Kim Cương

Mạn đàm về bút danh trực tuyến

6 bài viết trong chủ đề này

Các anh chị thân mến, Thiên Long đặt ra chủ đề này, anh chị nào có ý gì thì góp vào cũng là một điều hay.

Đúng là nhà có số, phố có tên. Và tất nhiên, khi đặt tên một con phố, người ta phải có trí tuệ sáng suốt để sao cho nó có ý nghĩa. Còn đối với con người, có được cái tên thế tục trong phạm vi bình thường cũng là một vấn đề, đặc biệt tác động khi giao tiếp trong cộng đồng.

Chẳng hạn như Thiên Long thấy trên diễn đàn, có bút danh tự đặt là Phật Sứ ("phật sứ"). Thiền Long thấy cái bút danh này, một có thể suy ra là tượng Phật bằng gốm sứ, hai, thì cùng lắm là cõi Phật. Như vậy thì ở đây có vấn đề khi dùng dạng bút danh tương tự để giao lưu trên diễn đàn. Vấn đề ấy cụ thể ra sao ? trường hợp này, Thiên Long nghĩ rằng tùy ý kiến riêng của mỗi đọc giả.

Hoặc ví dụ thực tế như bút danh là anmay ('Ăn mày'), hoặc là Thiên Luyên ('Luyên Thuyên-nói nhảm, nói linh tinh'). Dùng bút danh như vậy, mà đi vào các chủ đề "hoành tráng" thì đúng là, nếu mà bình thường ra người ta sẽ mất tự tin vì động niệm bởi cái bút danh "kêu" của chính mình, hoặc nếu có góp ý bàn luận thì cũng, một là sẽ có ý kiến hài hước lạc đề phần nào, hai là có sự khích khí không có tác dụng, cho dù là tác dụng nghịch hạnh.

Nếu nói rộng và nói riêng trên các diễn đàn lý học thì cũng tổng kết được không ít các bút danh có thể xếp vào nhóm loại bút danh thái quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị thân mến, Thiên Long đặt ra chủ đề này, anh chị nào có ý gì thì góp vào cũng là một điều hay.

Đúng là nhà có số, phố có tên. Và tất nhiên, khi đặt tên một con phố, người ta phải có trí tuệ sáng suốt để sao cho nó có ý nghĩa. Còn đối với con người, có được cái tên thế tục trong phạm vi bình thường cũng là một vấn đề, đặc biệt tác động khi giao tiếp trong cộng đồng.

Chẳng hạn như Thiên Long thấy trên diễn đàn, có bút danh tự đặt là Phật Sứ ("phật sứ"). Thiền Long thấy cái bút danh này, một có thể suy ra là tượng Phật bằng gốm sứ, hai, thì cùng lắm là cõi Phật. Như vậy thì ở đây có vấn đề khi dùng dạng bút danh tương tự để giao lưu trên diễn đàn. Vấn đề ấy cụ thể ra sao ? trường hợp này, Thiên Long nghĩ rằng tùy ý kiến riêng của mỗi đọc giả.

Hoặc ví dụ thực tế như bút danh là anmay ('Ăn mày'), hoặc là Thiên Luyên ('Luyên Thuyên-nói nhảm, nói linh tinh'). Dùng bút danh như vậy, mà đi vào các chủ đề "hoành tráng" thì đúng là, nếu mà bình thường ra người ta sẽ mất tự tin vì động niệm bởi cái bút danh "kêu" của chính mình, hoặc nếu có góp ý bàn luận thì cũng, một là sẽ có ý kiến hài hước lạc đề phần nào, hai là có sự khích khí không có tác dụng, cho dù là tác dụng nghịch hạnh.

Nếu nói rộng và nói riêng trên các diễn đàn lý học thì cũng tổng kết được không ít các bút danh có thể xếp vào nhóm loại bút danh thái quá.

Bát bộ thiên long "bói nhầm" dồi

Đệ kô fải "liên thuyên" đâu

Thiên nà ổng trời,Luyên nà "được tôi luyện",hay "luyện rèn".Đệ đc trời đất luyện rèn,hông fải luyên thuyên đâu!!!

Đại ca nhìu chữ nghĩa vậy "Phật Sứ" nà phiên bản máy và của ai lào ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bát bộ thiên long "bói nhầm" dồi

Đệ kô fải "liên thuyên" đâu

Thiên nà ổng trời,Luyên nà "được tôi luyện",hay "luyện rèn".Đệ đc trời đất luyện rèn,hông fải luyên thuyên đâu!!!

Đại ca nhìu chữ nghĩa vậy "Phật Sứ" nà phiên bản máy và của ai lào ???

Phải gồi, Thiên Luyên không phải là liên thuyên, vậy coi như đây là hiện tượng kinh nghiệm "căn nguyên tùy thuộc và bản chất thực tế". Xem ra, kháng án cũng có tác dụng tích cực, vì đôi khi thẩm phán cũng nhầm.

Nhưng cái nghĩa Luyên và Luyện đâu thấy ai nói bao giờ ? Cho nên Thiên Luyên không thành nghĩa là được trời đất rèn luyện, bàn thế thôi, không thì đụng đến quyền tự do của Thiên Luyên.

(Còn Phật Sứ thì cũng có thể có nghĩa là Sứ giả cõi Phật).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bát bộ thiên long "bói nhầm" dồi

Đệ kô fải "liên thuyên" đâu

Thiên nà ổng trời,Luyên nà "được tôi luyện",hay "luyện rèn".Đệ đc trời đất luyện rèn,hông fải luyên thuyên đâu!!!

Đại ca nhìu chữ nghĩa vậy "Phật Sứ" nà phiên bản máy và của ai lào ???

Bớt nói nhảm đi. Tôi chẳng thấy anh có được cái bài viết nào ra hồn cả. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị thân mến, Thiên Long đặt ra chủ đề này, anh chị nào có ý gì thì góp vào cũng là một điều hay.

Đúng là nhà có số, phố có tên. Và tất nhiên, khi đặt tên một con phố, người ta phải có trí tuệ sáng suốt để sao cho nó có ý nghĩa. Còn đối với con người, có được cái tên thế tục trong phạm vi bình thường cũng là một vấn đề, đặc biệt tác động khi giao tiếp trong cộng đồng.

Chẳng hạn như Thiên Long thấy trên diễn đàn, có bút danh tự đặt là Phật Sứ ("phật sứ"). Thiền Long thấy cái bút danh này, một có thể suy ra là tượng Phật bằng gốm sứ, hai, thì cùng lắm là cõi Phật. Như vậy thì ở đây có vấn đề khi dùng dạng bút danh tương tự để giao lưu trên diễn đàn. Vấn đề ấy cụ thể ra sao ? trường hợp này, Thiên Long nghĩ rằng tùy ý kiến riêng của mỗi đọc giả.

Hoặc ví dụ thực tế như bút danh là anmay ('Ăn mày'), hoặc là Thiên Luyên ('Luyên Thuyên-nói nhảm, nói linh tinh'). Dùng bút danh như vậy, mà đi vào các chủ đề "hoành tráng" thì đúng là, nếu mà bình thường ra người ta sẽ mất tự tin vì động niệm bởi cái bút danh "kêu" của chính mình, hoặc nếu có góp ý bàn luận thì cũng, một là sẽ có ý kiến hài hước lạc đề phần nào, hai là có sự khích khí không có tác dụng, cho dù là tác dụng nghịch hạnh.

Nếu nói rộng và nói riêng trên các diễn đàn lý học thì cũng tổng kết được không ít các bút danh có thể xếp vào nhóm loại bút danh thái quá.

Batbothienlong thân mến.

Diễn đàn đã có nội qui quy định về giới hạn chấp nhận được của nicknem (Ký danh) trên diễn đàn. Những ký danh trên coi như được chấp thuận. Cũng đã có nhiều ký danh bị xóa do tính phản cảm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Batbothienlong thân mến.

Diễn đàn đã có nội qui quy định về giới hạn chấp nhận được của nicknem (Ký danh) trên diễn đàn. Những ký danh trên coi như được chấp thuận. Cũng đã có nhiều ký danh bị xóa do tính phản cảm.

Cám ơn bác Thien Su đã ko chê !

Bác Như Thông ơi, Ca Ngựa Thiên Lý Mã bói nhầm bác nhỉ ?Cháu đang" Luyện Thiền " bác ạ,bác có thoong món í ko ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay