LeDien

PHÉP THẢ ĐÒN TAY

5 bài viết trong chủ đề này

Không biết post bài này vào đâu, thôi thì post ở đây cho nóng một tí. BQT thấy không hợp lí thì xin di chuyển nhé.

PHÉP THẢ ĐÒN TAY NHÀ

Phép thả đòn tay nhà, người ta thường tính theo Trực, muốn tính theo Trực phải biết thứ tự của Trực, cách tìm Trực chủ và Trực thuộc Ngũ hành.

1. THỨ TỰ CỦA 12 TRỰC: Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thâu, Khai, Bế.

2. TÌM TRỰC CHỦ NHÀ: Muốn tìm Trực phải biết người đó tuổi gì, mạng gì rồi theo câu này mà tìm:

“Trâu Vàng, Chó Lửa, Dê Gỗ, Đất Nước Rồng”.

Trâu là Sửu, Vàng là Kim. Người mạng Kim thời khởi Kiến tại Sửu thuận tới tuổi của người đó thì biết được Trực.

Chó là Tuất, Lửa là Hỏa. Người mạng Hỏa thì khởi Kiến tại Tuất tính như trên.

Dê là Mùi, Gỗ là Mộc. Người mạng Mộc khởi Kiến tại Mùi tính như trên.

Đất, Nước là Thổ và Thủy, Rồng là cung Thìn. Người mạng Thổ hay mạng Thủy thì khởi Kiến tại cung Thìn rồi tính như trên.

Như người tuổi Hợi, mạng Mộc, khởi Kiến tại Mùi, Trừ tại Thân, Mãn tại Dậu, Bình tại Tuất, Định tại Hợi. Vậy người tuổi Hợi, mạng Mộc thuộc Trực Định. Tùy mạng của người điểm đến tuổi là đúng.

3. TRỰC THUỘC NGŨ HÀNH (Có bài thơ cổ nói rõ):

Cầm gươm mà chém Thành, Khai,

Người có tài 3 gả thuộc KIM.

Định thì độc MỘC thù hiềm

Trừ, Nguy, Thâu THỦY Bình tâm chế hoài

Chấp tay, Phá trận HỎA sài

Mãn, Kiến tranh THỔ đua tài ai hơn.

Hai câu đầu: nói 3 Trực: Thành, Khai Bế thuộc KIM.

Câu 3: nói chỉ có một Trực Định thuộc MỘC.

Câu 4: nói bốn Trực: Trừ, Nguy, Thâu, Bình đều thuộc THỦY.

Câu 5: nói Trực Chấp và Trực Phá thuộc HỎA

Câu 6: nói Trực Mãn và Trực Kiến thuộc THỔ.

Sổ đòn tay mái nhà có hiệp Trực mà Trực thuộc Ngũ hành nên có sự sanh hạp hoặc xung khắc. Đòn dông làm Trạch chủ, Đòn tay thuộc vợ con và của cải, nếu Trạch chủ khắc xuống Đòn tay thì vợ con đau ốm, của tiền hao tán, bằng khắc ngược lại thì Trạch chủ bị nguy: tai nạn, đau ốm liên miên.

Thí dụ 1: Tuổi Nhâm Thân, mạng Kim là Trực Nguy thuộc Thủy. Làm nhà một mái, 4 đòn tay. Tính từ cây Đòn dông là Trực Nguy của chủ nhà điểm xuống Đòn tay: 1 là Thành, 2 là Thâu, 3 là Khai, 4 là Bế. Trực Bế thuộc Kim sanh Thủy là Trực Nguy của chủ nhà là rất tốt, phát tài, hưng vượng (Ở đây đừng hiểu lầm là Trực Bế xấu vì trường hợp này căn cứ vào Ngũ hành tương sanh

hoặc tương khắc của Trực mà định xấu tốt).

Thí dụ 2: Tuổi Kỷ Hợi, mạng Mộc, Trực Định, nhà một mái, 4 đòn tay. Đặt Trực Đinh chủ nhà lên đòn dông điểm xuống đòn tay: 1 là Chấp, 2 là Phá, 3 là Nguy, 4 là Thành. Trực Thành thuộc Kim khắc Trực Định thuộc Mộc của chủ nhà là rất xấu, đừng lầm tưởng Trực Thành là tốt mà nguy hiểm với nó.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

có thể mình đọc chưa kỹ nhg N thấy hơi khó hiểu wé, tùm lum hết hà, hix hix...

Share this post


Link to post
Share on other sites

có thể mình đọc chưa kỹ nhg N thấy hơi khó hiểu wé, tùm lum hết hà, hix hix...

chưa đọc kỹ thì sao thấy khó hiểu ??? :lol:

đọc kỹ lại đi thì cũng ko phức tạp lắm đâu!! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

có thể mình đọc chưa kỹ nhg N thấy hơi khó hiểu wé, tùm lum hết hà, hix hix...

Tải về máy, in ra bỏ túi để đọc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tải về máy, in ra bỏ túi để đọc.

Chào LeDien,

Đối với nhà 2 máy thì có đòn dong, mình sẽ tính số lượng đòn tay cho mỗi máy như trên? Nhưng hiện tại thì do diện tích đất giới hạn thường chỉ xây 1 máy xuôi thôi, nếu như vậy thì không có Cây đòn dong, vậy việc thả đòn tay sẽ tính như thế nào?

Kính

Châu

Share this post


Link to post
Share on other sites