bunny

Học viên lớp PTCB và PTLV 2 không vào lớp được

62 bài viết trong chủ đề này

Đã xếp lớp cho ninhthuan, Phan Quan, và trananh theo yêu cầu của Artemisia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh Bá Kiến, Phan Quan đã truy cập được vào lớp PTLV II.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã xếp lớp cho ninhthuan, Phan Quan, và trananh theo yêu cầu của Artemisia.

Xin cám ơn Ban quản trị , NinhThuan đã vào được lớp

Share this post


Link to post
Share on other sites

langtu cũng không vào được lớp PTLV2, nhờ BQT xem giúp.

Xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thuhien không vào được lớp PTLVII xin BQT giúp đỡ.

Xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh không vào được lớp PTCB, mong ban quản trị sửa giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HungNguyen vào lớp được rồi. Xin cám ơn BQT. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoanghovan khong vao duoc lop PTLV2. Ban quan tri giup dum. Cam on

Share this post


Link to post
Share on other sites

zhinshan không vào được lớp PTLVII xin BQT giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn.

Zhinshan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạt gạo làng cũng chưa vào được lớp PTLV II. Xin BQT giúp đỡ.

Cám ơn nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã cập nhật danh sách vovinhivi, zhinshan, hạt gạo làng, hoanghovan, thuhien vào lớp Phong Thủy II

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hungphuc không vào được lớp PTLVII xin BQT giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn.

Hưng phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanhphuc vẫn không vào được lớp PTLVII xin BQT giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phuong2t cũng chưa vào được lớp PTLV 2. Xin ban quản trị giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã cập nhật thanhphuc và Hưng Phúc vào lớp PT II

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã cập nhật thanhphuc và Hưng Phúc vào lớp PT II

Cảm ơn BQT, thanhphuc đã vào được lớp rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện tại nick chauthevinh vẫn chưa vào được lớp Phong Thủy Lạc Việt 2, nhờ Ban quản trị sắp xếp cho vào lại lớp.

Trân trọng

chauthevinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huy Khôi không vào được lớp PTLV. Nhờ Ban QT giúp

Cám ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Caritas không vào được lớp PTLV 2. Xin nhờ ban QT giúp .

Cảm ơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ArtFriend cũng không vào được lớp PTLV 2. Xin nhờ ban QT giúp .

Xin cảm ơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã cập nhật thanhphuc và Hưng Phúc vào lớp PT II

Nhờ Ban QT giúp

Xuân an cũng không vào được lớp học PTLV 2

Xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ KTV add nick: xuân an, Huy Khôi, Carista, violet vào lớp PTLV II.

ArtFriend không phải là học viên lớp PTLV II.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã cập nhật danh sách: xuân an, Huy Khôi, Carista, violet vào lớp Phong Thủy II

Share this post


Link to post
Share on other sites

ArtFriend không phải là học viên lớp PTLV II.

Híc, vậy mà cứ nghĩ xin vào là được. Bùn qué... :lol: :lol: :lol: ^_^

Posted ImageCon miêu này đang làm gì zậy ta, hùm....vì phải được đọc hết quyển DTTY...hic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Híc, vậy mà cứ nghĩ xin vào là được. Bùn qué... :lol: :lol: :lol: ^_^

Posted ImageCon miêu này đang làm gì zậy ta, hùm....vì phải được đọc hết quyển DTTY...hic.

Bó tay đồng chí này!

Share this post


Link to post
Share on other sites