Thiện Nhơn

phương pháp siêu thời tiếp khí trong KMDG

4 bài viết trong chủ đề này

Muốn lập đúng bảng số giờ sanh ta cần phải biết pp siêu thời tiếp khí trong KMDG như sau:

*Tính tổng số thời gian bằng phút của tiết thực tế rồi đem chia cho 180 giờ để biết" mỗi giờ là bao nhiêu phút."

*...........................................từ đầu tiết thực tế đến phút sanh (của ngày giờ sanh) rồi đem chia cho số phút mỗi giờ vừa tìm được ở trên để biết người ấy sanh vào giờ thứ mấy trong 180 giờ .Thế là ta có giờ sanh

đã STTK là giờ gì và thuộc nguyên nào .Sau đó thì lập bảng 6 nghi 3 kỳ để thành lập bảng số ....vv

Chú ý là trong các Lịch kỳ môn hiện nay của TQ họ tính tiết thực tế theo giờ Bắc Kinh mà giờ chuẩn của KMDG là giờ của vùng Động Đình Hồ tức là gần đúng với giờ Việt Nam hiện nay.

Một điêu nữa là khi siêu thời tiếp khí như trên thì một người sanh ban ngày lại tính thành giờ ban đêm hoặc ngược lại, ta vẫn lập bảng số theo giờ đã STTK thôi, nhưng khi xét đoán bảng số thì phải chú ý đến vấn đề Dương tướng và Âm thần :Các tướng Dương mà giờ thực tế (chứ không phải giờ STTK) là ban đêm thì biến thành Âm thần, các tướng Âm thì ngược lại .

Các sách Kỳ Môn lâu nay lấy quy luật Tam nguyên phù đầu làm STTK là sai. Đó là quy luật làm Lịch Kỳ Môn của người xưa

TN

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin anh Thiên Nhơn cho một vài ví dụ về phương pháp tính, được không ạ.

Rất cảm ơn anh đã quan tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gởi anh TS và các bạn quan tâm đến pp siêu thời tiếp khí trong TS KMDG . Tôi xin trình bày một ví dụ cụ thể sau :

*Tiết Thanh minh năm 2009 theo Lịch Kỳ môn cuốn LỊCH VẠN NIÊN DỊCH HỌC PHỔ THÔNG của TQ khởi đầu lúc 00 giờ 05 phút ngày 09 tháng 3 Âm lịch , kết thúc lúc 07 giờ 18 phút ngày 25 tháng 3 Âm lịch nên tổng thời gian là 23473 phút (chú ý là nếu tính theo giờ Động Đình Hồ thì cũng vẫn là 23473 phút vì khởi đầu và kết thúc đều lui lại 1 giờ ) nên mỗi giờ siêu thời tiếp khí sẽ là: 23473 : 180 = 130 phút 24 giây ...Giả sử ngày giờ sanh của bạn X là 07 giờ 00 (giờ VN) ngày 15 tháng 3 Âm lịch thì tổng thời gian từ khởi tiết đến giờ sanh là 9115 phút .Đem 9115 phút chia cho 130 phút 24 giây ở trên ta được 69 giờ còn dư ,vậy bạn X sanh vào giờ thứ 70 của tiết này , tức là giờ Quý Dậu thuộc Trung nguyên của tiết này với số cục là 1 Dương độn.

Ta có bảng 6 nghi 3 kỳ là:

Mậu 1 Tân 4 Ất 9

Kỷ 2 Nhâm 5 Bính 8

Canh 3 Quy 6 Đinh 7

Rồi tiếp tục lập bảng số và vv...

Xin cảm ơn ...TN

Share this post


Link to post
Share on other sites