manhmda87

Tư vi tiền định

4 bài viết trong chủ đề này

Tôi là một người rất hâm mộn môn khoa học tướng pháp. Có lẽ điều này bị ảnh hường của bổ tôi. Tuy nhiên tôi lại biết rất ít về môn khoa học này. Tôi vô tình phát hiện ra diên dàn này và tôi nhận thấy nó rất là hữu ích cho tôi được chau dồi thêm kiến thức không chỉ về tướng pháp con người mà con rất nhiêu điều nữa lần đâu tiên tôi mới được biết.Cám ơn tất cả.

tiện thể có bác nào có sách "tử vi tiền định" xin chỉ cho em tìm nó ở đâu? thank you. mail của em là laivanmanh87@gmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình biết hầu hết các sách có thể download được nhưng về tử vi thì không có quyển nào là "tử vi tiền định". chỉ có một quyển tên na ná thế là "căn duyên tiền định" nhưng nội dung quyển này thì không được chuẩn cho lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi là một người rất hâm mộn môn khoa học tướng pháp. Có lẽ điều này bị ảnh hường của bổ tôi. Tuy nhiên tôi lại biết rất ít về môn khoa học này. Tôi vô tình phát hiện ra diên dàn này và tôi nhận thấy nó rất là hữu ích cho tôi được chau dồi thêm kiến thức không chỉ về tướng pháp con người mà con rất nhiêu điều nữa lần đâu tiên tôi mới được biết.Cám ơn tất cả.

tiện thể có bác nào có sách "tử vi tiền định" xin chỉ cho em tìm nó ở đâu? thank you. mail của em là laivanmanh87@gmail.com

Bạn có thể vào 2 trang web này để dowload sách tử vi và tướng học.

tìm sách chấm cơm

thế giới tiêu dùng chấm cơm

:wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình biết hầu hết các sách có thể download được nhưng về tử vi thì không có quyển nào là "tử vi tiền định". chỉ có một quyển tên na ná thế là "căn duyên tiền định" nhưng nội dung quyển này thì không được chuẩn cho lắm.

Khà.......khà..... tiền định mà làm rối loạn cái hiện định thì phải sứ lý, Lý học đông phương có ối phương cách.

Đơn giản như trục căn cắt duyên.

Bản lĩnh hơn thì tu thân thoát mệnh.

Còn rất nhiều rất nhiều cách, anh em lý học đông phương chúng ta cần tổng hợp lại để giữ sự bình yên hiện định cho mọi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites