Rubi

Hà Đồ và Lạc thư với Âm dương Ngũ hành

80 bài viết trong chủ đề này

Đồ: Đồ hình, minh họa

Posted Image

Thư: Thi thư, nghĩa lý

-Tên: Sự tương tác Âm Thổ và Dương Thổ Tiên thiên Nhị phân cục bộ_Tâm đồ Tiên thiên Nhị phân

-Hành Mộc, Hành Hỏa thì thăng, Dương khí nhẹ bay lên thành Trời. Hợp lý.

-Hành Kim, Hành Thủy thì giáng, Âm khí nặng đục tụ xuống thành Đất. Hợp lý.

-Trong sự thăng thì Mộc sinh Hỏa, ứng với thứ tự từ Chấn đến Càn. Hợp lý.

-Trong sự giáng thì Kim sinh Thủy, ứng với thứ tự từ Tốn đến Khôn. Hợp lý.

-Tên gọi các quái đang dùng tạm vì chưa khám phá được rõ nghĩa toàn bộ. Khả dĩ hai quái Càn là Trời và Khôn là Đất thì manh nha có dấu vết.

-Đông Tứ Tượng: Mộc xanh gồm hai quái Chấn và Ly, Hỏa đỏ gồm hai quái Đoài và Càn, hợp lại thành 4 quái ứng với Bán Cầu Đông của Địa Cầu.

-Tây Tứ Tượng: Kim trắng gồm hai quái Tốn và Khảm, Thủy đen gồm hai quái Cấn và Khôn, hợp lại thành 4 quái ứng với Bán Cầu Tây của Địa Cầu.

-Như vậy sẽ thấy, Bán Cầu Đông Tây có điểm tựa gianh giới (ví như mặt phẳng xích đạo là giang giới của Bán Cầu Bắc và Bán Cầu Nam) là mặt phẳng Tý Ngọ (hai thời điểm trong ngày) và thêm môt yếu tố cần xét là mặt phẳng này chứ trục Địa Câu hay chứa Trục 'Vuông góc với Mặt phẳng hoàng đạo và đi qua tâm Địa Cầu'.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Càn - Khôn là trục định vị vũ trụ.

Thân.

Phải hiểu vượt lên trên tới cái gốc là Âm Dương Thổ, rồi thì quay ra vẽ thêm cái nét Càn Khôn như thế này thì cũng có khi. Nói là Càn, là Trời thì cũng không ngoài hiện tượng Dương Thổ phát tác sức nóng từ Mặt trời lấn át cái lạnh vùng cực Địa Cầu khi vùng cực này hướng tâm Mặt Trời, gây ra thời tiết Hạ Chí. Nói là Khôn, là Đất thì cũng không ngoài hiện tượng Dương Thổ phát tác sức nóng từ mặt trời nhưng không át đi cái lạnh vùng cực Địa Cầu khi vùng cực này ly tâm Mặt Trời, gây ra thời tiết Đông Chí.

Hay nói một cách khác, Càn là Đại Sứ của Dương Thổ, Khôn là Đại Sử của Âm Thổ tại Địa Cầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Đồ: Đồ hình, minh họa

Posted Image

Thư: Thi thư, nghĩa lý

-Tên: Hà Đồ Hậu Thiên Bát Quái (Rubi) Ngũ Hành Tương Khắc Hoành Đồ

-Chấm: sáng, tối, rỗng đặc...nói sau

-Vuông Tròn: phụ thuộc quan niệm 4 là tròn hay vuông, 8 là vuông hay tròn. Căn bản của hình này là 4, do đó 4 có quan niệm Viên hay Hoành thì hình sẽ được bố cục như thế.

-Song hành cùng Hà Đồ là Lạc Thư:

-Chấm: sáng, tối, rỗng, đặc. Cổ nhân dùng sắc đen trắng để vẽ nên mô tả chấm trắng là sáng là Dương, ứng với các số lẻ, chấm đen là tối là Âm, ứng với các số chẵn trong hệ thập phân. Khi Rubi mô tả theo cách ngũ sắc, tạm thời kiến giải chấm ứng với số chẵn là rỗng, để có nét tương đồng với vạch âm là vạch đứt; chấm ứng với số lẻ là đặc, để có nét tương đồng với vạch dương là vạch liền.

Sưu tầm:

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Bình:

-Đại khái thấy trong các hình Rubi sưu tầm, Long Mã Hà Đồ có bố cục Tròn, Thần Quy Lạc Thư có bố cục Vuông.

-Nhưng Rubi đã kiến giải và minh họa thì có vẻ ngược lại, Long Mã Hà Đồ có bố cục Vuông, Thần Quy Lạc Thư có bố cục Tròn.

-Long Mã hay Phụng Hoàng thì ứng với Hành Hỏa, Quái Càn, tức là Linh vật tượng trưng cho Trời. Thần Quy thì ứng với Hành Thủy, Quái Khôn, tức là Linh vật tượng trưng cho Đất. Mà cổ nhân cũng hãy nói câu "Trời Tròn Đất Vuông". Như vậy bố cục vuông tròn có thể kiến giải đó là sự phân biệt Trời Đất. Có thể kiến giải tiếp theo, Trời Đất đối nhau nên Trời mang hình tượng của Đất, Đất mang hình tượng của Trời cho nên Long Mã (Trời tròn) mang hình Hà Đồ (Đất vuông), và Thần Quy (Đất vuông) mang hình Lạc Thư (Trời tròn).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Rubi thân mến.

Rubi có thể cho tôi biết nguồn gốc cái đỉnh này từ đâu không?

Xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Rubi thân mến.

Rubi có thể cho tôi biết nguồn gốc cái đỉnh này từ đâu không?

Xin cảm ơn.

Cháu tìm thấy cái hình này trên mạng ạ.

Liên kết đến trang chữ trung <= kích vào đây

(Hình này (Hà đồ Lạc thư đỉnh chánh diện) người ta minh họa trong một blog cá nhân, tiếng Trung hoa. Nội dung có liên quan đến thời gian 2009, có thể là thời gian phát hiện hay khai quật hoặc trao trả)

Kính mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites