Thiên Sứ

VẤN ĐỀ NAM BÁN CẦUVỚI PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG HỌC THUẬT CỔ ĐÔNG PHƯƠNG.

2 bài viết trong chủ đề này

VẤN ĐỀ NAM BÁN CẦU

VỚI PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG HỌC THUẬT CỔ ĐÔNG PHƯƠNG.

Vấn đề được đặt ra không chỉ với Lạc Việt độn toán mà có thể nói nó chính là tính nguyên lý và phương pháp luận cho mọi sự ứng dụng cùa học thuật cổ Dông phương liên quan đến Nam bán cầu. Từ y lý, tử vi, phong thủy đến dự báo....Do đó, nếu chúng ta không biết rõ từ nguyên lý và thực tại nào là cơ sở của học thuật cổ Đông phương thì chúng ta sẽ lúng túng khi ứng dụng những phương pháp này ở Nam bán cầu.

Tôi đã nhiều lần trình bày rằng: Những sách chữ Hán cổ để lại thuần túy chỉ là phương pháp ứng dụng, hoàn toàn không phản ánh đầy đủ một nguyên lý lý thuyết là cơ sở nền tảng của các phương pháp ứng dụng này. Đó chỉ là những mảnh vụn còn sót lại của một nền văn minh Lạc Việt huyền vĩ đã sụp đổ (Như văn minh Ai Cập). Chính vì thiều tính nguyên lý đó, mà khi gặp những trường hợp cụ thể - như ứng dụng ở Nam - so với Bắc bán cầu - đã không thể lý giải được và lúng túng.

Nguyên lý và thực tại này, tôi đã nhiều lần trình bày rằng: Đó chính là sự tương tác có tính quy luật của vũ trụ được nhận thức và phản ánh trong học thuật cổ Đông phương.

Nhưng sự phân tích cho rõ ràng điều này có lẽ tôi phải viết hẳn một tiểu luận. Bây giờ là 5g 30 sáng giờ Việt Nam. Tôi xin hẹn lại khi rảnh sẽ chứng minh điều này.

Tuy nhiên, anh chị em nghiên cứu Lạc Việt độn toán hãy lưu ý:

Mọi phương pháp ứng dụng không thay đổi, chỉ xét thêm phần tương tác Âm Dương lên phương pháp luận. Mà sự luận xét này cũng rất cụ thể. Nam bán cầu chính là Phương Quý mà cổ thư nói tới.

Chúc anh chị em thành công.

Thiên Sứ

PS: Anh chị em nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt lưu ý: Phương Quý khác với sơn Quý trong 24 sơn của Phong Thủy. Khi lớp Phong thủy Lạc Việt tiếp tục học lại ở đây, tôi sẽ trình bày v/d này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những sách chữ Hán cổ để lại thuần túy chỉ là phương pháp ứng dụng, hoàn toàn không phản ánh đầy đủ một nguyên lý lý thuyết là cơ sở nền tảng của các phương pháp ứng dụng này. Đó chỉ là những mảnh vụn còn sót lại của một nền văn minh Lạc Việt huyền vĩ đã sụp đổ (Như văn minh Ai Cập). Chính vì thiều tính nguyên lý đó, mà khi gặp những trường hợp cụ thể - như ứng dụng ở Nam - so với Bắc bán cầu - đã không thể lý giải được và lúng túng.

Nguyên lý và thực tại này, tôi đã nhiều lần trình bày rằng: Đó chính là sự tương tác có tính quy luật của vũ trụ được nhận thức và phản ánh trong học thuật cổ Đông phương.

Nhưng sự phân tích cho rõ ràng điều này có lẽ tôi phải viết hẳn một tiểu luận. Bây giờ là 5g 30 sáng giờ Việt Nam. Tôi xin hẹn lại khi rảnh sẽ chứng minh điều này.

TRời chú thiên sứ ơi! chẳng nhẽ người TQ không mảy may suy nghĩ và tìm cách lý giải vấn đề à? Sao họ lười vậy? hay họ đã cố mà ko nghĩ ra? chú công bố rộng rãi thể nào họ cũng coppy lại. Cháu nghĩ chú giữ làm tài liệu lưu hành nội bộ thì hơn. Khi nào thật nổi tiếng thì công bố một thể trên một tờ báo của nước ngoài, như BBC chẳng hạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites