Phạm Cương

Diễn đàn hoạt động bình thường trở lại

1 bài viết trong chủ đề này

Mấy ngày vừa qua do sự cố server đột ngột nên diễn đàn phải ngừng hoạt động để khắc phục, sửa chữa. Nay hoạt động của diễn đàn đã trở lại bình thường.

Ban điều hành diễn đàn Lyhocdongphuong thông báo để các thành viên được biết và thông cảm.

@ Các lớp PTCB Lớp PTLV 2 sẽ kéo dài thời gian của chuơng trình học thêm 1 tuần.

Thay mặt Ban giảng viên xin trân trọng thông báo.

Share this post


Link to post
Share on other sites