Phạm Cương

"Dương công kị" có đáng sợ hay không ?

4 bài viết trong chủ đề này

Thế tục phần nhiều sợ Dương công kị, "Thông thư" cũng chém nhiều. Bảo rằng ngày đó không nên xuất hành, khởi sự phạm phải thì bất lợi. Đều bởi vì chẳng biết được đích thực nguồn gốc của nó, vì vậy làm chi nghi hoặc. Nay xét thuyết này, chính là ngày Thất hỏa trư. Thuật này,ngày Nguyên đán khởi tú Giác, dựa theo hai mươi tám tú thứ tự thuận số, ngày tú Thất trực, tức là ngày Dương công kị. Bất luận tháng đủ hay thiếu, hai mươi tám ngày là một vòng, mỗi tháng theo thứ tự thoái hai ngày. Vì vậy, tháng giêng ngày 13, tháng 2 ngày 11, lấy đến tháng 7 là ngày mùng 1 và ngày 29,mà hết ở tháng chạp là ngày 19, gôôf tất cả là 13 ngày. Lấy tú trực ngày, cũng như dùng Giáp tý ghi chép ngày. Tuy vị tất ban đầu ở Đại Náo mà nói đã có từ lâu.Mỗi tháng một tú, tự nhiên thuận theo thứ tự, không cần bày đặc sẵn, còn có thể nói để luận nên theo hay nên tránh, như vậy cũng chẳng nghe được ngày tú Thất trực ngày nào phải kỵ tránh đi. Nay tóm lại không có tú trực ngày mà miễn cưỡng lấy tú Giác khởi cho ngày Nguyên Đán, mỗi năm khởi lại lần khác, không thể luân chuyển được,vốn không thông suốt. Còn nếu tháng Giêng thiếu thì ngày 11 tháng 2 chính là Tú nguy, tháng hai lại thiếu thì ngày 9-3 chính là tú Hư,lại miến cưỡng an được để chỉ ra là Thất hỏa trư ư ? "Tấn chí" nói rằng: " Dinh thất là nguyên cung, lại có tên là Thanh miếu "tất" chẳng phải hung diệu "Thi"nói rằng: "Định ở phương giữa làm ở sở cung""Nhĩ nhã nói rằng : "Bảo là định đinh thất". Đại để thời cổ, quan sát trong dinh Thất mà khởi công.Chưa đáng coi là kị. Theo đó lấy là hỏa ư ? Vĩ, Thất, Chuỷ, Dực đều là hỏa. tại sao chỉ độc kị ở Thất nhỉ ? Theo đó lấy là trư (con lợn N.D)ư ? Tinh gắn với cung tượng,không giống hết như hình, nhưng có thực chỉ ra là lợn không ? Tà thuyết bịa ra lừa gạt dân, chẳng có cái nào quá chừng như thế. Dương công kia, không biết vì sao mà người ta ca ngợi. Thuyết đó hầu như cùng với ngày Mật cùng với Tây Vực mà xuất ra. Tục của nước đó ghét lợn, nghe nói nhất định là ghét, vì vậy gồm vào kị. Như vậy há Trung Quốc có thể dùng sao !

Những ngày Dương công kị trong năm

Tháng Dần (Giêng): Ngày 13

Tháng Mão (Hai) : Ngày 11

Tháng Thìn (Ba): Mồng 9

Tháng Tị (Tư): Mồng 7

Tháng Ngọ (Năm) :Mồng 5

Tháng Mùi (Sáu): Mồng 3

Tháng Thân (Bẩy): Mồng 1&29

Tháng Dậu (Tám): Ngày 27

Tháng Tuất (Chín) : Ngày 25

Tháng Hợi (Mười) :Ngày 23

Tháng Tý (Mười Một) : Ngày 21

Tháng Sửu (Mười Hai): Ngày 19

Giải nghĩa

"Thông thư" bảo rằng ngày Dương công kị không nên xuất hành, khởi sự phạm vào bất lợi. Nay khảo sát khởi lệ của nó thì chính là ngày Thất hỏa trư. Từ phương pháp của nó đặt ra mà suy, là Nguyên đán khởi tú Giác, dựa theo thứ tự 28 tú thuận số, phàm ngày nào tú Thất trực, tức là Dương công kị. Bất luận tháng đủ, tháng thiếu hai mươi tám ngàu một vòng, mỗi tháng thoái ngược lại 2 ngày. Cho nên tháng giêng 13, tháng hai 11, cuối cùng tháng Chạp là ngày 19, cộng mười ba ngày. Nhưng theo khởi lệ của nó, ngày Nguyên đán khởi tú Giác. Năm sau khởi theo cách khác thì không phải Tú giác. Mà còn nếu quả như tháng giêng thiếu, thì ngày 11-2 là Tú nguy, tháng 2 lại thiếu thì ngày 9 tháng Ba kà tú Hư kàm sao có thể khiên cưỡng nói là tú Thất nhỉ. Hơn nữa, cỗ nhân lấy tú Thất là kị. Nếu lấy nó là Hỏa thì Vĩ, Chủy, Dực cũng là hỏa, tại sao chỉ kị tú Thất ? Nếu lấy là trư (lợn, N.D) thì tinh tú là tượng trưng cho cung, không phải tượng trưng cho mình, tại sao chỉ có thể là con lợn thực nhỉ ? Phép của loại thuyết đó, đại khái giống như ngày Mật, xuất ra từ Tây vực. Tục dân Tây vực ghét bỏ lợn, nghe nói thì là ghét cho nên tú Thất liên tượng trưng là lợn cũng là một khối phải kị húy. Nhưng điều đó tại sao lại có thể ứng dụng ở Trung Quốc nhỉ !

(Trích trong "Hiệp kỷ biện phương thư")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào đệ nhất học trò phong thủy của cụ Thiên Sứ.

Các tài liệu bạn có rất hay bản thân tôi cũng đang rất thiếu các thông tin về ngày để sử dụng trong dự đoán theo quẻ (tôi đã lôi tuốt ở trang chủ về máy riêng để nghiên cứu rồi mà vẫn thiếu vì cần tới 360 ngày *60 năm mới đủ số dữ liệu ngày) nếu bạn có thời gian gõ cả lên diễn đàn thì hay biết mấy.

Kính bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào đệ nhất học trò phong thủy của cụ Thiên Sứ.

Các tài liệu bạn có rất hay bản thân tôi cũng đang rất thiếu các thông tin về ngày để sử dụng trong dự đoán theo quẻ (tôi đã lôi tuốt ở trang chủ về máy riêng để nghiên cứu rồi mà vẫn thiếu vì cần tới 360 ngày *60 năm mới đủ số dữ liệu ngày) nếu bạn có thời gian gõ cả lên diễn đàn thì hay biết mấy.

Kính bạn

Chào bác Liêm Trinh.

Tài liệu ''Hiệp kỹ biện phương thư" này có bán đầy ngoài các hiệu sách, chứ còn đánh máy mà đưa hết lên đây e rằng chú Phạm Cương kham không nỗi rồi, vì nó có tới 2 tập, mà mỗi tập có tới hơn 800 trang lận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào đệ nhất học trò phong thủy của cụ Thiên Sứ.

Các tài liệu bạn có rất hay bản thân tôi cũng đang rất thiếu các thông tin về ngày để sử dụng trong dự đoán theo quẻ (tôi đã lôi tuốt ở trang chủ về máy riêng để nghiên cứu rồi mà vẫn thiếu vì cần tới 360 ngày *60 năm mới đủ số dữ liệu ngày) nếu bạn có thời gian gõ cả lên diễn đàn thì hay biết mấy.

Kính bạn

Kính chào thày Liêm Trinh,

Phạm Cuơng chắc còn phải cố gắng nhiều nữa mới đạt được từ "đệ nhất" như thày nói đấy àh. Tài liệu trên đúng như Lão Nhị ( NĐS) nói: hiện nay đã được dịch và đang được bán tại nhiều nhà sách, nếu thày có khó khăn gì trông việc kiếm cuôn sách này thì cứ ới PC mua giùm nhé, nhà PC được cái chạy mấy bước chân là thấy hiệu sách liền!

Mong được học hỏi nhiều từ thày nhất là về phần quẻ dịch.

Chúc thày sức khỏe, vạn sự hanh thông.

Kính thày

Share this post


Link to post
Share on other sites