nuocvietmenyeu

Kỳ Môn Độn Giáp - Khổng Minh Gia Cát Quân Sư

80 bài viết trong chủ đề này

Thời xưa vùng đất Trung Nguyên rất nhiều quốc gia. Các quốc gia có tiếng nói khác nhau, để thống nhất trong bang giao giữa các nước (chủ yếu ở giai cấp thống trị, quý tộc nho nhã) cần phải có một thứ Chữ, mà Chữ đó nước nào đọc cũng hiểu giống nhau. Chữ đó chính là chữ “Nho”. Sau này người Hán chiếm được Trung Nguyên, từng bước xóa sổ các quốc gia khác. Tập đòan thống trị đa số người Hán tiếp tục sử dụng chữ Nho (gìn giữ và phát triển) để cai trị và dễ bề đồng hóa các dân tộc khác. Mặc giù trước mắt chưa thể thống nhất được Tiếng Nói, nhưng về mặt Văn Tự thống nhất được (thống nhất Văn Tự cũng có nghĩa Tư tưởng dần dần được thống nhất) và bước tiếp theo sẽ là Tiếng Nói.

Tập đòan thống trị đa số người Hán cai trị Trung Nguyên lâu dài, dần dần mọi người quen gọi chữ Hán.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người thì gọi chử nho người gọi chử nôm, thôi đổi lại gọi là nhoôm chi cho khỏi tranh cải ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em thì thấy những gì bác nuocviet nói có ghi đầy đủ trong cuốn Nhâm Độn Đại Toàn. Em đọc sách này và đem ra đoán quẻ kết quả khá chính xác. Các bác download về coi thử xem sao?

http://www.mediafire.com/?xzy0nzlmmgj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuối đời không biết Khổng Minh đi về đâu?

:P cuối đời Khổng minh thì sinh ra Khổng Tử :D

Share this post


Link to post
Share on other sites