Guest Dienbatn

ỨNG DỤNG BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ TRONG VIỆC ĐẶT MỘ PHẦN - dienbatn.

30 bài viết trong chủ đề này

... nếu VinhL đặt Thất Tinh Bắc Đẩu vào trung cung theo phương vị tại thiên không biết có thích hợp không?

Anh VinhL mến,

Nếu anh muốn cho phương vị đó trở thành du binh hay đặt quân nơi đó để phục mà đánh úp quân giặc. Trận Thất Tinh bắc đẩu cũng có hiệu cờ ngũ hành lệnh. Khi du binh để thăm đường, nếu đằng trước gặp núi rừng thì dựng cờ Mộc để báo. Đằng trước có sông chấn thì dựng cờ Thủy. Đằng trước có khói lửa thì dựng cờ hỏạ Đằng trước có thành quách gò đá thì dựng cờ Thổ. Đằng trước có binh mã thì dựng cờ Kim.

Đó là lý do du binh thường bày trận hình sao Đẩu. Binh pháp gọi là trên dưới giao tiếp. Trong ngoài giao thông.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn LinhNhi mến,

Theo ý của chú Dienbatn thì cần có thêm chủ Trận tại trung cung, bày bố theo Âm Dương Ngũ Hành, chuyển theo vòng tròn 360, vì vậy mà VinhL nghỉ đến Bắc Đẩu Thất Tinh, củng theo tứ thời mà xoay chuyển 360 độ.

Thật ra VinhL chưa đọc qua trận Bắc Đẩu Thất Tinh, không biết LinhNhi có thể cho biết sách nào nói về trận Bắc Đẩu Thất Tinh không?

Ngoài Trận Pháp ra, thì Kỳ Môn Độn Giáp củng là một môn huyền học cao siêu, về mặt này thì phải nghiên cứu quyển “Vạn Pháp Qui Tông” sẻ thấy được phù trú về Lục Giáp, Lục Đinh, Cửu Thiên Huyền Nử, vv....

Thật ra trận kỳ môn chủ yếu sử dụng Thiên Can và Bắc Đẩu Thất Tinh, nếu kết hợp thêm Thái Ất và Lục Nhâm vào thì thật là Quỉ Khóc Thần Sầu nhỉ? Lục Nhâm chuyên về địa chi, Thái Ất chuyên về tinh đẩu vận hành, Kỳ Môn về thiên can, nếu kết hợp được 3, Tam Thức Hợp Nhất, thông cả tam tài thiên địa nhân, trên biết thiên vận, dưới thấu địa lý, giữa tri nhân sự.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn LinhNhi mến,

Theo ý của chú Dienbatn thì cần có thêm chủ Trận tại trung cung, bày bố theo Âm Dương Ngũ Hành, chuyển theo vòng tròn 360, vì vậy mà VinhL nghỉ đến Bắc Đẩu Thất Tinh, củng theo tứ thời mà xoay chuyển 360 độ.

Thật ra VinhL chưa đọc qua trận Bắc Đẩu Thất Tinh, không biết LinhNhi có thể cho biết sách nào nói về trận Bắc Đẩu Thất Tinh không?

Ngoài Trận Pháp ra, thì Kỳ Môn Độn Giáp củng là một môn huyền học cao siêu, về mặt này thì phải nghiên cứu quyển “Vạn Pháp Qui Tông” sẻ thấy được phù trú về Lục Giáp, Lục Đinh, Cửu Thiên Huyền Nử, vv....

Thật ra trận kỳ môn chủ yếu sử dụng Thiên Can và Bắc Đẩu Thất Tinh, nếu kết hợp thêm Thái Ất và Lục Nhâm vào thì thật là Quỉ Khóc Thần Sầu nhỉ? Lục Nhâm chuyên về địa chi, Thái Ất chuyên về tinh đẩu vận hành, Kỳ Môn về thiên can, nếu kết hợp được 3, Tam Thức Hợp Nhất, thông cả tam tài thiên địa nhân, trên biết thiên vận, dưới thấu địa lý, giữa tri nhân sự.

Một chút thày dùi giúp VinhL nhé :Có nhớ bộ pháp trong đoạn đầu cuốn " Vạn Pháp Quy tông " Hay không ??? Nhờ đó mà Kim Dung sáng tác ra chiêu thức "Lăng Ba Vi Bộ "đó . Muốn khiển Lục Đinh - Lục Giáp mà không biết bộ pháp thì cũng hoài hơi .Thân ái . dienbatn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một chút thày dùi giúp VinhL nhé :Có nhớ bộ pháp trong đoạn đầu cuốn " Vạn Pháp Quy tông " Hay không ??? Nhờ đó mà Kim Dung sáng tác ra chiêu thức "Lăng Ba Vi Bộ "đó . Muốn khiển Lục Đinh - Lục Giáp mà không biết bộ pháp thì cũng hoài hơi .Thân ái . dienbatn .

Chào Chú Dienbatn,

Cám ơn chú làm thày dùi để chỉ điểm, có phải chú muốn nói đến “Đạp Khôi Cương Bộ Đẩu” pháp.

VinhL hiểu được bộ pháp này dùng để thông thần mà sai khiến Lục Đinh Lục Giáp.

Ngoài bộ này ra thì còn nhiều bộ khác nửa

- Đạp Tiên Thiên Bát Quái Quyết Bộ Cương pháp

- Đạp Thất Tinh Pháp Quyết Bộ Cương pháp

- Hậu Thiên Đạp Bát Quái Bộ Cương pháp

- Thái Ất Phản Quái Bộ Cương pháp

- Tam Nãi Phu Nhân Đạp Bộ Cương pháp

- Thái Ất Chánh Nhân Bộ Cương pháp

- Ngọc Nử Quá Hãi Cương quyết

- Bộ Âm Đẩu, Bộ Dương Đẩu

Mong chú tiếp tục làm thày dùi mà chỉ điểm ứng dụng của mấy bộ pháp trên.

Kính

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các cụ học vấn thật cao sâu rộng! giá như các cụ chịu truyền dạy cho lớp đàn em thì quý hóa quá, xin các cụ lập thành bài học từ dễ đến khó để người sau học hỏi.

Share this post


Link to post
Share on other sites