan đến nó. Thí dụ như dịch Covid...

 

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
THỨC TỪ SỚM. Ngồi đọc mấy cuốn kinh Dịch, để viết bài giảng về khóa Mai Hoa Việt Dịch. Một Lý thuyết thống nhất - mà cả nền văn minh này mới chỉ mơ ước - quả là không thể dễ hiểu. Vậy mà các tác giả cổ kim viết về Dịch, cứ như đúng rồi.
Trong khóa Mai Hoa Việt dịch, không có thay đổi về phương pháp tìm quẻ với luận quẻ, so với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết. Nhưng thay đổi mô hình nguyên lý căn để của lý thuyết tổng quát. Đó là "Tiên Thiên Lạc Việt bát quái đồ" & "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ".
Yếu tố bí ẩn thứ nhất: Dữ kiện đầu vào để dự báo là thời gian đã được lão Gàn giải thích: Đó chính là mô tả một không gian vũ trụ vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, tương ứng với thời gian. Chính tính quy luật này làm nên khả năng tiên tri.
"Chúa không chơi trò xúc sắc!" Đấy là ngài Albert Einstein bảo thế.
"Không có tính quy luật, không có khả năng tiên tri". Ấy là cái khoa học của nền văn minh hiện nay nó bảo thế.
Nhưng yếu tố bí ẩn thứ hai, lại là: bản chất của tính quy luật tương tác nào, khi một thân chủ ngẫu nhiên đến xin quẻ của nhà tiên tri? Tại sao họ phải đến vào lúc này và không phải lúc khác? Họ muốn gặp thày vào 8g sáng. Nhưng kẹt xe mãi 10g mới tới. Sự khác nhau mang tính ngẫu nhiên về thời gian , khi thầy bói và thân chủ gặp nhau, sẽ cho ra quẻ bói khác nhau? Vậy tại sao quẻ vẫn nghiệm đúng với lời tiên tri, là nguyên nhân để nó lưu truyền hàng Thiên Niên kỷ đến nay? 
Tính quy luật nào để một cái gần như có vẻ ngẫu nhiên giữa thời gian gặp nhau và thời gian lên quẻ của nhà tiên tri?
Cái nay liên quan đến quy luật và bản chất của "Trường Tương tác". Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại. 
Lão Gàn nhắc lại: 
"Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại".  
Tôi hy vọng những anh chị em theo học khóa Mai Hoa Việt Dịch, nên có 5 cuốn sách cốt lõi để tham khảo, mà tôi đã giới thiệu. 
Nếu ko thì học xong cũng chỉ biết xem bói theo kiểu Mai Hoa Việt Dịch. Đúng sai thế nào, còn tùy theo khả năng của thày bói.
 

Không có mô tả ảnh.

TIÊN THIÊN LẠC VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ - Mô hình nguyên lý căn để của hệ thống Lý thuyết tổng quát: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt. Ứng dụng trong khóa MAI HOA VIỆT DỊCH.

Không có mô tả ảnh.

CÒN ĐÂY LÀ TIÊN THIÊN PHỤC HY BÁT QUÁI ĐỒ - Do Thiệu khang Tiết công bố. Đúng là "dở hơi, nhưng cũng biết bơi".
CHỈ CÒN GẦN 1000 NĂM NỮA - Sao Thiên Cực Bắc Đại Hùng tinh sẽ được thay thế bởi Thiên Lang.
 

Xin được nói rõ thêm: Chu kỳ một Đại Vận Hội của Thái Ất - một ngành ứng dụng cũa Thuyêt ADNh - là 12 960 năm. Phép tính Thái Ất từ con số trên 150 triệu năm. Do đó, không thể có việc - trích - "Điều đặc biệt là các nhà khoa học Xô Viết đã ước lượng chu kỳ đảo trục của Trái đất là khoảng 12 ngàn năm".
Chính sử Việt của các triều đại Phong kiến Việt, ghi rõ:
Trích:
["Nước Văn Lang lập quốc vào - NĂM THỨ 8 VẬN 7 HỘI NGỌ..."]
Thực ra phải ghi rõ là: ĐẠI VẬN HỘI NGỌ. Một Đại Vận Hội là 12 960 năm.
Một trong những sự bí ẩn của vũ trụ - khiến trái Đất không thể đảo trục - và là điểm mù của cả nền văn minh hiện nay, chính là "Trường tương tác"'.
Bản chất của "Trường Tương tác" theo thuyết ADNh - có thể - sẽ là nội dung một buổi off trong khóa học "MAI HOA VIỆT DỊCH".

VẤN ĐỀ TRƯỜNG TƯƠNG TÁC - Sẽ là một trong phần nhỏ của khóa học "Mai Hoa Việt Dịch".
Trích:
VII. IV. 1. 1. YẾU TỐ THỜI GIAN VÀ NHỮNG QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN VŨ TRỤ
Tiêu chí khoa học đã xác định rằng:
“Phải có tính quy luật mới có khả năng tiên tri”.
Đây chính là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, thuộc tất cả các nền văn minh cổ đại, nếu nó có yếu tố thời gian là dự kiện đầu vào của các phương pháp tiên tri đó. Tiêu chí khoa học nói trên, là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, hoàn toàn dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức của cả nền văn minh hiện đại. Tôi nhắc lại là “nền tảng Lý thuyết”, chứ chưa phải là một thực tại mà lý thuyết đó phản ánh.
Trên cơ sở nền tảng lý thuyết này và tiêu chí khoa học căn bản, tôi đã hiệu chỉnh, phục hồi lại các mô hình biểu kiến của thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch và chứng minh sự phù hợp với tiêu chí khoa học của các mô hình này về tính quy luật của nó. Đó là: “Thiên Thiên Lạc Việt Bát quái đồ” và “Hậu Thiên Lạc Việt Bát quái đồ phối Lạc Thư”…
Từ cơ sở này, chúng ta lại thấy yếu tố thời gian là dữ liệu đầu vào của các phương pháp tiên tri; tất yếu nó phải phản ánh một không gian vũ trụ liên quan đến nó. Và cũng rất tất yếu về mặt lý thuyết là sự vận động và tương tác của vũ trụ, phải hoàn toàn mang tính quy luật mới có khả năng tiên tri. Điều này tôi đã nói từ rất lâu trong các sách đã xuất bản và trong các bài viết của tôi trên diễn đàn của TTNC Lý Học Đông phương.
Nhưng, một vấn đề được tiếp tục đặt ra, là:
Tính thời gian của một quẻ bói, lại phụ thuộc vào những yếu tố ngẫu nhiêu giữa thày bói – người gieo quẻ – và “đối tượng coi bói”.
Đến đây, chúng ta bàn riêng về khái niệm của cụm từ “đối tượng coi bói”. Nội hàm khái niệm “đối tượng coi bói”, được định nghĩa như sau:
Tất cả các hiện tượng, sự kiện và vấn đề của mọi sự vận động trong thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và mọi hành vi của con người, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mà quẻ bói muốn biết; gọi là “đối tượng coi bói”.
Trên cơ sở định nghĩa này thì ngay cả thân chủ đi xem bói, cũng không phải đối tượng coi bói. Mà vấn đề là thân chủ đó muốn hỏi để biết điều gì? Chính điều cần hỏi, mới là đối tượng coi bói. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng: Ngay người thày cũng tự coi bói cho mình với vấn đề - đối tượng coi bói - được đặt ra.
Trên cơ sở này, một vấn đề tiếp tục được đặt ra liên quan đến yếu tố thời gian, là: Nếu dự kiện đầu vào mang tính thời gian, sẽ phản ánh một không gian vũ trụ tương ứng với nó. Và chính tính quy luật của sự vận động tương tác của vũ trụ, làm nên khả năng tiên tri của những phương pháp tiên tri. Vậy thì, sự xuất hiện của những đối tượng coi bói, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bao gồm thời gian gặp giữa thày bói và thân chủ; cảm ứng muốn biết sự kiện – đối tượng coi bói – của thày bói, điều này sẽ được giải thích như thế nào?
Vấn đề này, sẽ tiếp tục được trình bày trong tiểu mục tiếp theo của bài này.
VII. IV. 1. 2. “CHÚA KHÔNG CHƠI TRÒ SÚC SẮC” & “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC”.
Cần nói rõ thêm rằng: Không chỉ có hình thức có vẻ ngẫu nhiên của đối tượng coi bói và thày bói. Mà ngay trong phương pháp coi bói, cũng rất nhiều phương pháp bói toán phương Đông mang tính ngẫu nhiên, như: gieo ba đồng tiền, xóc thẻ, xin xâm...Xa xưa hơn nữa là Bói bằng cỏ thi, bói lá trầu quả cau, bói chân gà...Ở Tây phương còn có bói Bài Tây, bói quả cầu thủy tinh...Tất cả những phương pháp bói này, đều mang tính có vẻ như ngẫu nhiên. Nhưng dù có vẻ như ngẫu nhiên, tất cả các phương pháp tiên tri ấy, đều bền vững với thời gian. Điều này xác định rằng: Chúng phải có một quy luật đứng đằng sau nó. Quy luật đó là quy luật gì?
Vấn đề đặt ra được giải thích bằng một khái niệm của chính nền văn minh hiện đại. Đó là "Trường tương tác". Đây là một khái niệm mới nhất, trên cơ sở những giả thuyết về những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, là thuyết Lượng Tử và Lý thuyết Dây. Nhưng nền tảng tri thức của văn minh hiện đại vẫn chưa làm sáng tỏ được bản chất của chính khái niệm "Trường Tương tác " do họ đặt ra. Mà họ mới chỉ cảm nhận một cách mơ hồ về nó. Đây chính là "điểm mù" của nền văn minh hiện đại. Nhưng một nền văn minh cổ xưa - mà tôi đặt tên là "Văn minh Átlantic" - đã phát hiện ra nó từ lâu. Và họ đã ứng dụng ngay trong tất cả các phương pháp ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành....Điều này sẽ được trình bày ngay tiếp theo đây.
....
------------------
Ghi chú: Những tiêu đề có thể thay đổi.

TÔI CẦN PHẢI NÓI RÕ HƠN VỀ KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH.
1/ Tất nhiên vấn đề cuối cùng của khóa học này sẽ là anh chị em biết được phương pháp coi bói. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi người đi mua sách về tự học cũng được. Sách viết đúng sai thế nào không cần biết. Vì phương pháp coi bói của Mai Hoa Việt Dịch với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở mô hình biểu kiến - là công cụ coi bói - ở Mai Hoa Việt Dịch, là: Tiên Thiên Lạc Việt và Hậu Thiên Lạc Việt. Cho nên về lý thuyết quẻ tím được sẽ sai lệch ở hai quái Tốn/ Chấn.
Cho nên vấn đề là ở chỗ: Khóa học này tôi chứng minh một thực tại vũ trụ liên quan đến mô hình toán học Nhị Phân mô tả thuyết ADNH, được hiệu chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. Và thực tại này tôi đã mô tả trong cuốn "TVCN Kinh Dịch" Nxb Hồng Đức 2020. Có điều nói rõ hơn một chút, mang tính liên hệ ứng dụng với các quẻ bói. Nếu ko nó thành mê tín dị đoan.
2/ Bởi vì có nhiều vấn đề cần giải quyết qua khóa học này, để chứng minh tính khoa học thật sự của một quẻ bói - vốn huyền bí trong toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại - tôi "CÓ THỂ" phải viện dẫn đến những tri thức chỉ có ở nền văn minh Atlantic. Một trong những thí dụ về hệ thống tri thức này chính là, một khái niệm mới xuất hiện của những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, gọi là "Trường Tương tác".
Nền văn minh hiện nay đã đặt ra - chính xác chỉ là một ý niệm - về điều kiện tương tác của các vật thể, mà họ gọi là "Trường Tương Tác". Mặt Trăng và Trái Đất hút nhau. Cái đó thì cả làng Vũ Đại đều hiểu. Nhưng nó hút nhau trong một điều kiện môi trường như thế nào? Cái gì chuyển tải dẫn xuất của các vật thể có khối lượng trong vũ trụ này để chúng tương tác? Đấy chính là ý niệm về "Trường Tương Tác".
Đây là "Điểm mù" của cả nền văn minh hiện nay. Có một nha khoa học tinh hoa của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Mỹ chi 10 tỷ Dollar để họ đem Chúa đến cho chính phủ Mỹ. Nhưng họ đã thất bại. Còn tôi đã đem Chúa đến trong cuốn "Tìm Về Cội nguồn kinh Dịch" có 800k/ cuốn. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ có gặp ngay đức Chúa, cũng chỉ để đảnh lễ và lui ra - với giá 10 tỷ Dolalr. Còn "Trường Tương tác" là quyền năng thật sự của Chúa.
Nhưng nếu không trình bày về "Trương Tương Tác" - ít nhất về mô tả lý thuyết - thì khó giải thích tính - có vẻ - ngẫu nhiên của một quẻ bói vào thời điểm lên quẻ.
Khóa học này đào tạo những nhà tiên tri, chứ không phải thày bói theo quan niệm cổ điển - dù là bói cho vua.
Cho nên, khóa học này sẽ hơi dài dòng về vấn đề hệ thống lý thuyết tổng hợp và những thực trạng vận động vũ trụ liên quan đến nó.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Lederman, nhà vật lý đoạt Giải Nobel năm 1988, đã gọi đó là "Hạt của Chúa" (God particle). Trong cuốn The God particle xuất bản năm 1993, Lederman thuyết phục Chính phủ Mỹ cấp cho các nhà khoa học 10 USD để chế tạo một chiếc máy gia tốc đủ mạnh hòng tìm kiếm Hạt của Chúa. Ông nói quả quyết: "Hãy giao cho chúng tôi 10 tỷ USD và các nhà vật lý sẽ giao nộp Chúa cho các ông!". Xem kỷ yếu Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, NXB Tri thức, 2014, trang 265. 159'

Tính nhận biết - Tính Thấy - hoàn toàn khác "Trường Tương tác".
Tính Thấy chính là Thượng Đế - ngay cả nước Mỹ muốn biết phải chi 10 tỷ Dol. Nhưng đã thất bại : "Không có Hạt của Chúa". Họ chưa thấy được Thượng Đế.
Còn "Trường Tương Tác" chính là điều kiện để các dạng vật chất tương tác với nhau. Có thể dùng hình ảnh "Quyền năng của Thượng Đế" để minh họa.
PS: Ah. mà con nói đúng đây. Có thể nói "Trường Tương tác" là "phương tiện nhận biết". Hoặc là một khái niệm gần như thế.

Rất tiếc! Điều kiện kỹ thuật của nền văn minh hiện nay, chưa thể "nhìn thấy" được "trường tương tác". Nên chỉ có thể mô tả trên cơ sở hợp lý lý thuyết theo tiêu chí khoa học và chứng minh thực tế mang tính...thủ công

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cập nhật tiếp comment của thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu

Trong khóa học này, xác định Chu Văn Vương không hề viết Soán Từ, Con của ngài Chu Công Đán không hể viết hào từ. Tất nhiên chẳng có ai là Khổng tử viết Thập dực cả. Bản chất của Soán từ trong kinh Dịch, chỉ liện hệ hình tượng với nội hàm đích thực bản chất của quẻ. Nó không thể hiện dc nguyên lý lý thuyết tổng quát đằng sau nhưng lời gọi là Soán Từ của Chu Văn Vương. Cho nên thay vì chỉ có một từ kép là "Soán từ" (Được coi là của Chu Văn Vương), nay đổi thành "Lạc Việt Soán từ".
Trong khóa học này, cũng giới thiệu về "Trường Tương Tác" - Quyền năng của Thượng Đế.
Nhưng cả "Lạc Việt Soán từ" và "Trường Tương tác", chỉ giới thiệu khái quát.
Khóa học này không giành cho những người thiếu kiên nhẫn.

Thí dụ - đây là lời Soán Từ được coi là của Chu Văn Vương - cho quẻ Địa Thủy Sư:

Quote

"Thoán từ:
師: 貞 , 丈 人 吉 , 无 咎 .
Sư: Trinh, trượng nhân cát, vô cữu.
Dịch: quân đội mà chính đáng (có thể hiểu là bền chí), có người chỉ huy lão thành thì tốt, không lỗi.
(Có sách bảo hai chữ “trượng [ 丈] nhân” chính là “đại [大] nhân) người tài đức)
Giảng: Trên là Khôn, dưới là Khảm mà sao lại có nghĩa là đám đông, là quân đội? có 4 cách giảng:
...."

Còn đây là lời bình của cụ Nguyễn Hiến Lê:

Quote

“Chỉ dùng hai nét liền, đứt mà suy diễn được như vậy, tài thật”.
Trích trong: VIII. II. I. SỰ MƠ HỒ TRONG KINH VĂN CỦA KINH DỊCH. của khóa Mai Hoa Việt Dịch.
Sở dĩ có sự mơ hồ và phải dùng hình tương liên hệ mô tả. Vì nó không có một nguyên lý lý thuyết tổng quát liên hệ.

KHÓA MAI HOA VIỆT DỊCH NÀY phần lý thuyết tổng quát liên hệ với phương pháp ứng dụng để coi bói, có thể kéo dài tối thiểu 2 tháng, tối đa ba tháng. Tôi đang cố gắng nén thông tin để có thời gian ngắn nhất cho phần Lý thuyết cơ bản ứng dụng. Cho nên cần những khả năng tư duy tương thích với thông tin nén.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
GIỚI THIỆU VỚI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN QUAN TÂM:
Phần mở đầu của bài thứ XI, trong khóa Mai Hoa Việt Dịch.
Sự hấp dẫn của khóa học này, không chỉ dừng lại ở đây. Bởi vì, nó sẽ dẫn các bạn đến ý niệm về "Quyền Năng của Thượng Đế". Tức "Trường Tương tác", mà cả nền văn minh hiện nay mới chỉ có ý niệm mơ hồ vì nó.
-----------------------------
BÀI XI.
THỂ VÀ DỤNG TRONG MAI HOA VIỆT DỊCH.
MỞ ĐẦU.
Bảy năm trước, có một buổi tọa đàm khoa học ở Café thứ 7 Trung Nguyên, ngày 30. 8. 2014, để trình bày nội dung cuốn sách: “Minh Triết Việt trong văn minh Đông phương”, in lần thứ I (Nxb Tri Thức 2014). Qua đó, xác định quan điểm và hệ thống luận cứ của tôi, chứng minh cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử và cội nguồn văn minh Đông phương thuộc về nền văn hiến Việt. Trong buổi tọa đàm này, có một người đặt câu hỏi: “Dịch gồm Thể và Dụng. Vậy thưa ông. Xin cho biết Dịch là gì?”. Nói xong ông ta trả cái micro cho tôi và ngồi xuống ghế của mình với vẻ mặt sung mãn, quay nhìn xung quanh ý muốn nói: “Ta chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn, nhưng là vấn đề cốt lõi. Khiến diễn giả phải suy ngẫm và im lặng”.
Người điều khiển chương trình hôm đó là nhạc sĩ Dương Thụ, người phản biện chính là giáo sư Vật lý Lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng. Tôi đã không trả lời ngay với người đặt câu hỏi đó. Bởi vì nó chỉ là một khái niệm dùng trong ứng dụng để xem bói. Trong khi tôi đang mô tả một hệ thống lý thuyết được phục hồi từ thuyết ADNh. Tất nhiên để liên hệ từ một hệ thống lý thuyết tổng quát, đến một phương pháp ứng dụng. Nó cần một hệ luận trung gian, để lấp khoảng cách giữa một hệ thống lý luận và ứng dụng thực tế. Đây là một quy luật, được chứng nghiệm ngay với cả những hệ thống lý thuyết tổng hợp của nền văn minh hiện đại, với hệ thống phương pháp luận ứng dụng của các lý thuyết ứng dụng chuyên ngành.
Cho nên, sau khi trình bày và trả lời các câu hỏi liên quan đến lý thuyết tổng quát, tôi quay lại với câu hỏi của người này, thì ông ta đã bỏ về. Có thể ông ta đã đạt được ý muốn, khi chứng tỏ một tri thức cao siêu về Dịch lý trước đám đông, mà một diễn giả gây chú ý trước dư luận không trả lời được. Nhưng cũng có thể ông ta bận phải về, hoặc thất vọng khi tôi không trả lời ông ta về bản chất của mối liên hệ trong Bốc Dịch là “Thể và Dụng”.
Nhưng bây giờ, trong bài XI với chủ đề: “Thể và Dụng trong Mai Hoa Việt Dịch”, tôi sẽ trình bày rõ nội hàm khái niệm này và tính ứng dụng của nó trong Bốc Dịch
 
Quote

 

Học Địa LÝ PT đã rất khó. Vì nó là hệ qua ứng dụng của một lý thuyết tổng quát đã thất truyền. Nhưng nó còn dễ học, vì nó giới hạn chuyên ngành (Mặc dù cũng có khả năng tiên tri, giới hạn. Các cao thủ Đại Lý Lạc Việt chỉ cần nhìn cái nhà, phán cứ như đúng rồi những gì đang xảy ra trong nhà).
Còn xem bói. Tuy đơn giản hơn, như với các thày bà từ ngàn năm qua cắp tráp xem bói dạo. Nhưng nó là kết quả trực tiếp của một lý thuyết tổng hợp những quy luật vũ trụ có thể tiên tri. Cho nên gần như nó phải phục hồi lại những hệ luận chính cua mọc thuyết đã sinh ra nó.
Kết quả cuối cùng, cũng có thể học xong đi coi bói. Nhưng đây sẽ là một vị THÀY bói thực sự. Đúng nghĩa THÀY.

 

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỞ ĐẦU BÀI THỨ XIII CỦA MAI HOA VIỆT DỊCH.
BÀI XIII.
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CỦA MAI HOA DỊCH SỐ
& LĂNG KÍNH CỦA MAI HOA VIỆT DỊCH.
Tiếp theo.
MỞ ĐẦU.
Chúng ta đã bắt đầu từ phương pháp coi bói trong Mai Hoa Dịch của ông Thiệu Khang Tiết công bố, là: Quẻ bói được lập thành theo dự kiện ban đầu là thời gian ngày, giờ, tháng, năm. Tôi cần xác định với anh chị em rằng:
Phương pháp coi bói bằng dự kiện thời gian, ngày, giờ, tháng, năm là phương pháp coi bói, được xác định trong khóa Mai Hoa Việt Dịch, là “phương pháp coi bói căn bản, mang tính nền tảng cho tất cả các phương pháp coi bói khác liên quan”. Bởi vì, nó mô tả về mặt lý thuyết một quy luật vận động, tương tác trong không gian vũ trụ, tác động tới Địa Cầu, được thể hiện trong hệ thống quẻ bói tính được, liên quan đến phương pháp dự báo của Mai Hoa Việt Dịch. Nhưng với những phương pháp dự báo khác của Mai Hoa Dịch - được lần lượt giới thiệu trong các bài tiếp theo - yếu tố thời gian chỉ dùng giờ để xác định Hào động tìm quẻ Biến. Thâm chí. Trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ quán xét những phương pháp bói khác ngoài Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết, như Chu Dịch, và các phương pháp bói truyền thống là : Bói cỏ Thi, bói Mai rùa với ba đồng tiền…thì vấn đề được đặt ra về mặt lý thuyết với các phương pháp này sẽ được giải thích như thế nào?
Có thể nói: Ngay cả với phương pháp căn bản, được giải thích hợp lý về quy luật vũ trụ và không/ thời gian tương ứng, người ta vẫn có thể đặt ra vấn đề: "Cơ chế tương tác của sự vận động vũ trụ có tính quy luật đó, sẽ như thế nào?"
Đây là một khoảng cách rất lớn giữa hệ thống tri thức của hai nền văn minh Atlantic và nền văn minh hiện đại của chúng ta.
Nền văn minh hiện nay, mới chỉ xác định được sự vận động mang tính cơ học của các thiên thể trên bầu trời liên quan đến Địa Cầu. Thậm chí, chưa thể xác định được về sự ảnh hưởng của những Thiên Thể này như thế nào với trái Đất, ngoại trừ xác định ảnh hưởng một cách đơn giản, mang tính trực quan của mặt Trăng với Thủy triều, năng lượng mặt trời với trái Đất…
Bởi vậy, ngay sự giải thích về tính quy luật vận động và tương tác của các thiên thể của tôi, cũng mới chỉ dừng lại ở tính hợp lý lý thuyết. Còn bản chất sự tương tác đó cụ thể như thế nào, thì đó còn là một khoảng cách rất lớn, giữa hệ thống tri thức của hai nền văn minh.
Do đó, cho nên, chúng ta cần tiếp tục quán xét các phương pháp dự báo phổ biến và khác nhau trong khóa Mai Hoa Việt Dịch này, để có thể suy nghiệm. Trước mắt là các phương pháp được mô tả trong sách Mai Hoa Dịch số, trong các bài học tiếp theo đây. Các phương pháp coi bói, này đã tồn tại một cách khách quan, từ hàng ngàn năm qua trong lịch sử văn minh nhân loại. Đó là những cơ sở để suy nghiệm và quán xét, phân tích và tổng hợp giải thích một nguyên nhân chi phối tính nghiệm đúng các hiệu quả dự đoán từ hàng ngàn năm qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites