hungisu

Phật giáo : Thần chú Đại Bi và những công dụng

1 bài viết trong chủ đề này

Mình xin phép đưa bài Đại Bi Chú này lên nhé. mặc dù hơi lan man một chút sang chủ đề Phật giáo rồi, nhưng mình nghĩ đây cũng là điều có ích mà. Dưới đây là bài Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni ( tên đầy đủ nên hơi dài một chút - rút gọn gọi là Chú Đại Bi ). Mình thường sử dụng bài rút gọn sau, còn nếu bạn nào muốn thực hành đầy đủ các nghi thức trì tụng Chú Đại Bi thì có thể mua cuốn Chư Kinh Nhật Tụng - rất đầy đủ về Kinh này. Chú Đại Bi thật sự là nhiều công dụng lắm, ngoài vấn đề giải nghiệp ra, còn một cách ứng dụng cũng cho hiệu quả lắm, đó là trị bệnh ( thầy của mình dạy như vậy ), tuy nhiên, cần phải có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật.

Mình viết thử một ví dụ về cách trị bệnh của Đại Bi chú nhé

- Như bị đau bụng, lấy hai mươi mốt hột muối hòa với nước giếng tầm hoa, trì chú hai mươi mốt biến, uống nửa chén hết liền.

- Như bị ghẻ nhọt dùng lá " Lăng tiêu " giã vắt lấy nước, trì chú hai mươi mốt biến, trét lên mụn ghẻ, liền bực cội ra khỏi hẳn.

- Muốn cho hết các bệnh trong bụng, nên đọc câu chú " Báo Bát Thủ " nầy nữa :Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra, án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra hồng phấn tra.

- Như trong người và các công việc chẳng an...muốn cầu cho được ổn,nên đọc câu chú "Ly sách thủ" này:

"Án chỉ rị lạ ra,mô nại ra,hồng phấn tra".

- Như trong bụng có giun sán ,lấy cốc nước lọc trì chú đà ra ni 21 biến thổi vào nước rồi uống.Giun sán sẽ bị trục ra hết.

Nói chung là còn rất nhiều phép để ứng dụng Đại Bi Chú trong dân gian, nếu mà chép ra thì phải là cả cuốn kinh, nhưng để mình xin phép thầy nhé, nếu thầy cho phép, mình sẽ scan lên diễn đàn ( tuy nhiên các bạn cũng có thể tìm thấy các phép này trong các cuốn Kinh Phật ( VD : Kinh Bát Dương - Kinh Kim Cang Thọ Mạng, có thể mua được ở gần chùa Quán Sứ ) - sách của thầy mình chỉ là biên tập, hệ thống lại các nghi thức và ứng dụng theo kinh nghiệm gia truyền của thầy mà thôi.

Lan man quá, mình xin đưa bài kinh rút gọn này nhé, hàng ngày, nếu bỏ thời gian ra trì tụng, tùy khả năng : 1,3,5,7,9 biến càng nhiều càng tốt, công đức vô lượng vậy

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên-Thủ-Thiên-Nhãn-Vô-Ngại-Đại-Bi Tâm Đà-La-Ni

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát toả

10. Nam mô tất kiệt lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa na ma bà tát đa

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô đồ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà la đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê lỵ

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế lỵ dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Bà dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà dũ nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

Án Tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà gia Ta bà ha. ( 3 lần )

Mình thấy trong diễn đàn chưa có Box nào cho lĩnh vực Phật giáo, thiết nghĩ ban quản trị nên xem xét, dành một chỗ chủ đề đạo Phật, thiết nghĩ đây cũng là một việc làm thiết thực, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Vài dòng, mong ban quản trị xem xét. Thân ái

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay