arigato

Cách tìm Cục trong Tử vi

3 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi các thành viên

Tôi có đọc được một bài viết nói về cách tính Cục trong Tử vi. Theo cách tính thông thường việc tìm Cục trong Tử vi được thực hiện dựa trên vị trí cung Mệnh và can năm sinh. Tuy nhiên theo một tài liệu tôi đọc thì việc tìm Cục trong Tử vi được thực hiẹn dựa trên cung Mệnh và can tháng.

Mời các thành viên cho ý kiến.

Trân thành cảm ơn mọi người đã tham gia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi các thành viên

Tôi có đọc được một bài viết nói về cách tính Cục trong Tử vi. Theo cách tính thông thường việc tìm Cục trong Tử vi được thực hiện dựa trên vị trí cung Mệnh và can năm sinh. Tuy nhiên theo một tài liệu tôi đọc thì việc tìm Cục trong Tử vi được thực hiẹn dựa trên cung Mệnh và can tháng.

Mời các thành viên cho ý kiến.

Trân thành cảm ơn mọi người đã tham gia.

Theo các sách cổ truyền mà tôi biết thì cách tính Cục trong Tử vi được thực hiện dựa trên vị trí cung an Mệnh và can năm sinh, tôi chưa đọc được tài liệu nào nói đến cách tính Cục dựa trên cung an Mệnh và can tháng.

Nếu bạn đọc và tin được ở tài liệu nào đó nói cách rằng tính Cục phải dựa trên cung an Mệnh và Can tháng, thì bạn cứ việc áp dụng cho bản thân mình. Chúc may mắn :D .

Share this post


Link to post
Share on other sites