Thạch Thổ

Nhờ chú Thiên sứ xem giúp quẻ Dịch

5 bài viết trong chủ đề này

Nhờ chú Thiên sứ và các AC xem Dich giai thích giúp quẻ này ạ:

Ngày Đinh Mùi (thổ), tháng Ngọ (hoả) - Dần, Mão không vong

35. HỎA ĐỊA TẤN biến THIÊN ĐỊA BỈ

TL / Quan quỉ Tỵ hoả

HV X Phụ mẫu Mùi thổ ........... Huynh đệ Thân kim

BH / Huynh đệ dậu kim (T)

ĐX // Thê tài Mão mộc

CTr // Quan quỉ Tỵ hoả

CT // Phụ mẫu Mùi thổ (Ư)

Hỏi : vừa qua có phỏng vấn, có xin được việc làm không ? khi nào ?

Người gieo sinh ngày 2 tháng 10 năm Mậu Thân (AL).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ chú Thiên sứ và các AC xem Dich giai thích giúp quẻ này ạ:

Ngày Đinh Mùi (thổ), tháng Ngọ (hoả) - Dần, Mão không vong

35. HỎA ĐỊA TẤN biến THIÊN ĐỊA BỈ

TL / Quan quỉ Tỵ hoả

HV X Phụ mẫu Mùi thổ ........... Huynh đệ Thân kim

BH / Huynh đệ dậu kim (T)

ĐX // Thê tài Mão mộc

CTr // Quan quỉ Tỵ hoả

CT // Phụ mẫu Mùi thổ (Ư)

Hỏi : vừa qua có phỏng vấn, có xin được việc làm không ? khi nào ?

Người gieo sinh ngày 2 tháng 10 năm Mậu Thân (AL).

Tôi không biết xem quẻ bốc Dịch. Tôi tìm hiểu về phương pháp bốc Dịch chỉ đủ để nghiên cứu và không biết coi.

Thành tâm nhờ những cao nhân ghé ngang xem giúp Thạch Thổ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khoảng 16 hoặc 17 tháng 5 nhụân sẽ có tin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Chú Thiên Sứ đã có lời giới thiệu.

Cảm ơn bạn Viẹt Hà đã xem giúp, nhưng không biết tin ở đây là tốt hay là xấu đây ?

Xin mời các cao nhân khác ghé qua cho xin ý kiến, chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày Đinh Mùi (thổ), tháng Ngọ (hoả) - Dần, Mão không vong

HỎA ĐỊA TẤN biến THIÊN ĐỊA BỈ

TL / Quan quỉ Tỵ hoả

HV X Phụ mẫu Mùi thổ ........... Huynh đệ Thân kim

BH / Huynh đệ dậu kim (T)

ĐX // Thê tài Mão mộc

CTr // Quan quỉ Tỵ hoả

CT // Phụ mẫu Mùi thổ (Ư)

Hỏi : vừa qua có phỏng vấn, có xin được việc làm không ? khi nào ?

Người gieo sinh ngày 2 tháng 10 năm Mậu Thân (AL).

Xin mạn phép đưa ra ngu ý như sau, mong các cao nhan chỉ giúp nếu có sai sót:

Quẻ hỏi công việc lấy Quan Quỷ làm Dụng.

Tháng Ngọ nên Dụng thần được trợ giúp.

Hào Thế Dậu Kim được Nhật sinh lại có Hào Phụ mẫu Mùi Thổ lâm Nhật kiến, đc Nguyệt sinh phát động tương sinh Thế -> Thế vượng

Duy chỉ tiếc rằng:

Hào Quan Tỵ Hỏa tương sinh Hào Ứng Mùi Thổ mà khắc Hào Thế Dậu Kim. Lại thêm Nguyệt kiến lâm Quan tinh khắc Thế.

Kết luận: e rằng công việc này sẽ vào tay người khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay